J£ J a f JAMIN WIE HET ZIET LAAT HET LEGGEN I -c H De nieuwe Pfaff lirii^gawiritf zigzag; HISTOR VERVEN LTIJO GOED 4 PFAFF KET STOKHLAUME UB Bi HUT r' Drogen of verwarmen Het Bouwfonds nodigt u uit groot 100 gram Bouwfonds i i k d1 •A <****•8 7 november 19S8 .DE BEVELANDER" v< - f Tl V( r 11 I I Cléiri js Fa. Sinka da Graag. i T kwaliteit Hatmaaktwétu^ schoon te houden, •Uemaalvoor betai VoorbeeldEnkalon - Farao werend I Kom kijken neer de i i T. i Banketstaaf. per stuk 79 Amandeiupeculaas 250 gram 89 Cerieebowls 150 gram 89 Roomborstplaatjes 250 gram 109 na tapijt met een aantel unieke kwaliteiten, o.a. mot- en schimmel- ptacntige kleuren goud, beige, groen en cognac. Breedte 390 cm. Magd por mater TI5 i£M3oEMMM3aQoaoaoaeaoaeaoaoaoaoaoaoaoaoae Dan een Master aanzetten I ÜBlIttMlB n.B. GOES LaS m Domme Vorder alle werkdagen van 14.00 18.00 on 19.00 - 21M oor. Zotordago van 14.00 tot 18.00 uur. Zondage geeloton Ore zigzagpogramma loopt voor een bezoek aan de show-woning in Goes“ M - -■ 4." K'S"- Het behoeft géén betoog dat een kamerbreed-tapijt een produkt moet zijn van a- U «- L. kt -I I-*-4-l lAJaa eoAiorseh I Ina rra I f-M r#-ra Ma elvast, warmte-iaolerend, gemakkelijk oersterk en smaakvol van kleurl En dat kan V on stoffering - -w. Klokstraat 7. tel. 7103, L Vorststr. 8, tel. 6851. Lange Voretetraat 33, tel. 5564 te Goes Sinterklaasje rep Je na* JaminNu Ie het alfabet nog kompleet luxe 200 gram b? IS - Feetfach uee. w. BuOataad ■oeeeeoooeeeeeooeee ‘4 ws<henddljes»lffi^^ djsgeniékc|( werteru hgAouwdemofc. r^pd^gBrustoos. voor zji prestaties de iaagstgeprisde fichtjgewcht zigzagoainachina. cmet de nieuwe Pkff khlgMicht raten wj riet lAgapröL aatu zich gehedwfj^^bj ere de Plaff 94 cf 95 demorsteen V i I r» Vi on 1 Hit -■ 9 Tel 5» ■'iittMuin 'S’ 7 I éi. t 4, BREED rst 84 92 Advei woon Mi Den op ton Ov< Bre 32- lan 'M< ver MM Om he taxi's s enaïssance i NAAIMACH1NE8EDR1JF Pa>aaaaMreat 4. telefoon ai 100-7478 •V BREED maak onen met SteMar in hot stopcontact on uw Matter a droogt natte ladingen droogt bouwmaterialen droogt hooi, graan, zaden, uien en bollen e houdt magazijnen en opelagplaateen voratvrij e verwarmt echafdokalen en werkruimten e maakt dóórwerken in do winter mogolijk Lageprije - lage koeten ipotroieumj vetng 12A00 tot 80.000 Kcal/h «typen Oa*ea< OM» USX Be! heden voor demonstratie: “•“tSSaS Qok rerhaur mogelijk WINKELCOMBINAT1J Lekeree en TatofeM 300-344 Goes speciaal voor w hooft hot Bouwfonds een model-woning latei mrichton, zodat a na al kunt zien, hoe uw eigen huis kan worden Deze huizen worden in de direkte omgeving ven de model -woning gebouwd, mot de zelfde indelingox royale woonkamer, vier slaap kamers, bedoel met tweede toilet, zonneterras on garage. De huizer vallen onder de rijkssubsidieregeling hetgeen de prijs aanmerkelijk drukt Voorts zijn er de bekende Bouwfonds financieringsfacUrteiter zoete oen lening met oen looptijd van 30 jaar. U vindt de model-woning aan de Lindeatraat bij het St. Joanna-zWtonliuIa. U kunt hom Bezoeken van 28 oktober tot 1U novombor. Vrijdag 25 oktober van 19.00 21.00 aur. 85 Bektriache apparatuur en verachting Stroom M.V. Technisch Bureau. Lange Kerkstraat >L te Goes - lei. 5855 .Deo hot aMT-artitoetea Hot Timmerhute. Zusterstraat 2. te Gom - tèL 8362 Fa. Ratjetoe Zedeweg 33. te Gom - tel. 8120 Fotoacoaratutfr RwndoHJnde. Papegeoieteea* 1L ie Gom r lel. 6783 Connote verwormingeimMUotie Zauuwaèverwerminge Unie N.V. Mr. F J. Haarmanweg 5. Temeuzen-tel. (01150) 3641 «.mW CHOCOLADE LETTERS L is melk/puur ®U^20r M4H««e4e4H*teMt Nu 4e winter weer veer de 4mr ataM met teaê&Mn die vaar de meeate aameea so erwrlHs zijn, war* bet pek veer O tijd eene een «Me dapen te danken. Duftae daarna U eatt anwêoa- teltfk Keratfeeet besacmn, ala ttegin van eau laag an satak- ki< buwetok. A Dtt tan door an eau vertrouwelijk” aan eoa te BU^endnen» eeM tan* BomiddeUneabureau O. va» Niewweutavaa. «M Enunerlch NV BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN - z>

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 24