20 TOT 30 PCT GOEDKOPER KOPEN ZÓ s o/& 7O/& l i J van den L Tref£erl*T PYJAMA’S 3,98 BONNETTERIE 1,75 2,50 2,95 Zoekt U ’n look en waardevol kado? U SLAAGT BIJ ROOVERS, L VORST FLANELLAKENS PHILIPS OORZAKEN VAN HOOFDPIJN nergens goedkoper PANTY NYLONS OVERHEMDEN STROPDASSEN 5 en 6 gulden goedkoper Profiteer er van 9,95 ij 1599,-inrsil 300, Philips indimitie 4 ONDERJURKEN wasmachine cclOOO Onze lens... mooi goed, maar dan voor weinig geld k l’alkc extiel jonge administratieve kracht Lange Vorststraat 47 GOES Lange Vorststraat 47 GOES 4 o De jonge generatie W' Donderdag 31 oktober 1968 C „DE BEVELANDER" Donderdag 31 oktober 19M F v< •en veel voorkomende klacht F? LANGS V0H5TiT»6N-G0gS Drukkerij „Dé Phoenix” rt»J Voor al uw handelsdrukwerk Boekhoudburoau BLEUZE 4 4 4 kwaliteit sinds 1903 houdt van’t moderne Markanten leven en schoenen van stabiel-manlijh deze tijd. Doe het ook en van karakter. draag deze baf er. f.26,95 f. 29,95 j 7 i A leuren i 1 I Gom, Lange Kerkstraat M. TeiefoM OHOO-83M. .*1 BYOUTERIEDOOS, BYOUTY CAM 1 Jorzollno en Rheumanella leuks T1ENERTA88EN i. CUPPER M DIPLOMAAT TASSEN POETS ETUI S, OVERHEMD ETUI S TOILETTASSEN 'S. POEFS leder of skai niet opbergruimte KAMEELZADELB GOES k f. 29.95 k J droogeffoct ais een centrifuge f.26.95 VI derende boofdpijn, die voortdurend en ge- vaar Ganzepoorfifraai 21 .- Gees r. 1 4 H' GARANT Ook voer U brengt ..Lucia'- ^rlQa pakje af japon M natanrSjk bij en r en Kr te Mjne g eeni kennis j •chtynML een beeft Ttjduak 'Jeborv C. J. 1 oelb lange. I lius Jan Ja van 8a ciscua, Ellch t d.v. J. te WU I LANGE VORSTSTR. 77 GEVRAAGD: SoNIcttaties te richten aan: Vlasmaritt IS. Goes. lijkmatig aanhoudt Het is een verschijnsel dat zich ook wel voordoet bij mensen die tijdens hun werk een verkeerde houding aannamen en uren lang met bet hoofd voorover zitten, daar bij dikwijls turend op wit papier. Dit leidt dan soms tot oen samentrekken ware verstarren en óok bij een ontspan nen Vesten, rokken, pullovers, truitjes, twinsets in meer dan 10 soorten, effen on fantaeie, in alle modekleuren BE ONZE ETALAI -• Treffer Bol-O-Fast 11,00 Velour weekenders 0,05 Wollen puü-polo s 10,00 Helena M. Ba z..v. J. Kortge I dames pyama’a In brushed nylon, pracht kleuren I UXim-Supen -► Bi •eis,., t borduurwerk van Alles voor zo'n moderne omlijsting I I U krijgt dan 'n nieuwe wandversiering 11 Vraagt vrijblijvend prijsop gaaf I Gratis ZUverzepeli I I Korte Noordstraat 11-1L nxim-supen -► Wasdroger v.a tijdeltjk fm-. Stal X» Kerkstr 11-17. I Te koop: 1 baby-sit. tevens autoateeltje. Breitner- I straat 10, Gees. TeL 0787. I -► Jagersjasjes voor meisjes I en jongens, loeft 9 jaar, |f«0^, met kleine stijging, prijs en kwaliteit pt in t Beva-huls. K, Goes. HANDTASSEN in leer of skai met bijpassende handschoenen 4 Middelburg. TeL Wh -► Te koop: Opel Kadett type -M en VW 1800 en Re nault 4 L, beetelwagantje. Inruil - financieren. K. J. de Laat, Bankertstraat 10. I Goes. Telefoon 74St- -► Duizenden heren terienka pantalons klaaeieke en mo- derne modellen, veie k><u- ren en kwaliteiten.' prijzen f 10,90 tot f40,90. Vergelijk prija en kwaliteit en U koopt in *t Bevahuia, L. Vorst 04. Goes. mens of hij beeft wel akt met dat nare ver- schijnsel, dat we hoofdpijn noemen. De oen heeft er eiser last van dan de ander, doch in medische kringen moet men helaas constateren, dat het aantal klachten over boofdpijn voortdurend toeneemt Niet minder dan IP/i van de recepten die apothekers ontvangen, zijn beetamd voor fevertag van medicijnen ter bestrij ding van boofdpijn Gezien het veel voorkomen van hoofd- Ptjnklachten ie het wel eene iatereesant na te gaan wat zoal de oorzaken