SjPWl De nieuwe Ptaff lichtgewicht zigzag: •MSa BAAYENS rL^fiPTIEK^F .^Scheelt: fetwamni^ ^WPSBWMg^a T>»S' PW^P1--4^. 4 I fe; t i; s r be vee/ JAC HERMANS) AAOSTERD kramer roder reuze magnumM.6 Hr Dat is een goed idee! i; -=-=■ IBfad^ViAGAO^ ^^WRReL*®! AA I vüordeu'SS^ JNkoqp i zvr^pibfci3!Z- liberbllF HET IS HET NARB(9<HWAW>|; OA&HERVMNS I' W6ENS l/eRGU'JA^Af! 1 KOOfTh B0WLfW/<£r ®S FRUIT Sldl W’ p50poPpeffes „PUUR" r Ar Donderdag 21 november 1968 E5 Da I- 9 2L'JIIII|||||||||||! J I HEGLPONP J <V,' De apedaeiaaak «ear vw Bill I RACON 6OUP6ei€ BteRPtA. A. C. Bastlaanse - Goes „DE BEVELANDER- HBGL POND MA bekweel 59 Bekend merk 500SRAM m HAVERMOUT A9 vl uq kokend R0SA kwaliteftsgereedschap in gratis koffer en met gratis* horizontale boorstandoard ter waarde van f 15.- I Een nieuwe bril met Sinterklaas! T IS GEEN GEHEIM I *- REKENT U MAAR NA ’Duizenden huisvrouwen, moeders van grote ge zinnen hebben het goed bekeken. TROUWENS U KUNT HET OOK ZO NAREKENEN. weden. hgeboA^motot. rustig, praktisch geruisloos- - vct qn prestaties de tegstgepr^ fchtgêwicht zigzag<iaaimachrer oerderieuwe Pfaff fchtgewicht rai^ vv^ niet uitgepraat, laat u zich geheet vrtfbkvend b? onsofbiuthis de Pfaff 94 of 95 demonstreren Oiszigzag^xogramma loopt van 248.- tot 842.- Zin tPRUSSl^l zo voordelig - ft -JÉ ff^d^n^..'*: KB? mP gXn «n<XMia I HHLFPONP 5tU<keki jwgw^-pikkefe-vribjes M# Donderdag 21 november IBM irde -»- Te* koop: partij waad» jteieritjes afm. 10 x 30 groen L*X‘ grote kouze ^-h^X^hol> POWERTOOLS verkrijgbaar bij f ikeni- K i f A s i -I,- Het Timmerhuis. Zusterstraat Goes. i J II ir -■ 5 -• 4 r v U7/; IHHiH» op te noe- of vraag 4 molenstraat 13, 01100-7157. IllIjMl MMP: rohaete taaaSU fal&nacto, r,ffJ MadtosndkVNa, 11, «loeien St Jacob- J. G. DOMINICÜS ..HOBBYHUI8" Lange Verstetraat 4. Gaea. BOTTERDAM. Teilingerstr. 38. tel. «18-237180 0VDKNBO8CH, Lindeweg 28, let 81412-3104 Fa. GKUON en ZN. Lange Verstetraat 82, Gees. Fa. C. NOORLANDER Neerdetraat 18. Borssele, 81185-440. I: port- tljen en aerate dagbrieven Berate Zeeuwse Postzegel handel Firma Verboom en Zn.. Walstraat 38-28. Vlissin gen. tel. 01184-371. postbus 5 Cpfaff) NAAIMACHINEBEDRIJF Papegaalotraat 4. telefoon 01100-7476 I rvhbcr atatocHtf, iSME iewriff/igjaj f 95.- koop: dlver*e maten-*- Te koop: geh. verplaats ten. J. J v met k™te,j£uren vanaf bare büitenvolière (stelen v’raet toebehorea, Raat 38-38. f 075,—. Hanciftsonderneming pijp) x 175 x 300 cm. Goe’ A1r G£***?*g^g« 1#- K*- Minnaard, Boueweg 1, 's-H. Scfaldersbedr De Bat. Zaag- - - <n0»-<l”S pelle. Tel. Oiuf-frn. |Abtskerfce. T» 01183-300. molenstraat 13. Goes. Teil Te koop: bruidsjapon, m. Te bevr. na MOO uur’ Appelstraat 131, G -*■ Te koop: iwa moet weg. Wed. ^77Tr_ ?«-:“■ “i-'-innn, uorpastraat «acnes. aerkegietr. 78, Goesjsand. 45 POWPRUSSIAGI» BWim H®5 B* hobby eknedag IS2» tafgt a th fcwtandeak de hnxUge SU horiaoMah boortaadaaad l Ideaal «oor po^etea. bontelea, oetroesun 4-> Verhuur gedistinjeei (stelen ^elegenheidskleifinR in kol- beete en pantalons. Ook tn blauw.' Hi iacquets. Geheel kompl. met Minnaar*, vest-hoed-daa. De Magneet Lange Voratstr. 38-41. Goes -► Nu een Pfaff Super won dor machine voor f 488.—. type 388. doet alles automa tisch knoopsgaten, -sierste- ken, rijgen enz. Pfaff Bastlaanse. Papegaaistraat 4. of Goes. Telefoon 7478. daar baaft a wat aaa Dat da prijzen in de Prijs-slag toch de laagste zijn. Zij hebben het verschil al uitgereltend. Wï®| A'sssn 400gramsrmc jpOwsfl^, bakketbalSr^KuwliTèiF iW -* Voor f 48*— e automatische Pfal machine: wat deze doet is teveel am 01 piano, men komt het «en Koop- demonstratie bij PI Rastiaanee Paaesaa Goes, telefoon 7478. as Super -► Te koop:Wonda Dream f naai- HO cc., 1-Z.gJt., met helm -► Te koop gevraagd: machine en bril. Te bevr.: School- zegelverzamelingen en Straat 30, Kruiningen. -► Te koop: kasten enz. straat 10. Go Kloetinge. Tel 41100-8(»e - - Te koop: kolanconvector Frisia-Diorama. F. v. Meer- dervoortstraat 1, Yeraeke - g— muci weg. wea. ‘1? •lie-man. Dorpmtnat 2CH0D01ADE MRS49 Abtskertr. Tel. OlljV-MO. Te koop g.g.aj>. boor machine, merk SklL type 110 b. Tel. 01108-7578. Te koop gevraagd: held of ged. inboedels. WtaM. xolderopruimlng. singel 23. Goes. - i^a&w sti i ««Ma Dhr. J. A. BEUZENBEKG Voer boute 28, Kruiningen. d

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 22