de magneet w |M| VOORDEELPRIJZEH! Zoveel wensen, zoveel Fiats i I AUTOBEDRIJF „NOORD” CHAUFFEUR MERISON N.V. Gevulde kussen* I donderdag 28 november 1968 „DE BEVELANDER" Donderdag 28 november 1M* Pantalon* Leuk voer uw kinderen i L Klokstraat 9, Goes V i Spreien i i H. VAN DE BOSCH - GOES "s-Heer Handrikskindaranstraat 19. Tal. 7758. D. J. van der Have n.v. FIRMA FRAANJE, een aankomende typiste MAISON VISSER panty nylon* meten S-M4. an EL 20 denier mouaee MS St. Nicolaa*g**chenk*n Vogelkooien - aquaria Evlta baddoek- *n ontbijtsets pracht kado’* VOGELMAN DEL de^t/etamger B*dd*n afdeling EVITA ONTBIJT/ LUNCH GARNITUUR SUPERIA DE LUXE vteuQteimViriolJgbgr h25*a13Qxl80mK688nt 17.50 H*r*nmod* v v Een stijl, die dn najaar het modebeeld zal beheersen. In onze kollektie drt pakje in pied-de-coq tweed, met het accent op wollen tres. De modieuze Meor- kombinaties moet u zélf eens komen zien. Tóch maar 198^- GEMEENTE GOES Luxueuze cadeaux In bont en lederwaren *h politieke dreiging Affd. woningtextiel om 12 tipt voor u do prachtige kollektie tafelkleden in handweef en mach, smyma, talloze deeeina en kleuren, ook in kleinere maten en rond, prijzen vanaf 10,66 tot 118,50 KuBsena zijn in, zoek er een uit, prijzen van i Overhemden, Bol-O-Faet, Buttonsdown kraag wit an i FIRMA G. TH. MEUERMG Opril Greto Markt 12 aa li Gaaa I i i i P **4 Th. 5 y. A DE VLIJT DE VLIJT 1.95 3.95 2.75 - 4.95 P P ChenIHo mat wit fond an In moderne kleuren van 19.75 - 99,75 gevuld terienka zeer aparte borduurdoaalns an bedrukt vanaf 69.-78.—-86,— I pattolkl. 13,90 P’ u mat ekal-bokledlng zeer apart verwerkt 7,96 andere kuaaana vanaf 345 KOOPJE* VAN M WOK Sparta Bramnar, zéér mooi en goed, slechts Peugeot 403 voor doe bet zelvers 1961 Volkswagen de knse 1300, 1961, slechts Sbewrotarto Nteuwefrnot IMI. te. Mae vee Oranje. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL Kapelle-Bioselinge. Tal .01102-1441 Op ons kantoor is plaats voor een jeugdige administratieve kracht Met vaardigheid inhet typen. Sollicitaties mondeling of schrifteiijk aan ons kantoor. Wij hebben zo fn voorreed Papegaaistraat 7. Goes kleuterstooltje. blezen zitting 8.95 rood gelakt, met blezen zitting 19,78 flanel klokrokjes, in grijs, camel, rood, marine, bleu vanaf 7,60 meisjes peignoirs flannel In attractieve kleuren v.a. 8,66 jongens kamerjasjes, wollen, ruiten, in S'kleuren vanaf .1140 Kleine geschenkverpakkingen met kinderspeelgoed in zeer voel uitvoeringen. Bezoekt geheel vrijblijvend onze speciale SHOW VAN GEBRUIKTE AUTO’S wear wij U zeer aantrekkelijke jonge en gezzonde wagens aanbieden; tegen scherp concurrerende prijzen. KOM-er IENS RIJKEN Gaarne verstrekken wij U alle gewenste Inlichtingen, verzorgen oen proefrit voor U en geven verantwoorde voorlichting over GARANT* SERVICE - BETALINGSREGELINGEN Tot 5 december, bij aankoop van oen gebruikte auto een leuke Sint Nicdaas surprtce tot 50.naar keuze. - Schriftelijke sollicitaties zien wij graag tegemoet. BOEKHOUDBUREAU VAN DE Zeeuwse Landbouw Mij. Wijngaardstraat 29, Qoes. eeoeoeeeeoeooeeeeooooeeoeoee— .Ti Papegaaistraat 9-11, Goes 30 denier mouaee 2,99 d. Weaie, Nieewatraat 19-21, 8042. Goes, Tel. 7991-7792. Helemaal „chanel”! Meer dan 1000 tropische vogele en -vissen. Verder ado artikelen behorend bij vohéroe en aquaria zoals voeder- en drinkbakken, verwarmingen on iuchtpompjos, zaad voor de vogels en voeder voor de vissen. Teveel om op te noemen. Kom eena kijken bij: 328,— - STS^- 14S0U— te 2400.