Keren Winterjassen 1 I t Ribfluwelen Herenpantalons 6 gulden goedkoper /- -1-A StAotriaanstraat GOES Wijngaardstraat 1 1 I J. H. Slam c Kwaliteit ea service ie r mohair 7/8 model 20 or 25 GULDEN GOEDKOPER AFWEZIG Fi. A. Tilroe ea Za. Goes I - Steenbergen I Vrijdag begiet onze Sint Nicolaas-verkoop met 10% korting op alle baddoeken en tafelgoed f, ..DE BEVELANDER" Donderdag 14 november 19M Don if Eend Parel hoenders Ree schouders 5,94 10,90 EM - *- I i Wild-konljn Tam-konijn verse jonge haantjes Haas Patrijs' H. BOGERD TANDARTS Zaterdag 16 nov. 8,95 tot 69,75 E. Kllnkert Onze verdere kollektle munt reeds utt door scherpe prijzen. Het loont de moeite hiervan nu te profiteren I Woonhuis Schor* het huls f j uur A CINDERELLA paar prima NYLONS lakens ISO x 280 dagprijzen, panklaar van 7,50 voor geborduurd van 13,75 veer in ook iedere dag Te koop: A SPECIALE AANBIEDINGEN 7 a 4 r» I Lange VeraCatraat SMI Hares - Jinpinikinlilrtli MedeartNrtiaa A de magneet Frleaestraat 2, Wolf*art«d<tk. klppepoulot - levertjes klppeoooppakket 90 0. l:i Vroonlandseweg 34, Kapelle. ONTBWTLAKEN8 en gandtaraa Een heel grote keu*. Bijzonder mooi vanaf 17 vijfjarige «sper pracoae do tréveaa. St. Adriaanstraat 17, Goes, Tel. 6056. Pouller, Vtehandel-detlcataaaea Nu ook: Alles voor de Indische keuken. 1 Tandtachnicua da P. A. RossMI Reparatie van KUNSTGEBITTEN zitdag dinsdag van 10-3 Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38, Goes Te koop gevraagd: eon woning In Goes of omgeving. Brieven met prijsopgaaf onder no. 46-1 bur. van dit blad. TANDARTS GOES Wegens ziekte deze week geen spreekuur Dm E. J. A. Psidirwsm. GEEFT PRfVELEMEN MrteHerasei éstnat 1? kwadkndamme MBonuuróe r»AM num KMGELB. eek aan linUiigaa Mg aio deaft eekFrane» WdL DAT IS RAAK K r* aset erf aaa de Beairixstr. Zt te Kruiningen. «retie G M. ITX. graat 1.71 are. Dadelijk na betaling van de sonperim te aanvaarden, beh. toestemming van B. en W. Bezichtiging op 1« en no vember van 2—4 uur. ZONDAG AX Competitiewedstrijd Aanvang 14.30 uur. M Leden en donateurs vrije toegang. Q H.H. AUTO-BEZITTER 8 I Wilt u parkeren op one nieuw perkeer terrein, van hieruit kunt u de nieuwe ingang bereiken. Notaris J. C. Kram te Kapelle la voornemens op dinsdag M aavaaaber 1MB des voormld- dags 11-90 uur in café De Pré te gehore tv.». de heer A. S. Helmstrtjd publiek te ver kopen: bat waonhwis mat sebnnr aan de Derpsrtraat (.graat '1, Ues. Bezichtiging: zaterdag ld en 23 ea woensdag 20 november. Telkens van 2 tot 4 uur. Behoudens toestemming B. en W. op gebruik te aanvaarden na ontruiming. omstreeks half december sx. Het perceel is ook uit de hand te knop. BU INSCHRIJVING TB KOOP; Wan de heer W. J. Meulblok te Heinkenszand: het waan- ea winkelhuis m aehuurtje. erf en tuin te ■etnkeaaaand. Dorpsstraat M. graat 1 aren gl centiaren - In gebruik te aanvaarden 1 Januari 1M». Kijkdag: woensdag 27 na- vember a-*- van 2—4 uur. Briefje» in te leveren vóór of op M november 1008 ten kan tore van notaris W. P. de Nooljer te Heinkenszand. al waar nadere Inlichtingen te bekomen zijn. VBILING HUIS FB KBVININGEN Notaris H W A. Steenpoorte te Kruiningen 1» voornemens ten verzoeke van de heer M Mol cJ. in het openbaar te verkopen op woensdag 27 no vember 1MB des morgens 11 JUT in Hotel De Korenbeurs te Kruiningen: -»■ V komt toch ook ktfken nsar de gezamenlijke win keilers die het aandurven de ^tnt voordelig en billijk te helpen In dit grote waren- hiils. -► Wij zijn onbetwist specia list In bromfletajasjes. keuze uit honderden stuks, vanaf f SBBeva-huts. L. Vorst