i= Pi&aQ^/UI^ ACCU'S DANSEN JT' Contactlenzen... 'rr GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs” te Kortgene I STUDIO STUDIO De Barcht Baby h uis „De Gunst” J: DE BOEI DANSEN DANSEN „The Mvsterious” De weelde vm eeM FLUWEEL! 4^, GROTE DAZAR DANSAVOND metOp^Pdamiridep van het danoeckeet M SOOOWILL PARTNERS Hotel „Oekenbargh” Evenzo n jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederig heid, want God wederstaat de hoogmoed igen, maar de nederigen geeft Hij genade. Ie brief van Petrus, hoofdstuk 5 :5. kastoorbediende - II (Jel i Cl i ft; fH J.JeremÏBM I o» ST c IS 3 1 ADVERTENTIEBLAD VOOR 7 VGH> n •-< 9 SJ STUDIO maakt unieke reportages ■^■BBHB kent u ze 'NiUADUE VAN D£ LVODSTSTD. GOES „Peter and the Rising Four” SLOT OSTENDE 179Sf- - 'I 1 Mevr. Verhulst-van Loo schoonheids- en haarspecialiste Voor St. NIcoIms geschenken, groet of klein moet U beslist bij STOKMANS zijn J.A. STOKMANS oeoeooooooooeoooeooooooeooeoeeoooo. „GRANADA-BAR” i t KORTGENE 0- EN NOO»D-BEV£LAND >oee—eeeoeeooeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeepi Klootlngo I - Nleuwland I ’1 Vwvo depet ooeeeeeeeeeeeeeeeoeeeoooeoeoeeeeeoeeat Sportvrienden Dui ven I lefhebber» I; Gó M. BROEKSTRA Koningstraat 5 Goos t Snelst bij U is Cltax h Ds. H. J. Hegger 1 yrf** **4, Sint Nlcolaas In zicht u MEN KIJKT NAAR U... EN UW BRIL 8 b onHariMon. (•MtdaseMga, J M' ■- ,4 telefoon i- >00-7093 d» .•X -•-"*>-Ji- '-■•.•■J IMV - is OPTICIEN i r> ««irwnnKTSTwuT s. oott. Ttt. orioo.wi* -to 'J dr. A$ch Advertent'eblcd I H H ii tact Advsrtonttes worden tot woensdagmiddag 12 uur aangenomen BHHBBHBI^BBN MioeeiwieutnLMa HHMMHHB Tel. S907 ea 7766 Tel. 5007 aa 77M. Tal. 6907 aa 7766 «e. r dhn rewa ■tMM KLOKSTRAAT - GOES Huto-ean-Huisblad Per» Advertentieprijs 22 ct P«r "w”- VeorpdOhia dubbel tertef. Centracttarieven on aanvraag. Voer feuten In tsi. opgegevsn advertenties aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. 3 ■■MMS kom een» kijken, I vóór u trouwt. it 50. OPTIEK FOTO FILM Lange orststraat 57-63 - Tel. 0 1100-7251 waas een vakkundig* sinterklaas. maak echt blij, geef een portret van et. Jacobstraat 50, gaas telefoon 01100-7093 18 maanden volledige schriftelijke garantie 30 40% KORTOM Zaterdag 14 november In KWADENDAMME bij muziek van THE MOSLEMS' uit Bergen op Zoom Gezellige sfeer I Kortemeestraat 2. Borgen op Zoem Ganzepoortstraat 10, Goes Wolfaartsdijk ZATERDAG 16 NOVEMBER ZATERDAG 16 NOVEMBER m.m.v. waarin opgenorrp Z het boete voor Uw getint of ontspiegeL CHANGE - UTE het glas dat lichtros VARtLUX het bekende dubbel focusglas zonder zichtbaar leesdoel K CONTACTLENZEN ZATERDAG 16 NOVEMBER met medewerking van The new black and white in caf6-restaurant Telefeen 01100—5362 'i Spvriate aanbtedtngl BMW 500 cc dui 2-ciUnder in voartratta- lijke rt»«t met «U. toeteto slechts Gsnxepoortstr^at '36 - Oase. J'. <r d P. Drukkerij G. W. Keter. a Imu Beestenmarkt Oase met ZONDAGMIDDAG MATINEE van 3-7 uur met medewerking van Cees Hoogesteger Hammond-organ ist 1 ,d Cafe Bar Dancing Voorstad 56, tel. 01100-6406, Goes -p. r .p Wilt U geen bril dragen en toch goed zien? Dan kunnen contactlenzen een ideale oplossing voor U zijn. Gaarne geven wij U alle inlichtingen over de mogelijkheden van contactlenzen. Vraag ook naar onze speciale folder. j Gespecialiseerd adres voor ©on- - tactlonzen: - f ■- Wandlampjes, staande schemerlampen, bureaulampen, Issslampsa. theeMchtjea, electrieche klokken, scheempparaten, soWeorboutea. versterkers, boxen, platenspelers radio, T.V. wasautomaten, drogers, centrifuges, teveel om op te noemen. Magdelenastraat 12 Goes Tol. 6977 Inruil, flnendering en züverzegels. o o Vrijdagavondo Goes Hoogestoger, Hammond-organist Vrijdag, zaterdag en zondag geopend Hoofdstraat 36 - Tel. 01108-219 K toooooeoooeeeeeeoeeeoeeooooo oeo ee eet r Bezoekt zaterdag a.s. de voetbalwedstrijd. Aanvang 2.45 uur. oen MogaMofee tosMMett. brilliant fluweel, poolvast en pietsriL 26 peeehBgo ewdudpaop I 69 om broed tfljN paraveer f 3 >♦♦0 Een grote keuze in onze moderne zaak met de beste service en snelle H O T E L-R EBT A UR A N T CENTRAAL een rustpunt In hst CENTRUM van Goes voor uW zaksniunch sn diner. u eeeiMoeeeoeeeeeaoeeeaeoooeeeoe NMwdag M swimbir (999 orgaaiooort de voetbalver. GOES hl het Bsbettsiihef te Gèee Aaasang 3 ea 7 uur. Aaavang 7.30 uur. J W.