— 4.750.— 24S0U— 8.750.— 1 4.7561— Siste sport Cabriolet 1968, iets bijzonders slechte 5400,— Glas 1700, nieuwe banden, hadio enz. van part al. 3.800. Er zijn EVITA ontbijtgamituron in tal van uitvoeringen van 8,96 tot 19,96 Ook de EVITA baddoeksets zijn van ’h aparte klasse, originele verpakkingen, top-kwaliteiten en voordelige prijzen van - 3.96 11,98 Denk ook aan herensets van 8.96 an 9,96 Voor de keuken zijn er die mooie keukenbaddoeksets al vanaf 3.98 En EVITA wit tafeidamast, in ’n rijk damast dessin, b.v. 130 x 160 met 4 servetten, luxe doos 14,95 ÊVITA zakdoeken in luxe doos voor dames van voor heren van Voor DAMES HELANCA zonder en met bandjes «eraf 22.50 flannel 20,76 voor MIISJM flanel en corduroy int 128-170 vanaf 10,15 DAMUPULLOVER8 9.96 12.95 -14,96 diverse modeHon en kleuren MC15MSPUU.OVER8 8,96 746 646 MEMJC8 JUBKJBB 7,96 - 9,96 12,96 p ■p „De mandjes vanaf f 5.75 bij de - *>a*-"nspecle1ist Jeremlssee Goes. Een complete ft ets ver- -e- Voordat de nieuwe B.T nuttig cedeau W. komt profiteer van derr -- r4. Boeg, TWilho* Gaos IiiiMq NMMheaM G vete 2 Dekenactie. Bij on* op ----- - - - electr degens van 1 bekend- tranko onder strikte geheim- is goed en betrouwbaar 0. Kiark 18 Wk korting. Jac. J. houding. Drog. „De Vijzel". “B 1 Badto est TV'Kapella. Hoofdweg M. E-- ---(O».), telefoon 06973-224. aw h» iwWwMe (OA. --- thuicwark voor iedereen) aancebodan. Bureau J Oehaker*. Bogodweg >8. "'retechor. ’n luxe geschenk voor haar is zeker wel zo’n plaetic wandtoiletkastje mot epiegel vanaf 49,50 automatische waslijnen 19,78 zo’n leuke fleurige tabouret 69.78 Wat denkt u van een nieuwe stoel voor de slaapkamer van 32,50 tot 69,80 J lichUnc een-- 4—K. t W M Een mooi oud PERZISCH KLEEDJE of een prachtige SIAMESE TEMPEL LAMP zijn de mooiste geschenken die U kunt geven. BEKENDMAKING De burgemeester van de gemeente Goes bréngt ingevolge artikel 17 van, het Besluit op de Ruimtelijke Ordening', ter openbare kennis, dat bij het bestuur van die gemeente is in gekomen oen verzoek van het bestuur van de Stichting de Bevelanden voor Philadelphia, Perzlkstraat 11 to Goes, om vergunning In gevolge artikel 47 van de Woningwet voor de bouw van een tijdelijk dagverblijf voor gehandicapte kinderen op een perceel grond gelegen aan de Reigerstraat, kadastraal be^ kend gemeente Goes sectie F nr. 1654, naast de Prof. Dr. Kohnstammschool. Burgemeester en wethouders van Goes zijn voornemens toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 17 van de Wet óp de Ruimtelijke Ordening, aangezien het bouw plan in strijd is met het vigerend bestem mingsplan Valckeslot. De termijn van vrij stelling van de bepalingen van dit bestem mingsplan zal worden verleend voor een termijn van vijf jaren. Alvorens deze vrijstelling daadwerkelijk te verlenen zijn de rechthebbenden op aangren zende en nabijgelegen gronden bevoegd bin nen 14 dagen, te rekenen met ingang van 29 november 1968, hiertegen bezwaren in te dienen bij voornoemd college. Daartoe ligt het bouwplan gedurende boven genoemde termijn voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling algemene zaken, Lange Kerkstraat 3 te Goes. Goes, 25 november 1968. De Burgemeester van Goes. ->■ Gummiwaren zenden wij -»■ Te koop: 1 VW bj. "57 -i- f 40Ó,—1 Puch troede brom- fieU f 4on.