Wederom komen wi| met een CADEAUBON LANGE VORSTSTRAAT 100-102 GOES o POO J Drinkt U gezond met kruiden! opgezette Sinl-Nicolaas-aktie KRUIDENHUIS „HOLLAND” 1 ii i r; I Ut c/aal H. S. Drijfhout, Boomkwekerij, Boes dnsen in,De Schuur’ te Weetkapelle The Sinfull Souls Tinoccffio »roor JonoM awsNotuloB '/Ji Z Dreun Pico J. M. vtnler Wocw b c A ify "I /T k' ei t jeugdschoenen zijn sterk Ksnoe^t RL J. A. Visser en Zn. 1968 Donderdag 14 novambar 1969 .JX BEVELANDER' T A v 7. et f 1 J Geen goud zo goed y/a Ml -ï I F .x.-^v^seiiwiwieiteMkiRuto.fo wfo w e *4NdMW>dM»<wii boaMO+geeo woaogoMooooóoooooooogoogooooooOooooood J. A. Visser en Zn. Z,- Speciale Sint Nlcolaas aanbieding eee»»eeooe»o»ooo»oo»eooooooooereoooeoo»»ooeeooegeeeee< BU aankoop veer BH aankoop vooe f Als moeder vind ik datje ze het beste ineens maar goed in de kleren kunt steken. De beste kleren zijn de sterkste kleien en bijna nooit de duurste. Boven dien vind ik dat sterke kleren tegen woordig ook bijzonder aantrekkelijk zijn. Tenminste bij mijn vaste adres. - /x/’ ft kunt Ww'db ptontoh TmueiMit'ook b TariMba Joch mtt nayl- votring S9/U Donderdag 14 november 1968 IFalM 47.80 ..«ik***-»»;. en moeite het heertje kunnen zijn t F i Parkeren bij da kwekerij. 'V tk FOTO t fi I. i<r Speciale afdeling technical» epedgotd. P •P P- P v* CA 1 V GOES rA R Lenga Kerkstraat 38, Slngelatraat 17, Gom. Tel. 01 inna^aa ejpa Voor speelgoed, huieh. artikelen, luxe geschenken. Naar do zaak mot de grootato sortering.. Lange Kerkstraat 11*17, Qooa Tatofooa 011004888 MA toL 01100474 BLOEMBOLLEN Zowel loe aio verpakt. I Poet- en huisadres Trompstraat 28, tel. (01100) 5888 Kwekerij Nieuwe Rijksweg 'e-Heer Hendrikakindoren 2 km at Goaa Lange Kerkstraat 24, Gom. Europa's grootste kruidenhuis geeft U gaarne inlichtingen over alle soorten geneeskrachtige en 's werelds beroemd ste kruiden. BW AL UW AANKOPEN VANAF 80,— ONTVANGT U VAN ONO EEN - i ZJ 15 C jCoetMMS voor SMna*- 74,40 124 GROOTS a.a. Zaterdag m.m.v. EntrOo 1.80 Schrijft dus vandaag nog:* W. van de Meeettijk, Zandstr. 4 - Tel. 04978-445 - Castoren (N.-Br. TE KOOP: schoolbanken en kasten Inlichtingen: Gemeentewerken Yereeke. gemeentehuis. Spreekuren van 80,— tot f 1OO,— krijgt a eoe GROENE 100,— tot f 800,— krijgt a oea BLAUWE eedaeabaw Bij aankoop veer 800,— tot f 800,— krijgt a oen RODE BH aankoop veer 800,— tot f 1000,— krijgt a om GOUDEN cadaaabea» TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 'ONTVANGT U EEN PRACHTIG CADEAU DEZI ACTK DUURT TM 8 DCCaMBOt -► W|j looien voor U alle f 1 soorten vellen, schaap-, kalfs-, konijnen enz. J. v. d. Bliek, tel. 7226. Julianaatreat 12, Goes. 8—WBU— Modehuis „Gracla”, Kloe- inge. Grote sortering speel- toed zoals Sio Montage. Ma- tadorhlokken. Wildebras construktie en poppen, Vlc- na-popoen, allerlei pluche ipeelgoed, serviesjes, pop- >en-meut>eltjes. tekenartike- en, bijouterie en naaikistjes naaldenkokers, knikje., lu- r zoor koffieulriaa. <U«a hand tr. Pryawi bg laqttutaat Hoe rakkers voor weinig geld -► Wij hebban ingenilld: 3 Mobylette E.E.G. 1 Hond. 3 Solex-Oto’s. 3 dames sport- fletsen. 