LEVENSMIDDELEN VLEES VERS VAlj t MIS 58 14,35 GROENTE FRUIT grote II I Sherry 11,50 I -“Portwijn Quick-Up 0,99 sortering noten 0,98 0,98 0,98 0,98 3,58 0,65 2,08 0,89 3.68 1,68 0,19 0,58 1,08 ,MV. 0,52 0,77 1,88 1,78 0,58 1,75 10 pers sinaasappelen 1,18 0,88 0,75 0,28 0,58 h KLOKSTRAAT 15 tel. 5756 Bakbloedworst 250 gram Varkens schenkel 500 gram I SPLITERWTEH astrdheifiniain Gesmolten reuzel 1 kilo Sukade lappen Magere BRAADLAPPEN Prince Fonrré 1T0LET APPELMOES JONATHANS Voordelige week-end aanbiedingen OSSESTAART HAMBURGERS 2 stuks HAM i I chocoladebeestjes SPECULAAS - 0,89 Prokureurlappeu een 6 persoons BANKETSTAAF ■hsluitend roomboter en amandelen voor slechts 49 cent Doperwten (fijn) Runderfilet M Tongeworct GEHAKT gekookte bietjes Gesneden andijvie n-q 0,49 doorr. runderlappen Gesn. savoyekool A9Q Gieser Wildeman A M (1ste soort) 1 kilo Geschrapte wortelen tl a iWi I h ns, i f i i Hik 0,98 RS Donderdag 7 nov*n**t 1968 ..DC BEVELANDER” >0 o o K) 3 flessen - c 3 flessen 5 voor 500 gram f. W i •iVi a i n I 0 9 O O O 5 5 59 >8 Soes I De gehele week: NIEUWE OOGST 500 gram 1 pot van 1,28 voor Gekookte ronder lever 100 gram f 500 gram Doorregen runderlappen 500 gram 500 gram Bij 1OO,— WITTE KASSABONS BIJ 10,— boodschappen een rol TFLES 3.M ff VOOR DE BOTERHAM LEVERKAAS 100 gram WC-reiniger (Erdal) van 1,65 nu voor 1 grote pot fa (1ste soort) 2 kilo feuilleton DE GEHELE WEEK 500 gram VLEES KALENDER: Maandag Mager hachee vlees 1,48 gesneden'den 0,19 100 gram (met kruiden), 300 gram 3 FLESSEN i.l i jl LK aan: 5 VRIJDAG - ZATERDAG: 1 KILO witlof 1,18 U 200 gram .Lu 1 pak (500 gram) 500 gram-3,88 De bonnen moeten vóór 1 december Ingeleverd worden. Men kan da BANKETSTAAF dan op 3, 4 of 5 december afhelen. tnfTn *r mO“t voor - „We 100 gram Dinsdag 500 gram 500 gram Woensdag 5Ö0 gram 500 gram Donderdag: 500 gram 500 gram ”,25 500 gram I ite da. Mlddatebuwt. niet nodig.' I I tant X I ..4HJ SO Hr. V I H (wordt vervwiM h 4 UanSabben KEURSUPER *1 de omweg Carbonaden Weetfrteee roman 'door Maartje ^elderwijk ban, vind ik het goed." De aomer wat wplop Lena voor de tweede tuwe reed. Op hei kleine kerkhof liep xe nu regelrecht nar lijn graf. De (teen was geplaatst met het rood haar ge geven opschrift; „Ter nagedachtenis aan mijn lieve Oiep." Ze had opnieuw bloe- - vaas. Énige tijd bleef ze gehurkt bij zijn graf staan. „Dit la het enige, wat ik nog kan doen, lieve jongen.'* prevelde ze, bijna geluidloos. „Dank ja, "omdat je ai je liefde hebt gegeven, je onbaatzuch tige hart, dat zo warm voor me klopte, en waartegen Ik ao vaak heb gelegen. Lieve, lieve jongen Een eind op de rivierdijk stopte ge en liet haar tranen de vrije loop. „Oiep, lieve jongen, ik mts je ao, „snikte ze. „Waarom heb je me nooit aNea vertelt T Ik zou je hebben begrepen maar je zweeg en je ontzg me lieve, lieve jongen Met broodeten was ze terug. Griet keek haar dochter opmerkzam aan, niet be grijpend. wat er met haar aan de hand was I" komen en liet niets merken. Toen ze op de verjaardag van van Willem bemerkte, 'I ton jd tg. reden, omdat *e de weg bulten da stad om niet kon vinden. Daar had ze een bloemenstalletje gezien. Na enig zoeken vond ze bet riekenhslis weer en kocht een grote boe boemen, terwijl ze er na enig aandringen ook een vaas bij kreeg. Terug in de Betuwe vroeg ze de weg naar het kerkhof. Daar zette ze de auto neer en met de bos bloemen in haar hand men bij zich én schikte die In de lege liep ao langs de graven. Na enig zoeken vond ae het op aanwijzing vn de bewa ker. Er stond alleen maar een ijzeren paaltje. Ik bestel een zerk, besloot ze. Dat Is al het minste ,wat ik nog voor Giep kan doen. Al merkt hij er niets meer van. Ze zette de vaas met bloem enop zijn graf. Met de bewaker liep ze terug naar de uitgang en besprak haar plan voor een zerk. De man kon er voor zorgen. Ze vroeg naar de kosten en kek hoeveel geld ze