0,38 2,69 n 0,95 1,49 1.69 0,59 COOP 3,29 cJ3lGeHiöiet’Litit<sL I. Q 00 Grote sinaasappelen tffw. 10 voor Bananen hele kilo j Schouderkarbonade Chips Paprika Osaestaart Gehakt Procnrenriappen Aooelmoes Varkenspootjes Chips Natnrel grote zak Sgg I MOBTEBI I ’«e. Bigevos MONTEUR voor TUINBOUWMACHINES Groenleer - michises KIM! ..DE BEVELANDER" Donderdag 12 december 1068 "vier Mode kwefftelt V Goes. - Profiteer hiervan. Ga ook naar CO-OP 7 AFD. SLAGERIJ MenU'1 1 KAMPERFOELIBETRAAT 85, GOES •- :-4' GOES 6005 r 1968 komende feMtdagan oen unieke Donderdag 12 decombor 1968 KerstdGCoratlG* zoals alle tafel-, zaal en DROGIN of VERWARMEN veilig on goedkoop meteen Armgaard, eze Wilde i namen In jezorgd 500 gr&m grof 4 1 T grote zak Maandag, tflaadag. weeaadag Biefstnk-tartaar 500gram— 500 gram 500 gram 2 grote potten 500 gram8........ Ganzepoortstraat 9 13 600 gram Hiryn WAAR koopt U Mik cocKTAMWoaaMm van 1,10 voor 038 bij 500 gram UNIEKAAS 7 Jüirnum’s wensbedlenlng Lange Vorotstraat 100. Gom LYCI der pifJmytonel Odeton S, **"U' 8.25 il aam TI "x r V* 8pedaal gi komende w Do«h«tzelf pakketjG* geer» kitsch-m«teriaol ALLEEN CO-OP DIE HET DOET U laten profiteren van lage prijzen en nog dividend 1 21 DEZE WEEK BETAALT CO-OP .ZEELAND’ MEER DAN f 16O.DOO,- UIT met 20 kg aardappels. Bintjes 9,85 Onze aardappelprijs Is nu 25 kg voor i 4,50. De fruitprijzen zijn bijna gelijk gebleven (zie vorige adv.) Deze advertentie duurt 14 dagen. )i Schrijf of bel ons op. df kom op ons be- b drijf 's avonde na 6 uur en de gehele I zaterdag 1 Gebr. J. HOEKMAN i O Zuidweg 29. Nisu. tel. 01194-310 I <oeeeeeoeee.eeoeeoeeo4oooeoeeoooeoeo< I Aoee>ooo.eeoooeooeoooooeeoooo»oeoeeoe /eeeeoeeeeeeeeeeeeeeee e eeeêêleeeee Gevraagd Kapalle, telefoon 01102-1656 5.85 f Verlaagde prijzen In het KLEUTERHUI8 bQ aankoop van f 40.—- aan boodschappen een zak met 10 aiaaaoappoloa voor >meofre»eea»eooeooooess»«eeeeaoeoes«< m «war da vaa la kwaliteit o 2 kg Golden Dellcloua. i kg Jonathan, 2 kg Goudreinette, 2 ko zoete Armoe, 3 kg Saint Romy of 2n kg G man. 2Vs. kg Conference. Aha plastic verpakt on gratis thuis k--1N KLEUTERHUIS b Tel 7060 - Papagaaistraat 14 - Geea. •1 Willem Zmleweg J3, Telefoon 011004120. t 139 ION PANTY -*1 - 0,79 -• -- ■- rd. AanmeMoK Appototraat 177. Gom. •n. 't T MMwuaAsy tl .••W' KOliextM I I wanddecoraties enz. MU- - J 1 p ll ,.p- ■- J' dam»«- 2 VOOr era a »-»« mm «rara MeaMeMeweeMMieeoe •r AFD. LEVENSMIDDELEN Gewaagd: nette werkster voor onderhoud vee school M middaguren poley -.y. harige ting E vaa - TO. Gom. T*1 0t.„ fcagUab KMnria ^_2ische wasmacntr t ueo.— nu f «oer-. «treat 11-ti, Goaa.~T*Mooa m het stopcontact en uw heteluchtkachol droogt netto todtogtoi droogt hooi.green. (Men. uien en botton <0 houdt awgetphen ea nniisgntastisn vwatwf verwwmt schaMtotaton en wertetawten maak dóórwerken to week BKT U OPB i i Lasartta «ngslsahrar. •puitsnwuw «nz. naar Nagtaaam. Ow 0,98 ea "giiAawa iJBÓ l.ia, w», i1 If Dennogroon In dlwrte eoortow, helst, dadels, eucalyptva, lerht cos. -► T» koop: kinderwngon. gaheel ultnamnbaar, ga- O GEVRAAGD: voor raparatia en plutelng ven Rachals, W koelkasten. Ijskasten en aenlag C.V. -■ i II» tevens balast met het magezijnbeheer J I en het verzorgen van olie. i O In het bartt ven rljbewl) M. vvwui-wmvwwrw^ WWIMOsR^i» AjtyQ MUE 8tmom*Sv?tto5^^,’* straat 11-1T, Goes. 1 eiteo-aaa -*■ Tb koop atsejt. an heren vetoahasm. Goghrtraat IT, OMa. -a- Ta kpep: saeoi «n nat aao bwj. IMS. BakM l YaraM». TaL ei UI-IMS. Ta koop, mooi ao La« ItaC'Citroan Ami da Uut, bwj. IM*. vraagprtfs t MM,-. Wamakdlngaawag LA. Xa- paBé. voorgevö» I iKN oupe tfWwJu- gel.Bootllals-model mot ly- cra/antron zijgenden on ver- Vaggatopan: witte ton** v hond aamolaod. rtah- Noordhoek' Kattandtjlte sttofan ^raagt aast Z. J. snatlache wasmachtna vtn f IMS.— nu t «Sr— room N.V., Lang* Kerk- «traalJMT, Gom. Tal «Scan Ta koop: TV 4S cm bttld -a- Kanrtballan. keratbomanf-a- Ta koop: wasmachine tg I-n Ta k jp: Kehrlaite MC •t. mart Brras Fublo, madbrammir mat sen. Iigrt verwarm In, en wrtn^r Tel f Ito,— Peugeot «H IMS l r bevragen: WUheimiaastraet I ut f fto.—«vent ratten A Yeeseha. Tarra tra «a. ris vugs KloutarafdéUng: I - - i Mohair kleuterjaajM hmriljk warm f tS.— maat H 80-115. lange broeken f B.SO meet 82-122, baby k Ikno» broekjes 4.80, tnutaen S.M, «jealtjM 2.00. Klautortruien 86 tol 164 maillots 4.20 dun en t gebreid vanaf 8.00 nylon eneeuwpakkan 80-02 M,~, leuke furkjas vanaf 030. r Damssafdeling: damespakjM gebrald suede .pakjes I Jarasy pakjes k faponnan jumpers duatars - handachoanen Trepleche an subtropische planten, - azalea, polnsetta, begonia, cyciame bladpienton ets. 22 SUPERMARKT 1 4 00.00 d 00.80 i 70.00 40,00 10.00 - Wegens omsfondlghoddti Tl KOOP AANGEBODEN: schutfdak, bouw), doe. '66, km-otand 55000 occ O.O, radio, trekh., 1o oigonur, ggg^ - ®0*1 onderhouden. Tegen hoogste bod, Teteteen •IISI-IIM. 't* - ABG wasautomaat van f 14M, na f lM- Stroom N V., f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 15