—1 EEG mofcy- lette f 250.— Vit jaar oud; ■■B* 1 Little Honda f »a.—1 8o- -► Inzettaajea voor chroom- Ier Oto f 225,— af» nieuw; mandjes vanaf f 5.75 bij de i Herenaportfiets f 180. v knljpremmen. Caltex pompstation ’s-Heer-Arends- kerke, tel. 0110S-344 Ta huur; nog aan auto- box. J. v. 4. WMrt. Stana- •-T - 9 è6é696é66é*6é69é6666666666é66è6è66664 Wegens huwelijk van een der medewerksters j op de type-afdéling van ons kantoor, vragen Wij voor het schilderen en spuiten van onderdelen an i het bijwerken van gemonteerde machine». i i i Reiskoeten worden verzoed. i SoUicitatiu aan i Machinefabriek A. VAN DER LINDEN N.V., 1 Nieuwbouw van houtbewerkingsmachlnes, Frultlaan 20, Goes. Telefoon 01100-0038. i 6B9666B69B696666666—W—69969—éi In ons bedrijf te GOES is plaats voor een ervaren Leeftijd ongeveer 2535 jaar. Wij bieden actieve mensen een goede beloning en gunstige secundaire ar beidsvoorwaarden, waaronder een aan trekkelijke pensioenregeling. Sollicitaties van 812 uur en van 13 17.30 uur aan de Edisonstraat 3 te Goes. Telefoon 01100—6310. GOES, Edisonstraat 3. ROTTERDAM, Strijensestraat 55. i Wij vragen In verband mat uitbreiding van cmze 11 produktlecapacftelt: BANKWERKER I voor het nabewerken van de onderdelen die uit i i de machinale bewerking komen. Opleiding L.T.S. i BANKWERKER-MONTEUR voor de voormontage van onderdelen en de mon- i tage van de machines. Ervaring In soortgelijk werk i 1 is. gewenst i '"pleidlng b-v. Bemetel-machinebankwerken. J BOORDER voor de machinale bewerking. Ervaring met andere i i machines strekt tot aanbeveling. i SCHILDER-SPUITER Kamarjasaan 39,75 2240 -18,95 I Pyama's prachtig aatijn flanel vanaf 19,96 Zelfbinders In leuke geschenkverpakking. Grote keus in sjaals handschoenen en anklets. 1 Gelegenheid tot het stellen van vragen, p TOEGANG VRU. ifdweg 96. Bellingwolde IN ONZE AANBIEDING DEZE WEEK «a.: Fiat 600 D, keurige staat, div. uitv. 1965/6 v.e. 2.600,— Fiat 950, slechte 24000 km Ie eig. 1967 vanaf 3450,— Rat 124, div. uitv. ruime 4-deurs 1966/7 vanaf 4.500,— Flat 1300/1500, zeer interessante aanb. vanaf 2.750,— Fiat 1500 stationcar, 5-deur* prima staat 3400, Flat 1500 L, de grote 4-deurs, Ie eig. slechts 3400,— ANDERE MERKEN: Opel Rekord 1500, zeer mooi en pr. staat Opel Rekord 1700, slechte 30.000 km gelopen Ford 12M 1963, mooie auto Simca 1100 luxe super 1968, slechts 14.000 km Volkswagen .1500 1966, zéér mooi, prima staat 348 - 11,98 Slorkleedjee In brocaat of kant, ze zijn erl (I Op uitnodiing van de Kiesvereniging der i* S.G.P. te 's-Gravenpolder, hoopt op D.V. 6 december a.s. om 19.30 uur In „Ons Dorps- J leven", Julianastraat, te spreken de heer (i P A. VLASBLOM, lid dor Prov. Staten van Z.-H. P Onderwerp: P .P p

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8