i libelle Supi>hose; ACCU’S fabriokaaloow 1B nad^ebriftelijko 30-40* KORTING DANSEN enige SSKI ILMS $UWI»IÏ I (on een fantastische aanbieding) burda Goesl-Doskol DAMES HEREN „de prins van ORAiur. goer zachtboard, r R Kibcllr >G Spaanplaat DE HOBBYHAL een handzetter „ALASKA” volantonatisehe WASAUTOMATEN tegen de aaer lage prijs. Verzamelt D ATTENTIE! VIOLA U A. STOKMAN BETER ZIEN... „DE BOET lay-ootmiR DARSED hardboard, GEZELLIG DARSER .Optica Kampman Fa. Drakkerj „De Phoenix” ji Flinke werkkracht Fa. De Leenw Geink i Haast U enige ru eehle 2 I i i 1 DB JONGE kinderkledingspeoa Vsvo dépst ZsGtauid JsugdhoGve Hsstfng I OOSeeseeeeeeeeeeeeOOMeeoOOeooseOOeoe aaéOapOOdOpOMtOOSaoaaoOOOaoOOOaOOOOOOaaOOaSII L i aS i beaten? FOR MEN hebben wij obk, in diverse maten mi kleuren P T OVERGOOIERS 1 i ADVERTENTIEBLAD VOOR se-oemo 40-40 1100-8395 tk.byouterMn i i i •1 t 1 MODERNE brillen in vela variaties! ZEISS 5RILLIGLAZEN HET BESTE voor Uw ogen! CONTACTLENZEN Alle typen voor luxe ea vrachtauto's tractoren diesels scheepsbatte rijen Schoondijkaedijk 6. Driewegen (ZJB.) Telefoon 01195*376 v.h. HOLLANDER f DANSEN met medewerking ven .t.y i-i Om misverstand te voorkomen, berichten wij U, dat de vestiging van de N.V., handels- onderneming GOA, Lange Vorststraat 51. Goes QUN filiaal is van Textlelsuper Verkrijgbaar bij G.O.A. oeoeejeeoeeeeoeeoeeoeoeeoeooeoeoeomi i toeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooeeeeoeoo Lange VorsQtraat 51, Goes sleeHo esssssesrse»* f 4,95 e p „The New Black and White” GRANADA BAR y ossienooseogossoooossooeooo— POSTDUIVENLIEFHEBBERS OPGELET TOTALE VERKOOP G.O.A. kousen- on sokkonspeclaalzaak J. si. DE JONGE Lange Vorststraat 51Goes In do prijzen van f 15,90 on f 15,90 EEN MEISJE v voor licl te werkzaamheden in de Fa. Drukkerij „DE PHOENIX” Bocoekt zatefdog a.s. de voetbalwedstrijd Kloatinge I - Aanvang 2.30 uur D« speciaalzaak torant uit boven «ie middelmaat M kaarslicht Hotel „De Korenbeurs” te Kortgene ZATERDAG 7 DECEMBER m.m.v. Peter and The J Rising Four /v I Tavana uw adramvaor varaadaringgn. bruiloftan an parQan .magggeeeegi TREVIRA2000 In wal 20 prachtige een magnifieke kwaliteit trevira 2000, in een modieuze collectie van ruim 20 deaains, voor pakjes en japonnen, nog net op tijd voor de a.s feest- dagen I 150 cm breed, voor een ongelofelijk lage prijs f 5,95 - -HÜMM f 17,99 INTPADUb VAN D£ L.VODSTSTD. GORS 7. **»‘*j!*W.^ Leooeoeoooooeooaoooeeeooeooooeeoeei 90oeeeoooooo»ooooooooeooooeoeea»eeo UiD- EN NOORD-BtVÊLAND o^s UkNGE KERKSTRAAT 44, TELEFOON 5359 KNIPPATRONEN Burda. Vogue, HerWIloa mi Sleu^kltj (mot de veilige, gratis, kidpuemkarlug) KUNSTHANDEL „FLORENCE Laage VoraMraat4B-Gaea-TeWaM Grata coBsctie: houteaDuNSk, koper. haraR onyx, sierainoodwert mb. -W! I •OOG fr.- t I ■t *9000001 f I ZATERDAG 7 DECEMBER Asnvsng 7.30 uur. met alles er op :i WMF I I- Ar r !W Wcilfl rowr ii ir brnm? t 20e Jaargang No 49 Opleeg ven Aanvang 14.30 uur. Laden on donateurs vrije toegang. HM AUTO-BEZmERO t WHt u parkeren op ene nieuw parkeer terrein, v*n hieruit kunt u de nieuwe Ingang bereiken. Alles op maat gezaagd. ZONDAG A3. I f ZONDAGMIDDAG MATINEE van 3-7 met modowerkinc van Cscs Hoogesteger Hammond-organist i 1 NU nog slechts f 515, en er aan. lANOt KtSKSTtAAIJB GOtl^ Uitgave en drek. Fa. Drukkerij ..De Phoenix". Voorstad 24. Postbus 5. Goes Telefoon 01100-6915 b.g.g. *390-8034. Giro: 