•398. Wederom komen wij opgezette Sint-Nicolaas-aktie TRODi met een komt u ook naar onze bankstellen- expositie gezelligkeus uit ruim 200 verschillende modellen in moderne en klassieke stijl PBW- C A D E A U B ON HET HOBBYHUIS SECRETARESSE f I I ■L |p- Garage Van Striem R.V. Gebr.de Jonge Maandag geven wij een Vleesstunt modei boten vliegtuigen •Jl- Firma J. M. de Kok en Zn., 6M vroiwelijke idmiaistritine kracht M. vii de Kreeke, Hier de Modelvolksslagerij Maandag geven wij een Vleesitnnt j r.' OJL r"\- „DE BEVELANDER* MM -3 P-. f DUk roept eaNtaNantea op veer do veoante kmctie vm 0 01159*2010 |MS r Tii^vio eii—enen w.«im«M - 1947 1947 1945 1946 1944 I K°" sort L •I?' VRIJDAGSAVONDS KOOPAVOND TOT UUR en prima jaag klinkende munt In uw hand Gratis ZHverzesels Gratis Zllverzegels Emhm ptisvtftafciDii Oude prijs 485.- MU J Parfumerie LIBERTY r J.A.STOKMANS Kijk, dit is nu wat Musterrtag verstaat onder een benk-kombinatie. Geraffineerd van vorm. Weelderig-aachto losse kussens, yesHMard Mi iwAhr. f 7RA Overpeinzing van Sinterklas*.. magere varkeneleppen j. 4,50 4 peerderiees zolang de voorreed strekt 4 per kilo 4,74 yejiuMJiPPj»eee»+oog»oaeeooeee»ooe.gj»i»< Het Feesthula A. Prlncen /- 21 november 1068 Do Donderdag 21 november tMR - I i L. fUMtSVA MAAIMACHIHSS MIDI |l ;S e t <5 s,so 'V Gaat Stat altijd naar 1 Lansa Vintshasi 4 Geaa. ntt Dieren o - Baa I -t-IbHae i:. Oma 4 t Gevraagd: een timmerman SoRMtatioe uttsluftend ocMfMIJk aan ene adrae. WUngaardetrMrt 17, Goee. tMantmcri e bngrinrigg gasemh Ml «w» eodt wMMs 1 1» c Lange Kosbalraat 11-17. Gene Tovone bezichtiging van de nieuwe modeller Volkswagen* 1949. Dagelijks In onze showroom 1 11K 1 t Ven ken o Eoa «MN MJVHUNQ VAN DEZE NON ONTVANGT JU UN PRACHImTcADRAU DEZE ACTW DUURT TM 4 DECMEMW I j WU - BAI Op. -o v. k GROOTS Wllbolminaetraat 74. GOES. Iel. 01100*4044 i, Sollicitaties: Jurjaneweg 27. Borssele. tel. 01105*410 of 201 Mg. I bekende lage prijzen. AMes eigen slachting. - VOOR -r’ Wassorij .„Ol? O Iteve man sn psads vader vaor haar 1- -- ktadiriji* vast 0 en 6 Mr ranboehaê *iü temt mat haar kennlr^^^ jmalraa via P. van Nieuwen- .—.7-. T |hawa. M nahiij vaar 44.— tot 100,— tafet aan MOW Ml aaaheap vaar 100,— 1st 009,— kribt a aan MUMNU Ml aaahaap vaar 400.— tot f 90».— kribt a aea MMM Ml aatamep vaar f 000,— tat 100G<— krib* aan DOUDMI Boekje vol on Ingeleverd bij ons en U ontvangt - Gratie ritvirripeis, gratie rihiraigota bij aio 1 kaataata aankoop van uw Stat Nlceiaae geecbeakoa 4 I 1 I I 1 I De tosamenlHke 's-Hee- m - - - - - - -— reahoetae winkeliers, beto- g - ven alle streekgenoten leuke sttaeMea en tevens prima waar Wat U in het ’s-Hee- Warenhuis kunt Tel. winkel 0001, halo 7272 ea 7522, Goee. JkA.JKJKah BUM UW AANKOPEN VANAF/OOr-GNTVANGTU VAN ONG UN Cf OGoeeeeaGaooeao—GRGoaaaaoooo—a I Da maeMaa dieaOestaml a aaw»<*m eWiMSee ktewWw VOUCBWAGGNO 24 x 1200-1400-1000 1000-1947 11 bestelwagens met en zonder ruiten 1943-1967 24 x 1600 TL en Ven-auto. ANDERE MERKEN Rat 400 Rat 450 2 x Citredn And FerJ 12M Ford stationcar -K*> 111 Waar vind ik de grootste sortering charmante, i I practische en ep Iedere beurs Ingestelde cadeaux? j I i En waar krijg Ik zilvorzegele, 3 weken ruNgarantia I an goéd verzorgde gaechenkvorpakking. WAT ZEGT U NATUURLIJK Ml 1 Td, 4410, Lama VecuMraat 4, Gaas. - -- fxrS >Öio4e0OO4OÓ0OO0OGOO4WGÖ444OO44O>— k r t k Naar de kleinste winkel met dd grootste sortering. Magdateaastraat 12, Goee, Tal. 4977. 134 Prijs 4«Ms iMRinkal - Da GeseniRieidtdl b Zealand V vraagt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding Vereisten: Mulo-diploma, goed kunnende typen. Sollicitatie* te richten aan: de directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren, Evgrtsenstraet 15, Goes. - - - - 1 Dus voor slsctrisaks gascheekee zoele: staands Isaepea, bang anaataer. piataaapaiars aa vareterkers, radio ea TV-teeetedoe, wasautomaten ea eaatrifugsa en 1001 kleine artikelen sn materiaal. avitAt Tsa wsstta Lango Vorstetrnat 104, Goee. Tel. 6221 r -i» Alles hog voor "de - 4 VOOR MMDER DAN INKOOP PRIJS Magers runderlappen per kilo 4,60 4 l Dtaeda4 osm weGske.de GEHAKTDAG b 500 gram k tweede 500-gram I 1 Voor feeet- en fopartiwten gaat men naar de Gehate tegeeever Prise van OseajaF Ook voor oon bezoek van Stet en Plot een bate on verenigingen bel dan 01106 4441. en haar twe« "5* krijsen, zal ieder verbazen.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12