PHILIPS l VERKOOPSTER ■l’ de magneet MANNEN EN MEISJES L Bouwfonds MAAR BIJ ONS BETAALT OER EEN STUK MINDER E VOOR - DE VLIJT" Het Bouwfonds nodigt u uit voor een bezobk aan de show-woning in Goes Denteuwe PM IkWitHdrt zigzag N^bampg aaaaeaeeeoeoeoeoeoeeooeaaeeafeeeeaeaei PFAFF 819, ristona r i f i C.V.-flttMN? evtn Mlea! Hollestelle H1IM995 '5 RADIO&TVSANDEE Q HONDERDER REGENJASSEN BEÏA-N0I8 CJI.V.viRhlLC.B. ’s-Heereflhoek ARISTON* SUPER-TV OFFICIEEL KOST I 1 "n ;T 9 .wwk »JBWr t-w w Tours i 7J: W* hebben Ingerulldi e*^ Donderdag 31 okfcrtsr i96t Donderdag 31 oktober 1968 „DE BEVELANDER” I Infl ‘4 lX Pt I F* l. F H KL0KST1MAT9, I Zeel I I 1 t J •jOES ■3 _Z I I >3 P. MKLSE '.'’I ook maandagmiddag voor u geopend t -S UW VAKANTIE - f i f '1 met Z, EL LANDToUR S naaf WIENER EISREVUE /-/ 1 f Fleets N.V. Philips* Gloeilampenfabrieken voor kontrasterende kleèrblezen. met beige, f 64.50 N.V. Philips Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal ing en stoffering de Graag, Klokstraat 7, tel. 7103, L Vor&tstr. 8» ainqtAiaaiei Ohn, a»*nw, e» lui 4 Ca. 7idm< - Zaagtnolenatr 1, Gom a 9g InricMgg werd verzorgd door Aeubilerii - 'a. Sinke el. 6851Lange Vorststraat 33. tel. 5564 te Goes -.lektrische apparatuur on vedlehting fnrre ie< 1 Verwarmings Unie N.V. WESTSTRAAT13 KAPELLE TEL: IJ1I02 1350 AUTO MU. ZIILAND seaooeMaeooaeoooaooaeefioMlaaeeodbka i „Schild «n HoT* j a. een bejaardenhelpster b. een assistente in de keuken looeoaoeeeeooeeeeaeaaaaaaaeoooaeyaeaadl r 1^ j: Dit JdponnetJe In kamggren flannel Is een uw^garderobe. Helemaal gevoerd. Let op de zadelsteekgamering In" Twee tinten grijs ön brul leoooeoaoooeooooooeeeeoooooeoeoooaooe ■pmoorsTEir 1 z wnghendeltjes,kno^ dis gemakkeijk werken., ingeboiMde motor.. rustig, prakfeph genisloos- ever de nieuwe Pfaff fchtgewicht raken wjnid uitgepraat, ’at u zich geheel vrijblijvend bij ons of bijuthus de Pfatf 94of 95 demonstreren Ons zigzag-programma loopt van 248.- tot 842.- A. C. Bastlaanae Goes JL Voor tectyteren, uitdaukan, uitHjnM, balanca- rM m alia reparaties beschikken wiPovar zeer «o «.r ,«4. .pp.ratuur Dunantetraat is. Woifeartsdijk. jGarage De Jonge - Ovezaïide A»eeeeooeoeaeeeeoooaaaeaoooeaaeaaoe< Telefoon 01195-236 en 303 r T il ff; t J t. - j' i, i r t t' f: T' T I I- AN.VJL REISBUREAU a I ■r t Mb-» k I t’ i R Wih rm K» 4 t r- M O n h - L ■- v. i‘ V. -Md*. I. I I E i iM in vertrouwde honden Wij zoeken voor onze lamponfabrlkage zowel voor dag- els voor ploegendienst 1 GaaaRo, 2 voren. kl. groen, 2 Mobyletta'a, 2 Sdex-Oto'o Enkele koopjes. 7 ,A Rllland-Bath t Wapen van Rilland Krabbeadtjke Da Koophandel Osas Da Landbouw Sollicitatie* schriftolijk aan: Fabriek Roosendaal, afd. Personeelszaken, Zwaanhoefstraat 2. VfOa—N *»J Ciatsad aoonoornM «pqp^’küwai.aeMMeA -Af**1**™? AWoplan ’'■■om Web w hw» HM AUTO'S rammerae ia aw rotaaUenboie MOfOOnaN aar oetoear deer NHiHi itteiga ■MNUamN Xr(reh,veaM,tes» w Wij kunnen u pp ma bonafide mwfc MeArirtem— flink prijsvoordeel bieden, aonder ulnronAoe^wi o»’”* wtot ■d0«n- 69 T g?0*-*^ "?