Grote Openingsuren ven de Sint Nicolaas Beurs I Kledingmagazijn Hans van Hnve in de Jeagdhoeve 's-Neerenhoek Gelegen ran groot parkeerterrein Simca show 28—30 nov. vrijdag 29 november Zaterdagmiddag zal St. Nicolaas zelt aanwezig zijn o o o B B 1) 3 3 zaterdag 30 november en zondag 1 december Tulpstraat 28 4 mandag 2 december telefoon 6798 pn-, olie-, RIA A S Vdilotthaurden Ik**. r-ssKK. Ch. Speller - bankei en chocolaterie P. Martens - levensmiddelen Sint doet JT weet wat hij •r 196» teee. j Pull polo n.ao k G. W. Eyssens - stoffen 1 I L. Menheere - drogisterij J. Paree - schoenen en lederwaren J. Rentmeester - parfumerieën i A. Rentmeester - confectie KANOCENTRUM I I I I A. de Jonge^- woninginrichting M. de Jonge-van Eykeren - allerhande textiel i E> oon FER don ange Vorst xooooi heaooiwro «Pt MV1LANDCR** Dondordog M wmwmbmr WW i I 't Zijn «Hwnaal nuttige SINT NICOLAAS-GESCHENKEN HEREN-, DAMES- EN KINDERSCHOLEN Gebr. de Jenge - handelsondernemlng ^IMfllet en ï^rï^^ancM 8 M Echt Iets voor „HEM” Met centimeter* dikke va<ht Wij hebben plaats voor enkele ongeschoolde Jeugdig* werkkrachten M-J. TRAAS Heinkenszand. Westdljk 3 oefod. I. Ncd h t T*t A?^Lhydrtm* kt VdoT epbouw b Kreu- den wagen of vrachtauto. Donderdag 28 november 1968 Lsuk om ta geven Zj J' i Tr Kostuum f 119,80 i. Trui 10*90 Veer leder kind een leuke gekleurde ballon. Vest f 29,50 Handschoenen 13,00 Koop uw geschonken op deze beurs, de sortering Is er geweldig Overhemd 12.50 ,a sjaal 2,95 Manchetknopen f 4,M Deelnemende firma's 'J zelfbinders f 3,95 »'n - I k r RENTMEESTER wit ige en I Mt ‘rit*. ambachte- pi r. te Modehuis ..Grade” Kloe- cv L k te. w smoWI war- a ^■7 ibber bed- vaa 10.00 tri 22.00 aar bank «n KUUNOMAOAZU MtNTMEIFTlK Winterjas 00,50 Nylon bontjas f 88,40 Zijn onze prachtige St. Nicolaas-geschenken Eikenhouten ladekastjes Vee maten. Ken aleraad in InrtehÖMl’Brame^ in iué. Geweldig om te mogen ontvangen a in MJO ■ten 32,56 «va- ib- en Kinderen enkel onder gelolde toegang. Verder nog vele verrassingen. te ktodatada „Greets” Moe- tinee. I dingen One» «ge ei al» aanbie- i HJh: hampers. UA l pMe 3 O t We idende beochsdl achterwand s»n- Wij hebben kartonnen dozen laten vervaardigen In 10 verschillende afmetingen on kleuren om Uw eurprice nog fijner te kunnen klaar maken. Fast jf stel- >jesl 1X90 mee IcbUu Fran- nme - Oardi- met platte tank. 11. O is sa te nk- Itljd 8 I l« vrijblljvi Gratta r Noord» trast. Veiedbea 87W. 11.88 Me maf te - kers tva- TV- voor van 14.00 tot 22.00 uur ook vsn 14.00 tot 22 00 uur on- aar oor 2 nee, en- m- OMt Of St. Nicolaas beurs in's-Heerenhoek Zie onze etalage Gedurende de St. nicolaesweek 's avonds GEOPEND Bemhardstreri 1. te Te Ireop: dlv. 2e hand» -PP. 48. 