n de magneet TPOOi VLOTTE PANTALONS Panty-nylons dag voor de feestdagen van Opdorp voor tiener en twen voor iedereen VOOR EEN TAXI heeft n een voor Terko Goes poley eea radie-meabel KOLEN OUE van 518,- Voor hazelnoten VERKOOPSTER met heerlijke speciul ingerichte GELUIDSKAMER voor Wacht niet tot de laatste Uw auto overspuiten x Stereo-Hi-fi-apparatuur en radiomeubels Telefoon 6990 Kapsalon „MAISON BERTY” een jongedame V Taxibedrijf J. van Sabban d;. 1 Wassalon Speedwash „Delta” *t Snelst bij U.. is Cltax Donderdag 5 december 1968 „DE BEVELANDER" Donderdag 5 december 1961 V t u huidje altijd gaaf Lange Vorststraat 59-61, Goee Deskundige voorlichting GRUNDIG loon. Q-J PHILIPS TELEFUNKEN BLAUPUNKT N-V- ufgncut Goes, telefoon arao. ISO. LANGE KERKSTRAAT 11-17 - Q( (EIGEN TECHNISCHE DIENST) Enorme sortering merken onder andere toLH* COHM) Heren en jongens konfektie, modeartikelen Telefoon 01100-6671-5269 Frans den Hollanderlaan 7, Goes Gederende twee weken als SPECIALE OPENING8ATTRAKT1E 4 SAO GARRARD Met el gw was keet a terecht N| Goes, Bierkade 3, tal. 7330. - Wij zijn geopend maandag, dinsdag, donder dag. vrijdag vafS uur v.m. tot 0 uur n.m. Woensdag en zaterdag van 0 uur vjn. tot 2 uur n.m. TELEFOON 01100-5858 Sk%’oS F- Sm? fl CZAV WomeidteBd GenxepoortetrMt Tel. Ó11004Q05 J GOES lessri} eoes re. Tel. >007 ee 77W Tal. W07 on 77W. Tei S907 en 7700 Qm het bovenstaande waar te maken, rijden al onze taxi’» vanaf heden met een mobilofooninstallatle. natuurlijk I tnlIHtlJf Wij Roeken voor de afdeling lingerie/ tricotage een Jonge dame vanaf LAATSTE NIEUWE MODELLEN J LAATSTE NIEUWE KLEUREN P.«. Vergeet ook niet te kijken naar de fantastische kol lekt Ie coltruien, spencers, polo pulls enz. f weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee»» Vw een geer apart aa mod bmid4beek.t Fa. Reljerse on Zn. flKM Ook voor het verzorgen van een persoonlijke lening kunnen wij U zeer goed van dienst zijn Aesurantiebedrijf C. MEULPOLDER Simonswei 1, Heinkenszand telefoon 01106-595 B. «I. Trsmper Plaatzand '>-Gravenpold«r Ca*-«tag«) 17 jaar die enig* verkooperyaring i1 hee,t Prettig onze klanten ontvangen kan, actief is, en zich vorder In het vak wil bekwamen. (i Zij die deze hoedanigheden verwezelljken kan, ontvangt een hoog i Lange Kerkstraat 40 Goea - Tel. 0t1Ó0-7»*e. 'i f MET SPOED GEVRAAGD met middelbare echoolopleiding en kunnende typen k Sollicitaties te richten aan: AUTO MAATSCHAPPIJ ZEELAND N V. f Julianastraat 4, Wemeldinge, 4 telefoon 01192-209 4 Gevraagd y I I i! <1 100 service f 0(J vsntoek voorlichting aan huls. VOOKDXUOK wtjum «IV t Hans van •ver en rj TRCJO POEDER - CREME - OLIE - ZEEP k k i i J at. teL 0074. st. Noe- teL «74. sporttruten, 3 paar d.achoenen m 38-39 koopje. Schenge- straat S3. Goes. I». I» -*■ T> koop: eerie Jnngene boeken ,.Arendaoog”-nui&- men 1 t.m. 31, Te bevragen: Voer f 400.