I Als een goed cadeau 21 gulden of méér mag kosten,dan a m is onze speciaalzaak een paradijs voor cadeauzoekcrs. I S<9IE1SE[^|i1E£l^lË^l^l£ 9 QUICK SHOP I I M SEVELANDEM” BOONMAN1 ■HR TBRlO B Voor I NET TIMMERHUIS A.C. mier Roti - LAMC 8—TWIIWT 48 - OOM fatotoM •11M4714 JMIMku" Mdy-nyk» j Verkoeptten gevraagd RECLAME-AKTIE tot 7 december 3 brengen on 2 betelen d 1 GRATIS 1 lektrische orgel» heishosdeljke Mg net keerPke httelaotea Goes TMRTER 8 2» Si r g( )klschincding Fa. Geljon •n Zn. Een eigen woning? V88 el. —•scEiiSrSbïaEs: A? T 1 nmwtsi IM DE BEVELANDER** Donderdag 21 november 1088 w t Kom Mnt praten J it Gom Telefoon 01100-8382. oeeoo I 3Z, rl - A r a O U s t SfiMF en ZMtaUfaMt 20% KOWTOW «e wariirOQaia, Mwas MtaeotM Hooo loon. Mogn werkweek. premie voor rekening vea 0e Wedi ki i i V 1 t c en ateunkousen «onder elastiek de ,.Doe-bet-celf«Mku •eee G In onze zaak vindt da cadeauzoeker voor Iedereen joea ^admer.41. 'mrtrwi 3 ineen wfc> het haar bij- gewerktmeteen Phéps krulset. Gompie klemmen en 12 39.75 W. ss» s- Maate en Zn.. Kerkrtne 8. 'Ook daarbij kan de Boerenleenbank U helpen. Burg. Andrteeeenetraat 2. Tol 01195-385. OVEZANDE r 4 ANemaal cadeaus van perfecte kwaMett: PhWpel f - Da grote voordelen van onze speciaalzaak zijn de vakkundige voorlichting en de uitstekende service. Dat maakt juist het kopen bij ons zo prettig. STEEDS MEER komen met autoschade naar ons ge specialiseerde bedrijf. OOKU? Want u krijgt: snelle behandeling van elke schade van elk merk. Uitsluitend originele te vernieuwen onderdelen. Stofvrije en hoogwaardige lakafwer- king via onze moderne overdruk spultdroog-cabine* ALLES Ie Ma becMM. MMR SERVICE. - -c9lr Ifit Een frappante verbetering dank zij SCHOORSTEENPLATEN vaa zuhwr asbeetvaeaL Mot J8W8- plstan psen kano op dokken of aohauran. U maakt zo'a schoor steen voor jaren. Weee er doe zeker vwi uw» u vsiginaie uewe senoor- •teenplaten kteat. Zij onderscheiden zich (ook) door hun srtisttek verent- voorde natuursteen- ea beksleea wsergsw^tei aakaaWk reMI). I -SMOa-g,. I oek u met6 Snoep-van WUUrm, fi' Maate an Ziu Karfcrtng 9. t l *1 K -a iet Gan C^.vTL’ H-* voor We 1 fe-Gra- I Ct i 2 1 3 ,‘WA zijn erop gemaakt het haar met zorg te drogen in nylon velour satijn flanel Lange Voratatraat 62, Goes, Tel, 6823, b.g.g. 6247. Advsr woem Ome agentschappen te: Kapeito X H. C. PoleyBiseellngosetraat 00 Geaa: Tszttelh Meulbroek. L. Kerkstraat 08 Fesveker -*■ Luxe dozen 'dames zak doeken vanaf 1,35. Viola Goes. moderne ak MO. PMpe Myeheue voor modem on p80ooe ont haren. k> hartig reteetui, wat geven extra 34.Q5 te k /oo M laar ervaring ea vefcaMMeehag staan borg voor veilig kopen i? ■Ii n Ons stencilwr drukwerk. Tjiaf 1 werk verzoreen Copfeerinr.. Iou| Pril -► Kiest zei. kreukvrije 1 dessen, cratl 4.00 - 3 85 Goes. E i i i I. t t i t I rie rerj woonedad 12.30-13.30 uur maandag en vrijdag 12.30 13.30 uur ♦o 1o Vei Ma Pei tot Lewederp: maandag t.m. vrijdag 0-11.46 en 1-3 uur In de. Falke pullishop,.. Tricotpakjes exclusief Vlol. OoetwalSI. Goes, tel. 041004J weegt voor zo spoedig mogelijk -»■ Tntttt heren pyama’s, ’nJ klas apart in nylon velour - C. P. Verachoore, Voorstad keperflanel - satijn flanel - 18, Goes. Tel. 5123. 