lak er aan 4 sleutel o Fabery de Jonge mmubm wnwnin seme mm LMM* KMManL M - ML MM - MM BERCO fw «n 7 LEUK maken 5 maar ook LEUK om I CADEAU te geven o ^flanel rokje Wij hebben OUDE MANTEL MANTEL OF COSTUME 90 Per „Pelikaaa” Can van den SINKE-DE GRAAG vreagt «aar haar stoter gordijnen-naaister Aamelden dasrites. ƒ32,50 Mevr, de Raad WLrg/C© SLNicoltts - an zo handig met thermostaat instelbaar „Aphrodite’ Keizorsdijk 30, Goes. Telefoon 7757 iiRINT VISSER De Stoffel Speciaal Zaak t A. Mol, OiMaode Everingseweg 10, tel 01104-234 AA4AAA44AA4I vh Fraassea Zoaea a^ mwetoent ai - VNmObcm - oiies-esss ^5^***^ r lluh inde b' altijd 30 tot 60 Z voordeel STOFFBNSUPERMARKT poley goes v~ boven 100 gulden MAISON j I f i It* QC g lal LANGE VORSTSTRAAT 100-102 GOES „DE BEVELANDER’ betelen wQ voor Uw bij aankoop van oen nieuwe I e L p' - remote» soo eeoeooé 3 LANGEVORST 80-82 GOES i s „De Klokken* winkel” •huls klokstrast 2 -gees J I h I I ai n P« w ai In zi MODEHUIS P.S Koopt In de morgenuren, dan koopt U rustig. Maandag GESLOTEN. /•;- PROFITEER ERVAN LAHQB VOR3T3TR 60-G0E3 DontMag 14 november 1088 ^7 j eeaeeeaeaeei»eeeoosoooeeaoooee»aeoa „A 7^\ cadeau verpakking 100% WOL. kleuren middelgrijs. donkergrijs, stof per rok bruin f® ui «w* 2 GEVRAAGD: d thuis- pekten en pellers Want «en man Ji" xoals hff ,Jr". Doet het er dan niet toe wrik kostuum hl] draagt? Ja wel degelijk..... want een Kostuum te nu Rexunacd geen ONDERBROEK. De PERSOONLIJ KhEID en HET KOSTUUM moeten een Ideale komblnatle vormen. En dat to Juist één van de punten waar Matoon van Westen zoveel aandacht aan besteed. Moet het dan beeltot duur zffn? Neen dat hoeft niét... Wel belangrijk to... - - W Kwaliteit voor redelijke prijs. En dat brengt Matoon van Weeten. Bijvoorbeeld kostuums van f 179a tot 1349,-. Hooft U ook lak aan „status", maar wilt U wel voor Uw dure 1 - gold, kleding, die aan Uw eisen voldoet? 7 Kom dan naar Matoon van Woeien. 7 De rekken hangen vol en wij staan voor U klaar. w Donderdag 14 november 1968 Ooi ■.CC 25 gulden 1 p "r Zie oase otalago. QRAT1* OP PROEF i' I CHARMANT DE KOMENDE FEESTDAGEN IN GLOEDVOL FLUWEEL M I -■ i> ie i' O R*i C. Marisa* Lange Veretstraa* M. Gcm. S e A z I V 1 tri 0» z» vo Ntokatoaat 7d Lasse VoNtotosst S. Eaaa. Tetofoen MSI of 7103. NATIONAL KOFFIE PERCOLATOR slechts L d» C oil gny laan 9. Goee vraagt voor direct MEISJE voor halva dagan Telefoon 5741. m Fluweel: 4 poolvast, pistvrlj waterafstotend, zeer aparte kleuren. 90 cm braad f 12,50 - f 15,90 pjn. 4 1 HERENRINGEN I Gaan» tonen wij U onze vael- I heid aan modellen in o.a. zagri-'M monogramringan. Vela prijsklassen. U slaagt voor- traffalijk reeds vanaf f ML» I Een leuk cadeau voor straks met SCHOONHEIDSSALON Voor volledige gelaatsbehandelingan MANICUREN - PEDICUREN Gecflpl. schoonheidsspecialiste. Erkende STIVAS-apleiding Koopt Uw cosmetica bij Uw schoonheids (Aparte bruidsstoffen - gratis knippen - knipodvies) in onze speciale MET GRATIS KNIPPATROON 3 WnSTtVAKANTO 04 WBOC DonsMCK km wuiiiRiaeeiiiiemi MVTTKBS Untafce ewiMaittnsen veer wintarvakantiafanaers en wSSsporWsoStn aan ideale omgevina te «e- ■tatdM van MM M sneeuw. Kon. Kweokbedrijf en Zaadhandel b De «L vender Have N. V. i[. KAPELLE-BIEZELINGE. Tel. 01102-1441 1Op ons kantoor is plaats voor een telefoniste Spoedige indiensttreding is gewenst. i» Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan ons kantoor. -■ Kerstreto. f aw^-_ w>lla<My Y*rror<d met en maMWtoezedtner. Vertrek SS <toe. aa,— vsOedta veraorad, vertrek n jammri; i» tebniart. «W. mMn Om» Januari; M 1T toteuarL OM ji riiisitoa m* OM»«r Ml 4e - TT-T-. r-t- H-W M SN SéMm o. specialiste. /oer gtedtotoe. 4 J - De gladiolen worden aan huls bezortd on d afgehaald. Ook in do bollenschuur hebben d INii *MRAÉ CK&U het mode-woord .STATUS"

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12