van boofdpijn kunnen zijn. In de mediae be wereld weet men, dat een patiënt met serieuze hoofdptjnklachten uil syrtutiirh moet worden om er besteen zelfs speciale brochures over „nex noorapyuonaerzocK Men kent een groot aantel oorzaken van ddpijn, maar vwachUlende daarvan zijn aaa elkaar verwant en mede daarom, doch ook om het geheel eenvoudig te benden, zullen wij de hoofdptjn in drie groepen verdelen. Tan eerste hebben we dan de boafdpijn die optreedt wanneer we ons op een feestje te druk hebben ge- maakt en.'tets teveel hebben gedronken.' In hetzelfde vlak ligt de hoofdpijn die we krijgen wanneer we te lang naar de tv. hebben gekeken, of wanneer' we slecht hebben geslapen metnare dromen, of wanneer we verkouden beginnen te wor den. Over het algimnn is deze boofdpijn vrij eenvoudig .te- veadrljvea. Wanneer men oen pijnstillend middel Inneemt én een kop zwarte koffie drinkt ia men meestal de volgende dag weer fit en is de pijn verdwenen. De tweede soort hoofdpijn is die, welke" het gevolg ia van geestelijke spanningen. Als gevolg van deze geestelijkr spannin gen trekken de nekspieren samen Zij drukken op da bloedvaten an de zenu wen en hot gevolg hiervan ie een den- Bontajaals. de grote mo de. Imitatie fl4J8 - f 17.98 Echt bont fM.K - f199.— Mats - Visser, Fapegaslst r Goes, tel. WIM-tMI. -► Autoverhuur socdsr chauffeur alt-risk ven VU olezwtr. 78. Goes, tel 8SM k*. ii-ij, irtee, te!, na uur 81109- I SM. Mpea teopa. «aast voiautomaat voor'n nar aantrekkelijks 4 prijs, roede vanaf f 799,— on f 200,—e 4 inacitins model schouderband on ronde hale, in vele kl De oerste volautomgat met hetzelfde 4 L. Vorst I -u Prima kwaliteit hygiëni sche gummiwaren. hand schoenen enz. Prtjskourent gratis proefmonster worden I op aanvraag franke toege zonden I „Fata”, postbus M I Middelburg II I -*■ „Het feesthuis”. Dinsdag 19 november openen wij ons pand. Nieuwatraat 35, in feestartikelen. A. Prtncen - Goes. Nieuwst roet 90 - Tel. 01100-5403. nan houding nl< In die gevallen frissand bad a_ wanneer dat nog niet voldoende helpt, kan wat maaeaga uitkomst brengen. Hier bij moet de nel en da bovenzijde vaa de rug, achouders an dergelijke, goed ga- ■iammvB' worden. De derde oorzaak van booMpijn ia de sa gevreeaite saigratae. Da mensen die hiar- n lijden zijn beeltat atat te benijden Migraine is te herkennen aan de volgen de punten. De lijder hoeft haal veel hoofd ptjn en wel gemiddeld ao*n drie dagen per week. De pijn doet aich voer aan Mn kant van het hoofd en gaat gepaard met een gevoel van misselijkheid, neiging tot braken en vlekken voor de open. Wie aan migraine lijdt, dient zich zeker onder behandeling van eed arte te stelten Men beschouwd migraine als een erfe- liike ziekte, want te da meests gevallen lijden ook Mn of beida ouders van de patient aan deze ztekteT Hot koost voel voor bij intelligente mensen uit gegoede mUjeus. Natuurlijk doet de wetenschap iaf best om ook hier te helpen, maar een afdoend geneesmiddel is nog niet ge vonden. Wel kan de arte hot lijden van de patiënt wat verlichten. Maar da ter beschikking staande middelen leveren niet in alle gevallen goede resultaten op. Men zoekt echter verder en ongetwijfeld zal men eenmaal aover komen, dat de ras set gevreesde van alle hoofdpijnen geen pro bleem meer vormt on dat Itjdeee hieeaaa ook kunnen woeden sssmom. r uw foto, plaat, l, schilderstuk of bij ’t Jantje bij dikwijls turend op wit papier. Dit allee leidt dan soms tot oen, saniaiiti ebben van de nekspieren die op den duur als bet ■iet maar willen ontsponnen. 1 ia meestal een lekker ver bad al aan goede remedie en

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4