witte peper |i vleeskrlwen|i t i SCHEELT TE VEEL! 3 CONSUMENTEN BETALEN G/WTHANPELSPWS! I fe- 1 'zuurkool1 SPINAZIE ^naHaa- SMKaiia I I SCHOUDERTJE Skwwapesï? ff ^ÜQP( BwImkS^Wf tfUWENQt |S™tttSpj7 s|Epgl!r Igoupgele ■meunen ISKNAK IWOfSTEN NMB QDICk SHOP de perfecte «nel- en nleuwreinlging Plaatzand ‘•-Gravenpolder NIEUWE OOGST a MWMGEIEN 2: 'fóG&NSM. PIEPVRlES gUHï 3AC.HC4AANS i Utbr» Was' tQd" I NWUORZWjyS B^^HOUANDSE Nietdiar aen o o HOTEL TERMINUS - GOES t.e. Station Telefoon 01100-750 i 1 GRATIS TYPISTE voor de giroafdeling VOOR HET HELE GEZIN Kom ook eens kijken woyéa&ratie w pittgeoeylon ^F^F de echbe I''"' 'em :i hi f HEEL PON PI O rj 1 460gram .gouden HEEL RONt> poë inh. Stfgtwn CHOCOIAPE dtagekteraejl^^ f v .v ippe«\terrr)i<^K'Tórnciat-Graenbe i GPOOTNANPOSPKtSS! ^9 bekènd merk n" F0ND9WK I D t 1 M 88*7 T< rr9*w- •*0T T™ St - 1 15*»^ 3 1 I DE NCDERLAND8CHE MIDDEN8TAND8BANK N.V. .1 y- al(^zütfxiddtj I r gnatabloos panklaar i /'V tuRUrllf I Garag® De Jonge Ovezande, tel. 01195-236 en 303 1 i - g>: tt K'1 SS*rni1rtT^M?*nd"1 <UUon, k ^T^^.*1DrO<UU,q D «tar eefluo en Korknuf v« - 250 g&m M HEMEN* 4P .s zonder pfb Fa. Refjerse en Zn. ^BKdlr dneoooooooeoeeeeeoeeeedneeopoopoooottol TeWoon 01100-5390 law^jn Mfco h*aeMNlUw4 Tol *007 oa 7700 Tel. 8007 M 7700. Tel. 5007 ea 7708 ■■■■1^^ Nil ook witte trouwcoupé pp—en—e iiooeeooea eoonpeoonoeoo—nJ ad. el. Tramper '**4 r’ rlOOO DE BEVELANDER" I t-. 1 ’Öfc- t - y 'f ■A. Z I. I t 1 e -f r. r I tf V v fjp' a Donderdag 7 november IMO *7- 4- •"*'1 vebgegyte/... i Hts esvï® WWV HUKflKf Door Inkoop In het groot van Antivries leveren wij dit tegen zoor HPSOEPEN-±G k «nMtaiJ.H.aMey.BtaeriiMMrtroMa Gaat: TaxtUih. Meolbroek, L. Ketarut 2* 2ÏS?f!Ék,*,! w- F- Weetatreto k WOheieüaaatraat M. SSSmA CL KtaOMM. ■lOIOIIIh TtaneihraM Botert, L Gew. I* o <t> jPjP- ftftir-^iXAanèai Sr. - W«! '- j ■■•■'U' Ii' <1 I?ij.i.r^ ui ?y-- •'->. idhlilOMdooeode eoèoéeoooo oeoooeéMd»#, Voor eeo aeer apert m woei brwMoOoefcet - BLOmSIERKUNST MZRIom Zollowog 33. Goot. \W^^F/ Telefoon 01100-8120. Op verzoek voorlichting aan huis. V ■I I Loeoooooeeee wel erg GOED dineren bil «Mn QMCK 8H0Fe RECLAME-RKTIE tot 7 december 3 branden on 2 betalen 10% KOftTWra ep -OTrdjarn. dokem eetapdtea houdt ww kleding wlnkol-nleuw V Y vraagt voor naar kantoor te Goes, een Leeftijd 16-18 jaar Type-ervaring is noodzakelijk -J.. Sollicitaties kunt U richten aan de directie van het kantoor, Wijngaardstr. 19. Goes. tel. 01100-7500 -> Waariwen en wanneert Wij geven U maar één ad vies - Hel beste. Voor va kantiereizen per vliegtuig, trein, schip of bus; Wm H. Muller a Co Boul de Ruy ter 14 .telefoon 2322. vllsaln- gen. Vraagt onse progHUW- ma’s. -*•’ Te koop- tgan waa- -automsat en koelkast. 8^* Jacobslraat 32. Ooea. Paoeoaaistraat 13. Gom. «r;

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 22