'.J. Colyn I f I BERCO Dubbel zo goed als uw oudeTV- en toch maar880.- 4K- tMrj Centrifuges dlveree prl|zon. MTO© RAAU ÊU W TSWtSLLSdPSHMAK t H.J.Colyn 59,75 79,5® 89,50 J II r I S 1 KLEUREN TELEVISE »w.’ darter» 5.- lODEI MMTEU 122- ij r Maandag gevea wf L eta ÏLEESSTÖHT Final J. de Kok ea Za. J.J.VISSER J.A.STOKMMS aatospiitor Aatospaiter^ Baareads I Damesjampers 1Q I zeer moois modeder Beat a reeds Haar voor de btw? -OUVETTlwel! Olivetti Nederland N.V. Tnincentnim „MAGNOLIA’’ r |j li I F 3 a 1 Boekhandel lie r B 8 1 i i hefteen, 2,50 6,59 wo, lamb kmmmamm w^w- 5 3 Kerst- mi nieuwjaarskaarten Voor al uw handolsdrukwork Drukkerij „De Phoenix” I Badmatjos met antlsllprug I 2,00 I MODEHUIS LANGEVORST 80-82 GOES Gevraagd bUrQdor leeftijd 15 8 16 |MT. I I 0,00 10,00 12,00 22,90 22,90 24,90 29,00 29,90 .19,90 Mi Kio s 3,00 Fa. Vleugel-DQk Alleen zaterdagmorgen Hihhoid- U »i«t ’t *9lf. AfgtKiwi nog uan hot formaat (59 cm booldbuio!) io hot boold ocherpor, briljanter, contraetrijker en tonder hinderlijke reflexen. U kieet de tenden met drukknoppen. Bn kutig zoeken of verkeerd afetemmen behoort tot hot verleden U kijkt naar Nederland 1 èn 2 - pluo de Duitoe tgnden. En dat allee in een moderne, ondiepe koet vol perfecte Philipe techniek. Kom geruet bij one kijken en keuren. Ale u wilt hebt u al oen echte Philipe .TVvoor620, &ffeeae»eeeee>»ed»a»*ed»d»dt»»»»daaaeeeea+»ea»dee»« Hoofdkussens onze overbekende oezondhetdakeeaane ge- vtdd mat petyether dokken 50 x M 3,90 •ox?» 4,50 I I i> I oooeeeoeooeoee»oo»»oeeeeeeoooe»»o»o» Zondag a.s.« Jeugddienst j 5 00 uur n.m. o,l.v. Majoor Rooi Berkonbooch P m-m-v. Jougdmuzlekkorps - Combo- en gltaargroep. \Agggggeéggin****8**e8*6*de*ae**88***e Hier de Modelslagerg Nylon sproten en dekens - unieke aanbiedlno in neer mooie dodtlns tn JACKS gewatteerds nyten Jeake M grime .aNdd-O* verwoeetbear aterit m. 1*2 20,00 «5 KINDERJURKJES OVKRHKMDKN HEREN-BONNETERIE *08 e>——eeeaeee—eeReeeeeeeeeaeeeeooeeeoooeoooeo< Donderdag 12 daeambat 1968 I 9 *9 1 dMspeeUd I 4,28 ■i r 8 31' i e I RAD» IV ■UCTROtr. ART, i1 UQEN ERKONDC SERVTCS Redeem - MedoMeden OtriOwdendo 4 Ihdeelt hoeftasten 140 liter i .i- Platenspelers met versterker 1 Luldeprokerboxen vanaf i. J J. 4 A A I I heeriHk warm aa precttech marine, graan an grijs •M <5 ‘s Joke stede r«iai«ar waakt «Bv ■choon t 1.4® om 3 behan- délin-en. D.A. Drogisterij Da Gaper, Voorstad Ta. Goee. - j -< i. »l *3’Ki* IMS r 1 ■m U kant aaN ritzeeken. I k I 11 VOO* 1 JANUARI neg reuse keepjes van vefoutomaCteche wooautometon OL- I OieoiierdertJ Ta koop: trap loper 0J0 na. an (anglope< 1.70 B». Tevens te koop: /noote bruidsjapon m. sluiei Nagtxaam. Qve- Mlnnaard, ’e-Raer AMsker I naat 44-40. Appelstraat 1*1. ka. hoes. Voor kaarsen o.a. reuk te koop: ramen 1,« kaarsen, drutpkaarsen. bloe l.M m, 0 x m. i.g-a.n menkaarsen, slerkaarsen enz brandweerstand toet koppe met passende kandelaar naa lingen. Handebondememinr Drotoaterij T lande. Mat mauw, goeder mouw. F .tl n I H h tl f royale maten profiteert nu nog eeeeeeeeeee e,e eeneeeeeeeeeeo| 2# UitsteitendeJtmct 2 DtrtuMdiga adviezen t Grata demonstratie I Betaling in overleg Seeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeee Tronsletor-radio'» w- Philipe piotenspeiert 59,“ Storno pletonspeler» met veriter- 912 kor en 2 luidaprekertooxon kompl. £IGy*" Textielsuperzaak Meulbroek K lVöFstbom*n 2- 0£ Énkele grote bomen voor zelen boecNkbaar. VéM oen verfijnde versiering yen uw kamer kerstbakjes oooee.o; i Lager des Halls .Gggg Ravelijn de Groene Jager 