T I GOES I Fabery de Jonge L C. van der Weele PFAFF PfafrikSSStz!» GABRÏÉLSt j De MANNEN EN MEISJES PHILIPS f95.- WASMACHINES EN CENTRIFUGES 1 CHARME EN GRATIE... COCTAIUAPONNEN Speciale anbMiag wintermaateb n 29,95 COMPUTE BABYUITZETTEN 10% KORTING ea het nieuwe Babyboek GRATIS kramer roder ^■^fiacnistraat fy^gaa/üfsfraaf- Jl Steeds meer komen mat autoschacje naar ons gespecialiseerd bedrijf OOKU? I, I --- Kt s 3 I Philips Kleurentelevisie 2350.- II x a domdocos jsomihui*- Leago V.reter.et 4. Gees. bouten 1 r. owrArieuwoPfaff fctypMfö -e./ 12 december 196N Don GOES sa <w i DAMESMODE V 1 Sau 's rt 7 i* "1 Molleste! le r.v. o.a. Erres, Miele, Bauknecht, Zanker enz. Ganzepoortstraat 6 Telefoon 6714 Donderdag 12 december 106N V V V 2 c F NU KOPEN IS B.T.W. ONTLOPEN seepead. I - 7 M - 4 Maakt voor de FEESTDAGEN tijdig uw afspraak RINY VISSER N.V. Philips Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal i vindt U in onze uitgebreide collectie Leuke deux pieces, japonnen mot Jasje, japonnen, rokken on Housen ;P r Ook in onze JAPONNEN-AFDELING kunt U vele koopjes halen BQ ntaetarlfkelen, vanaf 10 galden GNAm het nieuwe BABYBOEK mot prondaBogolo ..DE BEVELANDER" verkrijgbaar bij Scheseheldeasiee Y„Aphrodite” Koteemdük 30. ML 7707 Biezoibtge. I litgenodtg^ SkH kwulfteitogereedschap in grofis koffer en met gratis* horizontcdp boorstandaard ter waarde van I ISr” Bü UaeMW.uwpjMU! Srn-a - e. Ski! I 7 k- - I EMaro-TMtnisch Buw Voorstad 11, Gots. Tel 5460 voigherrieltjes.krc^ dusgeméMeft werken. hgEtoiMdemctr. rustj& praktisch geruisloos- voor zfi prestaties dela^gBprptfe ichtgewichtzigza^^ raken wj niet uitgepraat. «ehed wijblijvend bij ons of bju this •faff 94 of .95 demonstreren. i zowel voor dag alt vóór V U vindt in onze zaak het beste wat er op kijk- en luistergebied te koop Is: Philips. laat uzichg deP Ore agzagj^rograrTTralo^ van 248.-tot 842.- 449,- Maifad büêüucueeueueeeueueeuuuuMuuuuueuecuA WERKSTER voor circa 8 uur per week Werktijden nader te bepalen MachiuefabHek A. van der Linden h.v. Frultlaan 20, Gooa. Telefoon 011004PM aogeeeoeeeoeeeeeeeeeeeeooeeeeeeeeeeee J S.'.Truniirnn-:i -*• N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken 90SSEM£‘ Want U krijgt Snelle behandeling van elke schade van elk merk. v Uitsluitend originele te vernieuwen onderdelen Stofvrije en hoogwaardige lakafwer- king via onze moderne overdruk spuit droogcabine ALLES in één bedrijf, dus MEER SERVICE Allo Inwoners ven Knpelle, I Schors en omgeving worden uitgei tot het bijwonen van de Volkskerstzapgavoad in de tNuwannde veilinghallen te Kapello op zaterdag 21 december 0.8^ ‘o avonds 740 uur (deuren open 7 uur) Opening door burgemeester H- GL-uan Suylokom Verder declamatie, toespraak, orgel- en trompetsolo's, samenzang BIJ de uitgang zpl evenals vorige jaren weer oen collecte worden gehouden ton bate van het kinderfonds der Verenigde Naties, UNICEF. (Uiteraard na aftrok van I 1 4 I 1 I* ,1. PHILIPS j II V I Goos. I I f r II Pt 'yrs O'. I p Ji ll p. p ■,-p JUMUW - homoobw SUM tSM UNM KMCmM.nLNM - OOOB Wif zoeken voor Ismpenfabricage Fe. C. MOODLAMMB NoerdsMat IS. Borecole, SI1SS-MB. S I 1 .1 1 j 1 I I .•1 1 I I. I h 8 c F S TELEFOON .01100-0903 - LANGE KERKSTRAAT 14 - GOES i 4' =-u. M p p voer dagdienst Licht werk Goed toon V Fa. GBLJON ea ZN. Laags Venterset CL Gees. I ==--~g- 1 I"- VAN MR KLOOSTER NAAIM ACHINEBEDRIJF .C. Bastlaanse - Goes Papogaeistraat 4. telefoon 01100-747B ZAANSE KLOKKEN In noten-, eiken- of taekuh- voertng. Massief koperen ver- siering. 8-Daags beWagweric. Diverse formaten. Prtjzan vanaf vise.- II. fiZ». trU.SStx. ’’I U wilt genieten v i t en jr w< ePi vol haarscherpe, natuurgetrouwe kleu ren’’ Dan bent u in voor ueze Philips kleuren-tv Groot G3 cm beeld 2350,- ’"I f r* PLAATS Krabbei^ke Oe K^ephaatM Krelaingea Kapelle Geea Lewederp Ovesande eOTHCBDAM. TWHagwetr. M teL CM-WTlW OUDZNBOOCH. Zaadeweg M, teL ClMt-ZlM ploegendienst voor mensen die uidL waMi .t er zoeken voor een f ADBZO Hoofdweg W DeeaaMraat O Xerfcaleta ff Merkt M DVtatraat t Zerkplola 1 Voor het schoonhouden van kantoren vragen wij i bandr laxmiun speehnogehjk bPt.ultj/ire J i I’ V I* <l;i godip. schoonheidaapocialiste en podicüip '- p S.TJ.VA.S. optoiding Gratia huidadviea. HOTKL-CAFZ-BZUTAUBANT t Wapen vaa ZUiaad I ‘1 I De Kereabeara I De Zwaan 1 De I aeilheaw 1 De Goede VerwaaDUag Verbeek 1 Sollicitaties achrlftelip aan; Fabriek Roosendaal, afd. Personeelazaken. Zwaanhoefetraat 2. Gratis bedrijfskleding Gratis busvervoer Goads sociale voorzieningen .Inlichtingen: Ieders dinsdagavond VAN TOT 3 U.O-1S.1* aw MJP-MuN aar M.U-M.M aar lS.4S-to.tt war ISJS-SMC aar 1SA0-1SJS aar IS.SS-Mi» Mu f.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10