ACCU’S ITa 1 H 1 li Goes heeft nu een Goa-winkel L Jercmiasse 1 1 J '1 eaue. t.3r. i I GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hotel „Do Korenbeurs” ST. NICOLAAS BAL KUIPERS DANSER VAN BENEI Allééa door Jens Kampman G.0X kosten- en sokkeat|miaalzaak CNAREL m.5 BAROMETERS HARDZETTER Fa. Bnikkeri „BE MIOENIX” Met een barometer hebt u uw eigen weerstation in huis M d r J Om verkoop bagfert 29 november r b b b 14 j t«8 L f a -4 r f BE’ C EN NOORD ..WK „QRANADA BAR” KORTQENK ♦oeeeeeeoeeeeeeeeoe.oeeeeoaeeeeeeeor O Vavo-dopot Zeeland T 4 i RISING FOUR j M««r werk! Meer personeel 1 lOooooeooéoooooooeoeoooooooeooooeooooaR Ifll f b New Black and White DANSLESSEN BAL ZATBRDAG 30 NOVEMBER IN TUADTJL VAN OÊ L.VODSTSTD. r- DANSEN J The Outsiders en Meech A V R r E N r I E 3 l A O V C O nSTZ^Zt^’e^ rBSBrve-machlnszetter HET FEESTHUIS A. PRINCEN STUDIO maakt unlake reportagaa kent u ze •f i I ,‘i ter waarde van Geldig 1 jaar na datum OOK VOOR FOTO EN FILM i I I c1 .i r. ter- J :i 1. IEN I •t. '4 en er Leaps MsrwtM Sm» ■i? V aaaaaa^v- I f i t •i. f - Advertentieblad LULL y «ANnpoerrmAATa,Mamu imeeetie Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 uur aangenomen i» ■j j' - :L natte’e en uit vele, vele merken. Geween geweldig, zo’n keuze, zo’n winkel, hele- j 28 november 1888 dit blad 23 430 exemplaren I. st jacobatraat 80. goes telefoon 01100-7083 Vrljdegevené 28 november half negen Optreden: SMrioy. TV aangesee Nee «state kaarten verfcrilgbeor Heefdstraat 38. lei. 01108 219. Zondagavond a.S. gesloten Schoondijksodijk 6. Driewegen (ZB.) Telefoon 0» 195-378. Tot donderdag 8 uw kunnen aüe „Ik weet het niet”- Sinterklazen oog oen zasr mod leus on wolkom goochonk vindon om iemand op oen bijzondere marnier te vorrMoen I Cadeaubonnen in kus uitvoering en tot o* bedrag I ’1 In de Prim ven Oronjo, aanvang 7.30 nor. DANSSCHOOL JANVIER, Telefoon 7684. Gevraagd werkster >1 ?1 Dr ie es. 87. n- J r. >ok et- e t - len dr. lU. ZATERDAG 30 NOVEMBER met bezoek van St. Nicolaas en zwarte -■••• pie. Lange Kerkstraat 44 Handtekening x Datum Uitgave en druk. Fa. Drukkerijjie Pheentx", Voorstad 24. Postbus 8, Goes Telefoon 01100 5918 b g 8399-0034. Giro 3 20 37 Doos week 24 pagtea’s ■v< 20e Jaargang No. 48 Oplaag van l.. 18 maanden volledige schriftelijke garantie 36-40^K<NmNG Alle typen voor luxe on vrachtauto's tractoren - diesels scheepsbatterijon 1 morgen In de week Schoolstraat 26, Hansweert Zaterdag 30 november PETER AND HIS ZONDAGMIDDAG MATINEE van VT mr met medewerking van Caes Hoogeeteger Hammond-organist Hués-aao-Huiebiad Para Advertentieprijs 22 ct per mm. Voorpagina dubbsl terief. Contracttartsven op aanvraag. Voor fouten in tof opgegevsn advertenties aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid 4’ ik, rn,‘ I. Een betrouwbere barometer zal U precies varteNon waar U aan ton bónt Bovendien r“J zUnèrnu zoveel holto i l j> Dit gaat hm eenmaal meestal ramen. Daarom ook hebben wij plaatsingsmogelijkheid voor oen Panty's voor minidochtera, anklota voor met pijpen en sportkousen voor do va- diening. als vroeger, zo echt gezellig. Gedurende do eerste week, krijgt Uoen spaarkaart waarop door ons reeds f 6J0 voor U gespaard is. Met een volle keert krijgt U, echt grade, nylons, sokken of Ganzepoortstraat 28. telefoon 6063. «—•en m.m.v. Tevens uw