3 2837 Deaeweek 13 pe^na's 4 -> Bierkade 7. Goes Tel. 8682 '4 WM hebben pleate voor welke beleef aai werden mot geveriterd werk. Achter postkantoor Goes. Tel. 4367. Wij hebben neg enkele Zie advertentie ven de vorige week. I 0 a s i1 a sc! Advertentieblad" - 5 december 1968 dit blad 23.430 exemplaren geen schatten ep aarde, waar mot en roest zo ontoonbaar maakt en waar dieven inbraken ea stelen; maar ver- zamelt u schatten In don hemel, waar noch mot,-noch race; za on- tgonbear meelrt en waar geen dieven Inpreken of stelen. Want, waar uw schat is. daar zal ook uw hart zijn. MattMus 6 19-21 Inzendtog V.E.Z.A. Vaamaerstraat 8, Goes ZONDAG S DECEMBER uit Tilburg. Aanvang 7.30 aar. Electro-Technisch Bureau J Magdalenastraat 12. Goes. Tel. *977. Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 uur aangenomen - EN ER BETER UITZIEN I I Bij DE JONGE ontdekt iedereen, die l er komt, det er vooral in pantalon», truien en Jurkjes zo'n machtige kollektle Is. Netuurlijk een kijk-vrij- koHektle. Maar ook een koop-graagr kollektle vol van kansen, die echt niet overal zijn. V Straks worden ze aanmerkelijk duurder j terlenka ladikanttekentje on Deerbij wollen wiegdekentje f 0,95 Orkest ertedijk. Telefoon 01198477 >0000000000000000000000906000900004 Vrijdag-, zaterdag- ea zeadagevepd GEOPEND GeMM ledem-kaarsbcM - HeeMstraet 34. Ksrtgsai. Tefefeaa 01108419 I 0000 00*000 030 000OOOOOOOOOOOOOOQ»»»^ (wegens sterfgeval) van 44 stuks kweek- en vfiegduiven, van de grote fond ven archltekt van der Valk uit Zwijndrecht. Rassen: Jen Aarden en Delbar, via Jan de 1 M/iart rï«dw da Grxsot. K. Middelkoop en van .Verder bieden wij oen kano aan oen handzotter met oen- leg. die aangesteld wil worden als on bereid te voorlopig ca. 2 dagen per week te aeatetoran bij de opmaak van onze weekbladen. Wij hebben plast» voor afdeling binderij (afwerking en inpak- ken van drukwerk) Sollicitaties aan: Voorstad 24. Goos. Tel. 01100-MH5. Na 5.30 uur: Leliestraat 105, tel. 8399 Huie-aawHulsbfad Per» Advertentieprijs 22 ct per mm. Voorpagina dubbel tarief. Contrecttarievon Op aanvraag. Voor fouten In tel opgogevdn advertenties aanvaarden wH geen enkele verantwoordelijkheid. TRAPPELLAKENS diverse dessins DecembermaeMedbtg -1 W «OOP wegens veehefstagt t etaktrieehe «kbewelwesOi KAcanus (grote voer kamer, kantoor en kMna veer keuken). M. BOKLFS. Middelkurgaastraat Oom. Telefoon 01ieo-0«7 Het feesthuis. Voor vuur werk nasr A. Prtncen, mewwotaeat SB. Goes, coti 8ehuin tegenover De Prins van Oranje, vau Oranje. Autoverhuur «onder -Muffeur, Alrisk Van. V'nienstraat 78. Gom. Tel Zaterdag 7 december Universal Delight Voer r-, waarin opgenomen i i dar Kamp. Verkoop op zaterdag 14 december sa. In Caf* „*t Oiietunnetje" aan de weg 's-Graven- polder naar Ovezande. Bezichtigen van 1—3 uur, daarna verkoop. ooggooegoeesaaeeeoeosaeaeeeaaeeeeeee P l' Vistram (kunstleer) enz. maten 98-122 p •- terlenka wieglakentje en sloopje f 13,95 OPTIEK TOTO FILM Lange Vorststraat 57-63 - Tel 0 1100 7251 SoHicttsties gaarne mondeling of schriftelijk aan: t JteerattriB* Geee - Tetefoen (91100) 8918. 1 gevraagd voor het heken ven meaaalm. Bij gebleken geschiktheid vaste i IJ dienstbetrekking. Woning beschikbeer. i* YERSEKE. - Telefoon 01131-1467 en 1793. of ledikantdekentje P U leest het goed, dit kan alleen bfj; 2150

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1