OONMAN «HE de magneet 1 MODIEUS EN WARM a® IN DË WINTER j.f.hopmans T a.N.v.r reisbureau Grace 7,* TAXI VOOR MEISJES GEHUWDE DAMES I 1 4 - ithïr Zweedse FoiadaHoa hdKtrie t ARHDERG H.Ï. 'S** I J k 17,“ i DE BEVELANDEN PIET HEINSTR.3-GOES UW VAKANTIE LsW—c ,.x Z De Klokkenwinkel v 1968 i' &- 4 4 Zeeland Tours I I 4- 7 due: to KLOKSTHAAT A goes T J V 1 I i 23 1 Ifi |S 4 4 ..oe bevelandcr" -i hi I I F Hier één frit TaodbedrUf J. van Sabbsn - 1-, •i Ziektekostenverzekering van de verzekeringen NCB ook voor U omdat om opgelold to worden tot michiaestikstir of haodworkstor ri 4 4 F itAWW Bovendien: ,MX>® aannemersbedrijf eSOSSHM tig- WIJ geven RIJLES met Opel KadettviOERVERSNELLINC Opel Rekord siuuRVERSNaiiNG Opel BlItZ VRACHTWAGEN Loop niet vorder bel DEN HERDER Speciaal voor U h HOTEL TERMINUS GOES aeaeeeeanneeeeeeeeaeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeMeeMei .i - -lil I. .1—Ire—lil. I» II I ■- j I I M I rerero—A—I m» II AUTO MU. ZRRLAND Bmwvbbm B Y*RtATH*_^\ J lz‘- Bevelenden rjjschelen zijn allen Vamer gediplomeerd (do enigste wettelijke erkenning voor vak- manschap) Opleiding voor alle j rUbewUzen l—utoBimmumMMMBmunupsiBBs, bnaa V 1 hAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJWMMUWUMWMWMV 3 tew, 9Mb— ft OMUt BOMB U ZEXIRHC1O tot EXTRA VOORMUN BMBI. i Kwart«mlp.emlo: MB ’groat '.j A I ’J sy schriftelijk AV partfloa (UcM. /I -X „•¥1 It IB zur-V. f G. Hoogetrate, Kloetinge C. Jan»». Heinkonazand S. de Witte, Wolphaartsdljk Uefet weeprograinme'a Oók ro^ •re wee wk an F to- ▼rObRjeoede besteMtgtag «en he* kedrtf ta msgsWb. depeigfce tussen MT wnr. I t- voer wol. v VotoM ch gestuurd, extra tomdfc V* //.- VBrtroawda toden Ju reportje mot rondo coU wDralow" feel en bram, amkm 104 t/ra 144 mant 104 TdBfaOR 01100-087t-6269 tom don Hoilandarlaan 7, Gom 1 -> Te an kle kippen. De Koaing an In. tai n-iir ■a in. .X "h Wij bieden U hot gehele jaar door vast work to sen modem atelier mot own orettfae atear Donderdag 7 november 1968 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkVWMWMWWWb AH* De enigs wasautomaat <Ba vol- weerag eanadvgeX EawraaSga badWMg m tooh te Megnae- ma’a. Zaar etabiel an leek gaaaaB keHJk varpleetebeer. 1590— extra Inrullpremie ISO. Induatriestraat 7 GOE$ - Tolefoon 01100-7686 Wegens verdere uitbreiding van do productie, nor maal verloop wegens huwelijk on hot toevoegen van nieuwe artikelen aan ons huldig produktieprogramma kunnen wij op korte termijn plaatsen BOONMAN Burg. Andrleaoonatraat X TeL 01106-396, OVEZANDE VMIMGUtOdUUdtA Bmt IS baeiagrograaaM'a. Een grote eapadMb I kf a» taak roaar 00x40 aak KM.