PHILIPS s •r L' BERCO MANNEN EN MEISJES il iï n M v 1 ALS U IETS INRUILT! De Raiffeisenbank is goed voor uw geld al uw geld. WIJ W—k--K TREKKEN ER ZO AL F200.- BMW VANAF l^rT raRUfgSENUK! Bouwfonds Informatie 169.- Charmant Chanel Complet I RADIO&TVSANDEE r DEZE RIITON AUTOMATIC KOST f 999.- F I g FTV U'l Km I F Ir vl Donderdag 7 november IMS er IMS I •r 3 V rr r V J t r. I I V a GOES LANGEVORST 80-82 GOES WESTSTRAAT13 KAPELLE EEL.: 01102-1350 N.V. Philips Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal - w ..i MODEHUIS i JOE BEVELANDER" Donderdag r novomow o|>OeneOen<>aeQeDonoaonononoDoaoDonoOoDoDeOeDeOeDeDeDeaeOea*Oe Dan heeft u een formidabelelrommelwasinachlne voor een héél prettige prijsl Zeker als u zich realiseert boe hoog de Ruton-kwallteit Is. P. J. Elenbaas met ZeelanoTours nasp WIENER FISREVUE .,C -//ƒ fti" 1 S F F -r l f ;;- 'A V I Chattel... mhhh £e fn betovertnie klank heeft... eengoMeasMOMordeze japonlmantel keaMnatiel De ontwerper kan» Shetland tnré J als ideaal materiaal. Japon en djfj mantel zijn gegarneerd met fantasie KI wol-tresjes en kiest uinde herfsttinten linde en ondrose. De effen japon is geheel nafaarswarm gevoerd. N.V. Philips* Gloeilampenfabrieken SRAARBAMCW MIE BANKZAKEN SPAREN VOOR UW W».H«S» “SSJRf.JfR X I - de OaTan'i^ie B 1 t ,3 i ’A X /I A f i I - i 't ■s jif <1 ■4 i INFORMATIE, geheel vrgMUvand, bfl V 4 A V A - I J b. w Plaat* RUland-Bath Krabbendljke Goes '8 I Wij zoeken voor orae lampanfabrlkaga zawal veer dag- ala" vaar ploegendienst Hat to wratantftg era Mg doze wilt oom te gaan praten bij één van/ do ratal 135 vestigingen van do Raiffeisenbank in Zeeland/ I goon kleding rerkt btj ’/- 'tJS Kloe- n zeer a toch r», vela lletjes. Kloe- rar zijn, reteem, m ken- ■rfl to- t zeer ten les. En x>r de en een i bij net. kolen- onaev. bevr.: zijn 'a en ma-, t ieder- kun je oen in sn van ten om kleding kundige en zijn elfspre- rzienin- goeding 1. teL Modieus Kompas 1 Wapen van Rilland De Koophandel De Landbouw Polderweg 12. Abtskerke telefoon 01103-296 B.G. kantoor Wllhelminastraat 33. - Goes. tal. 01100-7741 w UMKNTUUMEH I de RUKS-POSTSPAARBANK. aafe on 6% rente. BOUWFONDSHUIZEN mot do unieke echrlftelljke kwallteitagaranöe la prak tisch elke gemeente. voor dagdienst Licht werk Good loon Gratis bedrijfskleding Gratis busvervoer Goede sociale voorzieningen Inlichtingen: iedere dinsdagovond Van - Tot 15.45- 1S.1S itraat SS 1SJO-SO 00 u. 15.45- SS.15 u. Sollicitatiea schriftelf|k aan: Fabriek Roosendaal, afd. Personeelszaken, Zwaanhoefstraat 2. Want bohohre om te sparen kunt u daar ook terecht voor al uw andere bankzaken privé-rekening. een 3'/2 rantodragende rekemng, in het bijzonder voor hen die bet salaris giraal krijgen uitbetaald retadeviezon voor zokelijfce en prtvédoeleinden. effectentransacties krediet- en voorschotverlening aan personen en bedrijven persoonlijke leningen verzekerd oparan. De Raiffeisenbank gaaft gntoB an v^htyend wk^.. jP al uw financiële aangelegenheden. De Raiffeisenbaait la^aad w^>«ewgeM ta m< patd 5% rente. «tichtinflskostg van uwr wo^ng. O<* nTPM »-» 4. „mak. o*»™"* «onlngwetwoningea BELEGGING van uw spaargelden In voordelige BouwfondBCOuponachuld- brieven, rente 6s/<%. J A {i 'i --- Hotei-CaM-Restaurant Adres Hoofdweg 40 Dorpsstta.'. Markt SS

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 17