.IWHWHSPJN IN GIAS I smewWBKLE «BiEwZaiHER GEHAKT ^Br^gsNwr ^SPINAZIE.....40 SBWM*MNOLEH40 I -.... jll IVOOR ewotw antiorWORraiB RJN.-J5 MKW HOUANDSESNUMNEN00 omwWBOIIBiSHIWIENW -- U «lltE>6~-.'1?9 I 1 IQ - Hans van Hove eRamwaB^*®! SWïN NI. v. d. Kreeke 2SESO0WOEKIH45 r De dig oa de lucht JAM DE JONGE p -• URK0QL.~.4<7 Backers compressoren HET NEDERLANDS KAMERKOOR o.l.v. Felix de Nobel PW NAAIMACHINES Zig-Zag saaimchiaes em af ta werken en het maken van knoopGQGtBn vasaffMDr gac-, olie-, koleahaardea ■J I 3 II .hedblikdM^^ f 1 gg S f* rt LWr tój MET VEEL VLEES ^inafeneoep6B groentenocpeB wmgroenieaoep00 Hjcpmpp00 H^nnDeiM/TMSi^9CBA bukUUfCKWICR 2^9 i wn goudreinefien HBLBUK Babyhois „de Guast” ^^-"WaTTBr11 ^^eleblltai Hollondse^^ rCAPWUNEM ^NMNENNEN OsteetesSToBoBwlSte Dondardag 31 oktober 1MÉ „DE BEVELANDER’’ J - V, f\ •dt i - -. r laimiiiomiiiiMÖ 0UK r/3 1 t <cu re 1 7y I <h '1 ■3 f Jfc' De I..-. •R HGEL IW 1 m i vM «fa miflutoll Borstel Ufv ffffae hnrsn weg met «■M speciale borstel en f W3MC B PRIJS VOOR BUKGROENTE DIT F SEIZOEN BEUNGr M Door allerlei omstandig r de prijzen van blikgroente dit seizoen belangrijk hoflBrwortJénr I Gelukkig zijn èr wet voMbertbe w&r- raden en is Jac. Hermans erin ge slaagd'voor enkele soorten* tijdig contracten af te sluiten, waardoor hot ons nu nog mogelijkv is voor Groothandels prijzen te verkopen. Aio U hot de moeite waard vindt kunt U nu wat winter voorraad op doen voor prfjzen die er niet om liegen. In onze garage te Goes komt plaats voor loataad, «Re opgeleid wenst to KRAANWAGEN- CHAUFFKUR, die in het bezit is van een rijbewijs voor vrachtwagens en autobussen en die tevens bereid -< Is, In de garage mee te werken on als inval-chauffeur op de autobusdiensten te fungeren A.M.Z.P Westsingef 1, Goes Telefoon 01100-7600 jeooooooóoooooooooooooooóoeoooeiooo» ar-srérer’www’ww-w’w-w-w ■onreHrirG-j TK GOtt BAMDIWIltKINDE OJUUmJimSTIUJIMEN vrijdag MvoraborWooMrimk. Gaos, 20j0twr Comcortdoor Concertabonnement on CJP geldig Lone kaarten i f 3,25 en CJP-lsaarten A f 2.— (tevens voor scholieren beneden 15 laar) verkrijgbaar bij Sigaren Mag. H. Sinke, Grote Markt 26, tel. 01100-5418 Sigarenmag. S. J. Matthijse. Wijngaard straat 48, tel. 5001 en des avonds aan de -a.-a - T l X ^9 x H 1 fê X, jTr- '■■'I. V. »;7. ~f> ■Ortr d# ■y. 4 5 •f- f f- Ji j r U»ï 1 I J 5; s L recbt- bevr WK komt het zien of s by Pfaff Papegaaistraat 4, on 7478. Mil k*- Pfaff type 280, zonder de stof {rijgen en andere iets moois voor f 488,-. Pfaff FJ^egaaistraat wordt geleverd door - «Üt CREME MARCH AL. SBnder nagrooi, zonder «•et veer repen os eb- edteqt eeeebodelijk. Brute Voelt U zich Jeren ouder? MARCHAL RlMFCLCOR RECTOR doet uw rimpels en lijnen MMidddeilIk ver dwijnon. Dit schoonheids effect duurt 8 uur tang. Prijs per flesje (veteoon 8.75 Gratie folder bij •I i’ w^wawnwmiMm^p^waaMMm das 2 nov. »J. wezens op- - hel* heffinf pasloten Sigarenma- -> Penna jalouzieta Streeks af fabriek.