— ORMtaMaweaUeto- IIHHHHH Sollicitaties kunnen zowel telefonisch, mondeling als schriftelijk geschieden aan bovenvermeld adres. Reiskosten Lv.m. de sollicitatie worden vergoed. modem atelier mot om prettige stoer vonMr&ngwMlrSt^^ zaterdag m zondag vrij ;i ■■■l wonm—nai ox hu*, tw. W A Ca, ZaUaW X H^JDMOaarf “SE’ÏÏÏS! a»tea»"“a*a*B*K|lte»lb* ’■’«■W taB wr baM» 234SS X’ÏSriMStS: aarauernN Goesa*traatwag 10, '»Grav<. >poider, telefoon 011Ö3-223. FJ4.O R. VAMOR-gediplomeerd. koop: Raogaot RSOrtla De beaM» PKB veer tat I «mnamnean. IgaMe ot eaOatfteUJka ta- rraaen: Malanpolderjboadalx Hat VaoAi-huü. SL voetbalJw»< Yeraeke.. na uur.'Jacobatroat M, Goto,' M MVRLANDM VOOR AL UW ADVBR1BNMBB weekeed aroaa’e, o ariMapedeMeMea ca apecMake wkrterecfceMe. to. Statten - Telefoon 01100-780’ i ssMeoeogooeeoeoeeevsoaoMMMMR» En die mensen vindt u bij een spocleaheMk v Juist omdat die mensen zoveel wasautomaten verkopen, weten ze er ook meer vanaf. En het is altijd prettig om u goed te laten adviseren. Een wasautomaat koopt u per slot voor vele Jaren. Bij ons vindt u ook alleen kwallteltaapparaten. Philips bijvoorbeeld. Een betrouwbaar merk waar jarenlange ervaring en vakmanschap achter staan. En dat zijn ontegenzeggelUk punten van belang. m UHEBT: O Vrij» k»uz» van zi»k»nhui», »p»ct«n»t •I mi MMtorium O Bij ma 2» kla»M vor»k»rino: vrije k«M uit Mum 2A of 2B. - B IMfirjFTi‘-h (faal» rWco. 2^1- O Eon aantrekkelijk» buit»nlandd»kklng. O Een ruima t«go<no»tkoming in do aanschaf-' koeten van kunetledematen. O Onopzagbare pok» van da zt|de dar maatsBwppij O Naott »m ta lage varaakaring. g-jjsp. tepdorwt B Een tegemoetkoming van 200,In do kMtei van kraamzorg h 3e klasM voor personen boven 10 jaar f 81,OS. 3» klaeao voor personen bon. IS jaar 29.14 (max. 3 kind.) 2e klssM voor personen boven IS (om f 75,34.- VXRZKXIRnra NCB om sank vnn esrtroMsen. I-..-"---. -■ - VsrtiSinwnrBam: P BOONMAN, Burg Andrto»aenetraat 28, Ov»zand». tal 01195 498 »n -. BOBRCNLUNBANK LXW1DOBR. Scheldestraat 84. Lewedorp. tel 01198-281. Rekegidtan op aanvraag vertofobow M Tel. 01130-1441 Tel. 01108 375 Tel 01100-6871» A. den Dekker, 's-Gravenpolder Tel 01103- 393 J. Franke. Kloetinge Tel. 01100-7923 J. ven Hom. Goee Tel. 01100-8132 J. den Herder, 'e-Grevenpolder Tol. 01103- 223 Tel. 01100-8127 Tel. 01108- 349 Tel. 01108- 241 Onderstaande ,’i3W Voor zetfatandig kantoorwork zookM wij oom meisje h mat kantoorervaring y ZoWs voor om jong meisje is het worhM voor halve dagen mogolljk SollicitatiM te richten bm t Waterstrat 2-4, Goes, tel. 01100-6836 aM ■annaatiK - Me raitdeasiii Cateraar rast grote Ia geef/groea ee tesra/groea. arataa 128 t/bi 167 maat 128 Rijbewijs A: moto» on eoooter 5 RUbewgs C-E: vrachtwagen RUbewije D-E: bus A. Bauer. Kruiningon A. Dom, Kortgeno L ven Damme, Goee ->■ Te koop: 1 frQxe genacoat 13-11 jaar t 1 blauw trainingspak (met antwoordzegel): Bureau jaar f 10,—. 1 P J_ - ajL Naereboutatr. M, C H P. p c K b b 1 ?t -S»‘ Bijverdienste! Thuia- ■TOffc, huisvlijt, dienstverle ningen. Extra Inkomen. In Incora-77, postbus 43, Veld- schoenen maat 40 t A— boven. lajL Naereboutatr. W,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 21