LEVENSMIDDELEN VLEES vérsvanSBS I GROENTE FRUIT W Zebra's Banana's 0,98 48 I >9 0,58 I MIMS Ananas 0,75 J Mg JOBILEUM AANBIEDING D,89 8,98 0,79 0,89 2,88 0,98 2,28 0,19 0,69 1,25 1,68 4,68 0,39 0,58 1,08 0,27 0,49 - Mooie bloemkool 0,79 0,52 1.48 0,49 0,79 0,25 1,10 0,98 0,98 3,25 2,98 1,98 hpqzei 0,98 2,49 KLCKSTRAAT 15 tel. 5755 Gevold speculm Voordelige weekend-unbiedingei Melba Toast Kalkoenbonten Stoofperen 2 kilo Palingworst 100 gram CACAO DRANK Hebrides rosbief Conférence (handporen), 2 kilo 18 Mandarijnen Zure zult Verse worst Rode kool Vers gehakt vruchten op sap Wilde en tamme konijnen ea fazanten aan Nam 100 gram 5 Milky W 9 flea GAZEUSE (diverse smaken) Gesneden andijvie Tomatensoep complet Zuurkool complet Gebakken karbonade T r®n, aetata. van M. van ren. nnaan, UKns 4,78 Doorr. randerlnppen 500 gram Ksrbonade Malse bief lappen Tartaar 2 stuks Kalkoendjj en bout 500 gram- Sucade lappen M 500 gram 3,0# Mager nuderstukje 500 gram Wortelen n9R Schorseneren leverkaas SINM3APPEL3 - vruchtencake Haché-vleés mst kruiden. 300 gram Uien gesneden 500 gram HAZENRUG per 500 gram- HAZENBOUT 500 gram III •I HI i i T •r 1968 - 1968 .JOB BEVELANDER" t 1 I VLEESAGENDA 33 •v to* (plm. 10 minuten braden) F R 1 I “3? 1 pak Magere 1 pot Zwan borrdworstjes plm. 10 stuks 1 pak 500 gram I Lover Uw 100 gulden witte kassabons voor uw benketotaaf (uitsluitend room boter en amandelen) in t.e.m. zaterdag 30 november, met do mededeling wanneer U de banketstaaf komt afhelen. 1 grote fles 100 gram zonder pit 100 gram Maandag 500 gram 500 gram ..x.... Dinsdag: 500 gram 1 blikje (dlv. vruchten) H VOOR DE BOTERHAM 3 De KEURSLAGER altijd iets nieuwe V (3 mln. In frituurvet bakken) BOOgram 500 gram met ROOKWORST, per stuk per stuk 1 mtabotk deUB^»teZ ’-‘Ttepen. ws V. J. Q Bone- Martlna Clement. T1 J. te van W. J. Munter. Jannette 1. te Goga. wed vxn Cornelia Potter 01 J. ongaCk. Wilhelmina Marta Mewte- J. to Goes, ongeh Did Marlnua TO j. to Good. wedn. van C. Mon- Klop M 1. te Krutni»- I 500 gram 500 gram Woensdag ►rd I W5 966 1 964 966 964 965 962 MO 500 gram U,40 1 kilo (extra) c Hst Is n.1. dezs wssk 8 gslodon. dat onzs VonMagemarirt open ging. In die jaar hebben steeds mser huls- vrouwen dIe weg naar ..ven Sabbea" Rear- saper gevoadea. ZIJ zijn enthousiast Idant geworden, omdat zij bij ona terecht kunnen voor alle leveae- adddelea. vleee- ea deeewarea (In onze bedleniage slagerij) groecrtea ea WwK. «n omdat de kwalhek van enze artiholea en- omstreden de beate la. Het Is maar een klein jublleumtje. maar toch gaan wij het samen vieren. U hrijgt Wj 15,bcodnchsppoa eea groot blik voor slechte 100 grsm Wegens enorm succes nogmaals 14 SPAANSE AFWEZIG w2tai.6dac.ajs. P. L. Boonman, Vort. Verzekeringen N.C.B., Ovezande Voor schade on/of andere verzekerings zaken bellen 01640-3287. 