12-14. teder te wolkom Toegang ”4 Wij hebben een reuze voorreed rund-,, verkone en prima jong poerdevteoc. allee voor do bekende lage prijzen. Ribstuk per 500 grom >48; Magere runderlappen per 500 .m Gehakt half om per 500 gram J14* Mager spek per 500 gram ----- Gor. klnnobakspek per 500 gram - 8^f Voor de eenstaande feestdagen prime reed- oe verkeswrollade «W da lende, per 500 gram AAagere runderlappen per kg 5JC Magere verkonelappen per kg 5^0 IPaerdevloes zolang de voorreed strekt 2,71 j Dinsdag onze welbekende gehaktdag por 500 gram 1^7 2o 500 gram Helsteen 7522 Telefoon winkel *081. Tetateon hete 7271. aewdgeeo«gdo«MéiiggwMdMedddMwdgOteJ i IR deze voorlaatste advertentie ven 1M8 uw speciale nadocht voor ■ooiale aaabiediagoa jMWnstrulen en vesten in pmChtlge zware acril modoNee. frteee kleuren aOe maten 104 tot 184 oen wte 15,00 Klndermanteltjee aeer mooie manteltjoo In zware AaBe etof maten,92 tot 152 een prijs 25,00 Damespyjamsrs slis voorradige bruohed dameopyaMia'ó In zeer moois, modaten in deze laatete durs maand van lOOOLeon prijs 10,00 I l-pert 25,00 2-asre- 30,00 Bestel vroegtijdig voor de ra. feeetrlegen tX^ttedT liM«h I kalkoensltyet» on kalkdRi kroketten, bitterboltesi, jjstaorten en -etoven en totelwljnen Kroenwhtheller Koningstraat 2. Gom. Tol. 5950 Stereo eoncertmoubols dhr. prljten Ook KoiaOaomiorthhllRg weg etende vworsteM*. U ztet voor radio TZ- gHtteMw apparatuur en verlichting neer do kleinste winkel met do grootste aorterlng. ■teetro-Yoohntesh Borane Megdnlenestroet 12 Goes. Totefoon 88T7. i ‘Z GCVRAAGO: of LHRLING-AUTO2MJITW i Groene WeJdjo 10, Goes. Telefoon 5587-8276 1 - Lto^w-e******»*^*-^*^*****^*^^ Kante erboekhandel landkaarten I Lange Kerkstraat 5, Gom. TrI. 7424 r tot meat 175 25,00 terionka dameejacka mot heerlijke bont voering woritsMjk oen heel meel teek In diverse kleuren 45,00 Kom bij ons kijken naar de aksvate serie Philips TV-*pparaten. Wat een kwaliteit, vrat ’a eenvoudige bediening. Envnu *n lege prijzen. Wij bieden hoge inruilbedrogen, uitstekende service eet ToOecugagttMttie. Wacht niet langer, koop nu ’n nieuwe Philipe TV LIWemtAAT 42 - KLOCnNOK - TELK*. 91100-51Ó2/9149 DONMROAOS KOOFAVOND i T-- •uOds rsteigsr w luids ja, js wser echt warme dralen In leuke deeetae m. 9280 maat 104-tt0 a maat 110-128 e oersterke ftanehvorithemdea 6,95 katoenen rWtan gerwwd. zeer meel '9,95 tricotnyten overhemden often te gedane. te qr BeiO-Faot in wit on gekliste jongensoveritemden In leuke dseeiao veer da *U,UQ school ene. vanaf 3 sotrstofi |m4I Rdèo 9 Ni 9Ü6 kisufOB. d o Ibi ^M9uF9®lK 99tT9lM1 9R WORMS puHoVMV RI9t tWffa R9C* io prachti99 kleuren en moderee bèee smmmmi eetoBre eweetere *7 ENt bedrijf, groot of klein, staat In het nieuws jaar voor nieuwe, soms gecompHcoordorokanpcoblamen. - Nu Ie er nog t|d om do Juieto maatregelen te troffen. ORvotti kan daarbij de helpende hand Weden. Daarom ergaaieeort OUVrm demonetrade. ae veeritebtk Op maandagavond 10 december te: Hotel „De Koronbonre", Grote Markt 17. Geen, teaoea 1880 - 22.00 aar. Ervaren medewerkers kunnen u geode raad geven. Z* zullen u demonstreren \hoe u.mét OOn van de 20 modellen, schrijvende Olivetti rekenmachines d< btw-problomen snol on doeltreffend kunt aanpakken. Waarom komt u niet even kijken? Olivetti heeft voor Iedere ondernemer 2 nuttige BTWbrochuree beechlkbear. Op telefonische aanvraag aan tei 011004230 worden KOSTELOOS toogeeteurd. 00*8 - NAIM*OUT*ntAAT 22 TOL 01100-8228. GO88 M. A. de RVYTERLAAN J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13