MeisjesBlouses een I BERCO fauteuils Een forse prijsverlaging, hoog inruilbedrag en 12 uur kleur per week. heerlijke relax (is het dan nog geen tijd om kleurentelevisie te kopen?) I^J^/GULDEN HET KRN NUENORH VOORDELIÊ NU stof per MRNTEL Drogen of -> Estkamentoalen, gvhet verwarmen vjl flè.Ts. ook ouê-Hoii Dan Mn ■□IM u anbieding van r-?- poley 1 j: J. A. STOKMMNS, J Magdalenastrast 12 - Goes - Tal. 4477. 498,M ƒ129,80 25,00 122,59 287,90 ƒ820,99!; i* r ir h f t i i. i ZONDM RI9ICQ AU&C.H IHDE ST0FFEH9VNIR MARKT ZUIVER WOLLEN MANTEL6TOFFEN IN TWEED.VELOURS.BOUCLÉ.sax. a Oog steeds zeer voordelige I r f SI MCA 1100 COMMSBCOAL i, I De Klokkenwinkel f f f Donderdag 24 oktober 1988 „DE BEVE1 ANDER” 1 5 3350.- n leeeeeeeeèeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeoóoeeeeeeeee eoeeooe AXKAMPMAN 1 4 i LANGEVORST 80-82 GOES ÏSffS» - Garage •cboawaaaar r Irma Gel Jon •n Zn., rih MODEHUIS Burg. Andriaoaonotraat 2, TeL 01196-996. OVEZANDE f eaaaaea»»» -► Te koop Erre» wasma Onze -w wawtt chl"* wtln««’ «n dom onze zaak wordt zater- pelaar.P. C. Quantstr 84 5 nov. a.z. wegen* op- Goe*. - w—a 1 -SmmMMdMOMNMBwgN, iNdgrmisa. J coêtrfMd, Ob* m MiMkre maim mhmi. Output Firma GelJon en Zn., FhiUps HBitrBwtglBHrfB owtwiflT. Master aanxettenl mie 4 te im. ISM I Donderdag 24 oktober 1969 k s I - - 4-1431 naar Maak eaa pwM 6* Voor i 8 MaB keus uit 2000 stuks. MAAR - 4 I i £4 i i i Geniepeeitetieat, Geee »- leren Heer ndr.kte- i- 9 hwmm, UW, Goes. Singlet ef sfe va L M5 I Voor BLOEMBOLLEN Lange V wetstraat 67-63, Gom oeeeeeo tte jacks nylon of n zonder beter la rorvt 04, on BAZONQRABZAAD 1 -■-< hei razlja na t Westelnde- Te koop: een Adriaanstr, l.»tartr' kabel, (p met— Wijngaardstraat C telefoon BK Wemeldlnge, - Dorpsplein telefoon 304 PLANTBAKKEN. SCHALEN, POTTEN enVAMN 455,— 4B4,— »5r- UMr- I. It maden» en klaaslek 'mot kwnstleder echt leder of stoffen bekleding prijzen van 14», 2W, Goes. Lange Vorstetr. 62. tel 6623 b.g.g. 6247. in I- BOONMAN V •on kaaa- InreU veor- N V. U ie. teL ar 01105- dlenrt. voor Uw tigs- 33, Geee, etbakke- e, Veaa> 51». et. per omborat- u ome xljet al oerbrood ker. -o- Mooie sortering bankstel len, met pracht stoffen be kleed. Wonlnginr. Franse, Kwadendamme. -*• Bij al onze banbstsUec ia hout, manner, am. Wo- magjnrichting franse, Kwa- BsthoekteMs, met cf zonder tuimalblad ,ot>k met schulfbladen. Va f86.—. Woninginrichting franse, KwadradamaM. C HRaiNCK rOPSTSTBïS tfi b£,73 -e-tvoor de jongelui: olifant broeken In vele kleuten. Vta. f»te; spencers f1740. De grootste keuze in *t Beva- huls, L. Vont 5L Goes. natie x> pi ga ten draaien, igenjkhe- >r weinig lastiaanse toea. TeL T-‘“"T--1—f -*■ weaem verhei sii koop aangeb.: oen wascombin. Erres O Te bevr.: WUgenstr. 17, tel 11100-S344, Goes. RADIO'S vanaf PLATENSPELERS mat VERSTERKER vanaf - hout, met skal of dnüon sto, l Woninginrichting franse, Kwadondamme. ->■ Teakhouten linnenkasten 2-deurz, half leg, half hang. 114740. Woninginrichting fraaie 1, Kwadondamme. -► Eulver scheerwollen en Sng gesloten. Sigarenma- - - ?- --Te koop: oon 4-odoriM Knopjei, St Adriaanstr, t. kabel tt ft ML MA Quae. D. de Grootstr. M, «Tim P r WASAUTOMATEN v.a. CENTRIFUGES vanaf pot telefoon 011SM01O Grundig radio granunof komblnatie. stereo, f SM.—. Stroom N.V., L. Kerkstr. 11- 17. Goes. tel. OlIOO-MSa. na I .iur 01105-874. Eigen techn dMaah Philip* wasautomaat, prijs flSM.-. torull fSOO.- dua voor f 1780.—Stroom N.V., L. Kerkstr. 11-17. Goes. 4el. 01100-5SM. na 5 uur OTtSS 874. Eigen technische '..I 4 Si V Atv f *4 Goes, Lange Vorststr. 62, tal. 6623 b.g.g. 6247. ►♦♦♦♦OOOOOOOOOOOOO» ---I- -> Bontsjaal*. de grote mo de. Imitatie f 14.55 - f 17.86 Echt bont f 54.55 - f150.