ör&pütnr O. MAISON axel r>' OW LANGE VORSTSTRAAT 100-102 GOES DAMESMODES PHOENIX DRUKWERK beter drekweric r Menlbroek Lingerie Korsetterie KAPSTER administratieve kraeht (vrl.) Meulbroek Lingerie Korsetterie - 'S a IV 1. f .jt’Ssssut: Goes, éstotoen MM. b r 1 n BI Ml ..DE BEVELANDER*' Donderdag 7 november 196* Doi Aiwiif&wowr r& BOUTIQUE Nachthemden in lang en kort in fantastische kleuren. Dusters Beha’s Stopins Panty’s Kereelets .veer etoehe sa vetoteeke an awewdera Ngwna. V 0X155 - 2010 (3 lUnen) r - - A’. 4 in X - *4 in teeg an hert te wR, zwart, Man. marina. race. geel, huidkleur, effen aa gebloemd. Aagje Dekenstraat 7. VRaotagea. Ki whelmarfct 3, Geen. AEee antouriR goete merken. met en eender g*H* hi veto htourae aa toeeiMton. I enge Kartaotreat 23-26Gaos. E - Vederlichte stogine meer ook aeor eéaMge oteptoe ee oajasa. jut OMt aa goeder htaaenkead. Wi 1 a KosraaM 134 txwr msMer 74A0 b reriHto jack HKt acryt- v 3930 C BmAm MAS bmk Wü mailt» bfmmdtr vttl mm*. Dit rakhtn muit» hu» ImmuHat mm amdmr tmtirn of banht» ttdtt»! WH mottm httltrgmtrüg^» t» ook out u fr^mg alt ktt ha». Dit rakhtn mille» óók kmmt» kimt». Manter it dimt m> lattig alt mj» vader! Gee» mandor dm moedort ar voor ant m» vatt adrege op nn- houden. Wij Jorfde» nog lang m gehdddg. Van geschoren badstof, droommooi om U to avonds Housdresses b u tewsgea. I o J n! hele verhalen T eV A Voor uw exclusieve - RODIER. PATOU, t Hans Hove van Gevraagd: leerling of aankomend I r 9 i.’ met *ue. té V f pot 1 4< «4 *L la i J. Vahlenkamp-Landman Spaarlingstr. 31, Kapalle. LANVIN, REAL, CRIST1AN DARNEL. SORRA. ft. I Voor de afdeling administratie vragen wij een LOVABLE Gewatteerd, ribfluweel, lang en hort tt gad. tabowMa. Wlnksi- of wMerirpruhatag. Oost- het hierbij afgebeelde zeer luxueuze overgestoffeerde bankstel ia slechts één ven de ruim 200 verschillende modellen die wij exposeren technische gegevens: Ie beekeahoetea romp 2e het seMe btaneewerit Ie gebM uR de hand gemaakt van aerate kwaliteit. Enaenetogeto. MODEHUIS van IJsseldijk Snoep Lepelstraat I Yeraeke TRIUMPH PLAYTEX NATURAMA WARMS MAIDENFORM BABKO CAMP. Komt U garaat eene WJken. natie, prijs f 798 inruil f3M.nu dus f SM. Stroom NV.. L. Kerkstr 11 If 380. XT. Goes tel. 01100-5855. I 8 uur 01105-074. Elzen tech-01100-5855. n. dienst. 01105-874. I ii i -J te Kapelle. ..^>5 A? ■m; Adoiff Angolaine -*■ Philips grammofoon vu i 168.— nu t 138.—. Stroom N.Vm L. Kerkstr. 11-17, Goes teL 01100-5855, na uur 01108-874. Elfen techn. dienst -te Gevraagd: leert Ingnaai- stera. Gehele jaar vast werk Arnberg N.V., Industrieetr. T. Goes, telefoon 768*. -► Varhuur I -► Hana van Hove. Uw ■dras voer het schoonmaken adres veer het schoonmaken van kachels. Tulpstraat 28. Goea. telefoon <790. Hana van Hove voor Uw kook- en verwarmings toestellen. Tulpstr. 23. Gees, telefoon 0870. KapPCD VBDBL rvN.V, Lange Goes. tsL 01106-5886, na wur 01186- leeftijd plm. L8 jeer, in bezit van Mulodlpioma en bij voorkeur met enige ervaring. klassieke bankstellen v f;- expositie V X Inlichtingen worden gaarne ver strekt door de administrateur- econoom, tel. 01100-5510. -► Philips grammofoon ven f 168.— nu f 138.Stroom N.V., L. Kerkstr. 11-17. Goes ----- tel. 61168-5885, a* 8 uur Kedio«rammofoonkombi- 01105-674. Eigen techn. dienst I ->■ Grundig bandrecorder v. ii jiteO.— nu f328.Stroom na|N.V„ L. Kerkstr. 11-17. tel Gees- Na 6 uur 61105-674. Eigen technische Sollicitaties te richten aan de directie, Kloetingseweg 47. Uw van kachels. Tulpstrast* 28. Goes, telefoon 6790. S' J 4c. i Kleren van tienjarigen kunnen WIJ brengen U een kollektie foundations on nschtklsding weer U vofruht van zuh zijA '-c t >rdo In kok berts on pantalons. Ook in jacquste. Gehssl kompL met vast-hoed-das. De Magneet. Lange Voratstr. 88-81, Goea. -► Haardroogfcappen vanaf tnm- 8tre« Kertatr. 11-1-, 91106-8688, na 8 uur OHM-, 674. Mgen techn. dienst Wb bieden U het gshelo --1 betaald rals nasi- Genard gratta versterker va t- Stroom N.V- L. Kerkstr. M- Goes. taL <1190-6858. na 8 mn- 91188-eN. Blgan tech- n. dtenst Ta koop gevraagd: hele waderopruhatag. Oost- singsi M, Goea. Te koop: teMs, stoeten, kasten ene. ons. ,St Jaeob- rtraat 18, Goes. -> Radio grammofoon kom- binattas, prils f518.-. toruil flM,—nu dut f88*— voor- doalprfjk Stroom M.V- L. Kerkstr. 11-1T. Gees, tri. 91100-9858. na 8 uur 81105- 674. Kgan techn. dienst Beleefd bieden wtj om asa voor het vsnorgen van uw type- onM stencUwerk J. v. d. Berge-Minnaai J. Roggevamwtraat 25, Goes -te Peiaiiailtfke lening pe poot, sfliisw ia 1* 1» M aaaandon ogstuswa naa Aseunmtiekantoor A. Huil aan, tel 324, BnewoütsdBM ■te Radiogrammofcoukombi natte, prijs fTM.—.InruU fM8.-s mi dus fto*.^ Stroom N.V., L. Kerkstr. 11- IV, Goes. M. 6itMM5». m uur 01196-674. Eigen toch n. dienst:.- y -0 Ons stencUwerk is geliit drukwerk. Laat Uw stenci’ werk verzorgen door d Tond’s Copieerinr.. Goes ’.b s-.lraat <1. tel. 01100- JM.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8