8» 88 rm, gesch N»d. V Ned IT en Bel- Radto v. '7 Goes. i lening per in 6. IX 18. 1 opsturen naar :an»oor A. Huij- am van; -r»- *w- wasy-euw-e aanbod. Electr. met 2 stenen au aiijptaM me U#W, ^Ipelle van voor Ned. I, Ned. II en Bel et». vanaf f BS.Radio t d. Broeit. IQOiwtr. 1T, Qeee -*■ HIJ zal U dankbaar zijn met ‘n paar echte mannen Nejw taarten. TaurMIk ven Hel, apeeiealzaak Voet men nen. lange vont 83. goes. -> Geen geld of goederen i af te geven aan mijn vrouw Schlpper-Hoogesteger, Ma- Mjkeuttaat 10, Gesa. -> Te keep: VW 18D8, beuwj. 1981. kleur zwart, met rol dag. Geheel 1. g. et. Billijke prijs. Jan Steenstraat IX Goes. mannen) (jggnda Vlli Hootdstrjeestraat 8. •e-H. Handrtks- Nu tk weer aft het He- kenhuis ben. dank ik alle mensen voor de kaarten en Prdnnd SchOUt. Rembrandtlaan 40, Goes. Na 19.08 uur. wn, tul. 884. Ellewoutadljk. Te huur: kamers met meub. of ongemeub ven keuken en Sm- gw imbt e( Mh -► ÏV «Wkti schrijfmachine Duromatt m 2-i tabulator. C delaondememlng MtnnaaM, Rnssramg J, LUI. nog veel kerke. Telefoon 01108-205 van 19.00 tot 22.00 uer Zuiver scheerwollen Dralon AaBé-dekens tn iraeht dessins en kleuren. 'Woninginrichting Franse Twadehdamme. ‘Sok op het gebied ven: LAARSMS, PANTOFFELS, SLIPPERS eis. -► Tips voer pokjosavond. Echte schapenvacht Inleg zolen, schoenapanners, pan- decimale ty*s in de modekleuren. CJ2... noorse sokken, badstofsokken Bosseweg Nnke kMikooata en nog veel kerke. T« aaaar vtaW a btj rial, kado- centrum, lange vorst 85, goes. tinge. Op heel’ Uw I zet 10 pet korting. w Eetkamertafela, zonder tuünelblad, schuifbladen. Vanid Woninginrichting I ■adendamnse. om M PtsDB matrossen in gelM ■ran- an polyether. Op i den U jaar garantie. Woninginrichting FNMee - Twadendatnms. ■‘♦A.*- .^s1.*** llRsnd. QsvtMgRt 88h iMiahoud- -► Jeka suède relnlgej^^ Jc|| iLa. Drogisterij „Dg M—Voorstad 7a, OOes Mtt ieta voor heral r roa hem met ’n peur •811118 pantoffels: maar dan vgn die hel mooie, welke laéts Rial, lange vorst 83 bootshop bij rlad bekijkt. U btj rial lange vorst 85 goes. Teakhouten tweedeurs innenkasten, balt leg - half zang. Slechts f 147.50. Woninginrichting Franse j Kwadendamme. T» koop: dlv. >e bands A. WMwilna TV-app. 4X SX 39 aa. gageh. «tallen modern kïmlek “»•- Oud-HoUanda. Bij al onze v Mnkstttttfi tmbN Mfrasm- le salonta'ela. Wonlnglnrich- dy Franse - KwadBÜWgmtng Teakhouten wand- en Mtgmeubelo, met X eender Franse - Kwadendamme. ♦- ï>tk-- -stoelen, keun dit wel 30 verschillende tnrt drai. stof of Oud-Hollands C^dsSAfa!