D =sS8t 11 j.f. hopmans BITTERKOEKJES z aardige attentie! CENTRALE VOLKSBANK r* Lsfeifi J f -J 1 GRATIS '■■■Tl N.V. Wed. P. de J Beet D prijsbewust VAN DER GRAAF - GOES RECLAME-AKTIE Nergens zoveel kees PEEJ-S SCHOENENNNIS „MAGNOLIA” 1599,- 400,- 1199,- 938, ISO,- A. J. LE CLERCQ, EEN MEISJE in zaal JULIANA te Goes WERELDSPAARWEEK *6S (vaa as tot M awt 31 oktober - drie gilden cadeau PllfO I bréng f jleclanché 1» z V V’ =K PIET HEINSTR.3-G0ES I I ..DE BEVELANDER” Doi l I 300grsni I Inruil oude machine i e so trmwww ww ft COES 5 I v tot 7 december 3 brengen en 2 betalen 4 RMb KORTING ep overgordijnen, deken, •o tapijten - Donderdag 24 oktober 1968 herMnaoda de grate mode I 27.90^1 I |L Donderdag 24 oktober 1966 «ton Magdalenastraat 4 - telefoon 7107 - showroom: Keizerstraat 3a. 150 gram 109 10 stuks 49 150 gram 89 InruU oud. machine e IQU Wdaee ease Mk wet iEELANoToURS naar WIENER EISREVUE ..Cov/i///” nieuwl Veneneend meel puaapla- Turfstroolsel Fa. Serrarens, vX Drijfhout UW BEZOEK WORDT TEN ZEERSTE OP PRIJS GESTELD. Mter al Uw --«-y- Mawrif Dntktertj „De Pteertx”. Gom «•AW.W. J o e e e ga méér naar SMVWI m tmuJaw M*n? ’"w tot I0M a^1' I Wij exposeren alle soorten kantoonnachinee, o.a. factureer- en boekhoudmachines, electronisch schrijvende rekenmachines, tafelcomputer, stencil en offsetmachines, kantoormeubelen en benodigdheden, kasregisters, tevens uitvoerige voorlichting over de toepassing B.T W. in Uw administratie. Nieuwe spaarders: Overige spasrders: BPAARBANK Hoge rente. Gratis verzekerd Zitting in de onderstaande agentschappen: QOEB: Kemperfoeliestraet 35 Telefoon 8642 Vrijdag van 19.00—20.00 war. LEWEDORP: Degelijke zitting aan de Damstraat 11. loeopoeeoeooeeoeoooeeoooooeooeeoeooi H Het wordt weer planttljd - - Gebrs. van ’t Westelnde, o KWEKERU..WESTHOF" I! eowooéoot. ^♦♦♦•••♦♦♦oooooooooeoeooeeoeoeoeoooe Kom ook naar do JEUGDDIENST <1 van hot Leger des Helle 2 ■oooooooooeoooooeoooeoooooooooeoooo* ■■■■■■■a ar 1 ♦eeeeeeeteeoeooooeooooooooooeooooo; H.H. FRUITTELERS Laat nu Uw oude boomgaard op 1 voordelige wijze door ons rooien. efd aanbevolen. Loonbedrijf Firma 4. v. d. Dries. ‘s-Heerenhoeksedijk 13 Ovezande. Tel. 01105-345. batterijen e euwigheid •en hMriUk acho«ntj« ■tefc/SporlfoMnodeL MakMOfi hakje. Royaal yen pesvorm GSnp'' a.»/. J i >-< w.' iM^wWelle Maantjes. Choc. Menagerie Tulpenlolly’s Advocaatbowls ^'^Tte’t^’ïï M maanden epetaren naar Auurarantiekantoor A. HuO- 'v' I A EXPOSITIE J <X I r. W Philip. wasautomaat van a U betaalt rV’r: YWV ALS HET EVEN DROOG IS i- moet u nu uw tuin verzorgen voor de winter. Voor al deze werkzaamheden leveren wij u graag al wat u nodig heeft. F - de perfecte snel-en nieuwreiniging houdt uw kleding winkel-nieuw 7 '-f deffikjhoge hak. J Paait liaaidRf 27^0 Peet ata oon handschoen. Heerlijk soepel teer. Prettig 5 cm-hakja Bijvoorbeeld - Ca natuurlijk terug QUICK SHOP*. C -- Franko onder strikte gek houding. Drog. „De Vt Hoofdweg r. i i m TUINCENTRUM M. A. de Ruyterlaan, Goes, tel. 01100-5640. Dan kunt u BLOEMBOLLEN zetten, ROZEN en HEESTERS planten, uw GAZON maaien en de kantjes af steken, en wat niet al. -> Gummiwaren zenden wll-K Wij repareren talevialg en geheim- radio deskundig en snel. A. „Da Vijsei" Boonman, Burgem. Andries- M, BeUlngwoldr lenatraat Oves^nde. telef. ae saaw 1. mtss-im Moderne twae-kteuren J I komblneMe Do grote anode van dit eeiaoec^toAJ L 2490A ***Iwr’ rTI<T Neem kontakt op met ons en het brengt u voordeel Haneweert, telefoon 01130-1423 itaiMMIllltSMIll In plastic zakken van 00 ter Wijngaardstraat 36. Goes laimiiHMimtta. xen/têi, Si «in niiïiM* HAAL DE LENTE IN HUIS door nu HYACINTEN, PAP»- WHITES, TULPJES en KROKUS* SEN op te plgnten. Wij hebben ook een hoekje w.ar u gezellige potjes on schalen femt uitzoeken. Op ons kantoor is nog plaat, voor - Prettige werkkring met veelzijdige mogelijkheden en goed loon bij gebleken geschiktheid .- P6elsin G°e$ is bij de tqd JAMIN 9ni9t duur are/ heerlijk i Neg enkele weken en U hunt weer volop 1 planten In Uw tuin OP UW VERZOEK ZENOEN WIJ U (MtATW onze beedwijvende prijscourant van SIERHEESTERS. CONIFEREN EN ROZEN i Ook aatendnea staan w< voer U Maar I 1; 's-Heor ArMehetiie, tel. 01106461 h-O-g. 210 J J te Goes, Ravelijn 12. I 'Ajb. zondag 27 okt. 7.30 uur n.m. Z 'Aet medewerkng van de Combo p.l.v. Ad 2 1 Aoens; Jeugdmuzlekkorps o.Lv. Peter Moens; J I Sitaar Ukelelegroep - Gxnmunltyslhging, ader Is welkom Toegang vrij t One, agmtirhapp ia te: Kapelto J. H C Poley, Bi«ze]ingM«traat «3 Gae.: Textialh. Maulbroek, L. Kerkrtraat M Tmiti: TastteUtendel Snoep-van Willigen, Wnnr^aMtitiaat X 1 SteeeMBag»: W. F. Wwtetrate, WaMaaaOaSOk: Textielhandel C Mlnnaard, Kerkstraat M. i Haaowatet: Textielhandel Bogaért, L. Geer. M.w Arintekerke: Drogisterij D. vaa der Maalo en Zn.. Kerkring t. h-AAAAAk A. A. A.A.A.A.A. te- A o- In do -huid gezondheid en zuiverheid o b UJW QUICK SHOP! <5» U betaalt A E.G. tumamat van 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4