fa Bouwfonds de magneet HISTOR olsubij <m* inruilt. Fabery de Jonge Phildar sokken r Weg met de kou’ f Bouwfonds Informatie I I RADIO&TVSANDEE VERVEN ALTIJB GOED 19» HOTEL TERMINUS I 19.®5 19.»5 Hl k I r* Vistram modenieuws voor vlotte meisjes i De prijs van dit toestel is nu slechtsfi Moorubent H nog voordeliger uit PIETHEINSTR.3-COES drisloua I 16,75 UW VAKANTIE 25, Donderdag 5 december 1968 1968 4500 filialen over heel de wereld e> c. f-W 7S Zeeland Tours M-uoailtAATe OOM AUTO MU. ZHLAND Gaaf UW niauwji 8i H ollest el I env M. JM. Cltirijs WESTSTRAAI 13KAPE.il ILL.: 01102-1350 wnr. I Conserven Industrie HERBA WINKELCOMBINATfE Lokerse en van Damme Gaat U zich verloven Firma P. J. Elenbaes Absoluut krimpvrij Lange Kerkstraat 12 Goes - Telefoon 8154 Art. 37. W Pracht loafer 1 vm mahonie glad leer. PtetoM vaerblad. Antigua Rnieh. Voor weekend-menu’s naar... resp en Master heteluchtkanon houdt alles warm „DE BEVELANDER" Nog zo'n Aristona juweel! Art.* lOoooooeeeeoeoooesssoooseeooeosssoeosessesesespssosossMbdM^Ui^sdeeoooi Ziektekosten verzeker i ng van de verzekeringen NCB ook voor U omdat... Wij geven RIJLES mot Opel Kadett vloerversnelling Opel Rokord stvurversnelling Opel Blitz VRACHTWAGEN Loop niet verder bol DEN HERDER '^♦♦♦eooo»o<>eoooooooooaooaoaoooo»a»oooooe»eooooo+»eooooooeoo»»»aeaooooe: aannemersbedrijf Xoeeeeeeeeeuaeoeeeeeeeoouuoeu—geeeee «oordeBg» t Bom A J i v ing V 4e: Ka Vortegeeeroordkmrs: “’i. z t ANVR REISBUREAU - O' Reisgidsen op oonvroog verkrijgboor bij ÉertMlie Ujdig aan ent epl 4 Hl I 9 4 L Ie d- e Geen verplicht eigen risico. e Een aantrekkelijke buitenlanddekking nd na Wij kunnen u de de fraaie handgravure kunt u deegewenel wachten. - echdftelljke kwWnettegw ttsoh eüte gemeerde. AA. Dl de Grootstr.34 Goes Tel. 5764 Mmnae uoatoaus sinos ism iamm tamtam se. til soos eocs der COR- npela r ver- «eids- Prijs «nde its GOES Wastungal 1 - Tel N» Telefoon MMN H.D.Z. ringen leveren. Op I F. Jansen Zn. Jeweler - Herioger OrwuMr tt AdrisMiW. tsi. MM Gsm Polderweg 12. e-H. Abtskerke telefoon 01103-298 B.G. kantoor WUhebntoastrant 33. Gees. tel. 01100-7741. tot t.o. station Gom. Telefoon 01100*7501 U HEBT: Vrije keuze van ziekenhuis, specialist en sanatorium BIJ een 2e klasse verzekering: vrije keus uit klasse 2A of 2B. Geen wachttijd. VERLOVINGSRINGEN ia onze kompiete kolloktie kaft U wie nadelen aan. Ook de ring met hot brijjantje. Prijzen vanaf f 120.