JE «43 IHISTOR i I IJ"-“| GOUDDOPPERT De Raiffeisenbank is goed voor uw geld Uw spaargeld bijvoorbeeld. Kjl 0 geschenkenhuis ii ■i Fabery de Joage «RAIFFEISENBANK "i W; VOOR ROEST?! C.V.-Mm? weabeflei! w1 I 01100-6995 «VERVEN iSAlTi.10 ROER w Weg met de kou! vco{ at Utvpcsc/tefde/f asbak sm r 05? rxLaf tag. Oeat. nisssu I *stt“ SI c I 'II DE BEVELANDE I a v 3Ê® L'r SS™ eren pleet 1ZT/- ‘.iiswl CERTINaQz vaacalttemotae ibor IBM Donderdag 21 november 1*6 Donderdag21 november 1968 «h; 3f< N •n 1 a x .1 R il ?x^K5» r Geschonken i..U gouden band 3 3.- »F~ liy I Holiest elle n v Ih K; 33 •iX Ll Deze exclusieve I WMh\ n.v. Zaagmélén«tr 1. Gom 1i „DE BEVELANDER" ener taonad I r ¥®7m*G EEN GMTK V 906WI0EE 9* gouden, Certlna, uee-tMe-Mus Éfce vmeklMhnrWrahkMdira Taxibedrijf J} van Sabben H^MHdle lebfoM» 01100-0671^269 J - j gÉihAn HotetdrlaM Lokerse en van Damme Tetiliqa MB MB Wil miljoen gulden gespaard. Geld dat onder meer wordt gabniiltt -a. Tel. 01100-7023 - TeL 011004132 Tel 01103- 223 TeL 011004127 T0. 01100- 34» TU 01133- 241 Master heteluchtkanon houdt alle» warm oe^ee! 12 500 typen Omdat Je best mag weten hoe geweldig w|| Je vinden zJ X- lm-cmM» SPAARBANK EN AU£ BANKZAKEN Voor Jou, mam.ea. Fa» Qoljon on Zn. v t Bovelandon rUscholon zijn allen 1 i Vamor gedlplomoórd (de enigste wettelijke erkenning voor vab> manschap) Oploldlng voor allo rijbewijzen dus: 'jt <7 tM. ElfmEi <l« vyfi A ,1 OtaattafeiUaa mm towels BABO- Droaibero Jv- I •M I AM van B stoks IBM i jMjjarott sokes tn prijzen van SM GONG 1.71 1 f A •1 •J f LMMKBUamlv e - MM ÜS^sü i ,i f I J' i x «ma. TM. X i I a <1 el l| Mk I Ban beak ever Staven at veweM can, eon. da»ae- eadeatrtje. Zo’n •rtij wead- x M groan. •att^Sf. collectie aarviaean van ■nbacb - HOtachanrouther Royal Albert Marek ULOÜBO an shmbta MBTEM f j- Smeed- klnMMr f- INDIA KOFKBBN kandklaab tavern TAFKLBKL Ml tavrijstalen lapeirokken van MM Mt WM irfioHoMng str rp KSUIDENBZKJB Het succee-cedeeutje van S tot 33 kruidenpotjes van triMIMI |a markon N Omega voor bo rne tonen Aquarium. Bchtkap, pomp, aqua stofzuiger, filter, thormoataat, verwarmer. Eon book over vieeen enz.. onz. of vogelkooi, standaard, volière verwarmer, verwarmde zltatok. duivenmand, drinkpot, drinkflessen, voederbakken. JUWBMKB - MMLOGSS Gaad. Gedtems Grow StM Klote IBM toteer dn •kal In onze zaak een groot yeeertl inent - K s --i - 'I iifa-jae. pa n. boor- '57g- X s Kleftu IBdM MMWtei Geeut 1Ï3m^ "Jl S WandkaptaM Wj gMirek aan ruimte aaa de wand te hanaer» a.TS Schaal op «lervoet mat. wtt plateel Bruiteehaal IBM •ecu re Aunwljztnt met een iZnr-%M ABern do Iweedee