FREZER L. C. van der Weele r machinebedieners Uitbetaling van dividend J 1 ZIT TAL HOND? i I COOP 3 I den ROEST?! PHOENIX DRIlKWERKheta drakwsrh SINT WEET DE WEG VOOR GESCHIKTE CADEADS.... RINY VISSER, GOES BEVA-HIIS VERGELIJK KRITISCH! N.Y. DE VITRITE FABRIEK N.V. DE VITRITE FABRIEK |J LOUISSE -GOESbx Schoonheidssalon „Aphrodite” GARRARD kan J Reed$Vuaff95,- 1 Zie onze etalage I» w»,«Cv>hw// ÏXiSttJSR «pieten «n heften. vm binnen en v,n bulten, uw Jhassts Sn uw «srwiinlw DM Seen «pecieM oppeleWa vshmwwaa apwiaie vmm ra mm KOBI-PKOH BIJ Donderdag 28 november 1088 met LT3. en Bemetal-oplelding k regenmantels I Dit alles Is tn ruime sortering te vinden bij 4 n ITRIT LARGE VORSTSTR. 80-GOES ZEBLAND I V a -> ..DE BEVELANDER" aeeeeeeeeeeaeeeeee 4 4 4 Cmaft^ h J1 t 80008084488880800080S80»000800t0 0 8 t Op «Hnsdag 3 december Al daze artUwiea eek HAr gaecMkte eedeam I 11 4 Bijvoorbeeld: mantels, mantelkoetam dsux-pUces, japonnea Sportieve tricotpakjes 45, Tsrlenka jumpers met lange mouw 14,95 Nappa- ea suMaJasjes f 00,08 Wij geven U de eerlijke verzekering dat onze NETTO-PRUZEN VOORDELIGER zijn dan .de' prijzen met cadeaus of korting. Ie AUTOCOATS 69,— 79,— 98,— de allermooiite 129,— 2e Moderne getailleerde WW4TUUASSEN voor de jongelui 79,- 98,- jMsetwot «wam DINITROLdatlawa oen wHedlqe aag. roost behaMSsUag» 1 5; %eeeeeeeeeeeos e aeeewei oe e s s s m Nu^vsHtspsm ee veriiospalws voor da zatardagsn. Wij bieden uitstekends psrapsctieven, goede honorering on sociale tmeraienteigen. ZIJ, dh belengstelllng hébben voor deze X o functies, kunnen contact opnemen met de i. bedrijfsleider, de heer Gerritsen. Telefoon X I 0118M445. Lange nappa- oa aukdemiuitols f 188,— aa 145,95. 8/10 Mtftdo mantels f 120,95 en f 139.98 ooo«>oooooeeoeooeooooooeooeooooooooooooooeooeoooooeneeo( -. Depeeltelre ieeeoeeeeeooooeeeooooeoeeoeeeeeee****,*e***************** Voor ons geheel gemoderniseerde filiaal in j I do Lange Delft 60-62 te Middelburg, met vele I I nieuwe ruime afdelingen, hebban wij enige I4P -i: vacatures, Ij t ft 9 3e Klassieke WINTERJASSEN 89,— 98,— 119,- de allerbeste mohair 145^- 4e Ribfluwelen PANTALONS voor de moderne jeugd 22,50 24,50 5e OXFORD-COSTUUMS 149,— de allerbeste 179,— fle Machtige keuze PULLOVERS in 4. modéllen 22,50 tot 35r- VESTEN, modem en klassiek vanaf 24,50 ASTRALON POLO’s diverse modellen vanaf 23,50 7a REGENJASSEN uitknoepbere Becg-voerin^ slechts 79,- 8e Korte wanne JASSEN voor de brommer VMIWf 39,- 9e WEEKENDERS ea OVERHEMDEN 13,90 14,90 -15,90 10e HANDSCHOENEN 13,50 tot 23,50 11e SJAALS vanaf 6,90 tot 11,90 tSe SIMM ANTICAJAMWM de eflerbeete voor 179^- b i L 1 •s dia baraid zijn In 2- of 3 ploegondtonet te «erken. 3 rama V .A I Goes. Lange Kerkstraat 36. Singelstraat 17, telefoon 011004355-8238. Middelburg Malsbaai 8 Postbus 1 telefoon 011804151 Ervaring op een middelgrote- en kleine frestbank strékt tot aanbeveling. lampvoeten voor electrische gloei- en - - gasontladingslampen metaalwaren - Moeten JeeJee voor dames ea horen •■te en andere handschoenen damoejacks met bijpaaeende pantalone Quir-sauvage overgooiers groen, zwart, beige mot leuke bijpassende LixMaan an tevtlSww wil Ls UlIjOS Eea begeerd cadeee (juist iets anders dan anders) U vindt het naar wens bij Sollicitaties te richten aan: Afdeling Personeelszaken. Postbus 1, Middelburg. Vadddage ven 1 «w Set 8 aar ia de Sspesaserkt Kaam» r*e «kastraat 86. Goes. Gratis huidadvios Keixeredijk 30, tal. 7787. 4 p Middelburg Maisbaai 6 Postbus 1 telefoon 01180-6151 ,-. t TELEFOON 01100-6003 - LANGE KERKSTRAAT 14 GOES NU: Speciale St Mul Aankieodpop met kleertjes tn lune doos, slechts 12 zegels f 3,50 Complete mlniatuurtreln, 4 zegete 1.95 WKSTWAL 26 - GOES i heeft in de Mechanische Werkplaats een vacature voor een lampvoeten voor electrische gloei- en gasontladingslampen 'metaalwaren heeft wegens uitbreiding der werkzaamheden In de Produktie- afdelingen enige vacatures voor 5 december bij «^“^^^erije^’vï^^cien adres voor het - Ervaring in de metaalindustrie is niet vereist O Het bedrijf draagt zorg voor de opleiding Prettige moderne wofkomgsvliig O Gunstige extra voorzieningen, zoals winstdeling, winstdelingsspaarrsgellng, grade wsrtHodlng, reisfcoetenvergoe4hg Voor woningzoekenden wordt bemiddeling verleend c 1 Voor Slat Nlcolaaegeecheekea af geechsakbeaasa voer acbooeheWsbebe» delingen of cosmetica naar voHedig aaaertianont vaa huidverzorgingspreparatea os. «nekeep artkelen. Komt U sens informeren of schrijft U eens aan AfdeBsg Per soneelszaken, N.V. VITRITE FABRIEK, poetbus 1, Middelburg. Telefonisch kunt U ons bereiken op tel. 011804181 tuoson - 08» uw tot 1100 oer en vee 13.30 eer tot 17» sur ven masndag t.m. donderdag on vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. L Keuzo uit»ntaileo anodellen. P<*«cf lavefbaar. 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11