de magneet I.- I a ■Vi RAIFFEISENBANK FSIgoes pardofux past prettiger TL 8 DE GORDIJNEN SPECIALIST 8 28,75 DE GORDIJNEN SPECIALIST I IT Heeft I al kenen geaaakt? W| rainen onze gehele voorlied nel eeome kortingen V t - er r I SRkARBAhK EN ALLE BANKZAKEN DE BEVELANDER - Kits uit ds grots kollsktis Psntolux psntottsls bij: a wm ENHOEK r. n- <- id 4 1 F BIJ ds Magneet kost zo’n Terlenka Jack Sint - Nlcolaas koopt ook bq PEELS Een doo hot zelf geschenk Skll boormachine, SM hulpstuk. «I. A. Visser on Zn. >oeeooeooeeeeeeoooeeeeeeeooeooeeeeeooi Wuronaiet... Fa. GoIJoh ‘j V. i-J a V KERKWEGJE 12 KORTOM: VOOR ALLE BANKZAKEN •rato St, Nlcolaas actie vanaf saterdag 23 nOvomber tM vrijdag 4 de co mb sr bl| Woninginrichting Braoman, ’s-Hoeranhoek -'f PEELSheeft oen enorme sortering In warme on leuke pantoffels- Donderdag 21 novombor iGM -- Donderdag 21 november 1988 r 1MR Leuk om te geven I j ■'A at r 1 J. i Gees. TeL 01100-7814. - KL0K6TRAAT 6 MM I I -J Unge Vorstetreet - hóek PapogaaMraat J t i Lange Vorstatraat 62. Geoa. Tel. MN. buM- 6BW. - Winterjas f 9830 Nylon bontjas f 66,46 Kostuum f11930 Trui f 19,90 <4? ».J Geweldig om te mogen ontvangen -» p.,? s. Op -alle overige vitrages, ook die wij zes maanden geleden bij de fabrikant bestelden en Jcontraktueel ook af moeten nemen 10% KORTING. Ctok al heeft U op 4t moment geen nieuwe vitrages nodig, koopt U nu heel voel voordeliger, aangezien onao handel por 1 januari - >4. circa duurder gaat werden, dit In verband mot inwerkingtreding nieuwe regeling emaetboiacMng. met borg-voaring maar *U. maat 116 Heek iMfi Vmt OMNpertt t I ..- R mgt U oen de onder Dot ka heel goed koop weer een sterk WdMbafaek mot die warme vemdikaMIk-wanm Borg"-voering 1 Maten 116-104. Kleuren: marine en. 0TOMI. mant11kS6JB HM «ooi meehdg leuke mebjee peotelorw In Hetenca. Tinneroy. Cabteroy Jersey en Herringbone two ad Ook met ceintuur Ai vanaf 10J6 9M ecoooooiree alalrtr. eeldeerbeut. steokeleutelo. Gelegen aam groot parkeerterrein Voor speelgoed. hweh arttkelen, luxe geschenken. Naar do zaak mot de grootato sortering Lange Kerkstraat 2-6. Goes. i Wanneer _U voornemens bont mot de Kerst, i buitenshuis te dineren nu reeds Kerst-monu's aan te vragen bl| HOTEL TERMIRIJS te. station Goes. Ta lede en 01100-7601 Zijn onze prachtige St. Nikolaas geschenken homer. Mptang. 7 Ma droeg. OO»T®8, gereedechapMot. enz., enz. Nu ook 'o woonedage de gehele dag geopend. Sjaal f 2,M Manchetknopen f 44* Zolfbindors f 33* - Wl| hebben kartonnen dozen laten vervaardigen In 10 verschillende afmetingen en kleuren om Uw surprise nog fijner te kunnen klaar maken. WU STAAN OOK OF M SINT NIKOLAASBEURS IN DE JEUGDHOEVE* van 29 november tet 2 december Ja. FsnSohm paNMoie poesen preSMg. Ra Pantohm geaR u de ponMM «o u aooML Er Ie heus eh vete kleuren. 1 mcterialen 1/ 'Kt «óT- I met de nieuwe RaiHoteenbank aan het Clrea 900 meter eerste keus, Zwitserse Terrylone, marquisette, .-180 cm breed, buitengewoon mooie kwaliteit van f 6,90 - NU f 43* per motor. Tarlanka venstervaHen, diverse breedte en; dessins nu voor Inkoopprijzen. Terlenka. ,venstervallon 40 cm breed gezoomd mot hoofdje, aparte dessins NU f 13* per meter. 30 november u. wordt onze zeek wegens opheffing GESLOTEN Dole' RelRoieodbank maakt deel uit vaa eea hechte organteette met moor dan 1400 vee- ttglnpee. ruim 2 mlljeea spaarden ea meer dan 6 miljard aan spaargelden. U hu* er speren. Op vele manieren zelfs Masr U kunt er ook terecht voor effecten, roiedovtezoa. roken! ng-courant. privt-rekening (kosteloos en 3* rentedragend), girale salarisbetalingen, betaalcheque etc. Do service Ie goed. Ale Wij hter do persoonlijks behandeling aan toevoegen, hoeft u roden genoog om sens kennis te komen maken. MOO T M. MOVRMBEE I6M VERRTREKKEN WH AAN| Iedere nieuwe of bestaande spaarder Ml een storting ven mln. f 26.— EEN PREMM VAN Z2.60 w* bij oen steritag van 100.Lm. ƒ1060,— BRNPMMMVAN/A— ton eterMg meor dan 1600^>« ESN PRIMM VAN 10.— bovendien ontvangt tedere bezoeker MN AARMM AIIENIM (te* de verin van oen badpotet) U ontvangt ten hoogste Mnmaal soa premie et attentie. Bljkwrtoor Kerimogb 1K •e-Hoer Heedrtkoktaderee Geopend: dtaodag ven 16-10 uur en donderdag van 16-10 uur. «00^. - 1 herenfauteull tor waarde ven f 900, 1 ledikant 1-pers. 1 cocktailfoutouiL 1 *pf>l 1-pors slaapkamerkleodjf 1 wollen deken 1-pers. 1 rotan, stoel. Do trekking vindt plaats op 6 december, na 7 uur. En wordt In De Bevelander bekend gemaakt van 12 decesnber. fc Wij bieden oen fraaie collectie meubelen w.o. slaapkamers, bankstel Ion, oethoeken enz. 1 Vloerbedekking kamerbroed vanaf f 7»,— tot en mot f Zlk—s. J Bol of schrijf even oen brlefkoartle W’ halen on brengen U zonder enige y .plldhtlng. J’. - Graag tot ziens in onm zoek. I WONINGINRICHTING BREEMAN, j in.—. ton bete ven de muziekvereniging s-ffeorenhoek. Dm nu Uw voordeel. Op vele artikelen kortingen ven 10 Bij aankoop van 10 gulden ontvai bon, welke kent geeft op een van staande prijzen: I PEELS voor U en Uw kinderen en.... Wist U het all KLEDINGMAGAZIJN ■NWOSlW ■- -. Vest f2930 Pull Polo f 1730 Handschoenen f 1330 Overhemd f 1230 .-t en modellen. Hip of huleolljk. i Met hak. zepder hak. mei harde Boot mei zachte zool. .1 met....'- ll kijkt u zed maar.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5