adres voor vergaderingen bruiloften en partijen. exdueiof b| PANFUtMOMI KMatraat 1t, Geer P a - J eoeooooooeoooooooeoooooooeooooooooeoo HGESCHENKEN te kust as te keur I l/oor de klnderea: Balhoorna. claxons, spiegels, vlaggetjes, ret- achaatsen. loopschildpadden. stapa, driewielers. i akelters, trapauto’s, paardjes en kinderfietsen voor elke leeftijd. x de ouderen: 1 alias voor de auto, handschoenen, wanten, zak- lantaarns, fietalampen. schijnwerpera, km-tellera. I valhelmen, laarzen, gereedchap, leunetandaarda. j tassen in alle modellen, rieten en stalen mandjes inzettaajes. pompen, snelbinders, stoten, apie- gels, brillen, gasasnstekers, sturen, reparatie- j doosjes, bontmutsen, gelaatschermen. regen- pakken, rokzadels, plaids, autohoezen. Velma j - onderhoudsmiddelen enz. .1 ;ia onze etalages en vraag het binnen zonder i verplichting. i j En do behoudenio is in niemand anders, want er is ook onder den Hemel geen andere naam donmmteen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden Handelingen der Aposteloh 4f 2 Inzending V E.Z A. Vosmaerstraat 8. Gooe 3 december kunst- en antiek avondvelllng in do Schouwburg te Middelburg. Aanvang 19.00 uur. Gouden en zilveren sieraden van de Zeeuwse klederdrachten (waarbij uiterst zeldzame), porselein, koperwerk, meubilair etc. Kljkuren van 14.00 tot 17.00 uur. .otaris J. Jansen-de Jonge, lofplein 5. Middelburg. Veilingmeester A. J. Verhage. Markt 8. Groede. Telefoon 01171-463. Perzische tapijten verkopen wij van 14.00 tot 17.00 uur uit de hand. OPTIEK FOTO - FILM GOES Lange Vorststraat 57-63 - Tel. 0 1100-7251 m ti e l bijzogdBr pnMech In kombtomdeiMt I temperatuur-en F hygrometer vervaar digd. Komt U eens -r langt wij zullen U gaarne onze koHektie tonen. waarin opgenon •CHUTTBMHOF «068 Zetorteg 30 eovember a s. muziek: I Aaiwang 7.30 uur. PARFUM EAU DECOLMNI LOIXM TALK ZEEP - kantfegengera. Goa een begrip voor kouoen en ookkon, voor jong on oud. voor groot en ktein, voor iedereen. Qoa biedt tl keuze uit moer Oen 15.000 koüóon cadoeu? Wat leuk, moet U doen, mod o Nee 600 kleuren en IdOMieneombi- opeer moe. ge gee, U ook. Goa voor kijk op koueen. Panty o voer minidochtera, enklete voor zoona mot beerden, eokken voor de pa'a Goe een begrip voor persoonlijke be- mref am TLmjrtifrat 4a t/m. riübffürwt n*s unriinir vêe rare-RmlMn a •ÜMoter atenbNMa caBasO» la maderaa, Irlasslsfcs aa aaUaiw atS ATTRACTIEF VOOR DE A.S. GESCHENKENMAAND oek: thermometers, hygromatars, regenmeters, loupen, leéaglazen, kompassen, mikroecopen, Prieme-Aijkers, bril-etui's. enz. woike zal worden ingeeehakeld voor da verzorging van onze gevarMarda drukwerkportefeuille an het opmaken van advertenties voor onze weekbladen. ..De mogelijkheid beatrat om te worden opgeleid tot Sollicitaties worden gaarne Ingewacht bij Voorstad 24 - Bora Tehfeon 01100-9911. Na 1730 uur: J- O. v. 4. Peijl, Leiieetraet 105, Goes. Tetefoon 8399. nes 08 86881 8 te» Ook voor vuurwerk kunt U in hot i1 feesthuis terecht L Bengaals wvr - rotjes - gillende keukenmeiden - schraprotjes en nog veel meer soorten. Ook Sint Nicplaas- en Zwarte Plet-pak L te huur. Een bezoek van Sint én Piet aan huis en j verenigingen, bel dan 01100-5463. Nleuwstraat 35, Goes. Dancing „DE BOEI” Wolfaartsdijk, Telefoon dl 198-477

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1