RJA de magneet Ja, dit is een REGENJAS Mohair Herenwinterjassen I S. R. ,vn Grieken V»«f N,75 met kwaliteitsgarantie 25,- goedkoper 20,- en Vor een goed en nnttig geschenk onze zaak GESLOTE! \ff* Sint is ook praktisch! LERKE LAARZEN met heerlik warme nitritsbare Borg-voering Roep er vlag één en U bent veilig beschut tegen regen en kon. Be Gordijnen Specialist” lo*’ J. M. MN DER WOUW, Goes, Lange Vorststraat 69-71 A 1 Blezelïnge F* f c. A, woonhuis todustof elf garages woon- en winkelpand Zket woonhuis, schuur en tuin te 's-Hee- renhoek, Werrilaon 4. groot 747 aren. K w I E 7. 4 5om c. Dit duurt tot on met 5 december 4 Woonhuis Kou» uit vele ■modellen van .Bootshop von Rial r Voor onze horen Rsldosn m vokfcgn voi fijn® Idooin voor ocMo veneootoim*** Bont U op zoek naar aan kostuum, komblnatle ragen- of winterjas, Jack of pantalon, bekijk dan EERST onze unieke FORTEX-COLLECTIE oen U slaagt zoor zeker. LAATSTE WEEK 7/S lang Verkoop huls te. Hansweert F. Dulnkerke, StaZaTtoL *8A J. M. Nooren Huls te huur Vlaamseweg 3. (tUMen Goes en -'A ..DE BEVELANDER” Donderdag 28 november 196* i r a. e M tot «9,95 OOK VOOR HEREN EN KINDEREN I Voor Honors: eerste Aé>’. Voor horen: Lange Vdrtt 83, Goes uur U» Vmiieo^ERW Reet 4/ i 9! c - s 'l 5.’ ‘t i' •,7. i’. r B by i L I 4 I Speciaalzaken: - Voor dames: Lange Vorst 85 f 3 A HERSNJONGONMCONFCKTMIMOOE-ART1KELEN LANGE VORtTWTRAAT 80—61 GOES nn de J. D. van Hellestraat 70. mot voor-, achter- en zijtuin. Grote kamer, keuken gang, wc on kelderkast, 4 slaapkamers, douche en vüo- ing met vliesotrap. Gas- gevelconvectoren in kamer, ceuken en slaapkamer, open «aard. Inlichtingen aan bo venstaand adres. Tel. 7696. l f V 1 t I A. s. zaterdag 30 november wordt MODELAARZEN In de 8 van de 10 kiezen hun Advot WOON I voor «d op vrijdag december ten kantore nota na. Nar •n bij N. de vrijstaand reins weeshuis rtuln axL O. «reet zowel In leer alg guide, in diverse hoogtes wedakjo ieooo,— Ook een grote sortering laarzen als pantoffels - Zie onze speciale herenafdeling -t* Te koop in Goes mooje hoekwoning Ook In PANTOFFELS een grote sortering zowel met ais.zonder vacht 7$. .\Z’ AA. attended 1 dereasber zjja wij gespoed vea 13 tot 31 aar. Hertel Ijk dank voor het vertrouwen, dat U In ons stelde. Voor onze dames een paar H - i baal bartalgko dank. Mede hitrdoor te hst een onver- astiffii dag voor ons g»-, PIST VAN BOVEN. CORRIB VAN.BQVKN- BVKRSDUK. Behove, november IMS Notarte H. W. A. Steenpoor- te te Kruiningen is voor nemens bij inschrijving te verkopen ten verzoeke van de erven L. Durtnck-van Ertvolde: Het hui» en «rf aan de Rtekwstraat 2S te Hans- weert. groot J aren een- ttarew. ▼tg te aanvaarden na bete? llag van de koopprijs, be houdens toestemming van B. SB w. Te besteMigen op saterdag 00 nev. ba. van 0-0 uur. Inachrijvingsbiljetten tn te ie»sreu Mj genoemde notaris niteriljk saterdag 4 decam- bor MM. - >k*opt ÏT14 december Voor de vele blijken ven be langeteUlng die wij bij on» huwelijk ontvingen, roggen wtJ onse familie, vrienden en bekenden een hartelfjk dank. H Btmsenee X- J. C. Steeense-Bbone Krulntngen nev. 190. H Dunantstraat 98. Gevestigd tl Goes chirurg In samenwerking met G. T. Us. chirurg. Afspraakspraekuren i.h. St. Joanna Ziekenhuis J. L. M. Nooren: maandagmiddag donderdagmiddag G. T. Lie dinsdagmiddag vrijdagmiddag De afspraken kunnen worden gemaakt op werk dagen van 8 tot 17.30 uur. op de polikliniek of tele fonisch onder no. 01100-6610 toost. 134. Mt»OOBC»ddC»eéoe»»4 Taadtechmcus el. P. A. Rossël Noteris J. C. Kreta te Kapalle is voornemens bp woendsdag 4 december 19M des voormid dag* 11 uur in Hotel „de Zwaan" te KapeUe. tv.v. de dames Smallegange, publiek te verkopen: Bezichtiging op zaterdag voerm. 14-12 uur. Briefjes in te- leveren of op Vrijdag 4 MM nam. 2 uur te.. L. ven- i'- date Jan*e. Meeeauweg 16. ’s-Hee- renhoek. Te koop of to huur flink - in het centrum ran Goes. Speciaal geschikt voor Moemenzaak, groenten- en fniitzaak en dOrgelijkO. Brieven onder no. 48-2 bur. van dit bied. Reparatie van -. KUNSTQEBnTEN zitdag dinsdag ven 10-3 Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38. Goes Middelburg) tol. 01104-301 Ta koop op N.-Beveland Bezichtiging: zaterdag M nor. van 3-4 uur. Het percoel is ook de hand te koop. Voor kwaliteit naar schoenhandel Alle keukenkruiden, bias- look, foelie, kruidnagelen.|Bar in de 8t. Jacobctraat gember, kerry, peper enz ene. Mt IAA. Osotesterij De Gaper. Voorstad 7a. Goes. r»-' Uw likdoorn*, eelt d< wratten verdwijnen met Pel- pasta f 1,18 per doos. HA Drogisterij „De Gaper-, Voorstad 7a, Goog. -»- Wie heeft mijn Tweedjas meecenoman_ uit de Jack Terug te bezorgen: Wijn gaardstraat IA Goes. 0< teL 65M. Geef vader iete voor z*n autol Geef hom bekledingshoezen van CUSTOMAGIC Gemakkoiljk zeil aan te brengen zoolder demontage en zonder goroedochap. v®ncn|QD®ur dij» Fa. C. L. van do Vroede A Za, J. A van der Goeskado 35, Goes met voor- en Nieuwe Kacfa i£A: 7* omg Veeree Moor en strand gunstig gelegen, ruimt* voor garage aanwezig. - Beh. toest B. en W. op ge bruik te aanvaarden, na ont ruiming, begin januari. teeatakjed 1®4XX>.— voor vestiging of recreatie tebteed awt weoeheto op moois stand. Te bovr.: tel. 01100-7721-. rntolte Fmnteen. Kleine Kade te Goes is vuome- ■oao te* vet soeks van 'de orvoB P. Vette VU IMSCaUJVING te verkopen; Vrij te aanvaarden na goed keuring B. en W. van 's- 3 Hoorenhoak (met uitzonde- -J ring veu 1S4 M2 erf waar- Sn,.*"*" op gebruik Zie hiervoor onze etalage s Wij brengen voor U een grote keuze hierin

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12