7OAV c o u o s f J I ACCU’S 1,50 i het «!p Mï| S;tï I 2 brillen in éen UW BENEN MOGEN GEZIEN WORDEN j;- COUPONS COUPONS! DANSEN NOWA 1,95 2,95 1,95 hike BETEN ZIlH... K: GEZELLIG DANSEN b|j kaarslicht DE BOEI’ DANSEN JezosCb riste GOES Lange Vorststraat 47 - GOES I Poly Lock permanent .Optica Falke kousen - Falke panty nylons - Fal ke BinikMis Fdke Bimlons de rekbare wonderkoes ParfHRorie vngoBMi Kletetraal 10. Asm muauiMir~ MTBDM M WM*MM* 8e TALENTENJACHT V ri w. I orncKN a Hü ïïl. j. Jeremiasse - §oes yt-' »b kt* Kortgene i I **»»»ae»ee»oe»e»eee»eoooeeee»e»«<> k 5 EN N O O R D - B E V E I A N D Klik' w R ;P .,P H y e.l.v. Everly Stars** „The New MMkMrf WMta~ tawvang 18 wr Me djdfe om om eg. Hooge.teger Vavo-dspoft Zeeland v Hotel „De Korenbeurs** ZUIVERE HUID »Pl Overt ik I é<A2TJ£ VAN Dl: ree 9 ;DANSEN In do Taverne Hoinfcsaaraad arj*.v, CASHBOX The New Black and White Peter and - the Rising Four Juist nu met dé SdS.' feestdagen etaleren w|j oen exclusieve kollektle Aanvang 7.30 uur. acHOuweuRQjuuana-' m Ds Burcht Kwadendamtna, -oeeooawoeeoooeoeeoooooeaoeooooooeee QRANADABAR ADVERTENTIEBLAD voor UID Net winkelmeisje GEVRAAGD. M. de Leeuw-Nets HET WORDT KOUDER! ’wAuwte GROOT BAL uit ^Trfburg. w s - Aaegaeloten bij de 1968 40*>’ •Ji 't r i' i 1 vi .1 Leem Kerkstraat 44. taL MM. *bm j 3'>. 4 ALLU VOO* HÉT HAAR i -t. of Muziek voor Jong en oud. U gaarne van dienst lijn. R ON8 DORPSHUIS •i A i TaamngmrM tal in demodieche kfoeren Hik» en getot, per paar f V t ?v' ij. ertenfieblad" >p Lange V or UH* a o s 11 I -.-11 taMtaM* •«Fl h TÏXTIElSufl&t ■4., Voorpagina dubbel tarief Coetracttaneven op aanvraag. Voor fouten m tol opgegeven advertentie aanvaarden wij geen enkele verantweordelljkhetd M■.——■■i ....„ai. ‘f - Advertenties worden tot woensdagmiddag >2 uur aangenomen Uitgave on druk. Fa. Drukkerij JJo Phoenix". Voorstad 24. Poetbue 5. Gom leMoofi IIMAMII b.g g 8399 8034 Giro 3 26 37 Dom week lOpMtee'a i' 1 1 tejn.*. 111 »'e ---*5^ HamnyowM. orpanlgt H FALKS NYLONS QRAFHTT een pracht kowe kt 20 dentor, speciaal voor dames kt uniform Veel gevraagd-dpor da mederne tieners 1 1 1 1 (met do veilige. gratie knipvoreebering dus verkeerd geknipt, stof zonder moor vergood I) I V ,96 n r 18 mud. sckrtfteNJke garawÉe 30 - 40* KORTING Alle typen voor luxe en vrachtauto's tractoren - diesels - scheepsbatterijen Schoondljkaedljk 6. Driewegen (Z B Telefoon 01195-376 - ra ÏONOAGMIDOA6 MATTMB ven 3-7 eur. m.m.v, FALKE NYLONS CHIC een ragfijne kous in 20 denier mode klèür ceylönrr-. I 1. M 8* MTSI MnMMI Wevenit. Scheerwol. Terienka. Trovtra 2000, kamgaren. mousseline, couture stoffen, Jacquard, fluweel on )erety. caw?a— veer rstake** Heess* es l o-. jspessen. - CPTliK iOTO HIM Zaterdag 14 daceabera^. ZATERDAG 14 DECEMBER