c J ?4 „W B'. »ans van Hove r Sn STUDIO 0 ieclanché eeuwigheid I kolenhaarden - I Voor geschenken van blijvende waarde r ?as-. olie-. 3 w KLOKSTRAAT17 G O ES - TEL. 7635 -Sr*.* r geheel 1 al. jonge v*n,t u .~n sr gr. speculaas. Mi de bakker - - -- Tgfngtraat k9 Fa. Serrarans l^n. 114.- 7 j ■wtmiWl 74JQ «□Al 44.96 f 1 Itak 1 I I p. „DE BEVELANDER" DofxMrtUp 21 noytybflOOO «j. batterijen 1 _üd t54e4»terMte..mii 7.50 Dit tep» QMcadeUt Ftetepa - dinikte/ vÜSXSn Lw.v. 2XM 10.- LOOP EENS BINNEN IN ONZE ZAAK ...er ia ndff meer, veel meer. Het is ns de tijd van vragen en geven. Km» naar onaesaak. Het har paettig winke len met een evervloed aan geechenkenkeua, vakkun- dige bediening, betrouwbare garantie ea service. vindt er ook de ajteciale aanbiedingen met extra lage prijsen. Z'C ,3 b«r IMA A* Ill t £y 1.95 i T 1 t I. I FMBpa rMU Msl IMiii, 1 I 7- *5 S’1» M QU 3200 miasse. Goes. molton St Nicolaaacadeau Warm WH ft .<w 4» idragar^Wgr- VMT MBnM M la ■t >1 Een Complete fiatavei leuke koperen ovale spie- lichting, een nuttig cadeai Da .96 44.95' Lb» ■faMMt neet HMnkeat aMM»(AUk) 72.50 ii- an rft Ml te 4 ik m 11 ii -Chroom mandje met dn- te Mgdehuii tr voor de fiets 8.88 per set bij de fietsen a»at «t» mmm. De lekkente koOe met 4e „viagtrvafliga PMMpa keAe- molen. Keen git 3 rftiowks 20.75 eten, Met 59.96 gen. Vanaf FNMpa wandkoflk waiek aanahrerk weet een vakkundig sinterklaas. maak echt MIJ. geef een portret van at. jacebatraat 50. goes telefoon 01100-7093 i1 d il damestassen. fabrieksrestan-|êok repareren kan. tan van 15.73. ni j Hét Venduhula, I 52. Goes Bi vmi ep het variare^tlt nateheatafaMr39.95 Mot kneedhak» en he^ei tahoe eer Uk inr M- rer en. ier len et en Oersterke lake werk schoenen prima pasvorm lopen lekker, rubber ondr- werk t U.K en f 21 .M SP ■mit'e Schoenhandel. Uituw - Voor de St. Nice aas: WW w re w tafelbellen f ».7S genspantoftels. Reeds vana tuhuls St. Jacobstr f 4.M per .paarSmit P”“if El Radio^^^B^M VAN DEN BROEK Neett Maar batte acharn af aaaaaan. Bloeder leek ea praktiach cadeaa de» HMps aneeewe^w. 21.96 -p- Koop Uw rollend speel- Voor de St. Nic.: leuke goed bij de man. die het iti voor f 3.85. keus uit rolschaatsen, steps. 1Jte ■st. Jacobstr driewielers trapautes w t.TS. bebyjurtrjeï'ite ën’l.a^Kloetinsr Voor de heren: £^(elter8 -* - •- --U4J-wte - mm 4 m sa specialist Jeremiasee, Ooas. - ‘I twssdsuss half lag - kali t i«7,te. Franse - BEÏELE.YELE WOEmiE PHILIPS «ÊSCKHKn ji_ Handschoenen, w ilnwn. brillen SB Is aaal als gesettaak te dr bromhctMpeefal Él. Nicolaasf Cleet 'pea vlesjes. ^beit>£"si taielgasaansteker. t J.n **v- aeOsen jdoaert. Wildebras tepnstruktie -► Ptache Deeeo tafelkleden kleden of sulver wollen handweef tafelkleden. Ook half wol vanaf f 17.25. Mooie bijpassende salontafeUoper- tjes. Woninginrichting Fran- Kw>den<lamme. Veer een mooie collectie I overgordljnsteffen en vitra ges: Woninginrichting Fran se - Kwadendanune - Gardi- sette-dealer. -> Cesnplete slaapkamers In teak, mahonie of wit laqué. Prijsen vanaf f <28.^ Woninginrichting Franse - KwadSBdamme. -► Zoekt U nieuwe vloer bedekking? Wij hebben voor Lena - Tretfbrd - Dewe - Farads - Heuga Taptjttegels - Mtex Marmoleum - Jab< enz. Alles wordt vakkwidfg |?rleg4 Wonlngtririchtlng r> Rutver scheerwollen en Dralen AaBé-dekens in pracht dessins en kleuren. Woninginrichting Franse Kwadendamme. tke grootst geeo^teerde zaak te de Zak van Zuid- Beveland. Wij halen en brengen V zonder enige ver- pllchttng. Woninginrichting Franse - Kwadendanune. Telefoon gllM-Md. t ■V>’n4 Ideaal cadeaa: PWBpa Meer lane TWiblii" ap bnttatf- en.Hamii{ ent «rb| te bobben, ep rate an te Uw va Ir natie In luxe klapcagaette aMt aytefal- tic 45.