B TRODi jll Hollestelle n.v. 1 tp SA NS SOUCIS Bw g^B PHILIPS INCUMATTC. HIER IS DE B WASAUTOMAAT VAN DE TOEKOMST 1111 Zó goed, zó modem-dat moet ii PHILIPS zijn! MuWh - r liiiiiü o monteurs en hulpmouteun SANS SOUCIS „DE HOBBYHAL” SINKE-DE GRAAG -bnkiteltai vanaf 298,- SINKE-DE GRAAG -aettoaba vanaf 200,- SINKE-DE GRAAG bergmeubels vanaf 175,- SINKE-DE GRAAG -vloerbedekking vanaf 5,95 p.m2 SINKE-DE GRAAG - woningtextiel Hardboard, zachtboard, triplex enz. Schoenmakerij HILLEBRAND Firma C. ORANJE, GOES H. S. Drijfhout, Boomkweker, Goes Post en huisadres Trompstraat 25. tel. (01100) 5888 t KOOPT NO OW DEKENS das koopt D oog voordelig;! b’v. primo rtoefcdekee Mn kant ruit Mn kant effen 08r— DWae met wobnerk vanaf RB l 12,75 p.m. Z__ Gücs b slechts 17,50 Donderdag 81 ©ktobgr 1WM Donderdag 31 oktober 1008 DE BEVELANDER** 1 35 1 HMrdbankjM vanaf 12,90 i. 39,50 Starkussens v.a. 3,50 Klokstraat 7 (tljdaigk Mg plm. 2 weken v.h. WoMerman, Grote Markt, Goto, telefoon 1703 Wij demonstreren op het uur dat u past. Maak oen afspraak. ik VERKOOPSTKR HendrQcss’s carrosseriebouw lasser leerling lasser timmerman leerling timmerman tiener bureau teak uitvoering GOES LANGE KERKSTRAAT 1M7 TH. OHOO-M95 evonde na 18.00 sur, tote 0H0S-S74 Salontafels afro teak, mot onderblad b Mlmlsets Vi Skalleer ZAAITARWE iggggiosgsss—ogggg—s—s—sssggga pegeeeaoaeaooeeeeaegggeeageaaaaee MMoeeoeoooM leeaaoaaaaai eeegaogeeeeeeoeeeeeeeeeeoeeeertoee -. <tordi|nstof 2,50 p.m. (120 braad) leuke doeein. eeeeeaeaeeeeeeaeeeeeoeaeeeeeeeeee. yeeeeaeeeeeeeeaeeeeeoeeeaeeeeeeee TsfelkMeoo dp ssLrg, 0509^99 bar IMG PARFUMERIE >ooee»ooooooeoeaoortoooeoooeooooooaooooooooeoooooooooe 1eeeooeoooooooeeooooeeooaaaoooeeoaooóeeeoooooooooGeooi1 PMUKCCBM-DEEHtm WAÏAVTOMAAT h ■EwrwniiN rnnwniUTRT Ij UrVilr T I i :n r v>. j «i iï Parkeren bij da kwekerij. POOP I. V j' y uw deposltair jh GOES. Lange Kerkstraat 36. Tel. 01100-5355. ■MMIKj :s k AA. A. A Aa kA A A Aj ll-k I «NI 5 ,j. oaaaaaaeaaaaaoooooeao* Fa. Sater. L D. aa C. W. vaa Damme K< tal Voer aan neten vriaaMJk meteja la eaa prwtMge plaata vacant ate 5-daagse werkweek. Goed loan. 3 weken vakantie per Jaar, vraagt Marcontetraat 7. Goes. Telefoon 011M48M. Leuke <•- i ',b i' Uw bezoek of schrijven wordt gaarne tegemoet gezien door Gedurende het plantseizoen dagelijks verkoop op de kwettert. U kunt zelf do planten uitzoeken, ook zaterdage morgana 12000 blom- en btedhoeotere w.o. 3000 Berberis te art 1200 kanNaren. 30000 boa M haagptaoten. 1800 wdge^ MtespteiMaa. klim-aa stndkroun, anz. enz. VERZORGDE SCHOONHEID, SPECIAAL VOOR U MET KO8METIEK I» b' l' vraagt voor haar afdeling verwarming Sollicitatlea te richten aam s voor doe-hetzelverg 140 breed vete kleuren In voorreed slechte Schoonheid uit BADEN-BADEN. :or|gene/Wolfaart»di|k tl 20e tel 215. alle gangbare rassen uit voörraad leverbaar. Hoge'ktemkraeht PHILIPS weemkUM» Net e, wa «wuvtahk we Ml *40 rsiNartr. MN| iMsirticti wN wigmp ft. Mrtta* W te Asms m vaRftsM teveoMri Htert wsmmmn 1000,- ©te UeNnitetestewNwmifM- C. Wisse. Bierkade 7. Goes, tol. 8882. Wat Ie voer U gemakkoUJker dan een zaak dte M compleet teil Mowwe vorm, goed Heel IrtOm wwtart - Md te paktnch. MattaRter u Mn an U teem Schuin rtBBsdB WssMboi 205 hrOtrs ^vAiabMwtee IncKswtic Strnduf 799 md Philipi inruite«M wa 1100. teteatk te laat OM,- Mrtp ■M Ptep» MdbnMia van 1100.