-C2 I ••••••••••••••••e Telefoon 01100-6303, b.gg. 7605. In de nacht van vrijdag op zaterdag j.l. werden wij door een ernstige brand getroffen. Voorlopig is geen enkel deel van one bedrijf geschikt om onze gasten te ont vangen. In verband met het gedeeltelijk verloren gaan van onze administratie verzoeken wij diegenen, die afspraken voor par tijen en dergelijke hadden gemaakt, zelf kontakt met ons op te nemen. Er wordt hard aan gewerkt om onze gasten zo spoedig mogelijk wear op passende wijze te kunnen verzorgen. Vij spreken on» oprechte dank uit voor da Jaadwerkelijke on monsolijko hulp «Re wij ontvingen van de zijde van gemssrrtstosstuur, politie, brandweer, ambulancedienst, om wonenden en leveranciers. Uitgave en druk. Fa. Drukkerij „De Pheenix* Voorstad 24. Postbus 5, Goes Telefoon 011004915 b.g.g. B3994034. Giro 3 26 37 De» week 22 pagina’s AHe typen voor luxe en vrachtauto’s tractoren - diesels - scheepobattofijoit SchoendRksedijk 6. Driewegen (Z B.) Telefoon 011BS-378. eeoooooeooooooooeooooooeooooooooooet 1 Voor ssrvwzon, luxe en huishoudelijke artikelen I - - I naar x i Komt U eens naar onze etalage kijken, din kunt U zien, dat wij het beste adres zijn voor het samenstel len van Uw babyuitzet WiH U enkele voorbeelden Babyeitzot „BAMBINO** bestaande uit 18 luiers, 3 hemdjes, 3 borstrokjes, 3 truitjes, 3 spuw- doekjes, 3 flanluiers, 1 kaart spelden 3 na vel bandjes en 3 onderleggeers Totaal 40 stuks kwaliteitstextiel voor f 53,70 Babijaitzet „MONIQUE** 56 stuks, totaal voor f 83,60 Babyuitzet „DE LUXE" 77 stuks voor totaal 137,30 Alles is vanzelfsprekend ook los verkrijgbaar Denk om. de verkoping .wegens geen verliezen- op zetordeg 16 november m. In Cefó 't Olle- tonnetje aan de weg 's-GrevenpOlder naar Ovezande, van de bekende liefhebbers De Bree en Van Keulen te Vlissingen, van een 32-tal jongend en kweekduiven „de zuivere lansens” (Ari&idonk) en Óscar de Vriend 7Moèr*>' Bezichtigen van 10 tot 2 uur, daarnr verkoop. Zegt het voort „Het Bentewehels Daar vindt U een pracht sortering Taf. 5907 M 7706. Tol. 5907 7796. Tol. 5907 M 7766 Om het bovenstaande waar te maken, rijden al onze texi's vanaf heden met óen mebilefooninstallatie. - natuurlijk tixibelrljf - 20e Jaargang No 46 14 november 1968 Oplaag van dit bied 23 430 exemplaren ex-r.k priester te Velp spreekt D.V. i vrijdag 15 november a.s. te Goes i in de geref. Oosterkerk, Bergweg. Onderwerp: ROME-RÉFORMATIE van- 1 daag. I Gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanvang half 8. Toegang vrij. Het Comité. *>000000000000000000000000000000000000 Inzending V-EZA-i Vosmaerstraat 6, Goes. HET BESTUUR VAN DE COÖPERATIEVE II RAIFFEISENBANK WEMELDINGE vraagt par januari 196e «sn d LOTIONS POEDERDOZEN PARRJMVERSTUIVER HANDLOTION KAPMANTELTJE MAKE-UP-TASJES TOILET! ASSEN CHENILLE HANDDOEKEN SCHUIMBADEN Er Is keuze bij Weccns uittewMUw vmgen wij: H-CA drekton SMB IXUDte T MS SNETWR dteyhririMI geef iets persoonlijks, b.v. een gMchonkbon voor cosmetica óf schoonheids- behandeling vrijdag 15 november start onze St. Nicolaae- en Kérstaanbieding weer, met gratis produkten naar keuze (mni. of »ri:) aan wie na aan tnwsrkpariods prekuratia zal worde* verleend. Wij vragen van ds kandidaton een goods al gemene ontwikkeling, bieden een geed aalaris in oen 5-daag» werkweek. Soiiicitatios voor 1 docambor 1963 te richten aan de voorzitter van het bestuur dhr J. E. Kola, p i Bonzijwsg 14. Wemoldlngo O'- Lange Bete

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1