GASKACHELS C. van der Weele I GABRIËLSE geschenkenhuis root ak r -PRAKTISCHE VARIATIESv I S™baNK I CT I HET TIMMS Batterijen Ledaache Kitt dor..... HOTEL TERMMDS - GOES i t.o. Station Telefoon 011OO-7541. ssSs.1- D kont toed m voordelig gekleed gaan OP HET KOFFIEZETTEN. grote collectie DAMESKLEDING Do RwffetMokik it goed nfftrgiMuS ook Ow ONgovng Zeeland Tours a.n.vjl reisbureau J I nieuwe rttedeUMi 1SSS X r UW VAKAHTIE M* bi wHroowds honden SRAARBAhKEN ALLE BANKZAKEN B' DE BEVELANDER" Telefoon 6714 GOES «i 1- k II DAMESMODE 1 t^gdw 74 f i Donderdag 14 november 1988 a AUTO MU. ZIULAND Bocal, D.R.U., Footers, Bonraad onia E»n frappant» varbataring dank zlj t RIN. «H frictie voering Mk De meeat geeorteerde ..Doe-totoeN-taak" Zusterstraat 2 Goes Telefoon 011004362. xntma kopnum Donderdag 14 november 1068 ^—Maa— i i in i n i i M SCHOORSTEENPLATEN van zulvar Mt>i«iieret Met J0W0- platan gaan kana op trakkan of acbauraa U maakt zo'n aehoor- Maaa vaar (arap, waaa ar Sas aakar van dat u orlginata jawa aohoor- «taanpiatan klaat.Z*andaraohaMan zW> (aaM«aar MaMMaVakverant- woorda natuuralaan-an bakataan- «eooeooeoeoeeoee»ei»« ieeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeebeeeeeeoeoeoe» dl-tooFi^eeng. compMH0* Tw. etm-m. Elektrv-Technisch Bureau Voorstad Ik Goes TA 5460 ue Op tt npL W kwam de Dyane. Es nu. Wtt jautja Utv, liet u er opvallrad wel <9 de weg. Roe kan ’n jonge ante «aft taU* ttyn? In Korte tijd zd rut «nthowiute berijden vindent ÏWMk eMM‘h Meek te xijn wat*il M Mt W tih> 6 auto. tadevereft’Wr •Haefteenfnrien tattuur iitertenr ter nieuw» MtMtaf Reeft m «Bk kndtb firBttorvwrmrtrMceternti», «fust Mtelm 9>R Huft MM hogere tojtneltald, ofwd 1M te F* Wt hetxelfde tfiMan state dan 5 mille, X 4998.-G Blijft gewoon wat-ie tfwM. Ai Dytm6 Tan het hte I Het recept van de geurlget» koffie die 1 u ooit hebt geproefd, vindt U In een I keur van Phillpe apparaten, waar- N mee u uw koffie predee goed maalt en zet Dege lijke praktische j apparaten. H)n A om cadeau te getAsnl patoto». Lum model. 25.75 00 gre medal In leuke cadeeuvetpekking 2748 DE MUMMNMK RAN V VAM MM6T BMI» O.V. an H.V. Volharding UITVOERING 73‘.”*rv- VAN DER KLOOSTER t J-., V 1M0 1AM •440 cadeeuvetpaMdng gespaad. TELEFOON 01100-6903 LANGE KERKSTRAAT 14 GOES j Vraag aam naar Bptow. -► Bijverdienste! Ttab- ncore A A Reisgidsen op oonvroog varltrggbaor bl| A; beeft voorrang door zijn vaNgbeH ZaagwcieMUaat I - - GOei TH_ 4II00-U44 (2 M) *4>M (S »M) v- AFTABAB «ul var handwerk Neb t om biteib veer eoawlgboid «vet erg GOOD dineren bij MnOCMMMN COtato, Ih.Uaer, tael A Co., Zaüaad •OOTTOCNTM epC--- b-* mtn AUTOS to raaarvaran to MV wdMaptaala OMVOOrHN par aMeaar dear Nadattaad, BatoM neaanai ZX mk eeM» beet -» Wlj bieden 0 he* st jaar vaat an good bat werk op ona atelier ala I «ter of liirttnnaelelar. Am berg N.V.. Indu«'-'«<traat 7 Goea. telefoon TtOO. I koffiefilter. rige koffie. Automatisch enet an Op 4» jutote tempers- tuur gtotoudon. 