1 LANGE VORSTSTRAAT 100-102 BERCO MAISON OES - r DAMES..,. PRAKTISCHE CADEAUS I OUDE MANTEL MANTEL OF COSTUME kooceoeeooeoeeeooeeaaaeeaaa****** 3 I St Nicolindagea i ATTENTIE Bloemsierkonst Fa or*R»SE en ZN. Bloemsierkonst Fa. REVERSE en ZN. MEDEWERKER Bijverdienste ia de avondeten Een prettige werkkring seed loon, 6-doaeee weteweek ea S waheo eeeeaSe por Jagr Verlamd vaa Appototrut 146 Mir PtCCAWOWTWAAT M. GO6P Teken- en ontwerpbureau J. P. Kleppe ee«joNgedi«^ j O bij aankoop van oen nieuwe i Hoilfistelle n.v. I t I c boven 1OO gulden o o e o oo holsliaéNteter Donderdag 21 november 1068 ..DE BEVELANDER" Willem Zelleweg 33. Goes Telefoon 01100-6120 4 4 betalen w|| voor Uw PROFITEER ERVAN V I ft 4- 3 LANGEVORST 80-82 GOES i - 4. 4 <1 4 4 4 4 I Grote sortering subtropischs planish. APART BLOKMWKRK. KERAMIKK.KOP«R.T1Ne«. voordo Vanaf heden tm. 31 december heeft U kans hot 250e en 275e brsidsboeket reheel gratis te verkrijgen SPECIALITEIT IN EXOTISCH BRUIDSWERK ,r Voor de komende feestdagen rAzorgen wij Uw bloemengroet. waar ook ter wereld Willem Zelleweg 33, Goes MODEHUIS r MOT belangrijk fo] BESLIST VOORDELIG. J. d* Jong* M.V. Bestel vroegtijdig Uw kerstversiering en kerstbomen x Ook tafelarrangamenton on wandvoraierlng voor de kerstdagen Graag vroegtijdig beetellen om teleurstelling te voorkomen Stel niet TE lang uit om Uw St Nicolaaacadpcras to kopon want nu hooft U volop keuze uit ZEER veto en zoor mocto Kamortoaoon, wollen truien on voeten, walton en rikton - sjaale. Laim-Böck handschoenen, zoer moot overhemden. demoon, eoUcon. onz.. ZIE ONZE SINT NICOLAAS-ETALAGES...... Ook voor Jongona, kinderen en kleuter» brengen wil oen prachttgo ooctocteg In do cdtoratouwalo kleding en mode* artikelen. ZIE ONZE SINT NICOLAAS-ETALAGES...... Verder brengen wQ oen onormo sortering In aoor mooie, moderne on klanrioko kostuums, domiee. loden Jassen, regenjassen, fokker, óók suèdo en vosten enz. Zto onw Sint Nlcolaaoetalageo en koop bij VAN WESTEN, dan hooft U van hot allerbeste, hot nieuwste en [wat ook i 1 T i i flte I I V ij 4 I i J3a*t. Leng* Voratatraat 35. Ta. 01100 5355 r i 4 SINb IB’I iiii .S, 4 f‘-' COOP. HANDCLSVERDUOINO vee de NCO. 'a-Meereabeek 6 Uw mondeRng* of achrittalljk* aolDcitatie word» gaarne tegemoet gezien door i Telefoon 01100-6120 Gevraagd representatieve, gehuwde Ml vitaal beteerd rastest I NflCl bou WS r Woont geheel vrij op em boerdorétie te RonTsaharg ZM r 4 O» 'a-Ha*- -arKneV... winkalhra hebban een keu* die Iedere cadeau- 'oe’ -nde aal verheugen, ao- weA aalia ah aaeMrêaaa. in het bezit van auto, ten* dienste van gerenommeerde, landelijke instelling. Gten colportage. Brieven te richten onder no. 47-1 bur. van dit blad. Konstrvktlewerkptaots Technische Handelaondememlng Centrale Vtrworming h rad voor vriéndelijks omgang, niet oeriijk advi seren aaa mm klanten. 25 gulden - - 1 vraagt voor spoedige Indiensttreding een administratief medewerker die aan aangepaste administratie zelf- atandig kan ultvoerén. Goede kantoorervaring gewanet. Geboden wordt gevarieerd on goed eaiarte. SoWcftattoo te richten aan; C^t.V. van do N.C.B. Werritaan 67. ’e+teoronhoek. Jobs «uM* ratnlgar, oeheo r S.40 voor 3 behundelin- D-A. Drogl*t«rU „Da »er** Veeaotad Sa. Geea. voer riolering, aanitair-teetalattoe 0» lokale gaeverwarmlnp. Teie«ooa0tl064b4P. iom ,noiu 't ...mkuw» nkuM m nenepom ,wi. .’■♦J W:-f;l .>-X 'PnJKh;. r vraagt k Konstruktlobankwerfcere Machinebankwerkere (vaklieden of aanko mende). MepMiJwbodhnRh voor otootawgosljn mot ervaring In de metaalbranche - Magasijnbodiondo voor goraodechapsmagasijn voor hot uitgeven on onderhoud van gereed schap. .Voor deze funktle gaarne oen gepensi oneerde persoon. CV. niooSeora. alleen eerste Idee vaklieden komen in aanmerking. Graag Uw sollicitatie* persoonlijk aan ons bedrijf ZAAGMOLENSTRAAT 1 - GOES of schriftelijk POSTBUS 42 r GOES, eventueel telefonisch overdag 0110005404995, avonds ook bereikbaar onder nummor 6530. i. weet niet wat U geven mo*t Een bosksbon ia altijd goed. Boekebonnen tot efc bedrag Mpikeelbear door geheel Nederland. Goee. Lang* Kerketreet M Totefooa Ot 100-5366. P MET SPOED GEVRAAGD 4 met middelbare schoolopleiding 4 on kunnende typen. k Sollicitatie* te richten aan: b kUTO MAATSCHAPPIJ ZEELAND N.V., N JuliaMBteaat 4, Wemoldtege. Tel. 01162 20$ Vomd Uw ateerteadee Jte ■iwlaader” i* t._ f I yüh '- Vat*-.-«oi-iwmv

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11