- Mals 7 Visser, .Papegaalstr 5, Goes, tel. 01185-5»!, betrouwbare en snelle servioa. Reden te moer om PhiKpe te kopen, een epodaalsaak. Kom eone b£ oma tanga, PMKpe heeft met het eog op do komende belastmgwQeiging de prezen vm de kleuran-TV nu reeds draetiach verdaagd. Er is xm el een Philipa MeurwrTV voor 2350.-. Bovendien geven wjj u een seer hoog inruilbedrag voor uw oude svml/wil TV terug. Er is nóg een reden waarom het juist nn so aantrekkelijk is een kleuren-TV te kopen: het aantel kleurenprogranuna’s is nu uitgebreid tot niet minder dan 12 uur in de week. En er komen dose winter heel wat nieuwe, kleurrijke prngnainma’s. Bjj de sen knop ven een kleuren-TV rijn er echter ook dhdere punten ven groot belang. Service. h-Kae- Natuurgetrouwe kleuren en perfecte swurt/wit onSiiesigsA 63 ón bMldbute Uiterst eonvmkiige bediening. Geschikt voor onteengst van Nederland I en H en alle Duitse senders. 14." 19 29 SPECIALE VERKOOP MANTELSTOFFEN MRfiK ZELF UN LEUKE JfiS EN VERDIEN.MINSTENS 150 BMAtar A> Asf aMBcaaMt anuwMMtar tkooflt natte leftnqen di oogt bouwmaterialen e droogt hooi, graan, sedert 00 bol 1^0 *ul«rAèite'tekwü'ta~ffin houdt magazijnen en - opeiagpleatsen voretwf e verwarmt schaftlokalen m werknrimten e 64aakt doo*7*iericen in 4e winter mogelijk lage koeten 1) vsMg 1X600 tot 60.000 Kael/h typen SJtS OM*. USA Ammm wwfMMt Ook verhuur mogehjk INtNVMSC MMMATNtft... p BANDRECORDERS vanaf do nieuwste TV TOE- j STELLEN vanaf en geruit Hal wol va. f 55,75 Woninginrichting France, Pluche Deeeo tafelkleden in klaasieke en moderne deo- «in», wollen handwoef tafel Lage prijs - kleden halfwo! »A f 17JB (petroleum) Wonlagtarichtlng fnuwe. K weden (tem w>e -► Olga en Pullman achulm rubber «n polyether matres ten. Op alle bedden 15 laar garantie. Woninginrichting France, K wedendamiSa. ->■ Veer een meoie kollektle overgoraijMWiien en vrxrm- Woninginrichting fran- Kwadendamme. Gartfi- e dealer. -b- Teakhouten wand- en bergmeebete in alle maten, met en zonder glaa, v.a. f 130,—. Woninginrichting franse, Kriadeaidamme -► Zoekt U nieuwe vloerbe dekking? Wij hebben voor V Jabo. Deaao, Lana, Tredford Parade tpljt, Heuga teptjtte- gela. Krommenie Vinyl. Ba- laiux, enz. Woninginrichting Franse. Kwadendemme. -► De grootst gesorteerde apeclaalzaak in de zak van I Zuld-Beveland. Wij halen er I brengen U zonder enige ver I pllehtlng Wonlagtarichtlng Fraroe. Kwadondamme, te’ I 611M-M(. (I p J Een ruime keuze moderne en klassieke ver- lichting. U ziet: voor radio, TV on verlichting J» Electro - technisch Bureau 225,— 243,— 24S,— 2B5r- 2Wr- M»r- 399f- 44*, 49«r- »0, 630,— 7M, - '1 1 -► Te koop: Windsor baak- m. na 8 uur. -> Te koop: Koelet ra kln- butagazfle» met ->• Te koop: bruidsjapon, uitneemb en butagaskachel. tel 01106-5808 Te koop: wintermantel, blokken en winterpakie. -- «-“• --- -- ™- Hoover jwa.m«-|r«:|»»U'. <3, K1O*1U^^perwagen, zwart-wlt, geheel fcn. 38 Klein' Vlaanderen tglKerketr. 14 Wllhelminadorp^ f40.—; judopak. ca IS laar M~burg.tel. 01106-5808 H- Dua*nt*tr 75. Krui Te koop 1 Puch Skyrider -► Te koop: 4 fauteuil» met nlnyen, na 5 uur. tw»rt met witte tank, prtji tafel. Molendijk 41. *-H»e- -► Te koop: bruidsjapon, m. f 450.1 herenfiets, zwart, renhoek. met remn.. prij* f40.Cal- tex pompstation. '«Heer A"- rrndskerke. tel. 01186-544 -*■ Te koop: een bankstel en judopak, ea. 18 jeer D»m- salontafel ^»-Gravehpolder- >466600060000»40»6666666»6d»»6»»»66d6666 -► Te koop Austin Glided 1180 en bruidsjapon, m 38 m 44, kleur donkerbl., met «tel. Beestenmarkt 4. Goes, van MeUeetr. 17, Goe* i -► Te koop: Miele centrifu- *2’„r'!r*rt1«mwi-5!u^L ge, i-z-C-at.1 chine f 30.- aanalulter kacheltje. f*,—H. Dunantstr. 75. Krul njngen, na 8 uur, - 48,-45 van f380,— voor flSO.-. TeL 01100-8334 avond* na 7 uur. -> Ta koop; plano. Lgst.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7