T: II irs i i Uw w j U alles voor huis en tuin supermarkt voor bloemen en plante DK PLANTTWp BREEKT WEKjHti BRILLEN Tri 1. f ome I sis V f I f Kwekerij M. H. DEKK WILLY ENGELFRIET A itrZZ 8 I Prisma-kijkers ^•8 bede van H bitxtn- Jp AAAi Firma Wesgel, ELASTIEKEN KOKEN f B „HET NERF, Grote Kade 36. Goes. Telefoon 8840. JL vm eea Amaryllu tea zak je Heeab Renet t sarrissen, Naswa sneeuwklokies, era van 1,50 voor KRUIER TOMS I Brilleglazen RHHii Baroneters Theraoneters '0 I WONDERK I -• MAF zowel.. SOO m2 bloemenzee, compleet met winkelen Is fB82S3*< i Aardagc Turfkad* 17. teiefoon 6628 enz. Tl prachtige TenteSh epeB of ilritMeel x 4 JDE BEVELANDER** -5i t f 1.28 •P met eande SetterSet MIMI etHdowiriW* nn* I idbMdtte 1 B. TUINQEREED! Vraag ones rijk goïllus PRUSCOUf ktie verstrakt pn In onze Telefoon <1 Do ak vk no \a M ALL tulpen, Ie keus •aaeaeaeaewe i r Filaal SosMwg BI VERTE» HM Oendordag 31 oktober IBM De nieuwe Anker Uw speciale aandacht vragen wij voor onze zeer uitgebreide n kunt samenstellen. HANQPOTTEN, VOOR DE KAMER steeds grote sortering POTPLANTEN en J .tV*/ SNIJBLOEMEr aA Lh F' vooaMatorrum prachtige kollektle SIERHEESTBlÉ, groenbnjvende als bladvsrflezendiC CONIFEREN en BOMEN «m* j.ROZEN struik-, klim., treur- en «ui graotbloemlge en klelnMoeMge MM HAAB^EPLArtfJ gronden. N. N.A.K.B. üisbeeaen IRFMOLM, JNSTMEST en een VERFWINKEL „NOORD” f ‘s-Heer I PtHANO KLIMPLANTEN en geschikt voor alle Alle soorten VRUC... gekeurd, bramen, aal- en Ook voor RIETMATTEN. COMPOST. STALMEST, groot assortiment k tafel serviezen in zilveren rand NTuit 6 diepe borden, 6 platte 6 dessert borden. 2 dekschalen. vfeesschaal, 1 slabak, voor i1 lï ‘lb strooi- g verpakking *chap van >rd. w In ktara. U, walkt U op i ÜP in 7 Parkiet tulpen 8 Darwin hybride tulpen - SO^h roomboter, 250 gram 1,20 en 5 Deens luxe voor 96 ct Wit apeculaag, room- boter speculaas, bruin speculaas letterbanket tp peperbollen Kwaliteitsbrood. prime “.>5 N Een succes zijn ook onze CYCLAMES, vol bloemden knop t «i Onze speclaHteit PLANTENBAKKEN t j C bakkerij oX. Tal MAMUM.MLLn.jOUV. MOnrNMMaCKT aee. 4. M. BROEKSTRA, A f f 0.M f 1.20 i i f 1.28 L28 I f 1.28 f ’-28 Ifjes |&ÏSÏϱ%g3Si hikpi' naainia h'nes van f 290. - f 890 - in ki 8 Lsngstelld 15 Tulpen, 3 5 Hyaclnthei 6 Narcissepi 15 Anemonevii 15 Blauwe dp 15 Alliums r 6 Dubbele vroege tulpen f 1.28 7 Parkiet tulpen 8 Darwin hybride tulpen 90 joer NaaümMchin«lNMMMI foo^acrL Ooetburv/ltaftdhatopMn 4, t< J012 Oom, OprN Gr.M»Htt 7-8. tot 7982 .NUddelburp. Utapa Delft 88. tel. 2127 Terneuzen. Noerdetreat 87. teL 2808 Voorl BMUB. pg JfiNtlWL Fillalefl In Zeeland on W.-Brabant, MMWht i weer goe of 0 krtfgt f* Tornado eneikookpan vMvbt «n flamingo’s, waar haf gezellig winkelen Is -v-"V UNIEK IN ZEELAND 2000 m2 TUINCENTRUM MEER DAN 3000 m2 PLANTENKASSEN, waar U vrij kunt toeven ;o RUIME PARKEERGELEGENHEID met op-en afrit IEDERE DAG GEOPEND, ook 'azaterdags de gahelo dag^ Voor de katner ook weer AMARYLLIS In luxe verpakking Vraagt onze geïllustreerde MoamboHonprijscourant FRANCO VERZENDING *or gahaal Walcheren bevea 20.— Andere delen van Taeloadhovan f 38,—* ^rdew^kteuraauR. a ANT, welke U op aa»> vordt op de marktatand- FW Jpermarkt \J Uw speciale aandacht vragen v kollektle, waarvan U zelf leuke In onze potterie kunt U terecht SHtttPOTTEN, VAZEN. PLANT BLOEMBAKKEN. KOPERWERK onz. enz- BRffioSBOEKCTrEN er’ xoals QRAFWERK IW"' - - bloemstukken ZAALVER8IERINQIN OPQEMAAKTE VAZEN ENZ. ■OMbMKWM^W^ri WE bahbea eea oeoteM 141 èeeatsa eerste Mm 23deHgf 1_ JH-— I bestaaMe uit 6 diepe borden, 6 platte borden, 6 dessert borden. 