DMfMX. ML methode hond overall la •Ha tpletea aa hoNea. «ia Menen an «na MM» ew chaMle da uw oaneaaatta. ‘Bat daaa epeeieai opeatelde vakmanaaa nrot apaeiala Zwaadaa OMOKX. appwo /g^ CNrarmoidèttopae y aon volledige enti* roest behendeltagl ntran LM *n Mooie kemerpleat in zo'n oud koperen helmkit *n Sieraad In uw kamer Klein Hje Middel ttje Groet «7je tMUNK BBBVIBZKN van Leerdam Krtetalunle teder glas per •tak na ta ■mmI bestellen. GEBAKSTKLLKN ta wit, paztelkleuren en bloemdeeor» U-pers. van UM tot «M Br da elektr *n Piaettech oadeeutje veer Umar" voor JwaT. El f62,5Ov»or1Qv0ltemi| ryles WINKELCOMBINATIE Marokkaan, kaaroetaadal Vaatte vaa SMe tot M— Goe^ - Voor elke Zeeuw kent de Raiffeisenbank de Juiste spaarvorm. Daardoor heeft de Raiffeisenbank In Zeeland dan ook meer g - dan 110.000 spaarders. Samen Jtebben z(J ruim &0Q om Zeelands economie gezond te houden. Ook kunt u uw salaris via de Raiffeisenbank laten uitbetalen en tevens profiteren van de voordelen van de kostenloze en S1/2 %-rentedragende privé-rekening. K I IH MAWOinKJtOPEN -X .cMMM^r JMM" veaMBMMLM #■.■*3 n (petroMBMl te verpieateen 1 artnlg LT> ItmifUi Prijzen zijn compleet •lerkaaneo vaw.eMèMèl eeroètte grotta, MUt gedeelte van de DUNKSEBVIKZKN tf.n let MB— rVIIDDFIBUKG GOES POUTMKI - NIETS VOOR U? Vrouwen mm Zeeland V. h—ft er dapelbta «nee te maken. Heeft V eropen, problemen of ideeèn Zn de eontact-commüzie relatie „kiezer - gekozene” van de Partij van de Arbeid heeft zitting voor Goe» en Zuid-Beveland: Mevrouw J. XltiPt-WSSTrfRATK. Vogelzangeweg M, Goea. TeL 01100-MM. wv geven een systemti^ Autorijschool k. MODERNE HOI De wereid btta Pontiac, TiaaOt Beven U geraatti trouwbeerheid. Gt wij U onze zeer 0TO Pilzen vanaf f 30. •emeesM .Maa-eoea TeL 01130-1441 TeL 01|03- 378 BTsI 011004371 K dè* Dekker. ’ikGrêvetipoWer Tel 01103-3W U kunt kennismaken met de uitgebreide kredietmogelijkheden bij de Raiffeisenbank, reisdeviezen kopen, effecten In beheer geven, kOHbm voor alle financiële aangelegenheden een beroep doen op de Raiffeisenbank. De Raiffeisenbank la goed voor uw geld. Lange Verststraet 82. Goes, TeL 8823, b.g.g. 8247. ■i i ui k—wmaó i- 1 -*r: n aieraad op wandm.ubel en •ehoorvteen MM - MM - MM Onderstaande RijbewQe A: motor en scooter l Rijbewijs B-Ê personenCschakeDetrte of DAF Rijbewijs C-E: vrachtwagen Rijbewijs D-E: bus A. Batter, KruMapen A. Deee. Kortgene L van Damme. Goes FraM*. Klootitigo J. van Hese. Goes J. de» Harder. e-Gravonpolder G. Heogetrate. Kloetlnge C. JM»oe. Hqinksmzand at aro 0, Cte ^WvIW, vvWpWttttl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 23