HET mnUBNK UH M JAl 5 de magneet Soïïniw’** Ik taakt Uw winter zonnig. t^liSSzW [QUICK SHOP e- L 29”i f Phildar sokken y Abeohrat kriamari w' niN-6995 PFAFF NAAIMACHINEB6ÓAUF De nieuwe „youngti ode I I Gevulde Speculaas, per pak 99 'I 1 RECLAMEAKTIE 1 1 GRATIS m 74,so C.V.-phsnes even bellen! Hollestelle fc** -- Ak 98,so DE RUITERS 5 24,” 175,- a ti ‘r",TVrr :h Fs. GELJON en ZN. r. ft JK.. k k J \V*i administratieve kracht 1(vrouwolijk) J ..DE BEVELANDER** Donderdag 14 november 1MB rA F rt 1 - 1 ft ^’5 tóf van 2 A kade 23. z II II Mi II Gevulde Muizen on Kikkers 4atuk*45 ^M~~ bevesu Duttetaad Doae enorme keue le er b£ i K tot 39/’ L KLOK8TRAAT 9, GOES J ZgLteflLu f p 7/^ V W/ •?fa; tó- 1 -s. y i v SSk - - rjj tl Chocolade Lettere groot 100 gram 86 luxe 200gram 165 GJ Lange Kerkstraat 12 Goes Telefoon 8154 A wfe hencfelljes,kneppènen wetje; dusgamakkeli Meten, rgetauwdemolx.- ntsigp^kfethganistoc^ g voorzin prestaties de taagstgepqsde 1 XaUtaCu:^ Tips-tips-tips lettere tot ptepMeine snriMn. Geen wonder, det Jemtohet MokpeekOe ven de SMIs. 1. 9U met rugceintuur en stolpplooi met me- En| talen knoopgarne- nng. ’n Fantastische veelheid yan mo- j dellen en kleuren. J Zaagmolenstr 1. Goes Ki De grote lynx-lam bontkraag geeft dit ^^Bf Young Timer” model de heerlijk sachte, warme charme die de jeugd kenmerkt. wrM8.-tot MZ- TANDARTS-ASSISTENTE - OmMm 14 novwnbw 1968 - Bi j voorkaur mot Mulo-diplsma an/of c konnls van bookhoudon. H ji Sollicitaties ta richten aan: Natuurstoanhandal „Tusaort da Twoo Poorten" SX] MeeaooeeeeeoooeoooooeeeeaoaeeoeeoooaooI Aanstaande bruidsparen HOTEL TERMINUS - GOES woonodag 20 oovombor - Do IMm vaa Oranje, Gom, 20.00 uur - DE NIEUWE KOMEDIE spoelt komedie van Aristophanes RegioMinas Christidis Vertaling en bewerking Dpgi Rugani en Charles Cordier Medewerkenden - o.a. Hans Boswinkel a.g. - Joop van XI dor Donk - John Soar Jan Staal -ij Henk Vogel i Prija Iosm kaart f 5 CJP kaart f 2,-^- Kaarten (vóorzovor nog voorradig) ver I krijgbaar *s avonds aan „De Prins van 'I x Oranje”, tel 01100-5154/ eooeeoooeoeoeoooeooooeoeoooooeeeooo» WH Suikerbeestjee 250 gram 85 'tV I o^denfetMe Pfaff ichasMcht - raten>rèt uitgepraat iaat u zich gehad vnjbfipend bij ons oftjuftu dePfaff 94cf 95demonstrOTi - i -i V A- i I Q. II .-. I MHteJ.K.C.r«l«7 ■>♦4 Peetfach 14M, 4b^ [«"IQ I luk- Ad> WM i -< 9 f K ,4a perfecte seel an nieuwrelniging k houdt uw kleding wtnkel-nieuw Oasie egsaMsiieopm lot regsMe i J. K. C Peter HHi tl mishiitM. does: Texttath Meulbroek. U Kertatraet Faeaakat TdaMaibanM 8noep-vea WMUoen. ■IS MMhaodai C. Mtamard. aaureeaaea* dte voor da ■o gaaatUa «Un. Leal een vaa de moer dan taaa btJ ana ingeschreven Duitse demes U eon onverge- toltjk