— een Bpper tuinstraat 5 Goes -> Te koop: kinderwagen. Appel «trast 101, Goes. 368. even met Rei: traned. Kreukalmerkt 0. Goes. Telefoon 01100-7437. I -* Modehuis Grade” i sortering speelgoed, ook merkartikel) te vee! om op te noemen. Praehtige peppen en kleding, thuiswerk voor_ iedereen) Te I. - - - - -’81, met nieuwe uitlaat, veiligheid.»- --- - gordels, kokosmatten. Prijs Gummiwsren zenden wij f 400.—. Willem Alexander- franke onder S| straat 14. Kort gene, tel. OHM houding. Dreg. 496. ------- menkloek „Vore' -> Nu een Pfaff Super won- onderjurken inkorten, rite- der machine voor t 488 type 380 doet allee automa tisch. knoopsgaten, sjerste- ken, rijgen ens. Pfaff. -► Te koop Bankstel 1 d. Bastieanse. Panemalsiraat 4 -aka-a -3^$. Telefoon 7476. -*■ Modehuis ..Gracia** Kloetlna». Speciale aanbie dingen japonnen 19.95' 29.80 raa n 80 0>. Jumper» vanaf Bioe- 18.88, Rokken (tiener) 15.78, 1 I t. i» Alle elektrische installa- es worden door ons de» undlg verzorgd. A. Boon- «an. Ovexande. Tel. 01190- Hans van Hove voor Uw ook- en verwarmtnge- nestellen Tuieetr. 23. Goes 'toon «4 Te koop: tadeM -► Te koop wegens veran dering Citroen *#4 break (stationear) i. pr. menkiosk „Vera” -> Bij Willy aan de Opril Til. 5700. stomen, verven stoppage, ladders ophalen stofknopen en ceintuur» me- ken. mantels, rokken en Het is werkelijk ónmoge lijk om alles op te noemen: -- wat de Pfaff type 280 doet -► Voor *t vegen der schoor- dat moet U zelf zien Een ‘o?ften. vellen, schaa] gelieve U zich te Super automatte voor f 498.- kglfe-, Vraag demonstratie, ook aan Bliek, tel.-- huls. Pfaff naatmachinebe- -- drijf. Papegaaistraet 4. Goe» Telefoon 7478. Hans ven Hove. Uw adres voor het schoonmaker van kachels. Tulpstraat 2a Goes, telefoon 8790. kelfs-, konijnen enz. J. w. d tel. 7398. Julianaatraat 1Z Goea. •v. Beleefd bieden wij ons aan voor het verzorgen van uw type- en/of stencllwerk T. 3. v. d Bergë-Minnaar 1. Roggeveenstraat 25. Goes Verkoop en reparatie allo elektr. app. Fa. van r-*~’ Patiinwee M. Kloetihge. tel. Emigratie, ouderboapek emigranten, aakenraigen. ’“Zt voor alle leepvaart maat- j en da spoorwe gnetten direct lever- Wm H. MQUer a Co.. -> Hoge bijverdienste (ba *r Thuiswark voor Iedereen) I Postzegel huriui- Eureka" Fostbue 13. Heitel CefA Resfauran’ De Schelde” Havenstraat <**oHin«nlaat. tel 01199—235 Soeclalitelten verse nallne tong en mosselen zo uit. de zee Voorts ook zalen be schikbaar voor partlien noet. aflosaen in 8. 12. -► Te koor- twevline kln- -ierwaeen blauw I.» e st. Mnt">we<’ 55 Ktnrtlnee. ta. Tc konn-, DAR ,nfw» motor «aratie oo|t onderdelen daarvan lo» loetin- varkriiebaar. Abel Tasman- Buy» Baltotetraat 34. Kloe- - - unp». •njantw regel): Bureau Incore- kussen en bedje^f 1O0.—St. Moaenuis „Gr»cia“ Kloettnge De mooiste kwali- stoelen telt Trevlra ateflhn tapen - - -- pr^jam|r v _F»_ van DrieL ■MormstwpwneeOE Miooenu»sstsT«.»