49.95 •-77, postbus 42. Veld- Schanmataant 41. tel. 01100- naalweg tt Ml Dm LBURG GOES (e) PhMpe keffieffitor. Groot model voor 0 4 10 kopjee geurige koffie. Voloutoma- tieoK Gezet volgene filter- eyeteem en pp eerveer-tegt- peratuur gehouden. 7*05 PhMpe wendkoffiemoien. Met echt meehaerir. Inetel- beer op 0 Sahedon. Ook voor anolffitea. 59.95 n toerea I ep watitlto«AM ee «J0 - »,7» IPICIALÉ*Ak»IIDIM0 TERLENKA JUMPERS huk* modellen 14^0 S VeraUvarda S eaabt- VOBK- HOUDEt klemvaat op Kz. iedere gebakschaal *n luxe en practlsch cadeautje. Dit nieuwe kantoer (Mn ven de moer den 1400 vestigingen) maakt doel uit ven de krochtige Relfleieemaroanieatie met ruim 2 miljoen spaarders en moer dan f 0 miljard aan spaargalden. betalingen. poreoonHlke leningen, vertekerd sparen, betaalcheques enz. .Bovendien bent u In eteet de persoonlijke behandeling te ervaren, die zo typerend Ie voor do Raiffeleonbank... TWMN» M «PAARAGTW VAN IB T/M M NOVEMMR 14M VERSTREKKEN WW AAN ledarenlauweo*baetaan<ieepaarderbijeonatortlngvanminimaar/2S.- ■EN PREMIE VAN 1.44 bij een atortino van f 100.- t/m f 1000.- mPMMlVAN/L- bij oen storting van meer dan tOOO. UN P1MMS VAN 1«r» bovendien offivonffi Iedere batoeker EEN AARDIGE ATTENTIE (la do vwm van een ballpoim) U ontvanflt tan hoogata Mnmaal oen premie of attentie Komt u oona lange? Zo’n S-dellg KAP8TBL to echt iets voor „haar". 1SA0 - MM - M.W in allerlei prijsklaaeon MANTEL» van <M» tot f 4M,— MANTELCOETUUMB, DCUX-PIECE6, JAPONNEN, REGENMANTEL», DUEDE MANTELS/140,48. KORT MODEL f NAPPA LAND f 194,—- KORT IOQOSL M^8. Bljfcentoor Kerk wegje 12 'c-Hoer Hondrlkakinderen geopend: «nadeg van 16-11 uur an donderdag van IS- tt uur. en veilig. Werkt aitoen met geeicten dekeel 20.75 Kaperea HAAU>- KETELTJK met Delfts Blauw han Gezellig op uw haard- Mflerhil ft.TS i»>e diverse epaarvofmen, relldevtlgsa, aNaetae, tekoMag teurant, privO-rekenlngan (kostelon en 3W *4 rentedragende bankrekening veer particulier gebruik), kredieten, girale salaris- vrijdag 22 aevecsteor a^. la de „Do Prins va Orade’* te Deen. Aanvang 19.90 uur precies. Entrte: f 1.78 voor personen boven 14 jr 1.voor portonen beneden 14 jr. 'aal open lD.00 uur. Gaan plaetebeeprokon. donateurs vrije toegang. Loden op vertoon van contributiokaart eveneens vrije toegang. Het Bestuur ïxtra inkoman. Injwert varzorgen door Chataari S4a «a tonaal to toto g«M ato. Htive Atmr» to niiviin ia cw vntogMweatos

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 21