.Optica I ACCU'S 1t maanden volledige schriftoUfke garantie 20 40 KORTOM Arte typen vooff Goes heeft nu een Goa-winkel DM i „Peter mhI the Risiag Feer” 6EZELLK DANSEN wTMsrWiii 7 f fieseheekea ven Elizabeth An!* “■"“I Jem zeds: DANSEN „KB0EI" Parfimerio vm Biemeo 7 EK WltPfHCE-ÏERKOOF! i BRILETUIS gezsswalïke shew ep vrijdag 29 november 1668 In de Trina vaa Oreeje" Sa Goes. HANBZETTEI Fa. Drakkeri „DE PHOENIX” gezin$hel|wters 3 4 B „de Bevelenden” I I 7 4 t tea l ADVERTENTIERIAI» O O R ZUIO-EN NOORD - BEVELAND 22 3 HWitUll Official* opunlng a* 20 november a.a. am 1 ear - VaV. Ktoutinge kaavaag 10 00 aar 1 7 Inst „Wemeldlngo” L dementeert eg zaterdag J J awimkai ..It. Oboe's OgotMnw DANSEN DE BURCHT orkest Hotel „Du Kurunbuurs” to Kortgene Les Rats de St. Germain IN T U4DTJE VAN DE L.VODSTSTD GOES „The Everly Stars” U J GEnslHgiisld I Spanning 1 Moeit oen kottze uH onze vele gszslschapspslsn Monopoly - Stratogo Boneras Carrière Veilig Venteer Roulette Scrabble -. Mono erger h piet Jomoe Bood The men from Uncle - Bingo Sjoelbakken dim- oh schaakspelen dobbel- en pokeretenon voetbal- on kaartspelen biljarts. J. A. Visser «n Zn- BEGIN Zaterdag ao november DANSSCHOOL JANVIER Vavo-dsput Zesland rwssrysJBMwii^^ STUDIO muuirt unlsks i «iiortl— taant «ae 9 tem vans Mjbaa véór u taouwL STW» et. jaaaboireat 84 g<*« latafaan 01100-7960 H_3 t<ooeeoooooi>oooooooo66»oo4ieo6006060oêoooooooo4MiMMi Muur wurkl Muur pursuuuulI AFSCHEID - 2 -'ll S* »7***’* •,Stt Ook veer FOTO, aa F1LMGESCHENKEN JM FEM VAN ORANIT fat Weet Ute u- iMVlWrttMQgM Zaterdag 23 november .1 sch Advertentieblad" n <j r "W’D’WV I. i paffk Werk as «aak waagt ATTRACTIEF VOOR M AANSTAANDE GESCHENKENMAAND De Ideate gategaebaM vaar tauRshsa. >1 i- •r it. F- n. TREVIRA 2000 WEVENIT MANTELSTOFFEN SHETLAND LODEN STOFFEN COUTURE STOFFEN Vaar hat eatespaa vea abtei- aa baedaegM aa bat ««Maa aaa ataak- aa aracMaatoattato aa Maaakaraa kaar U terecht bij 0a Alle stoffen met volledige kwaliteitsgarantie vi M Café - Bar Dancing Wolfaartadijk, Tatefeen 011*6-477. AllerMovwate attrachat •n eaNtterende arMaaa. SATIN DUH—EE alia modetlnten 90 cm breed lElM k« U- Zeedag 34 aevembor •n RwedenOamma. mu HIGHWAY Aaaveae 10,40 uur. Zaterdag 20 aouaateer DANSEN Aaaveng 7.30 ear. -JI ZATERDAG 23 NOVEMBER m.m.v. Tevens uw adres voer vergaderingen bruiloften on partijen. OPTIEK FOTO FILM longe VorsUtroat 57-63 - Tel. 0 1100 - 7251 CENTRALE WEREFUWS ZatevReSatraat 134 Goes, tei 70M - M -•■m 20a Jaargang No. 47 21 november 1E0E Oplaag me dit Had 23.430 exemplaren Ik ben da aRrnttk, oH aift dé ranken. Wie In Mij blijft, gelijk k In ban. die draagt veel vracht, want tonder Mil tarnt roll a^mète ylj iww t* wtravi. Johannes 18 if Intending V.EZ.A. VoamaerstrMrt 0. Gone OCHOUWBUM JULIANA** Teteteea 7203 ZATERDAG 23 NOVEMBER v Isi^ns vsb ^9^SS^ en pe so hi Muaiok veer jaag on ead 14 i Zeal open 7.30 aar. baadMea 7,70 tafcmaaapOM Floweradet aa aeap 14.JE tn veie andere 'Hrp aki dagen Klokatraat 10 <*om t g kW' EB A van da aerita collectie winterstoffen. Niet moer volledige tortactles overgebleven kleuren en dlv. rettanten, nu belangrijk h> prlft verlaagd 160 cm breed 