>->i ■EHÜHNft Tof. M07 on 7700 Tol. 3007 eo 77». Tel. >907 en 77» -> Persoonlijke lening per Z. :z. 14 ?n meenden opsturen nasr 7078 Ass»rentlek»~’Anr A. Huii- -- >en tel 234 rilewoutsdhk -► Te koop: bruidsjapon. ’«2 f '05n met biibe‘''--en, maat 44. -*■ Te koop- Flat 800 D nov '82 f 1150- BMW 700 T.S - «n Renault 4L 1945 f 1375 allen In goede alleen op zaterdag. C. van «taai ook ruilen Moerbei-*" MaaM Gma. BL0EM8IERKUN8T 1 Willam Zallewag 33. Goas. Telefoon 011004120. 3zB!$ Fr. JuUanastr»a4 13. Goes Tel. 7230. i i i -e i -► Verkoop an rsparatia radio. Firma Van Drisl Kloeting. - Patijnweg 94 Telefoon 7078 Hova^ Uw -p Pfaff Suparautomatic -► knoopagater aan stof te draaien Wij zijn agent andere mogeliik luchtr en scheep Boul. de Ruyter 14, tel. 0823. VUaatocau. -> Te koop: lange leren hriviija», n«üvv gaarzen, m. «14*1 43. groen winter mantelpak raaat 40 en z.g.a n. grijze winterjas, maat 48. Nachte- automatische Waff naai machine: wat deze machine doet Is teveel om op te noe- -. -b- Te: koop: Kleurkanariea men komt het zien of vraar en ,—j demonstratie bii Pfaff. i.iKe«->.- .^„„vi..rIU Stee. Lange Vtaie. Knrtnin- Bastiaanee. Pepegaalstraat 4. De Konlng en Zn., tel Site. Gom, tateOoo. 7438. f I' Te koop: transporteurs 4 Lm. 13 m, loeae rubberban. de.i, vortragtngamotoren. C de Viseer, •a-öravenpolder Telefoon QI103-S39. 1. Hoge bijverdtonste (OA -4 aangeboden. Bureau „De koop: Opel kapitein Schakel”. Bogerdweg M. rt trrithaak, geheel Dretschor. Te koop: Bedford diesel kipper. 3. de Visser. ’s-Gre- venpolder. TeL 01103-339. -> Naar de srtntersnert in Januari. Lagere prijzen. ---- meer ruimte. Trein en vlieg- hemtten. otrep4taeeen, eMt- reizen incL hotel. - -*- - - onze programma's. Er zijp reizen in atle priisklassen. Wm H. Müller A Co.. BouL en kleine de Ruyter 14. tel. 2S22. Vlis- P’ - singen en op de weekmarkt te Goes -► Het is werkelijk onge- xeheim- Vtjaal” Hoofdweg 98. fiëlllngwolde (Gr), telefoon 05873-224 -*■ Gevraagd: leerllngnaai sters. Gehele jaar vast werk Amberg N V.. Industriestr. 7 Tel Goes, telefoon 7888 Wij looien voor U alia AAI M JNHARÜI MAAKT Ij Gut u Mag niet veel kosten en toch kwaliteitswerk? REED8 VANAF F 70.— (aart achurea) t gaspoten In onze stofvrije overdruk cabine, met de beste kunsthars lakken en T - na één uur 80* graden drogen, weer klaar voor de weg. Het geepeeiallaeerde bedrijf, i' Wij kunnen dan meer aandacht aan U besteden, p -► Te koop gevraagd Mooie gebruikte sportflete Driel. (heren), wil ook rullen te- Middelburg. gen 2 nteuwe euto aeeu’s 1. 8-volta, en 1. 12-volts. C. v. Boven Jr. Oostweg 30. Krabbendjjk» -► Te koop wegens veran dering Citroën '04 break (ztetlostear) 1. pr. ..T_rs” l- [Middelburg. 