2 dekschalen. i «uw**, 1 slabek, voor Frons vsn Vrsdsgsm - Gows i Turfkade 17. telefoon 6628 - teprtanmsrtt 1Z-Goss -Tsl. 01100-7253 1 Townssnd Cm* Fsrrlss Ltd V ^5* Paaoaeior on aeto 1 f Hoeft U aan eorteetag opbouw glaseer i vioaoa al ooae gesiM? 'Ze zijn bttsooder mooi van vorm en lijp U on kijkt U oom naar deze prijs. f Roods voor 26,75 heeft U al zo'n l 1 prachtig SBdelfg glaaeerviea t) Met Zllvorxegeto Frans van Vrsdsgsm - Goe* b; TurfkadO' 17,telefoon 6628 J' ■Sas OPRIL GROTE MARKT J .- Goes, telefoon 6200 ~^^R 10 gulden korting op ledofw 6 litor van 60,75 voor ,.,88ijff i 7 liter van 65,75 voor 80$ enz. en ZILVERZEGELS Frans van Vrsdd|b|^b*k Turfkade 17, telefoon 6628 -.S >5 S5* 1 I ■U L t V ■«J*' I - i 1‘ -. Pri ‘r'S AA i 1 kt ■I i t V T- t I I IV- t k ft «te 1 - Donderdag 31 oktober 1968 binst* •a; - Kerite 811884 •M. 1 •ome kundii fMtto V van MS voor •-H R. KinderanefraM 1 Goes. JV- -*■ Zanusri wasautomaten va. - MS,— nf.— b 18M.-W. Alls vJi. V 18, Gc I Voor de HMrfcartikelon speelQoed. zoals Pedaal emmer, IMS, lopaUwk Tornado voerr <ar Weet - Q|mR I TeL R7R3 I •eoooo«<Weoo. ji) Ai Tlalianfaadalaraiaatlai -'A4 r,. ,.v. - - ‘a-H. H |Pnderèn«trast Gom Trtefoo» noa-eooa. In _onre (hovrooaa Staan 'n reveHtachel* hebbaa wH ■»en ruime aorterin*. RrVend eeantte» Ween nlaetafne »n Tu’dwe» ’a-W W. •■•■«••—•♦raat J. Goes. Tri. n’ino-wns •- Tornado anelkoolmen, rteda vanaf ’"•••-’■•eola. T.uidwr*. u ar -* e ri. Kinowi eiiBunni Ji 4 5INOS 1SS3 ZIEKENPQNDOLKVnANan HJbnderamtr. 37 ”1- MM 4NMWbolMMMI F A A A- Èt' .V’ -0f4 H----F-- i****w-»<*^*-u^u^*^-*-u^*^<*^ wm^rm BW|[Ufol dekken neet het xi handmachlna 00.—: Vests handmachlna 70^-; Slngar handmachlna RM-; Anksr elektrisch 130,—Sin- «er elektrisch IN,Mau- -1 met meubel «V-; Staeces met meubel IA—, Naaimachinehandel Botert. Opril K Goes. Telefoon f082. aReeicoed. Ook wtj heb ban voor ieder kind en voor ieders leeftijd hét jutote Md van alle vooraan- merken en ZBver- setels. Frans van Vredepam. TUrfkade IT. TeL OOM. Goes. „Ir* V a tttl ieaesr aast jaaRrapisua soa Nttar att -► Niet alls aaakacheb sila duar.Btm «Mikal. 4M.- «na 5® b*L met thermo- ---- r- alaet, etsen piaatsinz Erk. modellen raikachala. ook naar „Hét Hoekje van Goe» Heek Maplaledsstraat Goea - baar vindt U A alemeete artlkfiea kL-/ i’ J' staal tTomado'voorraadbuasse vim rdzilnenhnRid voor Peraomn- rozijnenorcxxi wragsehaal tl» Bloesnan- vaasje 1.88. venUverd vaasje FidSuit. JL.JE.-B_». Manken, seusemaiets d roof rekken, misera. aiieaji -*■ Gaat U nieuws pannen kopsst. laat «ich dan des kundig voorlichten over roestvrij staal, smallle. alu- minium van B K La«o«ttna. “Me>«k met 10 vulden jmé- Edy. Alho. Tefal. Mne en Wn i '’‘Iverregeli. Zuidweg 'a-H Hendrikakindsraswtraat 1 ’«-M Gom. «Göpb A L^ebW**<Fi<R*^****»-*-***-w*-*^*-*-^*rit K Y L Aosirtschsp: 1 WT “W - Weekreriaae 250 gram epritsjes 95 cent on 250 gram boterkoekjes-110 cent Fijne oortering koekjea ImMB'j ongebeTje. inrull te k handmschlne handmachine 80,—: erna fel». 1 1 1 s OiilBpleoold en H<^it eetint Modems an vakkundigs Monturen ia ener erote kauat Doubt* In moOerne lijn! I’ Unieke aanbieding InO»- la elektr. boormachines, M- delljk 8 mm boormachine van te.sevoor *C— dubbel geisoleeWb teS chine slechU JOBS horizontale hOBMes daard ter waarde En Zllverzeeela M »-HL Ktadeneetraft -► Ook voor ti Janken. keuk< w—hgBr» droogkappasC koffiemolens. «tofiuigers rirUkbser» Allee met Zilvenegel* U slaagt beter bij Zuidweg. 'e-H. H. KLaUasmstreot 1 Oeee- 1 5 liter vsn SS,75 voor aa.eee»>««ae !l’

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 18