m.m.v. Tevens uw adres voor vergaderingen, I' bruiloften sn partijen Cafd - Ban 1 Dancing - Wolfaartsdijk Telefoon 01198-477 Tater dag 14 dec. .Wm-Mamiwi—-«BiBnaasMMmmtaB—•sMmaaWBBi—MMsasiuM—Bawaw^BMBMsmMsssBisisamMi^irmBBMMiraBa^msenuwiBBWMMmaBMIdMMeBmMBm— Naact deze unieke FALKE K0LLEKT1E. brengen «4 nog een enorm aantal andere merken kouaan en panty nylens FRS1A NYLONS in 20 en 30 denier als reclame staat 2.paar war Bovengenoemd orkest heeft de dans muziek met enorm succes tifdens het Fruitcorsobal l.l. verzorgd. M0D6RM8 MNLLBi b» veto veriadba I MIM 88IUJMLA» HET BEST! vaar Bw agtat csnTACTumnN Gadiplomeord Schaealieidaipiclaiata bezoekt zaterdags aan huis voor gslaets- bebandeling. manicuren, beauty party’s Koos van ’t Waatalada Tel. afopraak 01195-215 Falke nylons in aparte warme modekleuren. Falke nylons met sterk elaetfoch stretckeboord. ZELFS DE GOEDKOOPSTE - - - Vindt U het etaedo vensiseebn ven Uw Ml hIndertUk? Denk den eena aan het pieeierige gemak ven een dubbelfocus bdL Dg raauitMonvMdoniouwedubbsl- fooueglamndhHaendoraunad^door varbalarde vorm ea Mand van hM laMgadiaha LO.V. hat vertodeaL v^rhoTnfouwe Varlhtt glas. SawaNoiMUMNcmveea woowonoom Roefeweieewfr Opleeg »ae FALKE NYLONS USSY DOR 1_M mode kleur Arrak Een kous voor alle dag. voor iedereen I' ’'W- 7 - Tetefeee 72M v< L i KW 1 ZATIWOAG 14DECEMBK11 s' W'. 20e Jaargang No. 50 12 december l8M dit blad 23 430 exempiaren te glaairea ee tadM Laat u niet meeslepen door aüertei vreemde leringen; want het is goed, dat het hert zijn vastheid vindt In genede an niet m apüzm Hebreden 13 en ta Inzending V.EXA. Voemeerstreet 8. Gaas Zeed« 14 duawbar DANSEN met beet, rtatm M- bkiee group uit Prineenboek Aanvang 18.46 uur. Vrijdae >a zatardagmrota MOTEND Tijden» da wintermaanden zondags gesloten. GweeMfl tettem kaartScbt TER INTRODUCTIE FALKE PANTY NYLONS een unieke kwaliteit in modekleur Brasilia, in een fijne 20 dgnler AC VactgeetaWe verkoopprijs 4.96, nu FALKE TIENER NYLONS USSY DOR 30 denier, ingebrelde hiel en teen met S CA stretchsboord. mode kleur champagne ■yvV Elke zaterdag vrij. Per 2 januari aanstaande. Levemmiddelenbodrljf Van Goghstraat 6-8, Goes. Tel. 01100-6423 1Geen nood, in onze K LKDKKEN- EN REGENKUKDING i1 blijft U warm en droog, hearlljk gevoerd en ebaoluut P wind- en waterdicht Niet alleen jauen, unitee, jekker», vesten en regenpakken, doch ook in handechoenen, wanten. laarzen* en^broekrm^halteer1, cap» en petten ztjn Pa» op Uzelf en echaf U bet’ nodige aan, wij zullen U gaarne van dienst zijn. aua.v. Muntak Typ»»» VAEA «ml 0 awisg «OJS uer 86 .'P. n r' M PRINS VAN ORANJE”, GOES Zatardag 14 december DANSEN m.m.v. het populaire dansorkest „Th* Mslody Stars** 1 !i i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1