nieuws voor haar DE VLIJT' r SHIBSI MNIfflUK Parfekte pasvorm door J^MMMM ROEST?! ZATERDAG 16 NOVEMBER magazijn- en expeditiepersoneel n KRUGER TMRS I VAN LEEUWEN BUIZEN-ZWIJNDRECHT WeekrtduN WILLY ENGELFRIET Hatqvarni naaimachines NAAIMACHINEHANDEL bo^oicrt Opril 9, Oom. Telefoon 7982 i Goes, koopeentnm van SL Nioolaas J83 landt St Nicolais in Goes per helikopter Tuinbouwhnis „NET HERT’ Heerigkwarm... GASKACHEL 1 Finse Vlesgel Anker ■aaimachiees NAAtMACNINCHANDiL zeer mooie speelgoed afdeling voor Iedere leeftijd. Frans van Vredegem fü «j?; nr autoshop ®^Sa* - i f -F D „DE BEVELANDER' ..De Phoenix”. Gone U O* veer k. riten. •eOMrt. 1 4 4 Pr?} Oeea Noord gesaMg «riakelee f MSMMFR 4» Keepooeodee van vrijdag 29 november tm. weoaedeg 4 Oeeembor. Sokken van Blx? Je ziet ze overall Amaryllissen, zowel als m losse bol, als verpakt, In leuke doos met mooie slerpot voor 5,90 en VKRFWINKEL „NOORD” 4~ S»? i t elefoon 7M1 T»wns«Ml Car Farrias Ltd j WIJ hebben jngerulld DERE6T gebakjes. Zaterdag 6 kotfiebraodjee I- DwndwtJBg 14 november 1868 Donderdag 14 november IMS a >»AM_ee< i (na zijn officieels aankomst in Vaart) O a 1 f i.- I j TH- (0 18 50) 2 31 11 (35 LIJNEN) POSTBUS 1 Voor «I I1 »- (Mo** MI-» w A ff i V reparatie 1 F 4 ctewk i i 1 1 A j 3"B” UB. A!le<fcto onze etalage en Zilver- J >H- H BandOnspanningsmaters. brand blusapparaten, anticondans borstals, pachtampan, blokbatterijen, Tteiu 1-n-T-t X Goes. Van Leeuwen Buizen Ie In Nederland on ver daarbuiten een goede bekende bij de industrie •oeatenmerkt 12 Oom Tel. 01100-7253 Indo- •.tu ft ma. Aormd e PQviwun~ Firma G. Th. Meijering Opril Grote Markt 13. Goes NUeekaeaM* FaMee pMtpieesk Mannepfaa’ f 8.H eaa •reet mittWni i een «aBeëga seaat MendaOMI FWM6 B GRATIS 280 or. spritajes M et as 1968 i dVo 1963 Sollicitatie-reiskosten worden vergoed. Schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan de afd. personeelszaken. <r daat tengw nul jwa<v-n»iaM sen defer SM Goes, Opril 5. telefoon 5703 De personeelsbezetting van ruim 500 man dient in verband met steeds toenemende drukte verder te worden uitgebreid Plaatsingsmogelijkheid is aanwezig voor 9ïx 'Melgk met 10 vulden ker ing Nu read, vanaf 48.25 En ZUvenegels. Zuidweg. 's-H. H Kindgrenstraat 2 daas. ca. ha* drie ep bet voMbnteaM Mi garage „Adria”. a- Muzikale opwachting door „Euphonia" daarna in open auto met muziek en ponywagens met strooigoed en geschenken tocht door da stad lange onderstaande route: voor 280 erom. Fijne sortering koekjes en C bonket aleritande IfS a^iMersfoeltjes. hoofdsteunen voetpompjae 's-H. H. Kinderenstraat 2. Goes, I teMoon 01100*0306 Grote Kade 36, Gaos, tel. 6340. GEBRS. DE JONGH Filialen in Zeeland en