-. In iinvondier re- pakten $9 95 egtehaot noao hap. t pm aten bor- n de oen- ed. ook tzig- een i de hei i er i.de dit bef wel ■<ds gpw om die n. ler- im, ere Haardregen awt de PUHpe haardroogkap. Inactedftnre rand, geen epbcrgpi abi< Korte teoogttfd. T temperatanr. Vanaf Mat tteoaateap-anoar, vanaf 91M Ff twdé te Mn, vMBf 59.95* KUWTGKBrTTXN- UFARATIES BaeBer. beter on geedkeperl Ook gouden tanden in kunstgebit Heren kapeslea H. gCHUSTCR Koningstraat 8. Goes Een echt vronwei|k cadeaa de PhOipa Ladyahave vaor naai ea veilig ontharen. 1» texo, handig etai. 24.96 an gaatetothaarteogon. 24.95 Compleet met dröoghoee aa ateag |a texo opbarg/toilettas 39.95 Cassette haardroger 49.95 ly^teiailil "draag- CM boaM. T.-- lahlMÉW» vetes asgn.4» •mal TT t*oa. Bivitegd taf» flNMtf aaaaMtan. Knaatatef kaat mot vontek- ban baMfraap. 720.- -• Hans van Hove l'w adres voor het hoonmaken ven kachels. Tulpstraat 28 Kteea, tetedeeo 81» Hdüpa koMkar iaat m» hondstand voor 4 tot Skopjm kMBe. Na MnaOig kadBo net ten te de kaantr, o» ideaal cadans. 49.86 1' te—-hq- 4 -> Het is werkelijk onmoge- lijk om alles op te noemen; wat de Pfsff type 280 doet dst moet U zelf zien Een Super automatic voor f 488.-. Vraag demonstratie, ook aan huia. Pfaff naalmachinebe- drijf, Papegaalstraat A Goes. Telefoon 7478. -te Alle keukenkruiden, bies look, foelie, kruidnagelen gember, kerry, peper enz --- enz. bf D A Drogisterij De|k°lenhelmen _reaf Gape- Voorstad 7a. Goea. fl I straat 82. Goes. Voor de St. Nic aas: W W O H n n re w re ike koperen bloemhangers ÓM Kanaiwn weesschsal- es voor I 'operen - let Venduhüis St. Jacobotr 2 - Goes -► Tot Sint Nicolsas ont- halen, als U voor meer dan f 15,— aan schoenen, laerzen pantoffels enz. besteedt Smit"» Sehoe-rhandél. Nier 1 wrlorp ■al Verürwo en repardtlojma T V F» »n Oriel Kloeltn ge. PeMti weg 94. taL MM -> ModehuU „Graeia' Kloetinge De mooiste kwa liteiten Trevlre stoffen le gen de laagste prijzen. Unl- trevira s 188 em br. I8.M est met kleuren 17J6 p. m. sommige van 172 cm breed Ook U kont gich opgeven om gastvrouw te Stjn. dan ontvangt U daarvoor ver schillende dames en wij ko men mot de stoffen aan huis en U ontvanri hlef-nper f 5 - -► b? warm gêsrltonk del rheuma doctor" onder deken van rulver schapen wol In tncot gevat bil Fa C .Orante. Voorstad 3. Goes Gebruikte bromfietsen tegen winterprtjaen en nog zender BTW-verhoging NW ostra voordelig bij de brom-I fieteaneelelist Jeremtame. Goe« -- Hansvan Hove voor Uw kook- en verwarmlnge- tooetenen. Tulpete. 2A Gaas. Vacr hem een PhiUahavtv practische dubbdkep 49 PMUshave-3 met gegolfde ajte aleeéea echearatedrkelB 59.95» 72.96. Phfltatave-3 oplaadbaar voor k achowa eaaftianketyk 're bet A lichtset 98.50 1 A’ -te Speculaaskruiden lekker - voor Uw koekjes en kruid koek TXA Dro-<steri1 De Gaoer* Voorstad 7a Goes "t1-r* Te koop: bromfiets merk Tomog ma. teweeje. Oude Aatomatische broodrooster vanPMtepa.NaareigMeaaa*k aw breed mooi egaal gereoe terd. Een cadeaa voer talloze ochtenden. 59.95 TURFSTItOOISXL Is plastic zakken van 80 Itr v.h. Drijfhout Wijngaardstraat 35, Goes. -> Teakhouten UnnMfcMUMb hang. Slechte W uMgli iichtlng Kwadendamme. -> Pracht sortering bank stel]» modern. klMeiek en Oud-Sollands. Bij al onze bankstellen mooie bljpwen- de steent, fete. Wontaginrich- ting Franse - Kwadendanune r -►> Teakhouten wand- en bergmeubels, met of sender glas, alle maten. Reeds va. i 1M,—Woninginrichting Franse - Kwadendamme -te 'Btekér- rstoelen. keuze uit wel 80 verschillende met skai, stof of Oud-HqUsnds Woninginrichting Franss - Kwadendamme. te- «etkamertafete. met of zonder tuimelblad. ook met schuifblad» Vanaf 58.