4 appel- Lange c - 1 Voor unieke weergave van klassiek tót soul zorgt 4 Uit deze hartige PhKpo deze PhMpe grammofoon. In één handeling aan te zakrad» kont iabeiachtig in diverse soorten 1,M. Viola - Goes. f -> Libelle Minilons één <ul- wenst Vanaf 39.95,49.95.09.95 legen een aantrekkelijk salaris! a.A- - Jk». w>e uistekende voorzieningen .wdk4n vakantie) tnaar vooral een I Plantbak, plantkulp, bloempot, bloemengieter, bloemenspuit. Klein tuingereedschap, broeikasje voor de venster- bank snoeischaar of pechlamp, gevarendriehoek, auto poetseet, zaklantaarn,' autowasborstel, zakmes, brandblusapparaat anti-condensdoek. Dames pyamaV brushed nylon pracht pyama’s voor »,96. Viola - Goes Spi onderjurken fa i bleu, rose en rtpem mear eg >,S», Vtnla - Goes. -► Luxe baddocksets In de beste merken Seahmee^ Jor- zolino. Elias c_ keus. Viola - Goes. Herensok dan soort» met wollen bl - mousse - tri LM tot LM 1 venen der achoor- eeHeve O zich te wend tot Hopman’* «fhnnrsteenveaersbedr Goes. 's-H. H. Klnderenstrast 87. Tulpstraat 44. tal. 5237. -*■ Te koop: transoortou 4 t.m. 12 m. losse rubberban ds t. vertradnasmotoren J de Visser, 's-Gravenpolder r-.1,Mnn 81103-328. Te koop: partij betonnen droogpalen en betonteaels. Handelsondernemfnz Min- naard, Bossewez 1, ’s-Héer Abtskerke. Tel. 01108-200 Verkocn en renaratlc aHe app Fa van Drtel 94. Kloetinxe. tel deze PhOpe grammotoon. In één handeling aan te r j - - skrten op de rad», versterker of bandrecorder 92.- gekad Uiterst selectieve i 6 S dogen per week midden in de mode rt behoud n« f 4.7» qe. Korts i-r 1 Heren zakdoeken in luxe doos per 3 stuks Mé. Losaa -► Treffer herenzakdoeken prachtige - dessins 48 et Viola - Goes. 7 Phlahave 3 Speciaal. Het beroemde 3-kop apparaat voor ultra glad Wllbtemlnastraat 8K Wotfaartitgt: TkvtlsMiaedte C. Mtawerd, H au OW i art: Textielhandel BegaerL f "s-atcr Ariatehsrkii Drsgtotastj D. de perfecte snel-en nleuwreiniging g| houdt uw kleding winkel-niesrar l' I N< Wl.?ll.l*|a|i w: F- Westatrate, aie- en elle- veteriei kleu- awea a, *^w FBMM® Schoeeservice, Korte Vorst- fa natuerlijk tome QUICK SHOTs 1 en vakantie) tnaar voorel oen h*l ktaoreMante werkkring in een mode^e steNoMnok! Mondelinge of schrtftelijke «oMrhetiee richten aan de directrice. ->■ Steunkousen M3, ook voorradig de Libelle rteun- kous in alle modekleuren. Viola - Goes. Ie -> Gloednieuwe koUektie damesvestsn, pullovers, tWIhsets Viola - Goes. 2 PhKpa hewdrodgkappen ontvangst van a8e zanders zijn erop genotict hot op de middengotf 4QQK haar met zorg te drogen bij een temperatuer dte u 5 Oe Ph8k>e ceaeettofoon. w““* f Minicassette erin. ■nechekelsn: muziek. De BOONMAN Eminent, Solina, Hammond, Vlecount. Riha, Safira Philips o.a. wMterweekrndc’- in nylon veNSr 9 98. Enor me telfkaus. Viola - Goes. n in meer 1. wol orton deet i enzoo' - wol Handeli erjz Aanaf naard? ata Goes.'Abtekei :- -► Nylonkousen in vele soor- - ten Tima, Jolita, Jovanda, 3 Ste en, Falke, Minou, Li---- - belle enz. 