r M JC JACÜ t .1! 'lli 4oMflnY jinuwi 5***«e k U 1 I RB MDFRE BE HOBBYHAL spaaaplaat 1 I HET TIMMERHUIS ïv«^»«r.at 1\ Om® - item» 011004M2, OMLIIERRMNS ji ZILVERUTOES 99 f aSewoes49 M. 1 GELUK i I ’X-*-*’''•o' 1 1 kmjcoeh I KOHUH vdbDete^M^ It i 1 Duivententooiistelling Jae. Hennans -7"^— r dNOMMMWMF 1Fa. 8et|ea te vacuum te* da echte Italiaanse MONTESI STwSLT, v. BMC I v»« te» i**1’ u koOp nu I d^wh. d«nk zij I onze tetendfe aid li uneiertnanbf ■L? ft Si V t I 1 a; - *u ‘1133 3 73 11 \y 5'? k - a HALF 10® eleétHeche XEKTBMM W^WTl 1 VMUCIffINS foucP vvur- :4 Donderdag „december IBM ik -T B 1< •\i C.MM8. .uo Waar* VABROOM BEEKMAM EVUTEN waaMwaseeoiwM mm jm» Oe speciaalzaak voor uw BRIL Week kom®n -^el.1» K**' v.r« P«" y.BnAADWFf-' I hollans OVB4M0RF««MS K., L-r. i Ey^.. "b i8oooeeeeoef GEVRAAGD: j >»oooeo»oooeooo>ee/ -t- -4 - -de - ease ..DE BEVELANDER*’ I-*- T* Loep; onderstel met Fa.8errareos ZT= WURRMidoiiaai 88. Ooee Mae Donderdag 12 december IMS ZATttDRO 14 DECEMBER .oor U «x*’H’- I votop W*’* BN'" *<*,"i* j met een *P« MODE y^^flocon OOK UW ADSRB VOOR HKT REPAREREN VAN Hana van Hew voor U» Kalkoenen Bestel lijdt» root- ML •11»—MS Uw I*' M aotavSp raM*. r ■N 1 I i? J I f V p i A a I 'V w I WMH- M IJ 1)1 1 MS. Wb •chtkbaar f k A Repareren, Ml one bedekont service. vakkundig personeel, spectaaf gereed schep, oen 80' ovardrukspuitcabine. aan de Al» ep ■anak- *a h W Qoeat 3« Si k- 1 z jr I 4 t .„.BW mü^PBisglAfi! Heratol van uw autoschade la een peepecleiiseerd bedrijf betekent ook dat u Uw wagon weer vlug ter ■- tl 1 Bw In Lamb WtfvewT, Kwedondammo Heel weeper afspanning, nu voer vw sntepennln» Telefoon 01194-213. A" Veer harfteari, Alee ep maat geeaagd. HM eerste grRae haar Ie meteen het laatste, aio* U het herstelt met onze CREME MARCH AL. Uw hoer bdheedt daardoor zRa natuurlijke Meur. Ab-- Verkoop en reparat» dMto. nmi r - - dMotlnge PS1 THefoon 7070 Hen» van adres voor hei i van kaeheto. T Ooee. telefoon 8 - 1 Ir” I&. vJk van Vim*. M Ooee. ■W Hans van GO0. telefoon I r parttjen tenoelOM naar maat eo« Atersadvtae Alle veet Aon in voorreed. Voet L>- i .z P I 5. '1 1 1 ■-■ 1 ..1^— oen vakbekwame ekktriciëi ij Goed loon, weinig nieuwbouw. Installatie- en wikkalbadrljf Wemoldinge, telefoon 01192-333. f vtraiawo Mttamjk ie nu binnen uw bereik, dank zij ene schoonheide middel MARCHAL RIM- PELCORRECTOR Uw rimpels en kraalepootjee verdwijnen onmiddollijk -. Flesje (voldoende voor maanden) f 1,7B. Wor- kineeduur 8 uur. Gratis folder bij: DA Ove^eMi JM Oaper*'. Vooredad 7a, Mi. <488. ----- Gebruft onze epodale Marchelk tritei. TORHIWOOI— ia piaette aakhea vea 88 v.h. Drijfhout :1v>njmmh De BRIL het belangrijkste deel van uw uiterlljk. Een MARWITZ brilmontuur: de sterke schakel tussen mode en kwaliteit. Hm ataietwer det U poet I® vele variatiee -- aa Dvtei thHted M Hove Uw UW AUTOSCHADE. EdRÈoWrotetr' W W -te I ï-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12