Kerstfeest tween begin vaa mb lang on m DMwrdijB DM kaa dear an aaaa ..streng vertreuweljjh- eea one to schrijven ■4 ZM etawen geld tang. Getekend ia een «Mr attxaktief „Cowgirl” model met revolveisak Aquarium, lichtkap. luchtpomp. Mtar. tharmoataat. varwarmar, achterwand voor aquarium, aquarium- tafal, kwaakbakja, atatzuloar. vuilhaval, vitkom. TL-balk mat Gro4ux lamp, am, aaz. Warphonpal. warpmolan. Hakbffar. zftmand, fou- draal, laafnat. achapnat, aphwwra, vliaoan. anx., am. SKILL boormachina, hulpstuk óf Mn van da accaa- aolraa, boron, hamor, Stanlayachaaf. powip- achroavandraaior, baitala. tanpan. zagan. bank- achroaf. garaadachapkiat, oNaapuit/ ataak- of ring- sleutala. alok. aoldoorbout, anj. Bloemanapuit of giatar, bloampot. plantechaal of bak, ptantkuipon, hark, schop, snoaischaar. hagga schaar, graakaateehaar of stokar, broeikas voor in do vansterbank, anx., anx. Gavarandriahoak, pochlamp. brandblusappargat, taklantaarn. autowasboratel, anti-condenadoak, Honden H|n. band* ketting, dakje, mand, divan, kam. boratel. etonebak. tbhdeuza, kauwgom, kluiven chocolade, koekjee» yogolkooi of standaard. voedarSutomaat. duiven mand, dulvendrinkpot. vodèroverwarmar, verwarm de xitetok enz., enz. lai aHiirWb terng QUICK SHOTo tot 7 doe omber 3 bronoon or 1 betalen M« KOimNQ ep inrsird»UB. datum F I Sportieve coat 1 van soepel-warme Mra winter flanel. Itf getailleerd 1 if gerend 2 rij model Rr kollektie modieuze pantalons wacht 1 op vlotte sportieve meisjes en jonge vrouwen in een 'n Kgke mantel van zuiver wollen multi-color - in raf, good en brons. ,'’y Papagaatstraat 4. talatoon 01I0O-747W wammanmama Mmmisa.dnm Bij dc stichting SCHOOLTANDVZZZOaOIMO AVID- ZN NOOBD-MVBLAHD wordt gevraagd een riauninste U.L.O.-diplo«na vereist I Leeftijd niet beneden II laar Gegadigden moeten bereid sijn op kosten der stichting een opleiding te volgen voor het besturen van een dental-car 1 (rijbewijs CE). Het reeds bezitten van: een rijbewijs kan tot I aanbeveling strekken. Salaris: Minimum vanaf >1 laar 387.4» per maand, max. lSH.se per maand (5 jaarlijkse verhogingen), beneden 11 I jaar j rug daft rek. I Sollicitaties binnen een week na verschijning van dit blad I te zenden aan de voorzitter der stichting, p.a. stadhuis te Goes. Op om kantoor kan gsplaattt wordsni. 4 Deze winterwarme whipcord mantel geeft U het gevoel Het jeugdig gerend model ia zwart met brode skai-cein tuur aai knopen. VOOf een onvergefelijke hitwllStsdsg. I uw receptie en of diner laten vorzorgsn I door V. lt o Station Telefoon Ot 100-780L f—4HCteHWteDH4M—4l>/| óoooooooooooee a a e s oaeoeoaopeeaooooowp Te Gom samsiiwgrkswdi enHaroU

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 22