LEVENSMIDDELEN llsb voordelig! GROENTE FRUIT Pane's Zebra's 0,48 0,85 2,88 t VLEES versvanTBS MO f u Paprika 0,58 Schnitzels Schouder Banana's 1,00 0,99 nu 0,69 0,98 0,98 0,99 3,58 3,78 1,48 0,25 3,88 1,68 2,28 0,98 0,19 139 139 0,58 0,29 039 0,55 2,18 0,55 0,25 1,98 I I KLOKSTRAAT 15 tel. 5756 Import tomaten i Hoestmelange 'nnworst Tongenworst ’ekelvlees 1,08 C.V.-plnnnen even bellen! HnRestelle 01100-6095 èê3>’ GEHAKT RODE KOOL H. S. Drijfhout, Boomkwekerij, Goes 0,49 BONTWERKERIJ L_ Hachee vlees met kruiden, 300 gram UIEN (gesneden), 500 Doorr. runderlappen Gesneden koolraap 0,49 Cox ’d Onage 1% kiloo o o o o o »e o o o o o oe* Haudsiusssappeleu 10 otuke oases soes es es ss «aawvt os e Mooie banasen nftQ ZUURKOOL Vrtella puddiug Siaaaskwast Fijne irortelea Allerfijnste margarine 70 normale prijs 0,99, nu TARTAAR XASSLA IAM Rib karbonade 500 gram lende karbonade 500 gram Magere braadlappen 500 gram 3,58 ’rokureur stukjes 500 gram Doorr. runderlappen 500 gram - 0,89 Suikerkransjes Dropstompen BESCHUIT 0,59 r 0 M V-. n.v. I I E a ra Maison Visser, Goes ofl J prima huisorgel ■W A. RossVI zitdag dinsdag van 10 3 uur eeeeeaeaeaaeaeooeeaeeeeeoeeeaeeoaeai WOONHUIS RUeoooriHloooooooooooooooeooHoooooAeoMOèoooooeeeteo^ooo* '♦ooooeBoeoeeooooooooeoooooooeoo+ooeooooooooeeeeoooooooooooooooeooooooeeoeoooi r 1988 „DE BEVELANDER" Donderdag 5 december 1968 Q VRUDAG EN ZATERDAG Karbonade Ml DOS I .i I ram t a S2\ MN 1 per stuk per atuk I) 1 in- la» a: i «p i fi,. 1'1 vunSabben KEURSUPER RE>. W. at •M 1 Uw PCS te 1 zak 100 gram 100 gram 1OO gram Papegaeistraat 11, tel. 01100-8231 r (kerry, paprika, naturel) per atuk os. 1 blikje 'ornedbeef 350 gram jboooooeooaooeeaoaa»»» -► T» koop: aiv TV-«pp. 4», S3, M cm. gü, rwnf f 06,—Radio Zaagmolenstr. 1, Goes. »ek pen. •lie we- Co, an. oe- •74. ng i1 in, *k 3 voor Dinsdag (met krulden), 500 gram (gesneden), 500 gram Post- en huisadres Trompstraat 25, tel. 01100-5666 Kwekerij Nieuwe Rijksweg. 's-Heer Hendrikskinderen 2 km af Goes -T .f Rotterdam - Utrecht - Amsterdam looeoooeaeoeeeeoooeeooeoeooeooaoeooel Pret Chr. Streekziekenhuis vrsagt voor Wdeiljk ON MNU KRACHT voor diverse huishoudelijke we rkzaam heden. Soikcitsties binnen een waak na het verechljnen van dit bad te richten aan de directie Poetbus 106, Goot merk Lindholm 33/6 spsL in rog. Mtmesb J v. KOCVKM0GB Rooishookweo 20, Krabbend ijks 10L01I34M0 raagd in oen gezin met 3 kleine kinderen oen meisje dat lief is voor kinderen on bereid is lichts huishoude lijks werkzaamheden te verrichten. Hot zwaardere werk wordt door oen werkster gedaan. Aanmolden: - Mevr. Wage Oosthavondijk OT. Wilholminadorp, post Qoes tel. 01100-8048. Tand technicus Reparatie van KUNSTMMTTM Ook gouden tand Waar U op kunt wachten OlLANDBOUW Grote Markt 38, Gsm 500 gram MtttlMHHIIHHHhi Voordelige giueato en fniitaanblecHng 1 kilo witlof prima kwaliteit WORTELEN (panklaar), 500 gram il. te/ MENU KALENDER Maandagigg Donderdag: 500 grain 500 gram 2e hanr’f -*■ Te koop: Junker gMgai- cm. a*»ch «er. lange en korte leren voor NhL I Nsd IJ en Bel jassen, 4 elektromotoren. f «6%. aidlo v. Provincistewsg L Haink^ A'bkmA. Dotatr. 11 Goeslzand. NMO» i» Vraagt uftgobraida folder VoorTóp-arUkelen. vuü£ Ui» «rqwk wat MJ. A. Prin. can. chuin tegenover De JJriMvjn Oranje. TeL te*»» vw iea ei Rysult 4 L, bestelwecentja tegen «Ik aannemettlk bod. InniU. financieren. B. 3. da «A Qaaa Gedurende het plantseizoen dagelijks verkoop op de kwekerij. U kunt zelf de planten uitzoéken, ook zater- L dags morgens. 12000 bloem- en bladheesters w.o. 3000 Berberis in srt. 1200 koniferon, 30000 bos- on haagplanten. 1500 J wilgen, klimplanten, klim- en struikrozen enz. enz. L Parkeren bij de kwekerij ♦oo»eo»oe< Te koop: div 2e hands TV-app. 43. 53, 50 cm. geach voor Ned I, Ned. II en Bel- vanaï t 00.Radio v. Te koop in Kapalle bevattende 3 slaapkamers, grote woon- ostkanoar. keuken, schuurtjes en tuin. Groot 3,56 are on daarnaast gelegen 1 bouw- of tuingrond 4,27 are. i Briefjes inleveron t.m. 14 december 1968 bij J. van Hoorn, Wilhelminaatraat 44,- Kapelle, tel 01102-1861 eaaaaaaeeeeaeeoeaoeaaeeeeaeoeaeaeeai -6 I 1 kilo freeoooeieóo aeeoeaea0,83 500 sg^^eeo^sooeooesoosoees Voor de feestdagen 3 pakjes as.aapsOOSsaeeeeotwMaeota 1 fles, normale prijs 98, nu 1 pot „HAK* 3 zware stukken TADAC ZEEP normale prijs 1,22, nu 3 pakjes Fa V f R R F m V.' Woensdag 2 stuks..L 2 kroppen -•weëw- Voer de boterham 100 gram -*V'- landwijn 3FLes® (rede) neem nu wat flessen in voorraad ■•echte ^1 het kan nu Wr •U BAU GA-4Gf Nieuw bij do Keurslager: 1 pekje 1 pak, .300 gram oeeoeoooooeeoeo^eooeoooooooooooo Bij f 10,— boodschappen Mn fles APPELSAP 49 cent of A Of Mn fles Jus d’ Orangs veer Uyl 3 oooosoooóoooeoooóssosoooooosseoo

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11