^* Speculaaskruiden lekker voor uw koekjes en krnld- Drogtstgril Da Gaper*. Worstad 7a, Oee Gtsdi" Koe- babr-uit- Uea, aaaar ooit op len, zoals verzorgingsartikelen -► Te koop aevraagd: ping pong tafel, ‘ni. git90-408. ster bij man alleen, 41 jaar kn om samen door het leven te >p gaan. Marijkestraat 10, Goes, ges -> Te koop: afdak g tic golfplaten overdd meter. Geheel kompi Oostaingel 40, Goes. -► Te koop: partij Tl 1 k 40 W vanaf 1135 cgm-lggèa bëëft’ pleet met buis gn ttbtièr (gpgtfkalzaak Handelsondememlng Mln- naard, Bosseweg 1, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-200. et broekta «n pek- - Uk 4,85 Pekbroeken Wacht badstof 4.95, trap- koopt ->S Dr mooi-Jvoor ste Japonnen vanaf 19,95. Korselets 8.95 en 8.95. Pya- pelle. maatjes, badstof 4.95. b.h.'s t“. 7 - mutsjes 9,95. bruahed-nylon nachthemden en pvama’s. de machine met verwarming, mooiste vanaf 9^8. dames- afvoerpomp, epoalcesitrlfuee hemdjes 1,95. slfps 1,98 en t^aMekblad Nieuw, maar me» ct, kindarhemdjes 95 ct. slipjes 75 ct. voor ->- Te koop: Opel Kkdett type *84. VW 1883 en Re nault 4 L naaoi en goed. In ruil en financieren E. J. de Laat, Bankertstraat 28. does Tel. 7484. Te koop gevraagd: voor eigen gebruik, ouderwetse kolenbak met deksel schlld- ->ad-model. en grootvaders- handsdoel. voltaire. mahonie en -nnde tafel, ouderwets. P. Bosman, Brtgdammestraat 4 Zand, bü de Breeweg. tel. 01188-3184, Middelburg. en Ir*' 1 5 H**” -*■ Te koop: jongensfiets Ift combinaties ra verwarmtni en centrifuge en enkele losse wasmachines met en zonde verwarming. Radio v, d Broek. Klökstraat 17. Goes ->- Modehuis „Gracia” Kloe- Hnge. Grote sortering speel goed. koswtrukt edozen. Sio- montage, Matadorblokken PMehtipg poppen en poppen kfedüra. serviesjes, meubel- ook kunstartlke- handbeschllderde eierdopjes, Melitazakjeshou- Ases, BHevenstandaards. pre- sesiteerbladen. naaldekokers sgap gn ggg de cologne, Bol- doot en Acoay pracht ver- pakkmgen, te vee! om Op te ttk’n itersswtrsat 33, Goes. T ei», vanaf f 88— r -► Te koop: Flelsehmann Breek. RfOkutr '7 maatjes, oauswi v.v». u.u. - Z d^rn 1^5 Courtelle babyjasjes en -► n Hoover wascombiHMIe ran compl. handtted^ ev - ivan 688,— voor 988.—. «en ***r gebruikt 1711 genat raat 91. Coes. Tel 011W-51W teKds w>». Un»* V*8r de heren: pvecht r.mhlTLAtlpR m niVerhem<t^n. stropdassen, ^!SXemro XTeToÏÏ! wasmachines met en ronde’ mft lotlon verwarming. Radio v d Am»lt. Klökstraat 1T. Oeea -► Te koop: oliekacheL Naa- saulaan 131, Goes. Pluche Desao tafelkleden kleden of zuiver wollen landweef tafelkleden. Ook half wol vanaf f 17X5. Mooie 'ilpassende salontafelloper- tjes. Woninginrichting Fr* sa - Keedaiutamma Vbbr een mooie collectie «ntnrdlfnstoffen en vitra- Nt: Wortel «e - Kwader ette-dealar. e- Complete slkapki eak. mahetife of Prijzen vastaf f I Woninginrichting Kwadendamme. *- Zoekt U nieuwe vioer- >edekkingf WIJ hebben voor I: Lana - Tritfotd - Demo - Parade - jMUa TapMttggiis Beltex «armoleum »nz. Alles Wordt vakkandle relegd. WePlaginrichtntg Franse - Kwadendamme. De grootst gesorteerde laak in de Zak van Zuld- Bsveland Wij balen en branggn U sender enige ver plichting. Woninginrichting Franse Kwedsndamme. Telefoon eilX-X - -* Te koop: partij wand tegeltjes afm. 18 k 30 groen blauw HandelaondOmeming Minnaard. Boaaewgg 1, 'a-H. Abtskerk Tel. 81103-KN. Te koon: dlv 2« -app. 43 53. -m Itescn gil. vanaf f 65.