W-Brabant. Ruytoriaan, J. VatabOMroM, Voorstad, Kamporfooiiootraat, Zonnebloemstraat, Vc.rttad, Stenenbrag. GaoMpoertstaat. KMatraat, Karkpiain, Korte Kerkstraat, Markt (KoreO- beoraaiMe), Opril Qrota Markt, Koningstraat, Bierkade, 'a-H. H.klndaranstraat, Stoafetraat MIs aaltreet. Beeetinwartt, Vteemarirt, Rljrfotetraat, Markt (Cantraalrijde). Lange Kertetraat, KMotraot, Laa«a VwMMraat, Oe4a Vlemarirt, Lombardetraat, Markt (Karaa- baanedMe). BtaMmi. 1967 196/ 1968 1968 I k met zo'n modems Bezoek onze showroom. Keus uit 50 modellen. Eïgefl plaatsing en Erkend gasfitter 's+ieer- HKinderen.tr MMAMG MMMMSSMSMHSS—Wh- Xante aiUkvlen o.«. kan- tam In ndMl. oneedUsar ■Users, haar- verzilverd, bdirtjraren. ko> ketflamolaM peren en voWMnerde art iilphiinmr Ail .J Mdb.'" tT slansl tefels Zuidwea. 's-H. Hen- drikddnderenstraat X Goes Telefoon SIM ->■ Niet e gasfrschels sfja duur. Etna 6000 kal. 450,- Etna 6000 kal. 480,— met thermo staat, eigen plaatalng. Eric, gasfitter. Zuidweg. 's-H. H. Kinderenrtraat X Goes. TeL 01100-6806. -> Gespen In alle maten en modellen. Naaimachinehan del Bogaert Telefoon 7982. ->■ Zuidweg-aanbiedlngen. Pedaalemmer, roestvrij staal 13.95, lepelrek roestvrij 11.95 Tornado voorraadbusaen van 6.98 voor 8JS. Peraonen- weegschaal IXM Bloetnen- ,asje 136, verzilverd vaasje 4 96 Thermoskan chroom 9.95 vuurvaste dekschaal van 6,96 voor 4M ZuldWec. J Broed ea BgehadbeMieriJ a 'e-Hdér H.kinderenstr. 33. 4 Goes, Tot. 7674. uaat u nieuwe pannen.”" konen, hat D etcb ttaTdeo. deveastraat X Goes. TaM kundig voortfchtea over roestvrij staal. C minium van B K. L-,. --- 'llverzegels. Zuidweg. 's-H Hendrikskfnderenstraat X Goes. -» Zanussf wasautomaten va. MO.— - 928.— - 1029.—. Alle ZanussI automaten met 280.— tnrullpremie. Zuidweg. 's-H. H. Ktnderenstraat X n<wa. THeMon 91100-8896 ■4» Handschoenen en wan ten. helmen, brillen. lederen en regenkleding, motorkle- dine. Nereens vindt U een --otere sortering dan bii De ”egt - Goes. 's-H. Hendrtks- Underenstraat 20. In onze showroom staan 68 modellen gaskachels, ook in gevelkachels hebben wil een ruime sortering r-'-»nd •asfltter Fleer nlaatsi"" en reparatie Zuidweg. 's-H H. Modern-«traat 2. Goes TeT. 01100-6806. Oprit Deeg. Tetefoon 7982 -Ésse— Gaat U nieuare pannen bii Zuidweg. 's-H. H KIn- t M Uw m n4 ea m4 Zla»a 1 1 TIKBJN f W|^M*FV.W«99 remis e, 9^® 5 alle vooreanttaende mer- Maast onze sortering LUXE EN HUISHOUDELIJKE in roestvrij staal, opbouwserviezen, serviezen enz., ven <en hebben wij een Ven Sic - Simplex Mulders Okwa - Montinl Wildebras - Uma tra., ene. En ©p •Uw ■WW0B9R1 Turfkede 17 - Telefoon 6528 - Goes Er wordt in twee-ploegendienst gewerkt Er is vervoersmogelijkheid vanuit Yerseke, Kruiningen, Krabbendijke, Bergen