- p.p* in clusief fraaie gravering. zaagmoienstrte! Lage prijs - lage kosten (petroleum) eenvoudige bediening - veilig 12.500 tot 80.000 Kcal per uur 6 typen - gemakkelijk te verplaatsen Ook verkeer mogolijk Be/ vtndatg voor demonstratie: AH. AUTOCAMSZIN Cbvto, Seedtoar, Ewepe llOM, SmI l Ce-, ZeeteeJ Tem, VUfOMmN HoMplen. Ht, CeMwri TtBMIBZm HotoMw. F.T.l SOOTTOCKT1N o. tü" M Meent, taderi) Ketat e*o. ■OCN AUTO Avtoplo. vwiorgt toch ew heteb RSVt AUTO'S ta raswwea ht ew DA0TOCHTSN per Meen deer Nedsrteed, Mg» MKMlMVrtN «mm, vtt^tvig, boer n GK Een ruime tegemoetkoming in de aanschaf kosten van kunetiedematen Onopzegbars polis van de zijde der maatschappij. g Nooit een te lage verzekering. O Een aantrekkelijke premieregeling voor kinderen. Een tegemoetkoming van f 200, m de kosten van kraamzorg. Sportieve loef er van mahonie glad leer. Riem en geepeluiting. MB in vertrouwde honden ONZE POUS V ZEKERHEID EN EXTRA VOORDELEN BIEDT. GeesMtrsatweg 10, 's-Greve. «polder, telefoon 01103-223. t Art. 35* Vlotte loafer van glad loer. Plateau voorblad Versiering op M brede wreofband. Fraaie edeNMton kast In fcM mat noten. hooggleM meoort ef peNeeeader, 7770,-. En Ml Inrull aog beiewgrilk minder. Lieftallige over gooier van ade mend „vistram" de nieuwe mode- •tof die in is. imal heupeeintuur. tje door metalen oogjes en rits tot de heup. In rood en bruin Maten 116-146 maat 116 e Zónder trowwens ook moer iets af te doM sm de eoMo Aristona aarvtee M garantie. Zo heeft u om teg-teestel voor om mM-prHe: 89 cm greeGiiM, frontale Mdsprekar en om nieuw type kanMlkiaeer, woerd a er a ook zwakkere zenders goed kunt om- vpngpfi. IJ I Dralon jumpertje in vrit en rood met in gebreid fantasie dessin. Maten 104-164 maat 104 3e klasse voor personen boven 16 jaar f 51.06 3e klasse, voor personen bon. 16 jaar f 29,14 (max. 3 kind.) 2e klasse voor personen beven 16 jaar 75,34 VERZEKERING NCB om zaak vm vertreuwoa. P. BOONMAN, Burg. Andriesoenstraat 28, Ovezande, tel. 01195-498 on 5 BOERENLEENBANK LEWEOORP, Scheldestraat 54, Lewedorp. tel.01196-261. SPAREN VOOR UW EWEN KJ» Mi E1HAHUEWHO. VWg* MJ overname wcM^wMoalngen. to tnk- BUJBGONO van uw opaergeldow to voardrtgo B^onrtoooupomcAuid- brieven, rente 6%%. a Wij vraten in verband met uitbreiding vea onze produktlecapaciteit: BANKWERKER voor het nabewerken van de onderdelen die uit de machinale bewerking Jromeff.' Opleidin, L.T.S. BANKWERKER-MONTEUR 1 voor d^5 voormontage van onderdelen en de mon- tage van de machines. Erv. ing in soortgelijk werk i is gewenst. J 'oleiding b.v. Betnetel-machlnebankwerken. BOORDER I voor de machinale bewerking. Ervaring neet andere machines strekt tot aanbeveling. SCHILDER-SPUITER voer het schilderen en spuiten van onderdelen en het bdwèrLen van gemonteerde machines. Reiskosten worden vergoed. i SoiHciSoties oen t ^Machinefabriek A VAN DER LINDEN N V Nieuwbouw van houtbewerkingsmechines. Fruitlaan 30, Goes. Telefoon OllOO-eOM do RUKS4>08T8PAABBANK. Ode M BOUWFOND6HUIZEN mot de unieke vraagt voor m spoedig megefljk kantoorbediende (vri. of mat) Asnmefdoa tolefosdech of echriftefljk sm da fabriek J. W. FriaMtraat II. Krabbendljke, teL 01134-646 J Eventuele reiskoeten worden vergoed. 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7