— R*d‘° <L Broek, Klokstr. 17, Goes». Uittlag verloting G.V. AT LAS Htinkenezand. De prtj-en zijn gevallen ot> de volgende loten: 1633 IMS 1876 1116 1188 1888 1846 1471 1896 1567 I860 1782 1836 1888 1878 M68 8884 8878 2896 2414 2418 2650 ->■ Startmoeilljkhedon» 71 er ook niet op. U -„i bij ons een aecuMer mooi- voor 6 en 12 volt, compl. 39.75. Jac. J. Sendee. Ka- Rans van Rove voor Uw toste- SB Vwrwarmlnga- teeotellea, Tulpstr. 23. Goes t. 'elefbonWlt). -*■ Te koop: haard oliekachel lens» teren jas. grote maat, HMerterakant met M. atcssolr, kapstok met kleed *a gscaplubak. ovale tafel. Parallelweg 22. Goes. Tk koog: «v. te hsmds tllBltlbars veer les Radio en -► Ouders van Emlgrantenilkast BSgeekreizen naar UJA, C." 7>rtt retour f 1279,Gezlns-i IM 871,Inlichtingen MMmreau Intraned, r BSteiartri 8, Goes. Telefi **-7427. 1^-ae 1 40 ■mammU— i i -IC a**r ra Gevraagd bakker of leer- tel. 81168-066. .;ct te Brood- en Bsnkstbakkerttete Met sote moderne omlHe- -- C.P. Verschoore, Voorstad li Ung van 1 Jantje van Alles Ren- TH. 5123, Goes._250 gr. spe- wordt uw toto, plaat, eU, _Abts gram amandelmarsepein lOOlduurwerk rog*, 150 gram bonbons 96|colaas-v< te Ook U zet grote ogee op nVJ,” m^uT'uw als U de enorme sortering sotteietters. Zaterdag pa- hïïXJTIff ”e 'Luxe steen- iw.».h^ bij rial bekijkt van Uw warme b.k--- - nergens slaagt, slaagt m. -- «4m1 A raw te^e keopï ^M.kA^lfoorat köëk. A en nieuw elektrisch kachel tje Bergwei 87, Öno*. ItedMmls teL 7ttl. Hans .van Hove. Uw >ft- 14-1» !*•- Vioienotr 32 v?n'kachète Tulpstraat 28. ëhi te~^Órök~tetow"oöte J te Artetona radio mot freeie t spelend op het llchtnel ttjdeltjk voor 158.—. Jac. J. schip Sandee. Kapelle. loon ro,raH. tedt R<m<>. Rft vanaf Ate demee- afvoerpomp. spooicontHfuse een onbeduii ->ing aan de Hoover-dealer Jac. te Dirorae hands eras-->e Kanen» te Sint .en Plet hebben n» -rhonibezoeken nor **M besch»l«h*ae on veiefoon n'inn-xav» Mat ao’n modarae o t van 1 Jantje van culaesmoppen 75 cent 100 tegel, schilderstuk Of bor- -rk een epafta Bk M- ’erraaslng I I VYaagt rend prijsopgaaf I I tUVattateBjl Korte traat 15, MWMelburg, t-18 laar. H. schaatsen met - -j - schoen maat 42. dames leren T te 1» hoop KI. ollritechei te T» Troon: bankstel schen las maat 46. maiajeemantri mWss wnt klam

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5