WKi M* j FLOR El single-8 filmplannen? VROEGE SURPRICE! BARSAVORB BAZAR BARSER „The Light*” THE SHERATOR STARS (Gezellige muziek voor Jong on oud). J. de Roo 'weg 55, Kruinlngan q|ibfQQo Q1 lirLi^n nieuw! x Varilux glazen BARSER eeo verkoopster of leerliRg verkoopster c o"J: „BE BOEI” GEZELLIG BARSER bJJ kaarslicht Hotel „De Korenbeurs** te Kortgene :i Belangrijk Kachelnieuws E. M. Jaarsma Haarden HeteMe ,allor dingen is nabij gekomen. Komt du* tet besinning on wordt nuchter, epdat gij kunt bidden. GOES r V - ’'"Mi'- ♦»»»»»»0»»»eooe»oeeeee^ er beter ultzlen! BRIL J - I Ingle G 4 ZJO- EN NOORO-BE Vfc LAND ADVERTENTIEBLAD V 32 4 4 4 Vave-depet Zs bland Warmte koopt U MJ ItateemltatahliORbee Advertentieprijs 22 ct per mm. Veerpogta* tetebol tartrf/ Ctertraattartaven op Voor teuten in tel. op advertentie* *ai Peter and the Rising Four MdtePkH wVba VataNT' EGIN stoffen r Voor z bruiloften, feesten, Cees Hodgesteger AFSCHEID 1>eee»aeeeoe»e»+*fre»e*»ee»d*aoa*gaa vraag vanavond of morgen 00Q ^.«xxnv.J S POEDER - CREME - OLIE - ZEEF Soeoooeeeeeeeoeoooeeeeeeeoeeeoeeeooeo partijen INT UADDE VAN DC L.VODSTSTD. „The New Black andWhltsM van Café-restaurant „In de Wijngaard** I! (Uivoering Harmonie „EUPHONIA” - - leeeeoeegooeeeoeeeooeeeeeeeeeeeeoeoeei f 1 J. SCHRIJVER*S stoffenhuls - Goes 4 CARON GUERLAIN GIVENCHY CHANEL Parfumerie VARBIEMER „TaVeRnE** Hd sa' Dta week 24 pagina'* •4 r !i I •a OPTICIEN I 4»' «AMnpoowTamAAT a. eoes. m. «immbm 71 „DE HUNS VAN ORANJ8" GOES i ZATCRDAG NOVEMBER I i ri SERVICE ft ZATERDAG NOVEMBER J- i) OPTIEK FOTO HLM tetetetete a OPTIFK ZEISS BRMXEGLAZEN CONTACTLENZEN Vlfrar.tr (4. HainkaaMaad Tateteee Ot 106-663. Advertentie* worden tot wooMdagmiddag 12 uur aanganoman Na «uccesvol optradaa in Engeland t*rug in ..Da Boat" All* stoften mat volledig* kwatttaitagaranti* •ONMJUNK val* aktaala kteuren 80 cm braad 14.00 Scho»ndfjk»»diH< 6. Dri«w*QM (ZJL) di* stoffen zijn dit i coHactia* in hat 20» Jai Opteag I LNtgava an druk.: Fa. Drukkerij .Da Phoenix’. Voorstad 24. Poetbus 5. Goa* Telefoon 011004015 b*.» 0300-6034. Giro 3 26 37 Edisonstreet 3 - Goes CREPE GEORGETTE zuiver scheerwol in prachtig* kleuren Knippatronen: Burda. SlmpOctty. Herbfllon on Vogue (mot da vetege gratia knipverzekering) 100-8308 i, bpouteriein, m.M.v. r seal Jteateadte". Haaaamart .grpategattK Haamaaartaa Boys- Aamrang 8 uur (Einde 2 aur) AMb^jrmvbor line* M vrecMavto’e tractoren dto»ela KUNSTHANDEL Lange-Voretstreat 45 - Goes Telefo Grote collectie: houtsnijwerk, koper, keil onyx. siersmeedwerk'M GROTE GROENE KRUI* la bet DORPH'JIS ta PILLAND-BATH. ep 6 ea 8 november 1068. ZATERDAG 0 NOVEMBER TREVRtA 2000 WEVENfT MANTELSTOFFEN* WEEFJERSEY SHETLAND LODEN STOFFEN COUTURE STOFFEN Telefoon 011004310. MteMMteMMtaMMBSMMM ZONDAGMIDDAG MATWEE aaa 3-7 aar m.m.v. Hammondorganiat. van da aerate collectie winterstoffen. Niet meer volledige coltocbee over gebleven Meuren en diverae restanten, nu belangrijk in prije verlaagd. 160 cm breed 17.00 14,06 12.80 .150 cm breed 16.80 12.80 150 cm bread 20,— 16,— 12.60 90 cm breed 3,00 140 cm breed 12.60 10,— 140 cm breed 12,50 opening of later sis gaavH^moge M. TOET, H. TOET-ENGELHAROT WEagnitekait 6446 BOES-Tof 6470 1 Een grote keuze In onze moderne zaak met de 1 boete service en SNELLE LEVERING. 18 maandon vodsdlgo echriftelijk» gareatto 30 40 to KORTOM i Atag Bockera Bonraad Bocal DRU DRU gazar REPARATIE *a Heer Hendrikakinderonotraat 10 Tulpatraat 28-34. Telefoon 6790—6263. van de nieuwe collectie, feoetelijke. decembei jaar heel apart, heel feeatelijk en in heel kt( atottenpaleia. TE KOOP: 1 BMW.