PARAPLU HU IS 'Jj BERCO I SPEURTOCHT NAAR HET CADEAU< Opvouwbar* paraplu's vanaf 24.50, 30,75. Knlrp», Kobold, Bel Ami. tGOUDDOPPERT/E Katte Karkstraai 12 Vlitatagea I. voor VLOTTE JAPONNEN 29.75 - 32,59 - 37,50 - 39,75 LEUKE ROKJES 9.75 -10,90 -13,90 PULLOVERS 10,90 ♦MANTELS en SPORTCOATS 49.75 - 59,59 - 99,59 KINDERJACKS alle maten 15,90 KINDERJURKJES 7,90 - 8^0 - 9J5 vin 518,- 368. Welke kapster Kapsalon Pantns STROOM OPERT donderdag 28 november zijn speciaal ingerichte GELUIDSKAMER voor Stereo-Hi-fi-apparatair en radiomeubels i: 1 gp/ II - p 1! certinaO k veor sl Sie taomMtSS dat j, hst ban wjk nevea. ..DE BEVELANDER" Donderdag 99 november 1988 IN E Q*J A V l? Voor jou, van Sint. j r 4$. LANGFVORST RO-82 GOES 4? LANGS KERKSTRAAT 11-17 GOES - TELEFOON 011004866 (EMNM TECHNISCHE DIENST) S - iiinufewe - LOOF IN .KOOP CONTANT Profiteert ervan eooeoeooeeeeeoeeeeeeoooeeeoeeeeeeeooe I Phlldar speciaalzaak Pakketten voor spencers in diverse kleuren, i PHILDAR CadoMceirtrom na Slat-Nleohue: 4 1 MODI HUiS 1 eoeeoooeooooeeoooeoeeoeeosooeeeeeeee B 4 O GARRARD PHILIPS TELEFUNKEN ■LAUPUNKT W. Vsrburg, (toss Ken nuttig St. Nico laas cadeau *s Avonds geopend Gedurende twee weken als SPECIALE OPENINGSATTRAKTIE een radio-meubel omdat je elke dag weer kookt Mi strijkt en wast. Omdat je glimlach blijft ook «In het je niet past. Omdat een moeder zoel» jij bent geen eigen vrije uurtjes kent voor Jou een Certlna omdat de tijd zal leren hoezeer wij je waarderen. Omdat een stukje dank zich al bevindt in dit horloge van de Sint. ioeeeoo<iooeo9oeooooooeoooooooeoooooeeo»oseoooo6oeooeooe»oeoooooooeooooooooooooooooeoeooo»oo< i 6 I BERCO'S i\ I f 4 1 1. 8?» f tu ■i 1 3,95, 5,96 enz. tot 27,90, ritoPOi vanaf 2.96. MG «na. tot fijt wI -A T i f ■Tr^r rma t. De nieuwste paraplu's van al 9,95, 11,96, 14,50 enz. GoU. - - - KeuM utt vtle exclusieve modellen. In skal vanaf 96, 11,96. 18.75 enz. In leer vanaf 19.95. 24,50, 2 -0«nz tot 147,50. Bijpassende handschoenen VA 2.95 'Ar'4 In wol, sokken, heeft voor U warme geschenken i Rrei nu uw apeneer voor maar f 5, 1 Pettonen hiervoor gratis naar maat. I I i Ruime sortering absoluut krlmpvrije sokken Lange Kerkstraat 12, Goes. Tel. 8154. Voor kantOOrwarkzaamheden EEN MANLIJKE OF VROUWLIJKE KRACHT gevraagd op het rayonkantoor der 'AUTOMIJ. ZEELAND TE BORSMLI. Deskundige voorlichting 100 service Enorme sortering merken onder andere GRUNDIG Denk ook eens aan; stoutoitoaTs vanaf 1,95, portemonnee vanaf 1.98. 3.95, 5,95 enz. tot 2730, ritopoi ISO Stol ae vanaf 3.96. 636 ena. tot FM De «rootot saebrteerds zaak in de Zak van Zuid- Beveland. Wij halen en brengen U zonder entge ver- plichting. Woninginrichting Oostsingel 28 Telefoon 01105-551. Franse - Kwadendamnse. 1 Talatsea SUetOtt f I Een paar warme PANTOFFELS of BONTLAAR2EN. - Hierin vindt U ruime keuze bl| SCHOENHANDEL Grote Merkt 19 Goes. 1 ---1---------- oeoooeooeeoeoeeooeeooooooooooeeeeoooooooeooooooos»eoeeoooooe»oeeeooeeoo»eooeeeoooee»oooeooi Er is nog veel maar kaus J O4L in:- boodstihiwtosssa docnmratramsp clipper* rtftMwUsdtui nopetporniturra toUettassra wil mij helpen op nader ts regalen dagen? ]i Niet op zaterdag. Hoinkentzand. Telefoon 01106370 JVWKUaa - HOKLOGBB M MN Walstraat SS Oms TeL S4SS A*” het j Dofte Instituut voor Hydrobiologisch Onder- zoek te Yeraoke j wordt per 1 januari 1969 gevraagd een j[ LABORANT - voor chemisch bodemonderzoek. Vereist wordt het Mulo-diploma 1 en hét getuigschrift Basisexamen Laborant. SslarMfring volgens Rljksregeling. P Sollicitaties aan de directeur, J Vierstraat 28, YERSEKE. 1 J Uitnodiging (2o etage)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10