a. £0 M? I 7/ if ylM pakjes leeuwezegelJ voordi SB speciale aanbieding in heren winterjassen mohair 7/8 lang 20 en 25 gulden goedkoper i' ribf’uwelen herenpantalons 6 gulden goedkoper r^*0ii3Dr Fartax kollsktle waarin o.a**koL___. k kolberts, pantalons, Jassen, Jacks, Is opvallend door kwaliteit on scherpe prijzen I - u ONTUCHT I I Husqvarna I „T#r Valcke” I Gebn. vaa’t Westaiade Elke dag vers F van uw "melkman SPECIALE MUZEN voor Shrt Nicol»» lak P. van de Linde HOTEL TERMINUS J Be lijst voor Sint!! i Ptaattyd! Planttijd! li .St ff. R i ’s! I 1 I 1 „don Soeton InvaT 1O AUTO Reinigingsdienst t Oost Zukl-Beveland Donderdag 21 novambar ia l Kwaliteit en service In toooowoeoGOooooeo«apoooeoeeoeeeeooeoe ►a 7 - y -re DE CENTRALE a 2 ■r GRAND GOES t Vakschool voor Meisjes I 'li ïi J P.A.de Kramer-Gees M. de Grootstraat 41. telefoon 7380 MUMMSSS o»oo»oooooooooooooeoe»e»oo»o»OM« trakteert. Ook m ons theater. aauocwv In d V uil wr «ar part Unygrlia. SO JrX ■MyfafcjaW. Lu Jtuatap Lokerse en Van Damme, Telefoon 380446. FOTO P.v.d. Linde, Gees treat 15-17, tel. 01100-6783. eoee«>6oooeoeooeeeoeeeeeeeeeeeeeeeesed iteeeeeaeameeseeaeeeeeeeeeeeeeeeeee leaaeoeoaooeaaaaaeGooaaaaeeooGGooo— laoeoaaoaooeeeodaoooooooaoaoaoo»»»^ freegkaeGeaeaaaGRG noegeaeooeeoeoeooeeeeeaooaeaeeee ft»eoooe»»»oooeooo»»e»»»oo»oo»o»oo» Voor weekend-menu's naar- RIJLESSEN Nk+oooGoeooGOOoeoomooGoooeooeeoeos Gemeenschappelijk* k 1 Donderdag 21 november 1068 wr tMft I Tiideliik rintto 31 j I 111 r. 146 o, 4 Ing voor lerares GOES DraK.4. ■I f de magneet 'O HEREN-JONGENS KONFEKT1E - MODEARTIKELEN Lange Voretatraat 59-81, Goog LOMA MAITLAND-HAL HOffS TeMeoa SIM if ANTOMETTEOBSTUIH MJS MtYBt A L Bergweg 6 Goes. Vrijdag a wir. zaterdag en zondag 0 sur, maandag 8 uur IS laar I 1967 1967 'r 1967 967 j '965 966 064 I ■U r Am. atiM-m OOFT PRtVRUMMN NEDERLANDO FRANS DOTH ■Nona. eek mb leetUaam cromaetum. hbo, ul«- Jarenlange ervaring. Geeft eek Franee eonveraatielM. profiteert Sier verpleegtehuis voor langdurig aioken, Goes, ..DE BEVELANDER i m - i,- 1 1 IOok zaterdags staan wij voor U klaar I Kwekerij „WesthoT, VHeer SreaSdmrhe gil .F- Telefoon 01106-551, b g.g. 219. I K> I 1 8 j Zaterdag 7 war, 3 en 7 war. lag 8 war I )aar •- tt S GwrMfd per 1 (anuerl ia een typiste Leeftijd 17-23 jeer. Varelatan: diploma ULO of getuigschrift. 3-jarige vooropleiding voor lerares N.O. en diploma typen. Salaris volgens NJksregaHng. Schriftelijke sollicitaties voor 27 november 1968 aan de directrice, mej. A Waalwijk. Alle soorten verwarming. GAS, OLM en KOLEN. Vakkundig erkende aan- jleg. ■uiMtytimmeMeiimn—imm Bruidsreportage bespreek vroegtijdig PiHo*nwtJaers Else tronen filters nu f 60/— tmers s vanaf f 16,— >g vele andere goedkope Vanaf a s. vrijdag tm. dinsdag 26 nevember ter J J t ksnnismsking I Eaa roomboteramaadetetaaf van f 2,80 voor <A8 J per staaf J! BaakatetaafMWrooGOoterMaaMaMM vaa 248 voer t,70 Komt U onae «t^eoe eem beHfhM met oen grote - sortering voor St Nicolsa*. I Wij veedgoa speciaal aw aaadacM op ease mare»- O peia ea elgea fabrikaat docMette cbeeeladeietlere. !r BANKETBAKKERIJ Opril Grote Markt 4. tei. 5614, -O V. MsHestraat 32a, tel. 7036, Goes. Fotoci en nc geschenken Goes, hoek Lange Vorststraot- Papagealstraat 15-17, tel. 6783,. b.g4|. 8027. 4 t.ó. station Goes Telefoon 01100-7901 WoMsn duster, Tinneroy dealer, pyama-nachtlapon. bedtaeja. jumpsr-voet. bleeee rok. -< twinoet. japen-pakje, sjaal-hendochoenon, koueon-zakdoeken 4750 O vwvous. M LOcat lasana e reramMGMs v.w>e I Om PepawMMr. s. I tale*Ma MA - zal bij voldoendo deelname een vooropleiding tot de 2-jarige cursus ziekenverzorgstor beginnen op I februari 1969. Men kan zich nü reeds melden gevraagd wordt leeftijd 17 Jaar in mei 1969. Na de lagere school nog 3 jaar voortgaeetta opleiding (Mulo, Huishoudschool). t GeBbden wordt een 2-jarige gratis opleiding. Een werkkring in oen modern verpleegtehuis. Tijdens de opleiding oen hoog salaris. 5-daagse werkweek, reiskostenvergoeding, gratis dienstkleding. 2 Inlichtingen bij de directrice, tel. 01100-7140, on bij de Stichting „Verpleeg- on Rusthuizen Zeeland", Rouaanse Kaai 35 te Middelburg, waar sollicitaties worden ingewacht. Komt nu Uw benodigde plantmateriaal - uitzoeken. Een uitgebreid sortiment SIERHEESTERS, CONIFEREN, ROZRN KLIAAKANTVN stoet op U te wachten lerens grote sortering veete piemen. F Het grof vuil-progremma wordt Lvjn. F DgFtkdsg 27 november ax ais volgt 21* F gvwljzigd: k GemssMi Ysrsska Gemeente RIHand-Bath: b ophelen grof vuil, vrijdag 29 nev. Da Dlrektour van da Gom .Roinigingedlenet, h D. L. HUISSOON, k (Adj. Dlrektour). ophelen grof vuil, donderdag 28 nev. 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13