bij zich had. Ze gaf hem twee briefjes van vijf en twintig. „Geef me uw adres. De reet stuur ik morgen op." „Wat moet er op de zerk komen, me vrouw T" I.ena dacht na en nam een blocnote uit haar tas. Ze schreef: „Ter nagedachtenis Ze overhandigde het. „Meer niet Geen naam van mij. En Giep komt tot een gedegenereerd geste. De woning was smerig en uit alles bleek, dat men op het rondje af als ajociaal bestempeld kon worden. Eén dochter leek normaal. Ea ook de getrouwde zoon die toevallig even langs kwam. Voor de reet waren het da generate Giep zelf was goed btj. Daaraan twtJMde ze self nu geen ogenblik. Maar hij was zich bewust van het stempel, dat op zijn geslacht drukte. Daarom wilde hij inet. uit angst voor het nakomelingschap. Die laatste avond aan de dijk had ze hem bijna zover, als ze wilde. Ze had zijn handen gevoeld en de begeerte in hem gapoAd. Ata er geen Massa tanga ge- zegt het maar, Lena. Ik - -1 aan 'jou over. En Ik hoef geen bisondeheden te weten, dat is niet nodig." Ze had zijn bad gegrepen en geglimlacht „Dank je Bert, da» is aardig van je." De nazomer Was warm en op de boer derijen had men het druk, van de prille ochentd tot de vallende avond. Het hooi .,lucr_ was van prima kwaliteit en kwam goed d£n --• worden. Zelfs Lena hielp oen handje mee dat Lena hael geanimeerd met Bart ka au seen nog geen gsaoiMMo IF’jlLTL Giep NUvelder had gevonden. Pas nadaat do ergste drukte voorbij wa. herinnerde Lena zich Bert Pereboom. Hij wacht op me, dacht ze, maar hij aal bet begrijpen. Straks rijd ik er even heen. Ze trof hem aan hij het hek, war hij met een arbeider nieuw draad «pand» langs de wet Zn gezicht verhelderde, toen hij haar uit de wagen zag stappen Langzaam liep hij op haar toe, zijn han den aan de overal afvegend. „Zo, Lena hoe gaat hett Je ztet ar niet meer ae zicht uit als een week of wat geleden „Dank je. Je wilde onze boerderij zo graag zien, hél Wat denk je van van middag Een uur of vier?" Hij knipoogde. „Wat denk je? Zou Ik er er ztjnF' Als je nu denkt, dat ik aeg: Ik hoop het hen <e nl. 1.«ra*. 1 ze er wil je in het tand, toen maal naar de Be- komen waren, wat zou er dan gebeurd zijn? Giep had het gevaar onderkend, maar goed begrepen, dat hij misschien geen tweede keer zou kunnen stand hou. den. Dgt wilde h'ij haar niet aandoen, wetende .uit wat voor gezin hij kwam. Daarom zg hij maar één oploeaingrde doodv Plotaellng remde ze at Ik moet terug» dacht ze, met moeite haar tranen weer houdend. Zijn ouders zoek ik op, maar zijn graf vergeet ik. Ik kan toch niet naar huis gaan, zonder aan zijn graf te hebben gestaan Met volle anelheid reed ze terug naar de aan mijn lieve Oiep.’ Betuwe. In Utrecht waa ze langs het 1 MakaM* tem de CetharttaaataM ge- ale da lamilte er aeg wat coder wil bete- 4 Mi ben je mla, jongeman. Dus gina s Mat op tai. doch voegde er aan toe rekenen met broodeten op je." „Ik ben er, Reken maar. En <mae zaak bekijken. Hat ta niet so als bij jullie". „Een andere keer Bert. Ik moet MS lieve ji Ik zou je hebben begrepen zweeg en je ontzg me jongen i: haar dochter opmerkzam aan, niet be- -u.J was Maar Lens beheerste zich weer vol- geeprek wee geraakt en verschillende malen met hem danste, kreeg ae hoop, dat haar dochter belangstelling voor de zoon van Evert Pereboom aou krijgen. Temeer ook, omdat ae buiten ao hartelljk afscheid van hem had genomen. Maar sindsdien had ze niets meer gemerkt van een bestaande verstandhouding tussen de jongelui. Wat moeder Griet niet wist was. dat Lena aan Bart gevraagd had. „Stel je bezoek voorlopig even uit. Bert. Het Keeft te maken met de plotselinge dood van onae meesterknecht Later vertel ik bet je mieeehien wel." Bart Pereboom was een verstandige jon gen. Nooit iete forceren, was zijn stelfegel dan maak Je brokkené. Dus hij antwoord de rustig: -Jé zej laat het helemaal

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7