8-nersoons bine tod mai M. D. Groetetraat 30. Goes. -► Wij bieden U het gehele jaar vast en. goed betaald partijen alacht- ster of ’jeprlingnaaister. Am- [>erg N.V.. Industriestraat ,7. Goes, telefoon .7688. sluitingen insetten, hemden repareren. ukwerk. Laat Üw stencll- erk verzorgen door de ond's Copieerinr.. Goes, rhengestraat 41. teL 01100- .044. -> Bij t Jantje van Alles wordt Uw foto, plaat, eta. .tegel, schilderstuk of bor duurwerk smaakvol en vak kundig ingelfjst. Vraagt vrij blijvend prijaopgaaf. Gratis Zuverzegels. Kórte Noord- stnat 11-15. Middelburg. Telefoon 3733. -> Modehuis ^.Gracla" KloeUnge Jumpers en ja- Utriteï? èn f’ riOzeer voor- Iwfltjk wet 4-Uw prijsen. fijne kwall- doet, moet deze SuperjAnee letten rokken. --- -> Te koep 3 alaapkamer woning me4 s^byw. voor en achtertuintje, ml Willem d» ZvriteerstraMt 4. Gees. taO. OU» -» jacquete oJtel^toesnLmet n.'Postbus 4Z Veldhoven. vest-hoed-das. De Magneet Lange Vorststr 80-81 Goe« Modehui» stenen wenden tot Hopman's 's-H H. Klnderenatraat 07 Ta koop gevraagd' kleine partijen slacl kippen Pluimveeslachterij >3730. Bergen op Fases, Verkoop automatic zien werken. U aan huls: een ongelooflijke «la aai aast orija f 400,—. Ptaff naal- maehlnebedrttf. P*neg»»tstr 4 Goes, telefoon MTS Bitwrdtanani Thetoewk n. adres voor het schoonmaken type 800. maakt kt» J van kachels. Tulpstraat 34 zonder de stof te rijgen en 1 heden, ieta moois voor wei- -+• Voor Uw zakenreis per nte geld f Tjyl Pfaff ttllotritti. e«»k<n -«-•»- aanlaratle. Be{ t2^„ 7478 eisbureau In- - u Te k«M vering - Grootstraat 30. Goes. .4 w Brood- en Banketbakke rij C F. Versehoore, Voor stad 18, Goes. tal. 5123. 4 appelbollen 180 cent. 250 gr. allerhande 100 cent. 200 r* Choeo jptnda's 89 cent. VeraLaneZCTten Palingbfood. Dagelijks luxe tem Ihjrek. bikker V’n UW Wllrnl* Middelburg. -► Steunzolen naar maat ooN-h- Frtma kwaliteit hygteni correctors In voorraad. Voet, schoenen kundige adrtoaen gratis verstrekt. Martin mana. medisch pedlpL kundig. Schoenreparatlebedr v.h. Van Unen.- U- Vorststr 18, Goes- Ons stenoflwerk op doktersadvies- AH» voet, ache gummiwaren. hand- - herenjas, halve -- 3 enz. Frijakourant f -- woededen mtls procünonster wor- r dn Wti. den op «envreag frenko toe- 1-- -- L treek gwonden. „Pst*”, postbus gaallaan 08. Goes. 93, Middelburg, Wij repareren televisie en radio deskundig en snel. A. Fr. Boonman, Burg. Andries- C— zonstraat 2, Ovezande, telef. 01 Ito-395 Modehuis ..Gracia” JQoettngs. De mooiste ovyr- Vraagt ken. zakdoeken enz. -w Te koop gevraagd: grote werk op ons steller als naal- kTppe'n Pluimvëêslachterit De Kontng en Zn tel. 01640- 3730 Bergen óp Zoom. Speciaal voor kleder- 'it heeft 't Jantje van „...l.... ..w-,.»..- weer: de nieuwste schoorsteenvegersbedr Goes Wildebraspoppen met lang. Vraag“dèmênstrsUêr«>ok donker kambaar haar en Tuinstraat 44, tel. 5257 -Prijsen: f 8.45 f 11.25 en f 14 95 Zwarte «choentles vanaf f .9.75 ten- snoer lm. bloedkralen t 2.75 voetsteunen f 0.75. K Noord- Straat 11-18, Middelburg Tel. 3733 -> Te hoep: een kinder wagen. hoog model met aler- Jacobstraat 22. Goes.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10