#» 8t Adeieanatr. A Pwtoaes, Koelie, t3L 1» pawn»- te. z ■Li KMOmtAODiS. WIEBEN. LKOflCANTJtt COMMODE in alle prijeldasoo van de laatste babybsers. Komt u gerust eons bij ons binnenlopen on «I dit nieuwe bekijken. Tevens vindt U bij one alles wat U nodig hobf 4 op hot gebied ven uw bebyuitzet. 1 Waaü V aok aaar onze senantobonbeakfa*. 4 i -A. A. A. A A. A. A. A. '7 s F’:7 w - - -- Ouders van emigranten IlLe- Siebau kanteldeuron v.aJ-P- „Ppeedwaab Beaoekreizen naar U.SJk.. t 300.—. Te bevr. Verbeent nUseh reinigen. Canada en Australië per Kapeile. tel. 01102-1780. •- £k,y. Rok. pa schip en vliegtuig. Retour Australië va. f 3301.—. Vliegreis New York retour j 127*,—. gezinslid f «73^ Inlichtingen ro41t>ur«M In» ter aaswa*. L-2 - - -- nu ewi nau «upvr wy«r* -► Wil bieden U het gehele der machine, voor 488,-». tear vast en pood -- Werk op ons steiler als naai- i. --»► Ml pan Ptafl super yton- tote»id|typ< 88S. dost alles automa- -♦ Sstau tisch knoopsgaten, sierste- schuurttee ken i qgen enz. Pfaff, met de In capaciteiten van 60 - 23Ó0 1. per min. I Inruil oude installatie mogelijk. Weatwal 11 Goes - Tel. 01100-5J57 weeaaaeaedeaaaaee—eaaauuae—eaei veeoeoeeoeeeeeoeeeoeooooeeooeoeoooo ioHicitaties aan Kortemaastraat 22, Bargen op Zoom. Ganeupoortetraat 10, Gaos. h Wij habban alia nieuwe modellen binnen in 4 WSSTGrXGrK. no«m«n 280 dUM zien. San automatic voor 888c-, ook aan naaimachlnabe- Papegaiatraat Gaas. Tulpstraat 23 teiefoeaW -> Te koep: tafels, stoeten. kaaien ena. aas. SU Mate straat lO. Ooea. •4~ V 'te jun srewtf' 1 BONE* WN1ERWMM M eaea ILNA apuciMtMak •Mdt U bek andere merkaa - Lanoa Voretatraat 104, Gone, talefooe 8221 IjiBeeeeeeeeeibeeeeeeeeeeeeeeoi dMm 4LfvlclxwRev8e nrw^raaewieaew Bier» doet ia teveel om op te- men komt het zien of demonstratie Sastiaanse, T Goes, telefoon -*• Te koop gevraagd: franke huis. Te bevr.: Ver» of ged. inboedels. Winkel- -- toideropruimlng. Knopjes, OoeUingel 22. Ooet. telefoon m garages SM vanaf/ f 888.—, boem. S snails, taL Mte»-|of 1780. t Obe--s» Voor 480,— een tuperf-te „Speedwaah Delta", Om ar, vast automatische Pfaff naai- miach reinigen. Mantel, jas 1 f 1,80. machine: wat deze machUie f2J5. Regenjas f2,75. Peig- noe- noir f 2,25. Gordijnen p. kilo vraag f 2,25 Bierkade 2. tel. 7328. Cteag. Onze Saak wordt sa te r- dai gazijn van 't Westeinde- r SOM.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 20