*y mot noten, hoogglans mecord. teek en pafiaeander. mevrouw! X X NV BOUWFONDS NKDEZLANDSB OBMEENTEN 1S.46-1S.15 ta iaJM0.se u. 1S.45-SS.1J ■itroom N.V Technisch Bureau. Lange Kerkstraat 11». o Goes - tel. 6856 .Doe het zelf'-artikelen 4et Timmerhuis. Zusterstraat 2. la Goes - tri. 8362 Bloemen on planten J Fa. Reijerse Zn.. W. ZeOewag 33. te Goes - lel. 6120 Fotoapparatuur P. van der Linde. Papegaaistraat 15. te Goes - tel. 6783 ZMCtmi» vorwarmingsinstailatie Zeeuwse Verwarmings Unie N.V. Mr. F JHaarmanwea 5. - Temouzen - tri. (01150) 3641 -* k tg Lieht werk Goed loon Gratis bodr^SMe r Gratis busvervoer Goode.oociala HoteLCafd-Restaurant Adres Hoofdweg 40 Dorpastreatr Markt SS GEVEN VOOR UW OUOE TOESTEL MEER soo»e»»»ee»»e»»»oe*ee»ooo»ooe»»»ee»s :Zhuwm o Mr. F. J. Haaneaassoe TesMMee tol. 01150 3041 'o vraagt voor da centrale verwarming j hulpmenteurs <7 met vooropleiding LTS haakwerken of electronic of leerjongens <fie hiervoor opgeleid willen worden. Aanmeldingen op bovengenoemd adres of bij tel. 01180-5871 of bij dhr. L. Rijnhout? Hond X Dvnentstraat 15. Wolfeertsdljk. A Even passen evtw'eaats hengen voor U gereed. MKLAMEFRIJS: f6«r- De allerbeste kwelltelten f98,— tot f 139,—. Ook grote maten I Terianka en Mipoc, f 59,tot f 79,—. Met uitknoopbare Borg-voering f79,— U alaagt beter in 't Lange Vorststraat 64 Goes fteiigi trien op aonvroog vertatfgbaar M| In het bejeardentehuis te Goes is wegens huwelijk gelegenheid tot pleet- sing van dan «rol een bejeerdenverzorgcter. 1 Geboden wordt een afwieeelende werkkring onder gunstige erbeidsvoorwaerden I Salade, overeenkomstig de richtlijnen voor de i soiarierino van personeel in bejaardentehuizen, af- hankeUjk van leeftijd en opleidng. Aanschaffing van eerste dienstkleding ia voor rekening van het tehuis. Sollicitaties, uitsluitend schriftetijk. binnen Mn «roek te richten aan het bestuur, p/a Vogelzangsweg 82, Goes. Goes >pooiaai voor u hooft hot Botriyfohds oen model-woning laten nrichten. zodat u nu al kunt aen hoe uw eigen huis kan worden. )eze huizen worden in de direkte amoving van de modol-womng jebouwd. met de zelfde indeling: Ofi. royale woonkamer, vier slaap amers. bedeel met tweede tolK zonneterras en garage. De huizen allen onder de rijkasubridlerowling hetgeen do prijs aanmerkelijk- irukt Voorts zijn er de bekendè Bouwfonds financieringsfaciliteiten •oals een lening met een looptijd van 30 jaar. 1 1 U vindt de model-wonlng aan do Lindestraat bij hot Si JoMM-ziokonhMlg. U kort heat Iwtiakaa van 25 oktober tot 10 november. Vrijdeg 3B oktober «M 19.00 21.00 uur. Verder alle werkdagen van 14.00 18.00 aa 19.00 - 21.00 uur. Zaterdags vaa 14.00 tot 19.00 aar. Zoadags gesloten. vraagt voor spoedigs indiensttreding een administratie! medewerker die een gevarieerde admWotreUe zelfstandig kan uitvoeren. Ganroaat h een goede kaatooronraring boekhouden. Belangstellenden voor deze fimeds kunnen hun schriftelijke sollicitatie richtan parr. C.H.Y, vaa da N CW.. Wirriw «T. AA-fi.—8- a^ww^^wwaaw^^aak» voM textiel en mode. 1 I Bineeakort komt een plaats vrij, als verkoopster 4 I of lèerflng-verkoopster. Prettig werk in een moderne R winkelzaak met goede sociale voorzieningen. WK Sollicitaties schriftelijk of mondeling bg:: 1 J 1 NAAIMACHINEBEDRIJF Papogaaistraat 4. telefoon 01100-7478 jgf. tol. 0118Ó-M71 of bij dhr. U Rijnhout, Henri

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 21