op Zoom en Roosendaal Spllicitaties dagelijks aan de fabriek. Lindtsedijk 20 te Zwïjndrocht. ypn 8.30. - 12.00» uur en van 13.30 1 17.30 uur, waar in een persoonlijk onderhoud de aard van het werk en de arbeidsvoorwaarden besproken kunnpnworden. Ook M hebben een ruime sortering Deema officiële ontvenget op Stedhuis door B en W. Zaterdag 23 november muzikale wandeling door ..Hoesmna”, zeterdag 30 november muzikale wen- deBng door „Excelelor”. Tevens uitdelen van geschonken aan de kinder afdeling van de Goeae ziekenhuizen. Vrijdag 29 en zaterdag 30 nbvetnber en maandag 1 en dinsdag 2 december en woenedag 3 december uitreiking ven DUIZENDEN GULDENS aan waar- debonoen door St Nlcolaae te Gom. Dm avonds van 7-8 uur. Op TV. In kranten. In tijdschriften. In zwert-wtt. MaarIn kleur b(j ons. Een Idourig-fleurige collectie hiroMnlrMn, kinderkouajee en -eoi^ee. Een force collectie ook. waaruit *t goed Mezen lej BIX: gegarandeerd krimpvrij. ASeon 4e Cwoedm tNRRMX. IM. methods hemt UameS h MssMsssn sa MMe. Mama On son MRim «r ahaaeis 4e uw OgMOMMu °"i Het beste adres voor laagharig» raszainra teckels (ook oudere dieren) Is Teckelfokkerg Driewegen, Z.B. Nieuwstraat 34 -► Unieke aai la etaktr. boei delfjk mas I van 8040 veer dubbel gelaoie lokker banket spec. teartln|chineJMoMo^4M-, ayt tf- *T*têr*waar4e van 9.21 Sn ZHversegHa. Zuidweg. s^R H. KMeroNUoat X Ges. -• Sn toch slaagt U voer een gaskachel van BJX» Jaarsma, DRU. Etna. Bocal. Ben raad. Peetere. A tag. Hoenson. Vulcans enz. beter -W GreOa ooft Naatmachtneii telefoon WOX V Alle soorten en mriatl NaalmachinehMdel ie»eeooooooeo»e»eooo»»+»oooe»»eoo»4 'i i Bloembolles, bloembollea r I »Th. Kinderenstraat X o °*ML J EERST! KWAUnmr BLOEMBOUIN. KKUZt UfT 141 SOORTEN. O Zakjes bloembollen gevuld met tulpen. i hyacinten, narcissen, crocusson. Nauwe druifjes, sneeuwklokjes voor f t JN. Turfmolm in' verpakkingen van f 3,18, f 4,80 i Aardappelkiemrommiddel in strooibus f 1,48 in 1 kg verpakking f 1,78. o nimn-Moa. emaille. alu- -► Tornado snelkookpan, K.. Lagottina. ‘r -- - gag - - Edy. ARie. Tefal, Kabe en >i Agentschap; 4 Passagier en auto 4 9 gieeliyuchribea op glazen verpakt.Jn leuk koffertje 4,30. Voor kwaltait Mar «14» nfouww TOMOSI 1 Sparta grand .port 2 Sparta sport 1967 l Batavus comforts 1 Sparta automatic 1968 Mobylette i Mobylette Batavus Whippet i Batavus Ttiol v inat 1967 Motoien 1 Ducatio t Honda 260 cc 1 Yamaha 250 cc 1 Yam aha 350 cc 2 Scooters koopjes Koop nu nog neder BTW 4 verhoging bij MS», •m. M M AH M.68N. 95 ct en 6 tofnpetaen 126 ct H- H.kinderenstraat 13 Kwaiiteits brood, prima ro: zijnen brood. Bruin- wft boteropecuiaaa.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 18