—. Woninginrichting Franse - Fvadsndamme. te Otga- en Pullmann- matraaeen in schuimrubber en polyether. Op alle bed- den U jaar garantie. Woninginrichting Franse te Mhenhouten ladekastjes. twee maten. Een sieraad In uw kalmer of hall. Woning inrichting Franse - Kwaden te Een. divan en salontafel en ven gagitel tafel. Schuit- weg 8. /.-Gravenpolder enkele tassen vindt U bij ons 1 ---- -In een sortering sis nergens te Aanstaande bruidsparen anders. Komt U vrijblijvend laat ons uw reportage ver- eens kijken bij de fi etsen - zorgen. Foto D. Speetjens. specialist Jervmlasse. Goes I Ange Vorststraat 38 Gors te -Alle elektrische Install» -A a r qnoriwxia, I J-.W- --- --- ----- «tegelijk. Irtbntüt f undig verzorgd A Bomv f I8.N pee paar. Smit's [man, Oveehade. Tel. 81 Mo Ig l i tekaadai Ntouwdeep HM tea. WK 1.25. prima zemen stropdassen, sokken. 1.88, tteppeldekehtjes SM Tt~.a»n a és i i v* 1 te Te koop: i.a.st.z kolen- conveetor Ruladai Goes Wij hebben ren grote sorte- Pak-af-taasen. dubbele en vtndf U bk Sigprenm ..Ceterunf, lT*arfcat Goes. Zie ook onze e Mpen. tabakagakk», ahag- tokjea enz. Koopt nüt Straks 8ftp4 U er naast. Zilver» sdgels Alles keurig verpakt dartedachap Is sttijd een Ikom geschenk U vind» De teak waar U eHMd slaagt m grote sortertag t -- efpe Prijzen bij de twoe-l Ispeeialtst Jervmlaa» -r—- -wrnu.i ..Gracia”, Tot St.’NIcolaaa Ontvangt slechts Kloetinge. Nu kunt U wgr-U bu ons.een bon voor gra- - keltjk op velerlei gebied tis banketletter, bij de bak- koopjte halen. o.a. de mooi- ker halen, ale U boven f 25.- Ste BMk «viw.ru en 1.88. keukendoeken 1.85 baddoeken 1.85. ^upona 2JM. ■njte Mnrteh.ll. „Graeia ML Kloetinge. Enorm te on» t sortering speelgoed. U kunt besliet SH ons slagen, want wh hebben heel veel op dot gebied, zoals poppon, eer- Zeer rul-jiage. ook. met yerlkchtlngs- voor de Moutere, Electro- W*l poppenklodlng. allerlei spelletjes. Metador-blokken te veel om op te noemen. te Geef met St. Nlcelaas öën ■asortlment sigaren. Reeds vanaf ?X7». Enorme keua ih verachillende pri.Wassen. tegarlS'zs’enmaaArijn ..Centrum" U Korkotraat 8, Ge» Tel. 4’ l, .4 te Bpdechrash „Delta”. Mor» kteta dwerr kade A Totofcoa 7» Go» tam r «I-- tonend: maandag. dondardag ‘W vnj- V tot uur n.ni.o L. ’"en rRte--*»» van M - B M> .v.m, tot 8 mur a» Tot St.’Nleolaas Ontvangt WJPA- V ViJ VIMS.WXTgg a/VIt ,vw. KI at- gebied tia banketletter, bij de bak- 's-1.30. korseleta 8.83 aan achoenen. laarzen, pan toffels enz be.tredt Smlt'a jmw,w Schoenhandel. Nieuwdorp 4.75, jumpers - wtegdêkéntjé^te M^hu,l* oyamoat jes _4.88. badstof slip- overhemden doeken Zoekt U een St. NicolaM- lel.iraat 2 cadeautje beneden f 10;—? rins dames- en meisjespan- tofféls vanaf l 0.85 per paar Smit'. Schoenhandel. Nleuw- dorp. Voor de Sint Nlcelaas ite gel. vanaf ft.78. Koperen reeds vanaf f 7.50 compli - -? f 8.75, bij de fietseiwpecialist Jere- specialist Jeremiasee Go» Koperen gongbellen f 13,25 Het Venduhula, St. Jaoob- straat SZ Goes. 4 -v,wv je—- Schoenhandel, Nieuwdorp te. Een leuke foto van Uw Foto D? apóetjens.~L. Verst straat 88. Oeee. te Sterke zwarte heren schoenen, mooi glad leer. - - rrrt rubber onderwerk. pr’-|«ies worden door i voor rund

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9