z. COOP UB,- Uw waarborg voor blijvend de beste kwaliteit legen de laagste prijs SINKE-DE GRAAG oploskofHe Linda La J |BW. ^Komt U gerust eens kijken Triamph r Waner Heoraflor HH Camp Basta Detsoforio 1B.N f Runderschenkel GEHAKT DESSO TAPIJT bijzonder geschikt voor klassiek interieur (380 cm br.) Solotred vinyl 1«,90 Tredford 1,50 per stuk Chocolademelk literfles .Soepvlees Boterhamworst 200 gram Wilt U voor de KERSTDAGEN Uw iaterieor oog venieawen Bas is dat NU Ow tass» afwezig WeI broek Lngene Korsette rie LovaNe Ribkarbonade Schouderkarbonade Coop, appelmoes VERSE WORST 500 gram Speciale TAPIJT AFDELING Corona vinyl slechte 9,95 per strekkende meter Diepvries braadkuiken Rösoh pyama’s, nachthemden Hollandia n slips Gaas Bw gedachtes at mar de vleerbedekkiiig is tegelwm? HeegsfaR -^45 per m2 J Haaskarbonade Het slaapkamer tap jt bij uitstek Is ons Carina sleckts 20,- Speciale aanbiedingen Pracht tapijt (380 cm breed) 62,50 per strekkende meter 100* NYLON C.J.Tilroe&Zn. MaMesform J. H. Stam ^TANDARTS Meulbroek Lingerie Korsetterie Lange Kerkstraat 23-25, G?«s >eooooooooooeooooooooooooooomoooooooooooooooooooooooooooi L Magere speklappen 500 gram 4,96 5,96 «.98;: 8.7» •A.-'. korsetten vanaf 22,75 hemdjes DEZE WEEK: h Zuiver wollen BOVKNDfEN DMDEND 60x56 cm A .- •i. 7 48,28 20,90 Zware kwaliteit een persoon* Ecru flanellen lakens per m2 50x50 cm V met been, 250 gram 500 gram per strekkende meter in 2 kleuren voorraad zwato kwaliteit (200 cm breed) diverse tinton per strekkende meter 50 x 50 cm 250 gram Maandag, dinsdag on woensdag B 500 grant 500 gram 7.96 2 grote potten 2,49 0 0 - In onze kont u rustig uw keuze maken I BEKÉNDE MERKEN ZOALS Desso, Bergoss, K.V.T., D4Jè enz. Zssr geschikt voor do keuken. M slaapkamers, gang enz., is ons veie Idoursn (200 cm breed) OPENING VLAnVriHU I Klokstreat 7, Lange Vorbtstreat 8. Lange Vorststraat 31 Pilvtew b*l’a’« vanaf leyiVA stepins en panty's met V-control per 500 gram nachtkleding om verrukt van te zijn Wij hebben nog veel meer. AFWEZIG J. de Belj art», Hanswaert Te koop i •en woonhuis met garage en fruitschuur aan de Ooststraat te Ka pel Ie 50 x 50 cm b-.: 500 gram tapijt (200 cm breed) 100* NYLON per strekkende meter beha's vsnaf stepins vanaf panty’s vanaf korsefets vanaf beha's vanaf steplns vanaf panty’s vanaf grote pot. 200 gram I1 Zware kwaliteit flanellen p heren hemden, grote rpaat i Een persoons gebloemde flanellen «I lakens P Twee persoons Twee persoons -- J' Keperflanellen heren pyama’s 0 mooie streepdessins j' Keperflanellen dames pyama’s Bniched nylon dames nachtheuden 0 Coupons extra zware flanel voor heren hemden, 2,5 meter lang 0 70 cm breed, nu slechts p 0 TEXT1ELHUIS P Ganzepoortstraat 23, Goes 0 Steeds voordeliger door Zllverzegeis Niet geplaatsts Pijltjes volgende Meden zeer slank af „Nieuw” van Warner de slip-in beha De senensationele beha zonder sluiting met, lage rug. beha’s, panty's, stepins, korselets ideale pasvorm gaines vanaf .„.J.......... steunkoussn Inl. Makelaarskantoor O.G. H. de Blaey, Marktveld 3, Kloetinge, tel. 01100-6965 batterijen jleclanché ^eeuwigheid 1.96 6.98 7,96 t. 19,95 6,90 9,90 12.90 84,60 24.50 9,90 Donderdag 5 december 1968 0 I 0 i r I 2,29 2,99 1,59 ♦e -*4 4 0,99 *4 r 1,29 1,09 1,49 0,69 0,49 i f bohoudehl •V kt OPENBARE VERKOPING W V VWw Ww l t t i Ada* Mat Ingang van 16 dec. ia da praktijk ven_ tandarts 8. KÖnkert verhuisd mar Tarfkade IS, Goee Jnaast museum), telefoon blijft 011006604 1,59 1,59 Dra 8. J. A. Patdanaaaa, Kerkebeemgaardstraal 63 KWADENDAMMB Tal. S1194-3N O88FT FRIVELE8SCN NEDERLANDS FRANS Dim ENGELS, ook aan leerlingen c?) gymnasium, hbo, ulo. Jarenlange ervaring. Gaeft ook Franse conversatieles. i •48 0 0 ■- 'l ■0 .g? v." - -, Notaris W. P. de Nooijer teponderdag 12 december a.a. om 16.00 uur Damaakapaalon „Angelique” receptie van 16.90 tot 16.00 uur. Biazalingaastraat 6. KapaHa. J. Vthl.aktaig Laadwaa Tetofoaa 1SSS. tèsMHbttUBBi- TAKSCHAMN seoonzAQBi snodmrsmn Fa <Arrarana bergkasten. Kruiwagen mwa g ai Wlle Fort betonnen watert» v.h Drijfhout J Wijngaardstraat 35. Goes. Telefoon $003. 