t. IHEMAI >°\\f personeel voor diverseproduktie- afdelingen J I F >eeee*eeeeeoeSs»»»ss»sp IEÈ1 F-, prijzen geldig t/m 24 december maakt blij! “34" FLMKMBNE 3EWJJF-G0ES HOOGOVENS IJMUIDEN w Of JONG» SS3l „Het Gasthuis” hushoödelqke hulp LA 7///A LeclaHcheT beter muziek, beter licht, een eeuwigheid lang gprdiinen-afdeling kan gaplaatst worden: ■1 „De Klokkenwinkel” i t MEDEWERKERS CUSTOMAGIC GemakkelIJk zelf aan te brengen zonder demontage en zonder j gereedschap. 1 yertuijflbaar bf: 3oaSr3«» - 2b- 3475 ■4 j Z/ik B*’’ DE BEVEt ANDER Daw Donderdag 12 december 1969 X Bouw uw toekomst staal Hoögoven* Umufden vraagt ly 475.525 1 r 8 F 250 r - Êi Nd Mrena Jropenr M Z. t I w h l f 4 4 4 4 v 5 Voorttchtingecefrtnam Huishouding on Gezin SRNBKUUS: Mar* Oaadaa vaa 10-12 «w ea vaa V* 1 l 89 VESTIGINGEN I ■Mte «4 >r»|m F k W! aar la bal laaGniiüi ihItbm Kamer I. ANbetsIngel 59. Goea, tel. 01100-6440 AAvs )mmjm|Qo|c| Drajon jhhhbmmbhemé loeoeeoeoeoeeoeooooooooeeoeeooeeoeos NET MEISJE Mevr. Hundersmarck 221, VoodlchteterMoj. C. G. Rezelman, LandbotNvhMtehoudlararea Stichting Huis houdelijke Voorlichting ton Plattelands. Gratis voorlichting op huishoudelijk gebied voor tadoro huisvrouw \V4^ Voor uw transistor, evenals voor uvr zaklamp, batterij*) ,a-r°f°uder)fp*m*; perkwêek.nC UStof p °^**d,*n*,k****9 neer op ca. f 185,- bruto \\v*^ fii1"11* tricot pyjama celstof lulors 2 voor 2®° eoneato kwaMtit i.w 2 voor 2.- 14 4 Jeoooooo e e o a o e e o pwwwwoo ó»ooe o e a e MAGNIFICAT A. VIVALDI Wolhnachtsoraterium l M N0 dtktnt kopni Nü Mnna koptit Elke deken In de Hema 5.- goedkoper Elk tweede luxe laken 1.- goedkoper 975 11" 4»oooosoeeoe»»eeoosooooo»ooo4ooo»»» „DE ZONNEBLOEM” jl 'J. F. .vsn Anroey Hier moesten nu een» I 50 variaties staan I I afgebeeld I Jasje nylon wanten LfiEnyJens^tfWlte k dezaal. 4 o»*' '4.°° /meisje»- pantalon IILAMB pantalon 1 ia.-iRA oorduroy, plooivast en pioi- I \v, II7». 15™ Jaeja I *4 Donderdag 12 december 1968 V •5.1 5. 4 t V Handtekening: 1 f j 'r ta LAMOS «MESMAASM 00. V 5 t 1 ■J-. *^ér Geboortedatum: HuMg baroap: Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te richten aan do directie. ’•1 |8’? Voof 9*huwdon vanaf 24 jeer komen woningen beschikbaar. i I maten 116-146 14T»-17“ w A -I g» Prachtig geborduurd Of met smaakvolle galon. Hoogwaar- DUVOOrbeeld. dige kwaliteit Goedgekeurd t pamoone vx door de Ned. Ver. v. Huteyr. 2 pereoonév.a. Hat Bejaardentehuis Oostwal 31 - Goes Telefoon 01100-5110, vraagt voor zo spoedig mogetijk (intern) Leeftijd min. 17 jaar. Hoog loon, 5-daagse werkweek, AOW-premio voor rekening van de werkgever. I I- (I Op onze 1 persoon» 44®® 2 persoon» 52®® F Bijv, eoheerwoilan I 2 peraoona 44” ’Jw-’S'SO GEVRAAGD: wegens huwelijk der tegenwoordige .J voor huishouding en benzinepomp StaHonssingel 12, Kapalle Bleaelinge. Telefoon 01102-1416 Op de hoogte van naaien; kan tevens opgeleid worden als verkoopster. Goede vooruitzichten en prima sociale ver- aorglng AMalIng Woningtextiel - Opril 12. la^*é****^***^vv^vvv*^^ a 11 1 1 PuTTy***018* n.