M Goes. U komt toch ook naar hi de Zak van Zuld-Beveland 7 -► U komt toch ook naar de Jeugdhoeve waar U alles aantreft om de Sint Nlcoiaas- cadeaüs in een grote hoe- veelheld te vinden. Tot ziens In het 's-Hee- renhoekse Warenhuis op en 30 november en 1 en 2 december Daar slaagt U be slist met al Uw Sint Nico- laaa-cadeaus. -► Te koop gevraagd: olie kacheltje met binnentank. Telefoon 01U1-1BB3. -► Te koop gevraagd: paar I dehaar, hazen- en konijnen- I vellen. C. Westveer. Sel.otte I 21, Taraeke. -*■ Te koop wegens over compleet Simca 1100 GL '88 km.-stand 17.000, als nieuw Lange Vorststraat 18. Goes -> Te koop gevraagd: post- zegelverzamelingen en par tijen en eerste dagbricven Eerste Zeeuwse Postzegel handel Firma Verboom en Zn Wetstraat 26-28. Vltssln gen. tel. 01184-271 postbus 5 -► Gevr.: hulp In de hulsh voor hele of halve dagen of eventueel werkster. Mevr Berg (Focus) Opril Grote Markt, tel. 01100-6205. -*■ Te koop: iv.m. verhui zing 1 Cltroén 2 CV bwj 1961. i.pr.st. Te bevragen: Heemlsseweg 51. Goea. -► Te koop: z.g.a.n. auto- racebaan, Kreukelmarkt 14 'Goea. -»■ Modehuta „Gracia". Kloe- ttnge. Uw beby-ultzet kom pleet verzorgd ook gansjes olie, lotion enzf Dit alles met 10 pet korting op heel Uw uttzet. 2 wakaa lang extra voordeel voer Slataddacea die tijdig kopse. Te koop aangeboden Koelstra kinderwagen, zw.- wit, hoog model. Brouwer. Abelenstraat 0, Goea. Laat Uw BRUIDSFOTO'S door ons verzorgen. D. Speet Telefoon 01160-7274. -► Te koop gevraagd: hele Of ged. inboedels. Winkel- of zolderoprulmlng. Oost- ^ingel 22. Goea. Wij repareren televisie en radio deskundig en snel. A Boonman. Burg. Andriaa- senrirnat X Ovezands. talef -► Verhuur gedistingeerde gelegenheidskleding tn kol- berta en pantalons Ook In acquets. Geheel kompl. met vest-hoed-das. De Magneet I-anre Vorstatr 50-61. Goes -► Hoge bijverdienste i koop: kinderwagen geheel opvouwbaar. Oost- singel 138. Goes. Te koop: een tafelblljari origineel met toebehoren, als nieuw Westkanaalwer W. Wemeldlnge. -► U komt toch ook naar het *a-Heerenhoekse Waren huis op 28 en 36 november H en 1 en 2 december In de ’eugrihoeve 7 Er staan veel artikelen tn onze speclroedkrant en boekte Toch is dit slecht» „.-.^.„.1 ons COr- •velrtlg assortiment speel goed. Komt tl zelf maar eens 1 fcllken bij J A. Visser en Zn.. Lange Kerkstraat 2-6 Goes. Te koop: teak bergmeubel televlsiekastié. kfnderledl- kantje vogelkooitje m. muur- hanger, alles I.pr.st. Ver- meerstraat 24. Goes. Speedwash „Delta”. U kunt Uw was ook alleen bit ons drogen Bierkade 3. Goes Telefoon 7338. Te koop van particulier Ford Zephyr. 4 cilinder van f962. Zo vel utterlHk als me- ehaniach l.z.g.st. Ook mist lampen met bélastinz en verzekeringen, tot fehr. '96° P. Goebeeke. Van Klinken- bergstraat 13. Terseke Tel 61131-1515 U november aj. hoopt onze geUadds moeder W -L A. «m *t Wastcinde Pantus haar tSttt geboortedag te vieren. Dart ze pog lang geapaard Mn»e blijven Iz de wenz van Mar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Kwadendamme. Sigultaedijk 5. Op vrijdag 15 november <L> hopen onze ouders en groot ouders E. HAfUNCK en T. HARINCK-NEELS hun 45-jarige echtvereniging te herdenken. Fotografie - Fotohande Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. does. Violenstraat 65. Hiermede zeggen wij U allen hartelijk dank voor de be langstelling. fruit ef> bloe men. tijdens ons verblijf tn an na onze terugkeer uit het ziekenhuis. J. 3. GOEDEGEBUUKE O. H. GOEDFGEBUURE- v. d. GRAAF

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16