1 heerlijke Dra 1. J. A Prldirmiai. ItJKWA»®KuSna TOL UUA4M •uft ptevueeam nOMUWM PRAMS DUITS ■MOBLS. sok MI teerlingen gymnasium, hbs, ulo. Jarenlangs ervaring. GeaCt ook Franae coovasaattaies. Dondsrdag: Burgerlijke stand I I f i braadlappen 3 0-0 0 0 0 O’O I M vj 1 gymnasium, hbe, ulo. X A 5 -• iHutSabben (3 KEURSUPER ‘..I I «eiKl- ape Ito lies IM UC7 UM UM UM UM UM U87 I 4 I Q LK.G» mrar* L* La» <Er - Sint la eek praktisch! Hale tnaeia demaemiintjee voor t OM vindt U bij rial, kadoceattran, lange vont M. goes. Ta koop: HUL lm. boaatjaa maat M an aan paar daaaaalaaraan maat M an aan Puktneesja. Waardeken- ■traat M, Biesellnge. P"- J ta Ooaa. Comella Arlj Ntouw- aoap, M j. te K kanna Onanr, M L te Puerto den.- Hartens Ooaee. T« j. te VtlMtaOT? W - Mr- Aaltje r Gom. oehtg t Aims ds Jongs Si >T._M j. te Goes C. Baas. Elisabeth te Goes, oagete Wilhelmina Gskëten. Richard Jacob-is. S.V. J. M. A. Antoinette Dianne Christina. d.v. C. M. Goud on P. J. Koster te Kapelle. Marian na Paulina Christina, d.v. J. D. da Raad en N. M. Elsnbaas te Goes. Johannas Pistor, x.v. 1>. A. T-mnpar en C M. K. den Boer te Goes. Cornelia Margarstha Adriana, d.v. J. H. Murrt en J. M. Kalle tt Goes. Ondertrouwd: W Nlcolaaa de Pree U j. to Goei en Jozlna Pietemella Ruiaaen, SC j. to Kapelle. Marinus Jacob te Goes en Adri na m j. te Goes. Cornells Johannas de Poos^ tee, M J. te Gaas en JosaAns Raaaltaa j. te Goes. Cornells J en Hsndrtaa J— Goes. IM Qeaa, «uiiiis.~wa -J ♦♦♦♦♦♦OOOOOOOSOOOOOOjpOOOOOOOOWS» 5- -► Te koop: handnaaima- chine. jongensfieta, plm. U jaar. Daf-auto, hees en schoolbord. Boerntaeeweg UR Wnwilsiiwig U0. Gees. -► Te koop: Cltroèn 1 CV few). UM mat ntouwo kam- dn L**st t MC.—, tarufl waas aan sakkundlg aintarklaaa. maak acht blil. gaaf aan portrat van STUD» at. Jacobatraat 50, soaa telefoon 0110S-T0M Uit onza WILD AFDELING HAZEN POF aa eawa apw a a'a a a a aa a sea a a a 11,w Ttfdt>«k 20 t.m. 20 neesmber 10M A RJ_A: ..Pri“. U 5’°“- .1 to Geee. Martnua T—aaifui jebeth Cor- ataafe, J to Goaa Lambertua Anteohw CMJnk. W j. te Maha rail aa Win I i Catkaltaa Itafaeaa. «1 1. te Ooaa Gehuwd- Gerrit *n Jantina Hendrlka de Boor, M 1. te Goes. Gilles den Herder. M J. te te-Gra- venpolder en Lupchtna Franslsna Wllle- eob van Rtet, M j. mine Uevenee. j. te Goes. Martnua Cornelia Duvekot, van Os. M f. te Bunnfk en AUkte Woa- --- Itea Reaend< M j. te Oaaa. Mmm WBtem da Ka6aar, 10 1 te Raaaoaaa A. wa 4w van^H<mk.^C^j. to Ooea. Dlrt^MnarS haven en tahanna gem. S J. te"ateae. Jan Jeeeea. M j, te Kaprtle en Jaeoaatea Wtlhehnina de Rijk. 23 j. te Tameusen en Dixhoom. 11 j. te Goaa. Gt M j. te Oooa en Maatje n 1-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 3