^ry,l,,8en 'tin nu «n In de toekomst Ukhed?n u ■ltorW dchtingan en In veel gevallen opleidtog tot een geoefende functie mogelijk. Leeftijd 21 - 48 Jaar. In het algemeen wordt had werk In ploegendienst verricht Vindt u niet, dot afleena echt Nd mag agnf Onrn kollektie ringen biedt u volop mogelQkhedonl Met geruwde binnenzijde kruimelen niet, zacht voor pak, extra abeorbérend 150 4 Fa. C. Hariedi Oees Laags Vwetatraat M nn'volleich0vu?dteverzoeken "dJ u onderstaande gefrankeerd met 20 cents postzegel, te zenden een Personeelsvoorziening, Hoofdkantoor 2, Hoogovens IJmuiden. Na ontvangst zullen wij nader met u In contact treden. eeee eeeeeee eeeeeeee o*ee*boaeèoeeee eeoee »e esSe as es es s s s es e s „Ik wal pr> op neder esetaet N. M 17, s. ever ptaeteing by uw bc*gT. ar. bh its i ’./.-■■■ r-?. ’7 r ‘FumjQsbeortsdetum: j Vtomsww -- b Christelijke Oratortomvereniging 4 „Willem 't Hooft" Goes Kantstes 1, 2, 3 F Joh. Sob. Bach UITVOERING OP WOENSDAG 1t DECEMBER 1968 Aanvang t.OO oer. Koninklijk Kwaakbadrljf en Zaadhendei D.J. van der Have n.v. Kepelie-Biezelinge K Telefoon 01102-1441. Voor werkzaamheden in onze magazijnen vragen wij enige twee ploegendiensti Goed loon met extra toeslag voor de ploegendienst, Sollicitaties Overdag aan het kantoor, 's avonds bij de heer Ai KOR ST AN JE, DljkwolsestrMt 54, Kspells. J j' Voer vakkundigs hasrversorglng p-'" KAPSALON 7 Zonnsbloemstraat .35, Goes. Tal. .01)00-6054. u V Geef vader iets voor Z*n autol Ges» ham bekledlngshoezen van Fa. C. L. vaa de Vroede Za„ J. A. vaa der Geaskade M. Gade van kouzekansen In leuke jurkjes I voor do komende feestdagen. Wat zou I U staan te kijken! Maar wat let om oom bij DE JONGE te komen I kijken naar nog voel meerl En U I weet hot: bij oen feestelijke sfeer I thuis horen feestelijk gafclodo kin- deren I centrum Het Hema Textiel Koopje®- is open- (ontdek hoeveel dat u scheelt) Terhmlm. mal seryl bontvoe--warm gevoerd. Dameamaten naadloos en teddarvrij.'-mbt iMM'tfeüren GêgaranSlrtf’ 3 y.a. 4.-, kindermaten v.a. versterkte hieL Gegaran- kleurecht, in jacquard- ot .1 doerd 1e keua, 2 paar X50, atooepdeaeina In de „Prins van Oranje" to Goes Solisten.: b Ank Reinders - sopraan b- r Ank Tamminga-Buthfer - sopraan K Rijkje Wolieswinkel - alt L Chris van Woerkom - ténor k Ruud van der AAeer bas .-. F Dirigent: Adriaan Kousemaker. F Begeleiding: x F Weat-Nederlands Symphonie-Orkést Stoffel Gunst - davocimbel. Kaarten k f 1,50 zijn verkrijgbaar bij 8 b Boekhandel W. van Klaveren, Lange 4 h Kerkstraat 39, Goea en des avonds aan 4 ^pullover acryl met warme rolkraag, acryl, 2 daseins, 5 kleuren, v-e.— (dus warml). Maten 98-116 het tere babyhuldje. i5 pêr nair BBYtra 4 KA Heianca, maten 116-164 w(j maten 116.1M 147ö-1778 117«-1778 w maten 116-164 •ver plaatsing by uw bedrfr. Naam Voornaam -- t Adreei Woonpiaeta 1 ring, (heerlijk warm, maten 38 t/m 48 van 39.75

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2