n a ECU’S 3 Wij hebben wel 100 hippe, leuke en sportieve gezichten in huis! vu Disma Hé, een nieuwe bril I DANSEN PHOENIX DIOKWERK beter drakwerk i I LUC DANSEN kaarslicht Gezellig daises „DE BOEI” Zpadagniddag eatiseé iLKoleeaZa j A. PRINCEN, Gses KoatUook ji DRILLEN NUKEN „Het Feesthais TREVIRA 2000 (bet Stefffenpalel* Is gr vol van!) Hampddea ;ene li -ü i WIJ.Jemmas^ w i exposéert i; v,IMWï£X‘A:r"’“d mH >ber 19M J h 3,-» Dit zijn er 3 van: k. OPTICIEN f ADVERTFNITIEBLAD VOOk 2 ID- EN NOORD-BEVELA ND I *0- I - som ••MO,48^44,48 Brengt U ons ook een bezoek eee—eeeeaaeeaaae—eeeeeeeeeai Vavo-dopot Zeoland Schoondijksodijk 6, Driewegen (ZB.) Telefoon 01196-376. Iff GOES BAZAR Zeeuwse Koorschool M0MNVIS vn MsseMijk-Snoep 18 maanden volledige schriftolijko garantie 30 -48* rotmue Allo typen voort luxe en vrachtauto’s tractoren - diesels - schsspabetterijen De Korenbeurs’ „Peter and the Rising Four” W 1 m-, ‘.5 aoeooeeeeeeeooeooot Ds beste woning oegoooeeereeoeoeekM DrvHnivuCI Boeeeoeeeeeeooeeeeeeeoeeoeoeeeeeeeee Vsn dsr Graaf - Gaas IrnekoirlnUilliM a geoeooooooooooeooooooeoeoooaeooooot „QRANADA-BAR” froooeooooeoeeaeooeweoooeeoeeeeoooo Een totaal andar gezlchtl Zo'n bril doet meer dan kleding. Meer dan Mn jas. das. rok of pak. Logisch went een bril draag ja immera elke dag. Daarom lahetookfijnomidtonaabfl-de^gd- •e-kollektie te kiezen. Je windt er altijd do bril die helemaal bQ ja P~t- Zag maar wat ja wilthip, bRtt, leuk, spor tief of modieus. Da nieuwste kleuren lijngroen, cognac, havanna en dami- Honde. Kmr maar eena kijkenan T" BAaaan h A. 1 j Deza week 22 pagina's I' (mot da vekgo, gratis kntpwarzekerlag) I, Aanvang half acht la acai TMa. m.m.v. 2 NOVEMBER J I 4* '2 mat ■H lb- t 4 r-* j P OPTIEK rameee maa-ana VMMaa<MM&aaaa «M*r^arMT att Mr peOhm gfcrnn. Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 uur aangenomen „DE Firms VAN ORANJE" - GOES Zaterdag 2 november ven aia- Kiel Jaegeard gebreid TREVIRA véle aparte detains l.w-160 cm breed 22,69 on 2S.90 I' FOTO FILM lampman IN TUADTJE VrAN DE L.VODSTSTD. Lange Vorststraat 57-63 - Tel 0 1100-7251 aan kagen aeer ageeWe pritooa Doe uw voordaak Alten naar VRIJDAG 1 ene. vanaf 10.00 zaterdag 2 oae. vanaf 11 aar Gebouw Stalatraat achter Korenbeurs. Goes. VUL PRUZXN. I 4- I epeiilreal 1 Yartoka Ganzapoortetr. 28, Goes C db TMVBtA a nieuwe kleuren 140 cm bread 14.88 LANG! KERKSTRAAT 44 - TIL 8380. Knippatronen: Buide. Vogue. HerbHIon en Simplicity H.S.V. JNI RUC~ ka Hoosweort arganiaeerd zaterdag 2 nov. MOOT DAL jeja.r. da Creeeodo Boy». 1 ï^rtenfieblad" CAFE - BAR DANCING Wolfaartadljk P sou 3^ aar oum Ceea Hoegestagar Tevena gelegenheid voer OraNoftOn. partijen en vargaderingea. Dinsdag gesloten. sakreM TREVIRA diverse kwaliteiten. alle modetinteo, 130-160 ern breed 14,80 ea 17.80 H Zondag 3 november •v' DANSEN «laugdhaava RUM- Tbe Nep Black aad WWka jM- Tg koog tweeï.W.’e 1962 in goede staat zijnde, wegena plaatsgebrek. Kerkweg 39, 1 a-Heer Arendakarke tel. 01106-324-524. VAKKUNDIG! VOORUCHTWG over dwarse typen glazen zoab oa.: ontapiegokL gadac W- en Odooaai an;-, Varitac. LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN ontvangen 20* korting op het montuur. Eenvoudige glaaanaüng*a*>a. Eatra korting van f 7^0 raap, f 11op kindartaHan. BLIJVENDE SERVICE. Waaneer tydene het dragen nodig Mikt dat aan da aland of peavorm nog wat veranderd móet worden, dan doen wij dit gaeme voor U. ROND in alle moderne kleuren zoals amber, olijf, havanna of schildpad, ook halve maan brillen. ■i' V- CLUB 21 omwenteling op brillen gebied in materiaal en vorm. Mat de reeds bekende regulerend CHANGE-LITE GLAZEN. 20e Jaargang No 44 31 oktober 1968 Opleeg van dit blad 23.430 exemplaren Uw hart worde ntat oM- roerd; gü geloofd In God. geloofd ook In zeide Jezus. In het huie mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben went Ik ga heen ant a plaato te bereiden Johannes 1411.2 en te Inzending V.Éi.A. Voemaerotraat 6, Gooe. Brankt ace. sakardag do vootbataodokHM Kleetlnge I Smerdlek I Aanvang 3 uur. In verband met de komende BTW bieden w« etteBjha ebrsikte Allee voer het hear PARFUM»* Kloketraat 4 Gooe nawaren TREVIRA prachtlpe ei «po kwalttWt linten. 140 cm breed to •MS - - J’. Gouwstraat 3S. TeL SU0644B3 rooeoeooooogoeooo»e»»ooo»oooeoooo»o< M MVILANMR VOOR AL UW ADVUtTINTKS QVLSSO 'A 4». -;v donderdag 31 okt. en vrijdag 1 nov. in zaal JULIANA Beestenmarkt te Goes van 1.30 tot 6.00 en 7.30 tot 10.00 njn. Uitgave on druk. Fa. Drukkerij „De Phoenix", Voorstad 24. Postbus 5. Gooe Taiefeon 01100-6816 b.g g. 83994034. Giro 3 26 37 P KORTGENE GeaoBto MaraMcM Aparte MeMok Maas Hoofdstraat 36 Tel. 01108-219 HMo-aon-Huiebiad Para Advertentlepr* 22 et. por mm. Voorpegina dubbel tarief. ContracttarievM op aanvraag. Voor fouten in tal. opgegoven advertenties aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. MNBDAA MOVBMBn OMNKN •FBSw^www^4aa ww w v.r tnm wï ons pand, Nieuwstraat 35 in feestartikeles waarin apge.tomen he - .4 1 F Nu een heel groot aaaorti- mant van da allernieuwsts modaapeldjee KNIP8PELDEN ATTACH» DIADCM» BCHUIFSPILDIN LIBELLE8 .A PAAROCSTAART A -• apert» tawwM mat aar» romanlitM edWt

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1