-. SÜÜfiiHH In elk gewenste maat LANGS KERKSTRAAT 40 QMS I' C 7 o EN H1LL1BRAND VOOR AL UW •v r, TAA88NREFARATIR, Ganzopoortstraat 17 - Goes Voorstad 3-5 Telefoon 01100-5708. TW»ak 23 t.m.' 20 okt. MM Jeboron: Johannea, a.V," C. 'L. Punt- en C. J. T. Adriaans» te.Goes Edwin Cor nell» .v. J. de Mol en E. M- C. de lon*e te Goee. Iman Adriaan, S.V. J. Fi- Uua D M. Karelse te Wissenkérke. Jan Jacobus, vv. J. M. Witte eo J. A- C. van L-,,Z- ciaeua, p.é. J. van den Boom en F. M. J... EUch te Goes. Bianca Wilhelmina Maatje «Lv. J. M. Zwemor en J. M. Slabbekoorn te Wiaeenkerkn. Marinua Maria, s-v. F. M. 'Alderman en T. Wielaard te Goee. Hetana Cornelia. d.T. A. X Boogert en M. Behorst te Boroaete. Johannes Jah. tv. J, Bouwenae en Z. Kortgene EMoRp< woeeon zondor zorgen. Do went van 5^ duizenden huisvrouwen wordt nu vervuld met do ASte Philips CC 1000 - mot een centrifugogang van 'y 1000 (I) loeren por minuut Een technische voor- uitgang ven belang, die alleen Phillpo la gelukt En alles automatiechl VOorwee, hoofdwas, /M 4 x spoelen, centrifugeren. Simpeler en beter kèn I niet E4n knóp voor 15 waeprogramma'e. y Zeer stabiel, ook tijdens centrifugeren. 7 Hmm D® wasmachine, die u altijd al wilde hebben 1599,-. «Itvanrt een hoes Inruilbedraa I terug voor uw oude wannarhlne l 180800 »GOOOO»8SMS.*0OOS8SSS0S008S8M88QS00QeiMM8mmM< I-. Kwekerij Nieuwe Rijksweg'e-Heer HendrioUnderon 2 km af Goee. X -Een volmaakte schoonheid met SANS SOUCIS systeem- kosmetiek, De ?ANS SOUCIS kosmetiok bevat bio-dynamische werkstoffen uit frisse planton en geeft oen netuurlijke, verjongende huid eh schoonheidsverzprging, •Het SANS SOUCIS systeem ia persoonlijk afgestemd op een normale huid, een droge huid, een vette huid of een rijpere huid. -1 AaBe. wol vanaf *4^*8 Ook ockteMmeeSea eaderdakoao voor natuurlijke gezonde warmte. antMkeuma I allee bij Ondertrouwd: Plet Joris Gerard ICaaij- steker 24 J. te Goes ee Marte Adriana Maatje Heijnsddk j. te Goes. Cornells Arij Nieuwdorp 13 j. te Kapalle en Ren- drink Johanna Openneer 21 j. te Goee. Gehuwd.' Peter Dorotheue van de Hoef 37 j. te Petrolea (Canada) en Sara Karelse .37 j. te Goee- Overleden. Jacobus Andries Dieleman. 30 1. te' Wlsaenkerké, echtg v. D. M. Karelse. Simon Blrkhoft 73 j. te Goes, wedn. van V* van Wijk? Blsabeth Cor nelia Bierens, M j. te Goes, wed van N B van der Maas. Willemina Ce aal «3 1 je Vlieringen, wed. van M. Barentsen Hendrik de Reus. 4» 1. te Goes echte van -A. M. Geachtere Krina Cooman. j. te, fcbben Kruiningen. Thomae Fran- Go^ wed J j. p UpHjn Jacotrn- - -- de Jonge. 7» 1- le Kapelle. wedn van J van Strieh Marinus Geeroe. te j. te Ones wedn. van J. Louwerae. Jan van den Dorpel. 84 j. te Hetakenstand. ongeh Johanna Margaretha Oetjs 1 mnd.. te •a-Heeronboek Mart. Elisabeth Dubois 77 j. te Bloemandaal. «eh gew met J. P Cijsouw. Machiel Jan de Kok. «4 j. te Goe*. echtg. van M Stroosnilder Marinu» j. a. Wagenaar te de Noótjer te 1. te Wissenkerke wedn van K. C. Meulenberg.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5