I E 695, 298, 298, 1198. vrtau I en zaterdag 9 nov. tot 22 w geopend t axel Mr I r vin ok oieiw gedeelte op 8 november om 2 ur mentalen Ie prisKOMPLETE SLAAPKAMER •STAL! 2e pisKOMPLETE EETHOEK 3e pis MOOIE KLUB 4e pisHAARDBANKJE 5e Lm. 15e pis1 TAART YERSEKE Tel 1823 VRIJ ENTREE VRIJ ENTREE GROOTSTE SORTERING Ji Ook Uw slaapkamer woning textiel 4 STOELEN EN TAFEL speciale pr|Js KOMPLETE SLAAPKAMER speciale prijs N. KRIJGER - GOES F j I OPENINGSREKLAME 1 BANKSTEL 3 klenren speciale prijs POLYETHER BEDOEK zeer lage prijzen enz. enz. TAPTOES 1,21 I SLAAPKAMER speciale prijs 1 I VAN wÓhCKHUIJSE PERZISCH KLEEDJE SPECIALE AANBIEDING Ivroawelijke kracht g?L“?sKjtMaaadag gevea wij mi Vleesstant VOO* MBIMR BAN BM00P#MJB Firma J. M. de Kok m Zi Fa. C. Oraije, Gks Hier de Modehrolkslageiï 1 'T Nu du 011S5 2010 (3 lOnae) a I PFD7KfiN KI FFDJE >r 1968 ,DE BEVELANDER” h h i k I K z/ 1 vraagt een SECRETARESSE van 8 tm. 16 noy. kan iedere bezoeker één van onderstaande prijzen winnen I* voor Donderdag 7 novembgr 1968 3 I M.LOEVE Beestenmarkt 23 - Goes f eeaa»aa»aaaaoooooeae»aa»«a»»oooeooo< TUINCENTRUM „MAGNOLIA” 9 Nieuwe vlees var lat Ie van de Edelslager 11 Zuid-en Noord-Beveland A71 I »oooooeoooooooooeoeooeoooooooo»o»o< Voor o meer SPEELGOED beter SPEELGOED leuker SPEELGOED; goedkoper SPEELGOED 14» eeeexi i»ooooooooooooooooooooeoo»oooseeoooeeeeoeeeo»bei JL I - wij. I J»»ee»eeeeeeeeee»eeee»eeedeeeeeeee»< hierbij tonen wij u een van onze leuke solide eikenhouten eetkamers magere varkeeaiappea i Wij hebben een reuze voerraad randt' varfcene- en prime jong paardevtoee. ABaa oog voor do k bekende lage prifzea. Altee eigen e*aohBng. I Donderdag 7 november '1968 MMAM^^M^WVWVWWVWVWWVWWWWWVWWMMAMMAMkM OPENING - - -A .•■■/•- i I b. i ^3 SM J Mr V 1 .'W ?-■ f I 4 i Reserveer nu reeds Uw St. Nicoleesinkopen Wij hebben voldoende bergruimte BW UW EDELSLAQER Kreukalmeritt S, tel. 8067, Goes. PAAUWE's woninginrichting AA. A. de Ruyterlaan - Goes - Tel. 01100-5640 Schriftdijke sollicitaties worden gaar ne ingewacht vóór 15 november a.s. t^ tijdelijk i stuks tl Garrwd grammofoon met versterker »x t Sik— Stroom W V.. L. Kwkstr. ti ll. Oom. tel. ei ici mm. m S uur 0;106-S74. Eisen tech n. dienet Te koop: oliebaard. Wil helmlnastreat 10, Oeee. -► Verkoop en reparatie aDe elektr. «pp. Fa. een Drtei Pattfnwvg te, Kloetinoa. tel 787*. NYLON VILTTARIJT b.v. 10,— per m2, Verder de meer luxe slaapkamertapijten op kamèrbreedte van 59,en 79, per m. MO gezellig en warm met ons slaapkamer- tapijt !$v. JABOLITA 6,90 per m2, (ook In kamerbreed) i Goes, Lange Vorstatraat 50, tel. 5063. k Is een blijvend sieraad in uw huis. k MEUBELHANDEL EN STOFFEERDERIJ FRAANJE-GOES Pspegaaistrast 7. Het te NU de mooiste tijd om te planten: ROZEN - MEESTERS CONIFEREN BLOEMBOLLEN Wij hebben een prachtige sortering. Loopt U onze tuin eens ep, het verplicht U tot niets. TULFCN - AANBIEDING i prachtige bollen in 4 kleuren. 100 voer f»,—. to. V. WED R, DC JONGH. Ook towering via onze agentschappen. Stroom N.V.. L. Karkstr IV tf. Ooea. tel tins mm. na a uur Sliea-m neae toefen di.net Bteunsolan near maat ook ap dnkteraadvtea. ABe veeU eometon in oorraed. Voet kundipe adviasan worden sratis reiatiakt Martin Wij mana, madlaeh eadtpl. roet- kundis- Bcboanreparatiebodr vJl Van Uiten. L Vorstatr IS, Oom. -► Voor *t veeen dar aeboor- atanen peUeve U sfafe te wanden tot Hnpman*s •choorsteenv'.seröb.dr. Ooaa ’a-H. H. Klnderanstraat Vt Tulpatmet M. tel. MW. -> Hana van Hove voor Uw kook- an »ei wonntnm toestellen Ttdpetr. te, Goaa telefoon am Gevraagd damettapttor Brieven ander no. 45-4 van dit Nad. I ié»è»4eó»ó»»»e64»»44»»»»d>»4666»»»4+; I Middelgroot bedrijf in Goes vraagt een I 11 voor administratie en hup bij de verkoop. Liefst boven 18 jaer. I I Bij gebleken geschiktheid loon per 1 maand van f 450,*s maandags Brieven onder no. 45-3 bur. van dit blad. Magere runctoriappea per Me i Dtatedag eaae welbekende OCNAKTOAQ 500 gram tweede 500 gram TeL «Md «Mi, Wa TM aa 7BCL Boes. Komt eens kijken bij o Voorstad 5. Telefoon 5766. «ooo»oo»ooooooooooo»ooo»o»»o»»»oe> b Een mooi oud

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13