2,98 L. J. van der Linde geeft kennis dat de zaak op 4 «veemdeg tl ea tfoederdSg tl december geslotea Ie wqquBB® bvwqfljk GMMMBtfdBGNBldcigg 1G cfldBC Dokter ANew^n, tel. 1666 neemt waar. Spreekuur Hanswaert 13.30 14.30 uur korselets vanaf beha's vanaf Levensmiddelen - ■•■V TE KOOP wegen» bet digtag bedrVf. 4 W. Holder 11 PK dfoeel ‘■‘rer en werktuigen, -»rti 1 W 7 PK benzine, m J en V rugnevelepuit. Bsseyis met i Plukledder 17 ises, d« het (Mi van de heer W. L. Huige te Kwaden damme, Dorpaatraat in het openbaar verkopen* het woonhuis mei adMifea, kippenhok ken. tuin en boom gaard te K wadende m me Slabbak -neewep groot I hectare 5* aren. St cen- «aren. M. van Nieuwen- In eigendom te aanvaarden -i februari IMS, toeatemming van B. an W van Hoodekenafcerte. Tv. bezichtigen: xaterdag ’a Kwmbe’ ISSt van »7-,‘ >lür. MprUrf hwlr' men ten kantore van ge noamda notaris. VERKOPING BOOMGAARD a-HEER ARENDSKERKE Notaris H. W. A Staan- Heinkenaxand ia! opdonder- van mevrouw A L. van OoM^'tMchrbVM^» ver- ia”, kopen: het perceel boomgaard on der ■»-Heer Arendakerke, «eetla H nr». Itü M 1637. groot SM. 10 hectare. Vrij ven pacht en dadelijk te aanvaarden. Inlichtingen te bekotnon btj de hoer 5. II hutjxen te 'S-Heer Arende- keAe. Oude SIM Wig 116. Inachrijvingabiljetten in te leveren bij genoemde nota- rit •’•rlllk 10 december '08 -te Tc kor DKW F OS 'SS. prlj» 1 400,—. Garage Ca nel» NgstaaM J64A Oaea. 1 -te Tc koop: roep- én sier-j-te Te koop: 16 eiektro- vbedster» en rammen. A. Istroom. Handeleondernetning Karelse, Dorpsstraat 141, Minnaard. Tel. 01106-300, Heinkénssand. I’-Heer Ahtskerke. ^Stej. J. asn dea Otaten. Mtan mede namens weder- OSbe euderakennis van kSB voornemen kl hot huwe- M 3 uur ten gcsMentehulze te Bruintsée. Receptie van 1 1st J uur in hotel „Stam". Nieuw- straat te Brulnlsee. Tof-imrtit adres: Ooststraat n, Kapeile Laag deae weg leggen wij j familie, vrienden en beken- den- hortelUk dank voor de vete bltjken van belangstelling voor en bij onz huwelijk ontvangen. J. DE KOK O. M. DE KOK-NUSSE *y f- Nlduwdorp, november 1966. Schippers weg 30. DANKBtTUIGina Van harte dank Ik V allen voor Uw bslsMstintaB op november bij gelegenheid van mijn 40-farig embts- jubileum en dc FeuaeMjke onderscheiding Pro Ecclesia Dank voor. Uw felicitaties bloemen en cadeaus, die mij op dte dag warden tang» -f boden. 0 A PIETERS, jduhren, jonge witte VI reuijmotoren, licht- en kracht- HooM der R.K.-echool, Ltwadeip. 3,491 I SUPERMARKT i - - 0 KAMPERFOELIESTRAAT 85, GOES 3 op- -te Te koop: DKW FM'», prfts t toe,--, Garage Carsfe -te Te koop* héren winter- jas mast S3, st snieuw t 00,- - én damesmantel mei bont, maat 40, nieuw t 60,-. Vroan- laaitowmg SA Kapteta met fruiUrar cirkelmamer m. Bun- F 1 rik MClMblUW, UI. werktuigen. Holder ■proeier. iten. Plukladder 37 sp. Knalapp defect. Handrolblokje. f Fort, betonnen waterbak olm 1000 liter. - P. Bosman 'Motenwag M, Niaeo. GOES, Lange Kerkstraat 35.- Singehtraat 17. - Telefoon 01100-5355-8238. De veelheid in leuke sportieve kleding It niet te omschrijven. Kom ZELF KIJKEN bij

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12