'van één gulden tot poplin enz. Viola - Goes. 2JM. Viola - Goes. maken TMtecta iiiifW ^te^rkTn”™? b8s3«’’7 horse, Jortolino, Btrdey va. 9,98. Viola - Goesjr Luxe doosjes .badhandjes de beste merken vanaf 1.98 Viola - Goes. (intern) leeftijd mln 17 jeer -r--Hersn ankltts van IJS, hande 100 ct S00 «r. -► Rimpelloze mousse kous nu 1 p*ar S^S. VioU Goes, bonen 89 ct. ‘Dagelijks I ->■ Heron anklet, in meer dan 26 soorten al oen paar prachtige anklets, In uni of 'antasie voor 1,M Viola Goes. 4Ï» Het is werkelijk one»- - 'ooflfjk wat de Pfaff true ^8n doet, moet deze. Super •■Uiomatic zien wérken. Vraa» demonstratie, ook bil - tl aan htris- een onselooflHke nrtls f 498 Pfaff naai- - machinebed riffPaneeaaistf. carré’s IM ct. 4 abrikozen- i’s 100 ct. 250 gr. aller- 100 ct 200 p. rum- .J vers ie bak- 18. Goes. •te Gosd nieuws i eïï i fv_w_._ u“ biwlen Wtj gra U gporttruien. ees> lisrgoïfl. enz. M: enorm. Komt r eMr taeenhandePlrelefoon 72M. f-K - - aZ ->- Baddoeksets met baro- meter, zeep, eierdopjes en noem maar op. Enorme sor tering. Viola - Gbes. -> Luxe theedoekensets, keukendoeksets, Mlemaal pracht St. Nicolteq gesehen- Jen. Viola - Goes, ken. Viola - Goeg. -> Maillots vooft het hele gezindames maillots vanaf 2,98. Viola Goes. -k- Panty nylons Ud LibeUe Minou, Louise, Falke, 1 Sterren enz. 2,96, Viola - l'i Panty m fantasie en S Viola - Goes. ark is gelltk Uw stencil- i door de Hond’s Copfeerinr.. Goes, «chemiestraat 41. tel. 01100- dmaowtng. BHpMé- ■cc- De- <"“i- Wfj kopen konijnen, dul- ven, wild enz. X v. dt Bliek. dejPr. JuHanastreat 12, Goes. Mevrouwj. -- ■betraat -»- Te knop: schuurtjes, gn- regas. ribbon, ptanbeo, duo- oastafMs, krataos mot bW,W.C1 ’jDtrftiertj 1 seweg TeL 1 - ■- good üba gge^Mi +- Te kaap: partij -1 lx 41 F vanaf f i 1 teet buis vloorbrood. Zaterdag i brood. Van Uw warme ker. Pteff Aipemitoen^M^k stenen f- -o 280 maakt knoopsgatr zonder de stof te draaien rijgen en andere mogeliik heden, ieta moois voor wel Mg geld f 498,—. Pfaff Bastiaanse. Papegaatstraat C-oes Telefoon 7478. jT scheren en toch geen schrale huid 59.95 8 Bootman. Burg. Andries ssóitraat 1 Ovezrode. telef ♦j Hotel Cpto Restauran' **r Soectalfteften verse pallnr 7ma tong en meeselen .Be. utt de zebi Voorts ook zalen be- «rftfkbaar voor partijen. -H Tt ^oop: Bessen rende taM en beuken poten 1.18 m mH tadmelblad. rend iets be schadigd f 43z—J. D. van MeReoiraat 84, Goes. Telef Goes, telefoon 7476. -> Heren puUpolo’s - m. coll en treien gi soz. Kriinrn-T v*naf ->■ Treffer overhemden Bet O-Fast 10.90 «11 NI - 12.90 m< zelfkeuze. Viola - Goes.| I^jiTT ‘If-iiit honderden houdini rlenka strop- Hoofde tin luxe doos (Gr.). ,1 12.95 Viola - 1 'Trg Qeea, St. Adriaanstraat 6 maandag t.m. vrijdag 9-12.30 an 13.30-15 00 uur dinsdag 13.30-15.30 uur; vrijdag 7-9 uur. -> Brood en Banketbakkerij Steunzolen naar maat ook op doktersadvies. Alle voet- correctors in oorraad Voet- kundige adviezen worden gratis verstrekt. Martin Wo mans, medisch gedipt yoet- kundig. Schoenreparatfebedr. v.h. Van.Unen. L. Vorststr. ■i n kan, twinsets 20 tot 20 Is goedkoper kopen. Viols Goss. In de - Goes. irookjesachtlps vyloa Dames nachthemden. e!L «j. rm brushed nylon in moderne kleuren 4.95 Viola - Goes. truien grof gebr Goes. ->- Lederen An boogstukkesi to 1 ren f Ito P>- straat 12, Goss. - dnS Mm. Mr- Awte-Miwm Prijs 1,288,-^. V. Waarde,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 24