17^0 r 14.» - O» 150 cm broed 16,90 12jD •- 150 cm breed 20/— - IS/— 12,50 90 cm breed 2,90 140 cm breed 12,50 10/— 140 cm breed 12,50 UNgeve aa druk. Fa. Drekkerf „De Pheenix* Voorstad M Feetbua 5. Qeee TaSHbee 0110600 tS b<p 03060034. Giro S 26 37. Deaa «eek 34 paHrn’e f,.b.A:*''/ - k vl Aangeaiotan bij de Nederiaadaa IRSg een Hidsbtad Foto nsMsiirrrtfrfp-* Werpdgiaa debbal tarief. Ceatrecttarieven ep aeiwraag. Voer féeten la tol opgegeven advertenties aanvaarden wij gaan enkele verantwoordelijkheid. <1 Lange Kerkstraet 2-6. Goes. w ook barometers - thermometer» - hygrometers leupen - Isaegimrn kompassen - mlkroskopen, prisma- kijkers, reganmetars luxe en vrachtaut0*6 trocterM-dleeolo- echeepebatterijon Schoendljkoedijk 8. Driewegen (Z B.) TelelootMI 05-37B. Advertenties werden tot woenadagmiddag 12 uur aangenomen kooeóooooooooooeoooooeoeoséeëood Bijeendare uftgsbrwlde collectie In dtvorse kleuren an modellen. Goa voor idjk op hosteen, no0o*g on oRvolo,w*e merken. Gewoon zoons met boorden, pokken voor de pe’o Gea een begrip voor persoonlijke bo- met pijpen en operikouoon voor do vo diening. eie vroeger, zo echt gezellig. n— wanGodarendodoeoreOoweek, krijgt Ueen epearkaert wearop door one roede f«.90 *oer U saepeerd la. Mot oen voMa kaart voor i au era en. g ecf< nylon®, gokken of Gee Wedt U keeze tdt moor dan 15.000 bouten cadeau. Wet leuk, moet U doen. anodeNaa 800 Meuren ea kieurencembi- opaai mee, ge gap, U aak. 'L'"- 'Hat Tamboer- en Trompetterkorps JumSKXr, Geoa Da Seeeo Tiatihiomnl|iif MAtOGO** garen oen. MUZ1IK SHOW TONtEL Toegangsprijs f I JS (gaan plaatsbesprakan). Zaal open 194M uur. Awwwng 19J0 uur precise. VOORVERKOOP» Boekhandel Nonnekos, v>. Verheuje- Papegaalstrsat A U weet: Mj 8eeata*er ta bel aMfd gaealNg. welke zal worden Ingaechekold voor da verzorging ven., onze gevorièerde drukwerkportafeyillo an het opmaken ven advertenties voor onze weekbladen. JACQUARD een zeer grote collectie 90 cm breed 940 1440 3018 LAINE 20 modetlnten velé aktueto Meuren 90 cm breed 15,90 90 cm breed 14,90 van da nieuwe collectie, feestelijke, decembor-atoffen en die stoffen collecties in bet Stoffenpeleit C CREFE GEORGETTE zuiver scheerwol I n prachtige kleuren '.140 cm breed 21JO BROCAAT aperte dessins met glanzend luren 90 cm broed 12,90 Dtt gaat nu eenmaal meestal samen. Daarom ook habben w<|- plaatsingsmogelijkheid voor een Zijn dit jaar heel apart, hpe* feestelijk en in heel vitgehrelrta FLUWEEL >0600oeaoooo»oooeéo6ooooooooeoei»»4 GRANADA-BAR” Kertgone QonMa kaeraHdrt Aparte Mtariok - todom Vrijdag, zaterdag - geopend Zondop Voorstad 24 - Goes - Ttlefosn 011604915. Knippatronen: Burds, SmpAchy, Horbillon en Vogue (met de veilige gratis knipverzekoring) wg bieden u veldooning gevend werk. omoang met prittige celleftlé. 5-daagee weritwoek. salaris vanaf 17 jaar f 329 oplopend tot 527 6 vakanttetoeiaga. vargeadtag ven isiakeatso tefltettattae, eventueel verzoek em laMobtiagea te richten aan het beatuur, p/a Ooataingd 3. Bars seta, tal 01106-463. ZONDAGMIDDAG MANNES ven »7 aar met medewerking vaa Cuuu Hooguutugur Hammond-argeniat

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1