-1800 bouwjaar 1966 1 Cltre«n-2C.V. bouwjaar 1966 1 4-p*rs. tawrcarovai (A-Une), ala nieuw 1 hohanhnni Anular 5 P.K. nlouw Voorvorkoopavond donderdag 7 nov. van 7 tot 10 uur. BAZAR vrijdagavond van 7 tot-10 uur. zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur. zaterdagavond van 7 tot 11 uur. Vele aantrekkelijke koopjes (denk aan St. Nicolaa»), enorm veel prachtige prijzen, bijzonder leuke attractie* voor jong *n oüd, 0,6. rad van avontuur, ballen gooien, echiet- tent, verkoopstand. vogelpiek, grabbelton enz., enz. Zondag 40 Mvambsr BARBER in de Jeugdhoeve 's-Heeranhoek, met „Les Ideles” uit Vlissingen en een Boerenkapel t.b.v. de Carnavalsvereniging ..De Koenkelpot* „L. DISCO 1111 BAL??? "t Zaterdag 0 november 8 uur FOTO FILM GOES Lange Vorststraat 57-63 - Tel. 0 1100-7251 Het nieuwe Varilux glas te een speciaal glas met sen progreeblsve. verender lijks sterkt». De sterkte van hot glas loopt geleidelijk zonder echokken op. U ziet op silo afstanden scherp. Niet al leen In do verte en van nabij det U acheriR maar ook ep aio tueeen-in-Bg- gende afstanden. Bpvendion te Varilux een mooi glas. Immers men ziet geen SotmmmwwSmUBmmQSSKt Gaarns govon wQ U alle voorifch- ting on wolUcht te Varilux ook voor U bet Ideale brilleglaa. orfcast Aanvang 7.30 Uur.^ ap damterde* 7 Moesteer 1866. D* opMing werd verricht deer de burg*m***t*r van Gosa, da i dlIachtten heer mr F. G. H. Huber Wij zulten het zedh-ep^wbe steRa» e HMbm da - ~r J pas» .uMWn,.- - ep saterdag abveeteer 1668 ta HET SCHUTTERSHOF te Gees. Dir.:-de heer Philip Fey. i Verder werken made h*t bekende cabaret 'gezelschap „HALLO HALLO". Na afloop BAL. J Aanvang 20.00 uur. Entra* f 1.50: na 23.00 uur f 2,50. - ii Leden en donateur* vrij* toegang. Aan de donateurs worden geen apart* 1 uitnodiging v*r*tuurd. Het B**tuur. i FLUWEEL .20 modatjdten 00 cm ta< 18,80 •vaarm opgeno^en he* fPB—I I I r.^ >èp 668» >6600 Met zijn enorme sortering Etna EM Jaarsma x I Peetere Verena Vulcana AANLEG In onze Modezaak komt wegens huwelijk een plaat* vrij voor: Wij bieden Ut een bijzonder prettige werkkring. Vijfdaagse werkweek. En een zeer hoog salaris. J. BRCXM/ER - Lange Vorststraat 67. Telefoon 6604. ta-M. No. 46 7 november 1068 dh blad 23.436 exemplar*» Wolf aartsdijk 1 j er-w er L. Vorststraat 57-63 - Gom L Telefoon 01106-7261 tooooeooooooeooooeoooooooooeoooooooi 1 I; Naast BECKERS, BENRAAD, BOCAL, DRU, j; ETNA, NOBEL, PEETERS, SIEGLER en jVULCANA haarden vindt U nu ook t /.a- - K in do toonzaal van Merison. Nu nog meer reden om binnen te stappen. En....,..’., het verplicht U tot niets. Kunt U I! niet direct besluiten? U komt gewoon een J keer terug. U bent dan weer van harte welkom 1 Levering echter via de erkende vakhandelaar. I k o H Toonzaal geopend van 0800 uur 12.00 uur en van 1’3^00 uur WIBRISON 17.30 uur. HV^GP^IIH 's Zaterdagsmiddags o 13 30 uur 16.00 o Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal ven zonden. 1 Petrus 4 7. Inzending V,E,7 A Vosmaerstraat 6, Goe*. VOOR EXCUMBVE PARFUMS Ktokstraet 10 - Gpoe |e*ooo*e***oo*oooeooooe-oeoeoo*<*ooe< „GRANADA-BAR** KORTGENE Gezellig kaarslicht Apart* muziek Intiem Vrijdag, zaterdag en zondag geopend Hoofdstreet 36 - Tel. OllOWlt ----—te Dorpsstraat 82 HC1NKKN8ZAND ■vsch Advertentieblad** BROCAAT •part* dessin* met glanzend lur*x 90 cm br. vanaf 12,00 r een zMr grot* collectie 90 cm br) 90 cm brbed 030 16.00

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1