3 kinderfietsen Ift. 7-13 jaar. P. Mabe. Middel- burgaestraat 1«-M, Oom. Tri. 1UBJ. -► IA op. J:ngsni wMu- coaU, 13 tot 17 jaar. dettota fzt,^ Kisiia—a u tot U i* laar t SU.—Profiler van deze abnormale prijs. Bevn- huls, L. Vorst 04. Ooea. Autopeehlampen In dlv -i 11 lot 13 uhitvoertngen vanaf f 4.16 levert V Jaoamtoaeat Goaa. FIRMA 8EMAREN8 v.h. Drijfhout paaioenKOKcrB, biub/w, w- Wijngaardstraat 35. Goes Hferhouders. houten bakjes sw «11^- han/l Nu een Pfaff Super won der machine voor f 416,—, type 280, doet alles automa tisch, knoopsgaten, slerwte- ken, rijgen enz. Pfaff, Bastlaanae, Papegaaiatreat 4. - Goes. Telefoon 7476. BoeoKjM pèMtracdadeaap vam Lago, Meccano, Fischer techniek, Slo montage, uincoln conatructis. UltStoorraad leverbaar bij: V Lange Kerketroat 24, Goee diaprojector projectietafel schsrm COMPLEET ƒ149,75 .-> En voor rubberlaanon Bam. Sockets, hobbyklosn- pen naar Faart Schoenaer- vlce. Kort. Vorstatraat 14, Goes. o -• o Gedurende het plantaelzoen degelijke verkoop op de kwekerij.'to' 12000 bloem- en bladheostore w.o^ 3000 Berberto la 8rL 1800 keniferen, 30000 bóa- en haagplantan, 1800 wilgen, klimplanten, klim- en etruikrozon, enz., enz. i Modehuis „Gracla", Kloa- 1 tinge. Japonnen en pakjes tn modieuze modelletjes en zeer voordelige prijzen, vin»! 1 1U.M. Prachtig, jumpers en i rokken. 1 thuiswerk voor iedereen) J aangeboden. Postzegel In- slulten. O. van ‘Rotium. Tiengemrten, Zuld-Betjer- land. Pers, leningen voor aan schaf auto, meubilair enz. Hypotheken, v. d. Pijl. Ma- rtjkertraat 11, Goes. Tel. 8528 i -► Te koop: jongens wlnter- i jasje Ift. 8 jaar, nieuw. Wal- rave, Kastanjertraat 109, i Goes. i Te koop- Koelstr. klnder- 1 wagen geh. ultzseembaar- Koopje. J. Coppoolae, Cou- I wervertraat S3. Goes. ->■ Te koop: Opel Kadett. type 1884. kleur wtt. iets moois. V.W. 1882 en'Renault 4 L 1848. mooi engoed. ïn- rull financieren E. J de Laat. Bankertrtraat 28. Goés. Telefoon 7404 -► Te koop; oliekachel Tara- kan. J. Vermeulen, Dorps- nletn 11. Nine. Tel 011M- m «ïi -*■ Te koop aevr.: poppen- 'huls z.sp.m. r-1— no. 48-2 bur. van dit blad Spiik.raakk.n. hei be houd van Uw werkkledfn» f. 4.76 Fa.se Schoenservlce Korte Veaatoteant K Qeea. -* SNELLE. 52 jaar, weduwe, het alleen zijn moe, zortrt een lieve Hollantee man. om aamen de laatste levensjaren door te Brieven onde* brengen. Karakter is belang- - rijker dan geld. U kunt met haar kennismaken via Be- mldd.lUisabur.au P. van Nieuwenhoven. Postfach I486 434 Emmerich, WeADuRa- 1 SCHO6NHANDCL Lange Vorstatraat - Gom poeonooopppno—o—onpo—oaonpeooe -> Extra service bij Citax Alle .taxi’s nu roet mobilo foon omroepinrtallatie. He» melst bij U ,ta Citax M. Zandee en Zn. C.V., Ui 11100-5907-7766 Middelburg- lestraat 31, Goes. M ZAAK WAAR U BC8UST FMTTM SLAAGT EN U eventueel om te ndlM ook «relkgm bont

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7